Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen   Opleidingen   Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
HET BEROEPENVELD
 
Dit hoofdstuk biedt informatie over de beroepen en of functies waarin de student in de biologische wetenschappen, uiteraard afhankelijk van het voordien gekozen studiepad en de opgedane ervaring, na zijn of haar studie terecht kan.
Klik niet op de logo's of figuren. Alle externe Links op deze site zitten achter dit teken:  
 

Schema van beroepen en functies

Onderstaand schema geeft een samenvatting van de beroepen en functies die voor de student in de biologische wetenschappen open staan. De samenvatting is weliswaar niet uitputtend en de grenzen zijn wat arbitrair getrokken maar het overzicht biedt toch enig houvast bij het overzien van de mogelijkheden.
De biologie vormt in het schema de centrale beroepsgroep met daaromheen gegroepeerd een aantal meer specialistische groepen die vanuit een bacchelersprogramma biologie door middel van het volgen van een gerichte specialisatie in een mastersprogramma binnen het bereik liggen.
De werkgever kan verschillend zijn. In veel gevallen (ca 50%) is dit de universiteit, zeker als het de functie van onderzoeker betreft. Het bedrijfsleven biedt aan een flink aantal afgestudeerde biologen (30% ) weliswaar goede mogelijkheden maar de aard en de kwaliteit van de banen loopt nogal uiteen. Banen bij de (semi)overheid en in het onderwijs zijn klein in aantal maar niet onbelangrijk. Meer hierover in het hoofdstuk "Arbeidsmarkt" op deze site.
 
Op
de cirkel
de
onderscheiden
Werkvelden
 
Binnen
de cirkel
de
onderscheiden
Werkgevers
 
Centraal het
vak
met de
biologische
Beroepen
beroepenschema biologie
Klik
in een
vak
Werkvelden
en
je gaat
direct
naar
de
betreffende
lijst
in het
hoofdstuk
Werk-
plekken
 

De hamvraag: AIO worden of toch wat anders?


 Ongeveer de helft van de afgestudeerden met een baan start de carrière als AIO of promotiebursaal maar dat voor de andere helft geldt - al dan niet vrijwilllig - een andere route. Het heeft derhalve zeker zin de start als promovendus eens af te zetten tegen de andere mogelijkheden om na het mastersexamen aan het werk te gaan.
 
  De pluspunten van de AIO-route:
 • Er zijn relatief veel AIO-plaatsen beschikbaar, ook al is het niet precies in jouw richting
 • Het aanbod aan plaatsen fluctueert nauwelijks met de stand van de economie
 • Je weet via je stages meestal al vrij aardig wat wetenschappelijk werk inhoudt
 • Je leert een onderzoeksproject te managen en daarbij zelfstandig te opereren
 • Je leert op wetenschappelijke gronden keuzes te maken
 • Je leert rapporteren en schrijven in een internationaal kader
 • Als gepromoveerd bioloog kom je bij de grote bedrijven gemakkelijker binnen
 • Internationaal stel je als eigenlijk alleen als gepromoveerd bioloog iets voor
  en de minpunten . . .
 • Het beroepenveld buiten de universiteit is zeer divers en moeilijk te overzien
 • Je bent veelal eenzijdig bezig en minder betrokken bij de maatschappij
 • Je leert geen keuzes te maken op algemene, politieke of economische gronden
 • Je leert minder goed maatschappelijk compromissen te sluiten en flexibel te zijn
 • De opgedane kenniservaring is nog geen werkervaring
 • Na de promotie moet je weer op zoek naar een nieuwe baan waarbij je je moet realiseren dat het aantal "postdoc"-plaatsen zeer beperkt is
 • Voor sommige banen ben je na je promotie al te oud of te duur
Dan toch maar het bedrijfsleven in?
Gemiddeld vindt zo één op de drie afgestudeerde biologen een baan buiten de universiteit en dan met name in het bedrijfsleven. Het lijkt ook aanlokkelijk, een baan in het bruisende bedrijfsleven. Maar daar komt wel het een en ander voor kijken. Verder is het zeker niet alles goud wat er blinkt. De variatie is groot, van de perfecte baan (vaste aanstelling of het uitzicht daarop, mooi aanvangssalaris) tot de minder mooie baan in tijdelijke aanstelling of werk onder het gewenste niveau.
Maar het blijft een uitdaging om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan en een groot aantal oud-studenten blijkt zeer ingenomen met hun job in deze sector.
Denk niet te gauw "dat kan ik niet" of "wat moet ik daar doen". De lijsten met gevonden banen uit de enquĂȘtes onder afgestudeerden geven ieder jaar verrassende voorbeelden van goede werkplekken in beleid, voorlichting, de commerciële sector, e.d. Verder is het nog altijd: "Wie niet waagt, die niet wint".
 
Of nog wat anders?
Het kan zijn dat je denkt 'Er is toch meer onder de zon'. Klopt. Je kunt ook goed terecht in de ecucatie of het onderwijs. Ook in de journalistiek en de voorlichting kun je terecht, al zijn de plaatsen daar schaars. Probleem is alleen dat menige student pas op het laatste moment tot de ontdekking komt dat die daarvoor veel eerder in actie had moeten komen en specifieke masterprogramma's of speciale cursussen had moeten volgen.
Je moet je ook via gerichte nevenactiviteiten anticiperen op je keus. Uit je c.v. moet straks immers blijken dat je in dat andere beroepsveld ook over enige ervaring beschikt en dat het idee van die gewenste baan geen ééndagsvlieg is.
Meer hierover vind je in het hoofdstuk  'Adviezen' op deze site.

Jonge biologen over hun werk (uit de NIBI-Studiespecial 2018)

 In de jaarlijkse Studiespecial Biologie van het NIBI zijn per Hogeschool en Universiteit korte schetsen te vinden van het werk van een onlangs afgestudeerd student.
Hoewel de special bedoeld is voor de aanstaande student zijn de er in opgenomen schetsen ook goed bruikbaar op deze site als een serie voorbeelden van waar de afgestudeerde van het HBO en WO zoal aan het werk kan komen.
 
In onderstaande tabellen zijn de huidige werkplek, de functie en de oorspronkelijke opleiding van 9 WO-afgestudeerden uit de Studiespecial 2018 weergegeven, alsmede van 11 HBO-afgestudeerden.
 
De bijbehorende schetsen van de werkplekken uit deze Studiespecial zijn overgenomen en te lezen op een aparte bladzijde, zie

AFGESTUDEERD AAN EEN UNIVERSITEIT (2018)
 
Huidige werkplek
Functie
WO-opleiding
 Radboud. Univ. Onderzoeker Biologie, Radboud Univ.
 Rijks Inst.v.Milieuhygiene Beleidsmedewerker Medische Biol, Univ. Groningen
 Univ. Med. Centrum Utrecht  Onderzoeker Life Sc. Univ.Leiden/TU Delft.
 Instituut Biologie Leiden Beleidsmedewerker Biologie, RU Groningen
 Leids Univ.Medisch.Centrum Onderzoeker Biomed.Wetenschappen, Leiden
 Imperial Coll.Londen Onderzoeker Biomed.Research Maastricht
 Biomed.Sc, Univ.Maastr. Docent Biomed.Sc, Univ.Maastricht
 Univ. Med.Centrum Utrecht Docent/Onderzoeker Biomed.Wetenschappen, Utrecht
 Ned. Instituut voor Ecologie Onderzoeker Environmental Biology, Utrecht
 Northern Light, Amsterdam Strategist & Developer Biomed.Sc, Univ.Maastricht
 Gemeente Haarlem (Milieu) Beleidsmedewerker Biologie VU Amsterdam

AFGESTUDEERD AAN EEN HOGESCHOOL (2018)
 
Huidige werkplek
Functie
HBO-opleiding
 Thermo Fisher Scientific Business Develop Manager Avans Hogeschool, Breda
 Dactylus, Utrecht Adviseur Ecologie Aerens Hogeschool. Almere
 Free Lancer educatie Cameraman Aerens Hogeschool, Wageningen
 Fontys Hogeschhool, Eindh. Docent Toegepaste Nat.wet. Fontys Hogeschool, Eindhoven
 Eigen bedrijf: For Eelements Beleidsadviseur HAS Den Bosch/Venlo
 HAN BioCentre, Nijmegen Research Analist HS van Arnhem en Nijmegen
 Eigen bedrijf, Bleiswijk Biologische bloemenkweker Hogeschool InHolland
 Spark Holland, Emmen Chemical Enginer R&D NHL Stenden HS, Emmen
 Zuyd Hogeschool, Heerlen Docent/onderzoeker Zuyd Hogeschool, Heerlen

 
EERDER VERZAMELDE INTERVIEWS EN VERHALEN

In het recente verleden zijn meer en uitgebreidere interviews en verhalen van afgestudeerde biologen (WO) verzameld zoals deze te vinden waren op de sites van de diverse onderwijsinstellingen, op Intermediair en elders. Daar zit voor de zich oriënterende bioloog nog veel informatief en goed bruikbaar materiaal bij.
Een selectie hiervan staat op een aparte bladzijde. Klik hiervoor op
 
(Helaas is voor de HBO'ers geen vergelijkbare documentatie voorhanden)
 

 pijl-home  Home   Naar het begin van deze pagina