Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen  Opleidingen 
 Stages 
 Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
INTRODUCTIE WERKPLEKKEN

Het hoofdstuk 'Werkplekken' biedt een overzicht van alle instituten en instellingen in Nederland waar biologen werkzaam zijn. Aangezien universitaire biologen ook in HBO-banen terecht komen is het HBO-veld, voor zo ver zinnig en mogelijk, meegenomen. Klikken op de sector achter een rode pijlbrengt je naar de betreffende hoofdstuk.
 •    Universitaire en Overheidsinstellingen
  •  Universiteiten
  •  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  •  Instituten Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
  •  (Semi) Rijksinstituten
  •  Europese instituten (met standplaats Nederland)
 •    Bedrijfsleven 1
  •  Biotechnologie, Biochemie en Molecuaire biologie
  •  Medische biologie, Medische biochemie en Biofarmacie
 •    Bedrijfsleven 2
  •  Agrarische en voedingsector
  •  Milieukunde en Mileutechnologie
  •  Overig bedrijfsleven (w.o. bioinformatica en laboratoriumtechniek)
Hoewel primair bedoeld als arbeidsmarksinformatie is dit hoofdstuk ook geschikt voor het zoeken naar externe stages

pijl-home  Home     terug naar begin van dit hoofdstuk