Werk- 
 plekken 
 Beroepen- 
veld 
 Arbeids- 
 markt 
 Vacature- 
sites 
 Adviezen   Opleidingen   Beroeps- 
organisatie
  Site / 
 Contact 
 OPLEIDINGEN: WO, HBO en OVERIG  
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de masteropleidingen (-studies) in de biologie en aanverwante richtingen, van belang voor diegenen die na hun bacchelors van opleiding of universiteit willen veranderen. De student die een onderzoekstage zoekt vindt hier een tabel van de universitaire onderzoeksgroepen. Daarnaast is summier informatie opgenomen over de lerarenopleidingen en enkele mogelijkheden voor aanvullende commerciële cursussen.

Let op:  de externe links op deze site zitten achter dit     teken.          


DE MASTERKEUZE, EEN SERIEUS KEUZEMOMENTMaster Univ
Wat voor een biowetenschapper wil jij straks worden? De basis daarvoor leg je in de Masterfase van de studie. Het is dus zaak de voor jouw juiste Masteropleiding te zoeken en die een goede invulling te geven.
"Ik doe gewoon wat ik leuk vind" is een te gemakkelijk antwoord op de vraag wat je plannen voor de nabije toekomst zijn. Immers wat op het eerste gezicht zo leuk lijkt kan wel eens flink tegen vallen en wat je niet kent kan je ook niet leuk vinden.
Zit je aan het eind van je bachelorfase oriënteer je dan ook terdege wat de mogelijkheden zijn. Kijk niet alleen bij de eigen opleiding en universiteit rond maar verken ook de mogelijkheden daar buiten.
Probleem is dat de informatie die de opleidingen zelf op hun sites verstrekken door de grote verschillen in organisatiestructuur en naamgeving nogal ingewikkeld te vatten is. Verder staat het hoge PR-gehalte va de informatie een objectieve beeldvorming nog al eens in de weg.
 
INFORMATIEBRONNEN
Hoe je te oriënteren en aan goede informatie te komen?
Je kunt gebruik maken van de jaarlijkse masterdag zoals die door het Landelijk Overlegorgaan Biologiestudenten (LOBS) wordt georganiseerd en hun lijst van masteropleidingen tot uitgangspunt nemen.
Kijk bij zusteropleidingen in Nederland of en wanneer er masterdagen zijn. Wees kritisch op de verstrekte informatie. Het beste is altijd om er vervolgens zelf op af te gaan en ter plekke te bezien wat de andere opleiding te bieden en of dat matcht met jouw interesse en ambities.
 
EEN ONDERZOEKSSTAGE ELDERS?
Een andere masteropleiding is soms een brug te ver. Je kunt - als de lokale opleidingsregels dat tenminste toestaan - er ook voor kiezen om alleen één van je onderzoeksstages elders te gaan doen. Om je op weg te helpen vindt je hieronder een overzicht van de onderzoeksgroepen bij de opleidingen biologie. Naast een universitaire stage ook goed mogelijk en zelfs aan te bevelen een buitenuniversitaire stage te doen, bij voorbeeld bij een van de Rijksinstituten, TNO of het bedrijfsleven. Kijk voor ideeën bij het hoofdstuk "Werkplekken".

UNIVERSITAIRE  MASTERSOPLEIDINGEN


DE MASTEROPLEIDINGEN (LOBS-LIJST)
Onderstaande tabel is opgesteld op basis van de lijst die het Landelijk Overleg Biologiestudenten (LOBS) in 2013 heeft gemaakt op basis van gegevens uit de Hodex doorstroommatrix, ook van 2013). De opleiding Life Science and Technology (TUD) is daar op onderstaande tabel nog aan toegevoegd. Er kan inmiddels wel wat veranderd zijn, check dus altijd zelf bij de onderstaande opleidingen.


 UNIV. VAN AMSTERDAM  
- Brain and Cognitive Sciences
- Ecology & Evolutton
- General Biology
- Green Life Sciences
- Limnology & Oceanography
- Earth Sciences
- Forensic Science
- Computational Science
- Life Science: Systems Biology
 
 UNIVERSITEIT UTRECHT  
- Biology of Disease
- Biomedical Image Science
- Cancer Genomics&Devel.Biol.
- Drug Innovation
- Energy Science
- Environmental Biology
- Epidemiology
- History & Philosophy of Sci.
- Infection & Immunity
- Molecular & Cellular Life Sc.
- Neuroscience & Cognition
- Science & Business Manag.
- Science & Innovation Manag.
- Science Educ. & Communic.
- Sustainable Development
- Toxicology & Environm. Health
 
 TECHN. UNIVER. DELFT   
- Life Science and Technology
 

 UNIVERSITEIT NIJMEGEN   
-  Biology
- Biomeclical Science
- Cognitive Neuroscience
- Medical Biology
- Mol. Mechanisms of Disease
 
 UNIVERSITEIT LEIDEN   
- Anim. Biol. & Disease Models
- Biology and Education
- Biology & Sci.Communication
- Biology & Sci.Based Business
- Biodiversity & Conservation
- Microbial Biotechn. and Health
- Mol. and Cellular Biosciences
- Plant Sci. & Natural Products
 
 VRIJE UNIVERSITEIT   
- Bioinformatics
- Biology
- Biomedical Sciences
- Biomolecular Sciences
- Ecology
- Environ.& Resource Manag.
- Manag. & Policy-Analysis
- Neurosciences
- Oncology
- Cardovascular Research
 
 UNIVER. MAASTRICHT  
- Biobased Materials
- Systems Biology
 

 RIJKSUNIV. GRONINGEN   
- Behav. Cognitive Neurosci.
- Biology
- Biomedical Sciences
- Biomolecular Sciences
- Clin. Psychosocial Epidemiol.
- Ecology & Evolution
- Educatie & Communicatie
- Energy & Environmental Sci.
- Evolutionary Biology
- Marine Biology
- Medic. & Pharm. Drug Innov.
- Medical Pharmaceutical Sci.
- Mol. Biology and Biotechn.
 
 WAGENINGEN UNIVER.   
- Animal Sciences
- Aquacult. & Marine Resource
- Bioinformatics
- Biology
- Biotechnology
- Climate Studies
- Developm. & Rural Innovation
- Earth and Environment
- Forest and Nature Conserv.
- Geo-information Science
- Molecular Life Sciences
- Organic Agriculture
- Plant Biotechnology
- Plant Sciences
 

 

 LERARENOPLEIDINGEN BIOLOGIE

LERARENOPLEIDINGEN EN MINOR EDUCATIE (1e graad)
Ler.opl1eDe lerarenopleidngen eerste graad bereiden voor op het geven van les in de bovenbouw van HAVO /VWO, en in het HBO. Zij zijn als regel ondergebracht in een aparte aan de universiteit verbonden educatieve instelling.
De opleidingen zijn in grote lijnen gelijk en kennen een algemeen onderwijskundig deel en een vakdidactisch deel. De lerarenopleiding kan ook postdoctoraal gevolgd worden. De educatieve minor wordt aangeboden als onderdeel van het derde jaar van de bachelor-opleiding en geeft een tweede graads bevoegdheid.
 
PlaatsNaam instellingOpleidingen
Amsterdam  UvA: Instituut voor de Leraren Opleiding Master en Minor Educatie
Amsterdam  VU: Onderwijscentrum Vrije UniversiteitMaster en Minor Educatie
Groningen  RUG: Fac. Gedrags en maatschappij wetens.Master en Minor Educatie
Leiden  UL: Interfaculaire lerarenopleiding ICLONMaster en Minor Educatie
Nijmegen  RUG: Insituut voor Leraar en School Master en Minor Educatie
Utrecht  UU: Centrum voor Onderwijs- en Leren Master en Minor Educatie
Tilburg  Fontys HS: Lerarenopleiding Mastersopl. ná 2e graads vooropl.

LERARENOPLEIDINGEN (2e graad)
Een overzicht van de 2e graads lerarenopleidingen biologie is te vinden op de site van 'Lerarenopleiding.com'
 

 SPECIFIEKE HBO-OPLEIDINGEN  

Het zal maar weinig voorkomen dat een ouderejaarsstudent in het WO of het HBO zal willen overstappen naar een HBO-opleiding. Voor de volledigheid toch een lijstje van aan de biologie gerelateerde opleidingen in het HBO.
 • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
 • Diermanagement, Dierwelzijn
 • Gemengd educatieve opleidingen
 • Milieu- en milieutechniek
 • Technisch-biomedische opleidingen
    HBOraad
 Studiekeuze123
De site van de HBO-Raad verwijst voor informatie door naar de site van 'Studiekeuze123'  waar de profielen van alle HBO-instellingen in Nederland staan vermeld.

 AANVULLENDE OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

-Enkele instellingen bieden cursussen aan die interessant kunnen zijn als mogelijke uitbreiding of aanvulling op een bestaande opleiding of studie. Ook voor wie na de studie in een niet-biologische baan aan de slag moet gaan bieden dit soort cursussen een kans op tussentijdse uitbreiding van relevante kennis.
Met name voor de commerciële opleidingen geldt dat er wel een stevig prijskaartje aan kan hangen.
 
PlaatsNaam instelling   Cursussen
Amsterdam  Vrije Universiteit
      Institute for Environmental Studies
Environment and Resource Management (éénjarige opleiding, evt als aanvullende masteropleiding).
Heerlen  Open UniversiteitWO-bacchelor Milieu-natuurwetenschappen
WO-master Environmental Sciences
Gent   BioBusiness Winter Retreat
- 
Course (11-13 dec. 2018) will go into the trends and developments in the life science sector, give examples of emerging business models.
Leiden   Bioscience & Diagnostiek
- (Hogeschool Leiden)
Wisselende sterk medisch georienteerde cursussen.
Leiden   Biotech Training Facility
-
Cursussen o.a. Praktijk GMP
Utrecht   NIBI Academie
      Alg. cursussen en trainingen
- Solliciteren en netwerken
- Social media voor biologen
- Marketing voor biologen
- Presentatietechnieken
- Management voor PhD's/postdocs.
Utrecht   STZ Ziekenhuizen
-
Good Clinical Practice Training (GCP wet- en regelgeving)
Wageningen   de Lynx Communicatie Cursus Schrijven over wetenschap

pijl-home  Home   terug naar begin van dit hoofdstuk