MUSEUM  
   OER-   
PARADE
  NATUUR   
 THEATER  
 WISSEL 
 EXPO'S 
 ANDERE
  ZALEN  
 DINO'S  
   SITE    
 AUTEUR 

 SITE EN AUTEURVoorfiguur

  De site en de herkomst van de figuren en de afbeeldingen


Huidige site
Enthousiasme over het National Natuurhistorisch Museum Naturalis in combinatie met een destijds naar het oordeel van de auteur tekortschietende uitleg bij de presentaties leidde in 1999 tot het schrijven van een eigen handleiding voor een bezoek aan het museum waarvan een online versie in 2002 gereed kwam. Deze site heeft tot september 2016 gefunctioneerd en heeft in die tijd ruim een kwart miljoen bezoekers getrokken.
Aanvankelijk had Naturalis - en dan vooral de Educatieve dienst van het museum - nog al wat moeite met dit particuliere initiatief van buiten maar op instigatie van de toenmalige directeur dhr. van der Weyden kwam er in 2008 een doorbraak. Naturalis plaatste op haar eigen site een link naar de online bezoekershandleiding en de auteur kreeg toestemming om waar nodig van materiaal uit de mediatheek van het museum gebruik te maken.
De huidige site "Het oude Naturalis' is een sterk aangepaste versie van de eerder genoemde online handleiding waarin veel archiefmateriaal weer een plaats heeft gekregen en bedoeld om de herinnering aan het museum zoals het er tot aan de sluiting in 2017 uitzag levend te houden.
 
Ammoniet Logo
Het logo dat vrijwel ieder hoofdstuk van deze site opsiert is geïnspireerd op de in spiraalvorm opgestelde tableaus in de oude zaal van de Oerparade. Die spiraal gaat op zijn beurt weer terug op de hoofdvorm van de schelp bij de Ammonieten (uitgestorven inktvissen). De kleine afbeeldingen binnen het logo verwijzen naar de diversiteit van het leven in verleden en heden.
 
Tekst, figuren en foto's
De tekst is onafhankelijk van het museum en met gebruikmaking van meerdere bronnen tot stand gekomen.
Alle getekende figuren, plattegronden en schema's zijn eigen ontwerp. Daarbij is gebruik gemaakt van het basistekenprogramma van Microsoft Word. De kleine getekende figuurtjes uit het hoofdstuk "Biodiversiteit" zijn ontleend aan het boek van Wessells en Hopson
Indien niet anders vermeld zijn de foto's van de hand van de auteur van deze site. In voorkomende gevallen is ook met toestemming gebruik gemaakt van de Mediatheek van museum Naturalis.
Bij de foto's: links eigenaar plaatselijke viszaak met zonen in bewondering voor de vissen in het Natuurtheater (2002)
Midden: kleinkinderen van de auteur bij een opstelling van de walvissenexpositie (2009)
Rechts: zwangere dochter bekijkt een globe in de zaal van de Aarde (2004)
 

  De auteur  


Auteur Auteur
De auteur is bioloog, gaf in de eerste jaren les in het VWO, ging daarna terug naar de universiteit (Leiden), deed wetenschappelijk onderzoek en verzorgde practica in de plantenanatomie en -systematiek. Hij was daarna vele jaren werkzaam als o.a. studieadviseur aan de opleiding Biologie. Na pensionering hield hij zich onder andere bezig met het ontwerpen en beheren van de de webisites van het Milieu Educatiecentrum Oegstgeest en het Koninklijk landgoed de Horsten in Wassenaar.
Zie voor deze en andere activiteiten op deze website.
 

Correcties  /  Contact


Auteur Correcties en Contact
Opmerkingen en correcties met betrekking tot deze site worden gaarne tegemoet gezien op dit adres:
< am.siebers@hccnet.nl >