IEDER VOOR ZICH?

Individualisering, ethiek en christelijk geloof  (Kok Kampen 1993)

 F. de Lange

 

INHOUD

Inleiding

Hoofdstuk 1: Individualiseren: we moeten, maar kunnen we ook?

            1.1. Een onomkeerbaar proces?

            1.2. Een moreel tegoed

            1.3. Arbeidsmarkt-individualisering

            1.4. Het 'individu' als collectief produkt

            1.5. Ziekmakende effecten

            1.6. Moeten, maar niet kunnen

            1.7. 'Ought implies can'

            1.8. Sociale creativiteit

 

Hoofdstuk 2: Een omgekeerd evenredige verhouding? Individualisering en solidariteit

            2.1. Individualisering en flexibilisering

            2.2  Solidariteit: gevoeligheid voor wreedheid (R. Rorty)

            2.3. Een bescheiden altru´sme

            2.4. Flexibele solidariteit  

Hoofdstuk 3: Het tekort van de liberale ethiek. Individualisering en gemeenschap 

            3.1. Het liberalisme: doel van de geschiedenis?

            3.2. Liberale en christelijke vrijheid

            3.3. Gemeenschap: instrumenteel en constitutief (M. Sandel versus J. Rawls)

                        3.3.1. Transcendentaal individualisme

                        3.3.2. Rawls' 'original position'

                        3.3.3. Drie concepten van gemeenschap

            3.4. Alternatief of correctie?

 

Hoofdstuk 4: Adam geeft niet altijd thuis. Individualisering en verantwoordelijkheid

            4.1. Bedreigde verantwoordelijkheid

            4.2. Voor de rechter en voor God

            4.3. Morele asymmetrie

            4.4. 'Extra nos'

            4.5. Grenzeloos?

            4.6. Begrensde verantwoordelijkheid

            4.7. Niet iedereen een Messias

            4.8. Verplichting en deugd

            4.9 Adam geeft niet thuis  

Hoofdstuk 5: Leven in fragmenten. Individualisering, identiteit en christelijk geloof

            5.1. Secularisatie als privatisering van de godsdienst

            5.2. Identiteit als mini-teleologie

            5.3. Het 'ik': een sociaal proces (G.H. Mead)

            5.4. Het verlichtingsideaal van het autonome 'ik' (J. Habermas)

            5.5. Het genadeloze publiek (Van Augustinus naar Rousseau)

            5.6. Fragment en voltooiing  

Hoofdstuk 6: Gemeenschap der heiligen? Individualisering en kerk

            6.1. De kerk als sociaal experiment

            6.2. 'Christelijke sociologie'

            6.3. Een sociologisch vacuŘm

            6.4. Een nachtwaker-kerk?

            6.5. Weimar, Bonhoeffer en wij

            6.6.'Christus als gemeente existerend'

            6.7. Met en voor elkaar

            6.8. Individualiseringsrisico's en christelijk geloof

Verantwoording