Home Foto's Widgets Animatie-effecten Geavanceerd Meer... Afwezigheidsregistratie
Website is gemaakt door BSW Bij SoftWare.
BSW
Bijzonder verlof
Inleiding. (Deze site is nog in constructie) Deze Excel toepassing is gemaakt om voor maximaal 10 mensen de verlof- ziekte- arts/specialist- tandarts- bijzonder verlof- cursus uren te registeren. Het aantal jaarlijkse toegekende verlofuren staat in elk tabblad vermeld. Deze uren kunt u net als de naam en de resterende uren van het vorige jaar ten alle tijde wijzigen. De toepassing kan voor elk (nieuw) jaar aangepast worden. Alle kalenders worden automatisch aan het opgegeven jaar aangepast. Denk hierbij aan schrikkeljaar, de feestdagen en de datums  in combinatie met de namen van de dagen. Al deze mogelijkheden komen later in deze handleiding aan bod. Naast de tabbladen van elke medewerker, die u ook  kan printen of een pdf van kan maken, is er een totaaloverzicht. Per maand van alle medewerkers op regel zodat u kan zien of de bezetting nog werkbaar is.  Bij het afsluiten van deze toepassing wordt er automatisch een back-up gemaakt. Het is mogelijk om tot een maximum van 10 zelf een tabblad toe te voegen. Er worden tabbladen getoond van medewerkers waarvan u de naam hebt ingevuld. Geen naam dan wordt het tabblad niet getoond. U kan per dag één item invullen. Als bijvoorbeeld een medewerker naar de dokter gaat en daarna zich ziek meld moet u de keuze maken.                                Een voorbeeld: