ZO AF EN TOE (ONGEVEER 1 KEER PER JAAR) FOKKEN WIJ EEN NESTJE PUPS. DEZE PUPS WORDEN GEFOKT VOLGENS DE REGLEMENTEN VAN DE RASVERENIGING EN GROEIEN BIJ ONS IN HUIS OP. DE REGLEMENTEN VAN DE RASVERENIGING GARANDEREN, DAT DE NESTEN DIE AAN DEZE EISEN VOLDOEN VOORTKOMEN UIT HONDEN WAARMEE NIET ONEINDIG DOORGEFOKT WORDT EN DAT ER NIET MET HONDEN MET BEPAALDE RASSPECIFIEKE GROVE SCHOONHEIDS- EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN (ZOALS PATELLA-LUXATIE)GEFOKT MAG WORDEN.
ZELF PROBEREN WIJ MET COMBINATIES TE FOKKEN, DIE NAAR ONS INZIEN KUNNEN BIJDRAGEN AAN VERBETERING VAN HET RAS OP HET GEBIED VAN KARAKTER (STABIEL, MAAR MET BEHOUD VAN HET ORIGINELE LEERGIERIGE EN DAPPERE/ONVERSCHROKKEN KARAKTER), GEZONDHEID EN UITERLIJK.
BEDENK ALTIJD DAT DIT EEN GROTE HOND IN EEN KLEINE VERPAKKING IS!
INDIEN U OP DE WACHTLIJST GEPLAATST WILT WORDEN VOOR ÉÉN VAN ONZE VOLGENDE NESTEN, KUNT U ONS HET BESTE EEN MAIL STUREN EN WE HOUDEN U OP DE HOOGTE VAN AANVRAGEN EN TE VERWACHTEN NESTEN.


site stats
MEDIO 2013 VERWACHTEN WIJ WEER EEN DEKKING MET PAGE AAN TE KUNNEN GAAN. UITERAARD HOPEN WIJ DAN WEER OP EEN NESTJE.
STUUR GERUST EEN MAILTJE VOOR INFORMATIE OF OM OP DE WACHTLIJST GEPLAATST TE WORDEN.