Wij zijn een kleine kennel, met momenteel vier honden. De honden leven met ons in huis.
Van tijd tot tijd fokken wij een nestje volgens de reglementen van de Nederlandse rasvereniging van de Parson Russell TerriŽr de PRTCN. Dit wil o.a. zeggen dat de ouders alvorens er mee te fokken op patella luxatie gecontroleerd worden en op een tentoonstelling minimaal een goed resultaat hebben behaald.
De pups groeien bij ons in huis op en zullen zodoende een naar onze mening zo goed mogelijke socialisatie hebben. De pups worden ontwormd, geŽnt, met koopcontract en gezondheidsverklaring afgegeven. Gezien het hier om rashonden gaat zullen de pups uiteraard ook een stamboom hebben. Deze zal na een aantal maanden afgegeven worden.
Indien u vragen heeft over onze honden, komende pups of het ras in het algemeen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u dan altijd proberen zo goed mogelijk te informeren.

(0031) 0786228660