De vijvers van “De Keihave” bieden een leefomgeving voor een diversiteit aan dieren en planten. Enkele voorbeelden van flora en fauna, te vinden in en rond de waterpartijen van “De Keihave”:

Fauna
 
Naam
Wetenschappelijke naam
Amfibieën
Bruine kikker
Rana temporaria
 
Gewone pad
Bufo bufo
 
Kleine groene kikker
Rana lessonae
 
Kleine watersalamander
Triturus vulgaris
Reptielen
Roodwangschildpad
Trachemys scripta elegans
Schaal-& weekdieren
Gewone poelslak
Lymnaea stagnalis
 
Amerikaanse rivierkreeft
Oronectes limosus
 
Schildersmossel
Unio pictorum
Vissen
Baars
Perca fluviatilis
 
Blankvoorn
Rutilus rutilus
 
Blei
Blicca bjoerkna
 
(Goud)winde
Leuciscus idus (var.)
 
Goudzeelt
Tinca tinca var.
 
(Koi)karper
(Koi)karper
 
Rietvoorn
Scardinius erythrophtalmus
Vogels
Bergeend
Tadorna tadorna
 
Zwarte zwaan
Cygnus atratus
Flora
 
Naam
Wetenschappelijke naam
Oever- en moerasplanten
Gele lis
Iris pseudacorus
 
Grote egelskop
Sparganium erectum
 
Grote lisdodde
Typha latifolia
 
Kleine egelskop
Sparganium emersum
 
Moeraslidsteng
Hippuris vulgaris
 
Slangewortel
Calla palustris
 
Waterdrieblad
Menyanthes trifoliata
 
Watermunt
Mentha aquatica
 
Wilg
Salix spp.
 
Zwanebloem
Butomus umbellatus
Waterplanten
Brede waterpest
Elodea canadensis
 
Drijvend fonteinkruid
Potamogeton natans
 
Gedoornd hoornblad
Ceratophyllum submersum
 
Gele plomp
Nuphar luteum
 
Gekruld fonteinkruid
Potamogeton crispus
 
Krabbescheer
Stratiotes aloides
 
Waterlelie
Nymphaea alba var.
Natuurlijk treft u in en rond de vijvers veel meer soorten aan dan genoemd in deze tabellen; langs de oevers groeien enkele soorten zegge en in menig rietkraag klimt de akkerwinde sierlijk langs de rietstengels omhoog.
En neem alleen al de tientallen soorten libellen, glazenmakers en waterjuffers.
Ook onder het wateroppervlak leeft een keur aan waterinsecten, waaronder bootsmannetjes, watervlooien, wantsen en ook geelgerande waterroofkevers.