Wat is lachmeditatie

In 1976 leerde Dhyan Sutorius van Osho o.a. de lachmeditatie,
een oefening van 15 minuten bestaande uit drie delen :

1. strekken en rekken,
2. lachen
3. stilte.

1. Strekken en Rekken
Rek uw spieren uit tijdens de uitademing, even stoppen met strekken tijdens de inademing, en dan weer verder strekken en uitademen, enz.

In de laatste minuut van dit eerste stadium strekt u uw vingers naar achteren met de andere hand en gelijktijdig rekt u uw gezichtsspieren door – zonder te lachen – het trekken van gekke, vreemde gezichten en grimassen.

2. Lachen
Glimlach en ga langzaam – zonder forceren – met een ontspannen keel lachen, eerst zachtjes, daarna steeds harder, tot u werkelijk hartelijk buldert vanuit uw buik.

Helemaal niet forceren, niets DOEN, “allegro ma non troppo”, laat het gebeuren.

U mag u tranen lachen, u mag ook huilen, of met uw tranen lachen.

Als u op dat moment een ander gevoel heeft bv. kwaadheid, gebruik dan – zonder te schreeuwen – alle energie van die kwaadheid om daar méé te lachen. In de laatste minuut van dit stadium doet u uw ogen dicht en blijft u doorlachen.

3. Stilte
Met gesloten ogen houdt u plotseling op met lachen en ademt u zonder geluid te maken. Iedere keer wanneer u merkt dat u denkt, voel dan een “tot ziens” voor de gedachte en ga met alle aandacht terug naar uw lichaam, naar de voeten op de grond en naar het gevoel, dat u op dat moment heeft. En wat u dan ook voelt, wat dan ook, voel daar een “JA!” voor.

Enkele opmerkingen

 • Sta uzelf toe te lachen zonder reden. Iedere grap en situatie of datgene wat u op dat    moment ervaart, kunt u gebruiken om mee te lachen.
 • Lachen “om” iets of iemand en uitlachen is koud, kil en spottend. Lachen “met” iets of iemand is gelijkwaardig, warm en accepterend.
 • ER HOEFT NIETS BEREIKT TE WORDEN ! En respecteer uw grenzen. De sleutel is van deze  lachmeditatie is iedere seconde al uw aandacht te richten op datgene wat er is voor u in het moment, in het Hier en Nu. En wat dat dan ook is, strek, lach of huil ermee, of wees stil.
 • Lachen heeft alles te maken met ACCEPTATIE : op het moment dat u de situatie, de
  ander(en) of uzelf totaal accepteert, op dat moment kunt u er ook méé lachen.
 • Acceptatie is niet een lijdzaam berusten, het is een actief proces !
 • Vind - voor en na de lachmeditatie - met gesloten ogen een of twee woorden, welke uw gevoel van dat moment het best beschrijven, of – als er geen woorden opkomen – dan ziet u misschien met uw ogen dicht  een beeld of een plaatje, dat uw gevoel laat zien. Schrijf deze woorden of beelden en uw ervaringen op uw lachmeditatiedagboek. Doe deze lachmeditatie iedere dag weer – zonder uw ideeën, concepten, ervaringen of verwachtingen – alsof het de allereerste keer is.
 • Voor meer informatie kijk in de brochure.

Als u uw ervaringen met deze lachmeditatie wilt delen, zet het op papier en stuur het naar het Centrum ter Bevordering van het Lachen.

 • U kunt deze oefening alleen doen, met de “ander” in de spiegel of met meerdere personen, die echt mee willen doen.
 • Plotselinge inzichten laten sommigen ineens lachen, het is ook mogelijk om het andersom te doen : eerst bulderen vanuit de buik, dan kunnen de inzichten vanzelf komen!
 • De lachmeditatie is goed te doen in allerlei situaties. Ook in moeilijke tijden kan het helpen een probleem te relativeren en te accepteren.


Enkele deelnemers beschreven hun gevoel na de lachmeditatie
in één woord :

Ontspannen  /  JA ! /  heel  /  tranen  /  minder pijn  / leeg  /

vol   /  opgelucht    /  ontlast  /  vrede  

 
Voor meer informatie:

Ook over lachmeditatieworkshops (75-120 minuten op locatie) met Dhyan Sutorius.

Centrum ter Bevordering van het Lachen
Secretariaat:
Jupiter 1007
1115 TX Duivendrecht
Nederland

tel. 020-6900289
email: info@lachmeditatie.infointro | lachmeditatie | op locatie | vanaf 2000 | vóór 2000 | publicaties| cd | contact