Basisvoorwaarden:


1. Bij elkaar willen blijven

2. Tijd voor elkaar maken (minimaal 3u per week)

3. Samen leuke dingen doen

4. Energie op elkaar richten. evt. andere liefdesrelaties voor de duur van de therapie stoppen

5. Je realiseren dat je twee verschillende mensen bent. De durf hebben die verschillen ook te laten zien.


 

In de therapie zullen die verschillen vaak worden vergroot. Je maakt aan elkaar duidelijk waarom jouw gedrag belangrijk voor je is. Soms heeft dat met je jeugd te maken. De ander leert je daardoor dan beter begrijpen, zonder dat hij/zij het met je eens hoeft te zijn. En door elkaar beter te begrijpen wordt het ook makkelijker het gedrag van de ander te accepteren.

 

terug naar startpagina