Workplace Stress Boerderijen van de familie Meijers in Serooskerke (W)

Bloknamen in Serooskerke

 

In bovenstaande en volgende origenele koop en verkoop stukken van voor het eerste Kadaster van 1833 verdeelde men het land in blokken, meestal stukken ingepolderd land uit de vroegere inpolderings periode. Er betaan oude blokkaarten van Noord-West Walcheren uit verschillende perioden. Hieronder staan de

namen( verkortweergegeven) van de blokken zoals vermeld in het Veldnamen onderzoek van de Heemkunde kring Walcheren. Men maakt bij het overzicht gebruik van de overloper van de Oostwatering van 1630 en van die van de Vijf Ambachten van 1635.

Uit Veldnamen onderzoek van Serooskerke

 

 

1. Den block achter Heijne Michielss, daer Cornelis Willeboortszoon Heynes weduwe woont ende begint Achter Andries Pieterssen Pitte

-land daer de olymeulen plach te staen.(Zie ook bij t Hof Bomenveld)

 

2. Den block daer Leenaert Heijndrick Veldemans inne woont ende Doen Adriaensen plach te woonen

 

3. Den block daer Jonge Pier Sijomons plach te woonen ende nu Gommer Jacobubssen inne woont

-de sprincke genaemt dede- den boelynck- in der haeyyman- den ouden boogart.

 

4. Den Block genaemt t-Oosthoij, daer nu Jacob Adriaen Joos met Mathieu de Bert inne woonen en leyt rontomme binnen sijn wegen,

 

5. Den block van t Westhooij besuyden Carel Constants hoffstede

 

6. Den block daer Carel Constants huys inne staet daer Heyn Pier Heijnen plach te woonen ende nu Dirrick Constant woont

 

7.Den block benoorden den dorpe genaemt t Eeperck, aen den oostsijde de Ee, beginnendevan suydwesten in voor Pieter Andriessens deure

-t gasthuys meet.

 

8.Den Block daer Andris Heijpe inne plach te woonene en nu Willem Adriaens inne woont

-stopmeet.

 

9.Den block daer Cob Aben in plach te woonen en nu Cornelis Jaspers woont

-deurgaende den pat- met den pastoors boogardeken.

 

10. Den Block daer Lange Pier in plach te woonen en nu Cornelis Adriaens inne woont.

-t gouwe meetgen.

 

11. Den blockdaer molen inne staet, rontomme binnen sijn wegen ende begint achter t huys daer Jan Huygens nu op woont en Jan Jansen alias maeckelyeke Jan plach te woonen aen de westsijde den

-drye ackers aen de welleput- t molen huys- de hooge weye liggende oost aen den sprincke- den biesbosch.

 

12. Den block daer jonckheer Adriaen Manmaeckershuys inne staet.

-aen des heeren (van Schellach) heule-t biesweyken-t olykoucxken-de boxmeet.

 

13.Den block daer leijn Claessen inne plach te woonen en nu Hendrick Jobssen inne woont.

-t werff- de steyn weye-den derrinckmoer-land met den chyngel-den gront van t convent-de thiende meet-land van t convent streckende tot Charles wegelinck

-de boschweye-den derrinckmoer-land aff van de werffweye.

 

14.Den block van Hondegems Ambacht, daer Adriaen Janssen Quartier ende Heijndrick Leyn Claessen inne gewoont hebben

 

15.Den block daer Adriaen jan Pier inne plach te woonen en nu Pierre du Pre inne woont.

 

16.Den blocktusschen beyde de wegen achterSijmon BOllaerts boogaert, daer Adriaen Willemssen Geus nu woont.

 

17.Den block daer Wisse leunis plachte woonen ende nu Joos Onoff inne woomt

-gotsacker

 

18.Den block daer Jan Simon Bollaert inne plach te woonen enden y Arent Cornelis inne woont

-den dooremeet onder Breedamme-land daer t eehuys op gestaen heeft-land genaemt Calis hoffstede.

 

19.Den block dear Arent Jacobs inne plach te woonene ende nu Leijn Cornelis inne woont

-de leege meet.

 

Blokken in de latere drooglegging de XII GEMETEN.

 

1. Den block daer Cornelis Adriaen en Cornelis Laureijs inne plach te woonen ende nu Jan Corneliszoon Coole inne woont

-een werff

 

2. Den block daer Jan Slots inne plach te woonen

-t wilgenbosch-t hoff-den langen wech

 

3.Den block daer Claes Zijmon Cobs inne plach te woonene en nu Michiel Willems inne woont

 

4.Den block daer Jan Claes Luijcx inne plach te woonen ende nu Cornelis Dingemans inne woont

-de duytsche heeren lant neffens den wech-land scheydende oos aen de geule.

 

5.Den bloch daer Cornelis Pier Huijbrechts ende Cornelis Dominis inne plach te woonen en nu Willen Arnouts inne woont

-genaemt eversdijck loopende langs de pat.

 

6.Den weel liggende zuyt van den dijck.

 

7. Den block daer Heijch Huijchmans inne plach te woonen

 

Blokken in de VIJFAMBACHTEN.

 

A.Den block genaemt den Goeden Polder, daer Adriaen Brocke woonde, nu Jacob Jossen inne woont.

-west aen dit laetste stuck is des Prelats Ambocht strekkende west etc.

 

B.Den block genaemt de Crane Weije

-van den busenaer ende des Prelats Ambocht

 

C.Den block daer Geert Huijch Adriaens woonde nu Andries Poppe Theeus ende Tobias de Jager woonen

-de crane weije-opden weel

 

D. De block daer Adriaen Jan Genuchte nu woont

 

E.Den block daer Pier Cornelis Jacobs ende Heijpe Jans eehuys staet, Barthelomeeus C;aeys wwonde

 

F.De block genaemt Eeperck, daer Jan Claeijs inne plach te Woonen

 

G.Den block daer Cob Mathijs Trompers ende Sijmon Houlte inne woonen

 

H.Den block daer Jan Huijsen Pitte, Pier Cornelis Mathijs Andries Jacobs ende Jan Sijmons inne woonde, nu Jan Gillis Damme inne woont

 

I.Den block besuyde Pool Sijmons daer Cop Mathijs Trompers plach te woonen

-springt over Carel wegelynck naer den ruijsput ende clooster- de ruijsput- land daer de meule plach te staene ter dreve ende stapelhof

Terug naar Boerderijen Pagina