Inwoners van Serooskerke in 1811

 

Op 1 januari 1810 werden de Zeeuwse eilanden ingelijfd door Napoleon, nadat al in 1794 Staats Vlaanderen bezet was en op 2 oktober 1795 ( 10Vendemaire  jaar IV) reeds een volkstelling had plaatsgehad.

Door de leiding van Zeeland, de Prefect voor de Scheldemonden, werd op 11 mei 1811 ook besloten tot een volkstelling op de Zeeuwse Eilanden.

De volkstelling werd opgedragen aan het plaatselijke gezag, de Maire, die zelf voor assistentie zorgde die elk huis in de gemeente bezochten en de gevraagde informatie verzamelden. Een en ander moest in tweevoud opgemaakt worden: Een exemplaar voor het Kanton, het tweede exemplaar moest opgestuurd worden naar het Departementaal bestuur in Gent.

Genoteerd moest worden van alle inwoners ouder dan 12 jaar: naam, voornaam, leeftijd, adres en indien men niet in de gemeente geboren was de datum van aankomst en plaats van herkomst. Kinderen onder de 12 werden niet afzonderlijk genoteerd, slechts hun aantal moest bij het gezinshoofd worden vermeld.

 

Men kreeg ook indien men ouder was een z.g. carte de sureté, die men bij zich moest hebben als men buiten de gemeente reisde.

 

Ongeveer beetje elke gemeente legde de instructies anders uit. Niet overal was de medewerking even geweldig en werden er meer of minder complete lijsten samengesteld, variërend van alles volgens het boekje tot een lijstje van alle volwassen mannen met een beperkt aantal gegevens.

Wat betreft Serooskerke zitten we wat gegevens betreft in de middenmoot daar er kennelijk redelijk ijverige ambtenaren waren. Het lijkt er op, dat alle inwoners op de lijst voorkomen, we zien ook kinderen vermeld die slecht 1 maand oud zijn. Het totale aantal mensen bedraagt op dat moment 743 inwoners volgens de lijst, die hier onder in zijn geheel is opgenomen. Men kan per huis zien, hoeveel mensen er wonen. Dus bij de boerderijen is er een inzicht te krijgen in het aantal personeel dat in dienst is. De spelling van de namen is zeker niet altijd correct geweest. Men kan er voor 100% van uit gaan, dat de naam Meijer in Serooskerke niet voorkomt, zoals uit al mijn onderzoek is gebleken. Dit dient dus steeds Meijers te zijn.

 

Voor de volledigheid; Polder is uiteraard Vrouwenpolder, Bekerke is Biggekerke, Sintanne zal Sint Anne ter Muiden zijn

 

Bevolking Serooskerke(W) 1811

     Prefectuur 363

 

Het origineel van het bevolkingsoverzicht van Serooskerke W is te vinden in het Archief van de Prefectuur(Nr 5) als onderdeel van het inventarisnummer 363. Het Archief van de Prefectuur is aanwezig in het Rijksarchief Zeeland te Middelburg

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

502       2          Jan Janse Poppe           Landman          84        1727                 Serooskerke

503       2          Matje Braker                                        59        1752                 Serooskerke

504       2          Pieter Jongepier            Boereknegt       16        1795                 Polder                          gek: van polder 5-1811

505       2          Catharina Meijer         Dienstmaagd     19        1792                 Serooskerke

 

498       3          Jacobus Geldoff            Arbijder             37        1774                 St Laurens

499       3          Leuntje Wondergem      Arbijdsvrouw      27        1784                 Serooskerke

500       3          Hendrik Geldoff                                     5          1806                 Serooskerke

501       3          Pieter Geldoff                                       2          1809                 Serooskerke

 

491       4          Melis Cornelisse Melis   Arbijder             59        1752                 Serooskerke

492       4          Tannetje Pieterse          Arbijdsvrouw      45        1766                 Oostkapelle

493       4          Adriaan Melis                                       8          1803                 Serooskerke

494       4          Dina Melis                                            5          1806                 Serooskerke

495       4          Jan Poppe                    Arbijder             24        1787                 Serooskerke

496       4          Willemina Vorst            Arbijdsvrouw      27        1784                 Oostkapelle

497       4          Cornelis Janse Poppe                           m5       1811                 Serooskerke

 

483       5          Willem Vermeulen         Kleermaker       64        1747                 Grijpskerke

484       5          Adriana Lauwerse                                 50        1761                 Oostkapelle

485       5          Jan Lijnse Vreeke                                 9          1802                 Oostkapelle     

486       5          Pieter De Keijzer           Arbijder             33        1778                 Serooskerke

487       5          Meitje De Molenaar       Arbijdsvrouw      26        1785                 Oostkapelle

488       5          Jan De Molenaar           Arbijder             37        1774                 Oostkapelle

489       5          Elisabeth Dekker           Arbijdsvrouw      27        1784                 Veere

490       5          Anne De Molenaar                                11        1800                 Veere

 

480       6          Tannetje Labare            Arbijdsvrouw      74        1737                 Oostsouburg

481       6          Maria Houwmes                                    27        1784                 Serooskerke

482       6          Adriana Verstep                                    7          1804                 Serooskerke

 

470       7          Fransina Roose             Arebeijdsvrouw 46        1765                 Serooskerke

471       7          Pieter Sturm                 Arbijdsvrouw      8          1803                 Serooskerke

472       7          Jacob Minderhout          Arbijder             38        1773                 Westkapelle

473       7          Johanna Veth                Arbijdsvrouw      31        1780                 Oostkapelle

474       7          Petronella Minderhout                           5          1806                 Serooskerke

475       7          Gerrit Minderhout                                  3          1808                 Serooskerke

476       7          Susanna Minderhout                             1          1810                 Serooskerke

 

465       8          Abraham Dourlijn           Arbijder             45        1766                 Serooskerke

466       8          Tannetje Sas                Arbijdsvrouw      44        1767                 Koudekerke

467       8          Cornelis Dourlijn                                   13        1798                 Serooskerke

468       8          Petronella Dourlijn                                 10        1801                 Serooskerke

469       8          Abraham Dourlijn                                  7          1804                 Serooskerke

 

506       9          Maarten Van Hoven       Smitsbaas        37        1774                 Axel

507       9          Willemina Polderdijk                             30        1781                 Serooskerke

508       9          Gerard Van Hoven                                 4          1807                 Serooskerke

509       9          Arij Van Hoven                                      m6       1811                 Serooskerke

510       9          Jan Van Hoven              Smitsknegt       27        1784                 Grijpskerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

511       10        Cornelis Pijpe               Timmerman       51        1760                 Middelburg

512       10        Elena Paal                                           50        1761                 Koudekerke                  Overleden

513       10        Andries Pijpe                Dienstknegt      23        1788                 Middelburg                    vertr: als conscript de classe van 1808

514       10        Johanna Pijpe               Dienstmaagd     19        1792                 Serooskerke

 

515       11        Adriaan Zeegers            Timmerman       46        1765                 Arnemuiden

516       11        Petronella Polderdijk                             38        1773                 Serooskerke

517       11        Adriana Zeegers                                   14        1797                 Serooskerke

518       11        Arij Zeegers                                          12        1799                 Serooskerke

519       11        Johanna Zeegers                                  2          1809                 Serooskerke

520       11        Catharina Zeegers                                 5          1806                 Serooskerke

 

521       12        Hendrik Bimmel            Landman          36        1775                 Domburg

522       12        Dina Pleijte                                          21        1790                 Ritthem

523       12        Fransina Bimmel                                  4          1807                 Ritthem

524       12        Susanna Bimmel                                  10        1801                 Ritthem

525       12        Albert Klijnepier             Boereknegt       26        1785                 Serooskerke

526       12        Pieternella Bimmel        Dienstmaagd     21        1790                 Ritthem                        gek van Ritthem 2-5-1811

 

527       13        Cornelis Sturm              Arbijder             69        1742                 Serooskerke

528       13        Leuntje Roose               Arbijdsvrouw      69        1742                 Oostkapelle

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

712       14        Willem Danielse            Arbijder             43        1768                 Serooskerke

713       14        Pieternella Gelok           Arbijdsvrouw      45        1766                 Heinkenszand

714       14        Pieternella Danielse                              14        1797                 Heinkenszand

715       14        Pieter Danielse                                     12        1799                 Heinkenszand

716       14        Marinus Danielse                                  2          1809                 Heinkenszand

717       14        Willem Danielse                                   4          1807                 Serooskerke

 

477       15        Jacob Verhoeff       Timmermansknegt   33        1778                 Wissekerke

478       15        Jacoba Pijpe                                        21        1790                 Ritthem

479       15        Petronella Verhoef                                      1809                 Serooskerke

 

 

707       16        Jacobus Riemers          Arbijder             47        1764                 Zandijk

708       16        Matje Geldoff                Arbijdsvrouw      38        1773                 Oostkapelle

709       16        Louijs Riemers              Arbijdsvrouw      14        1797                 Oostkapelle

710       16        Carolina Riemers                                  11        1800                 Oostkapelle

711       16        Maria Riemers                                     8          1803                 Oostkapelle

 

700       17        Cornelia Moens             Arbijdster          51        1760                 Serooskerke

701       17        Isaak De Lange             Boereknegt       17        1794                 Serooskerke                 vertr; na Schellag 3-1811

702       17        Cornelis Broeke            Arbijder             44        1767                 Polder

703       17        Maria De Rijke              Arbijdsvrouw      31        1780                 Serooskerke

704       17        Joos Broeke                                         9          1802                 Serooskerke

705       17        Adriaan Broeke                                     7          1804                 Serooskerke

706       17        Johanna Krijger             Dienstmaagd     20        1791                 Bekerke

 

739       18 J      Jan Slappekoorde          Bakker Winkelier 48      1763                 Middelburg

740       18        Maria Barbera Behage                           40        1771                 Middelburg

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

457       19        Adriaan De Klerk           Kleermaker       45        1766                 Serooskerke

458       19        Martina Hendrikse                                 48        1763                 Polder

459       19        Adriaan De Klerk                                  15        1796                 Serooskerke

460       19        Sara De Klerk                                       13        1798                 Serooskerke

461       19        Jan De Klerk                                        12        1799                 Serooskerke

462       19        Abraham De Klerk                                10        1801                 Serooskerke

463       19        Elisabeth De Klerk                                8          1803                 Serooskerke

464       19        Martina De Klerk                                   7          1804                 Serooskerke

 

448       20        Cornelis Broerse           Timmerman       35        1776                 Koudekerke

449       20        Paulina Wante                                      33        1778                 Serooskerke

450       20        Hendrik Wante Rentenier                      66        1745                 Kats

451       20        Jacob Broerse                                      6          1805                 Serooskerke

452       20        Catharina Broerse                                 3          1808                 Serooskerke

453       20        Hendrik Broerse                                    2          1809                 Serooskerke

454       20        Johanna Meeuwsen       Dienstmaagd     33        1778                 Koudekerke

455       20        Jan Lootens                  Timmermansknegt 23    788                  Oostsouburg

456       20        Jacobus Broerse           Rentenier          72        1739                 Mid: Ambacht

 

445       21        Cornelis Veth                Arbijder             31        1780                 Serooskerke

446       21        Johanna Pagter             Arbijdsvrouw      30        1781                 Koudekerke

447       21        Hubregt Veth                                        10        1801                 Serooskerke

 

430       22        Andries Andriesse Poppe Kleermaker     47        1764                 Serooskerke

431       22        Matje Gillisse                                       40        1771                 Bekerke

432       22        Adriana Poppe                                      20        1791                 Serooskerke

433       22        Catharina Poppe                                   18        1793                 Serooskerke

434       22        Matje Poppe                                         5          1806                 Serooskerke

435       22        Janis Boks                   Arbijder             58        1753                 Westsouburg

436       22        Gillis Pieterse Geldoff    Arbijder             29        1782                 Serooskerke

437       22        Magdalena Harthoorn     Arbijdsvrouw      27        1784                 Veere

438       22        Catharina Harthoorn                              30        1781                 Zandijk

439       22        Maria Gillisse Geldoff                            4          1807                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

440       23        Jan Adriaanse Zuurmond Arbijder           37        1774                 Grijpskerke

441       23        Pieternella De Rijke                              37        1774                 Serooskerke

442       23        Jan Zuurmond                                       11        1800                 Serooskerke

443       23        Petronella Zuurmond                             6          1805                 Serooskerke

444       23        Maria Zuurmond                                    1          1810                 Serooskerke

 

424       24        Paulus Van De Woestijne Arbijder          37        1774                 Domburg

425       24        Catharina Jasperse        Arbijdsvrouw      33        1778                 Serooskerke

426       24        Johanna Van De Woestijne                    11        1800                 Serooskerke

427       24        Cornelis Van De Woestijne                    10        1801                 Serooskerke

428       24        Jan Van De Woestijne                           4          1807                 Serooskerke

429       24        Matje Van De Woestijne                        m3       1811                 Serooskerke

 

419       25        Jannetje Meeuwsen       Naaijster           66        1745                 Hogelande

420       25        Jan Dekker                   Kleermaker       40        1771                 Buttinge

421       25        Grietje Meijer                                        38        1773                 Serooskerke

422       25        Jannetje Dekker                                    15        1796                 Serooskerke

423       25        Jacob Dekker                                       1          1810                 Serooskerke

 

 

105       26        Francois Villée              Schoolmeester  55        1756                 Oostsouburg

106       26        Sara Kleeuwers                                    59        1752                 Middelburg

107       26        Leuntje Villée                                       17        1794                 Serooskerke

108       26        Johanna Villée                                      12        1799                 Serooskerke

 

719       27        Jan Walrave                  Landman          74        1737                 Oostkapelle

720       27        Josina Volmer                                      72        1739                 Kruiningen

721       27        Aarnout Walrave            Arbijder             42        1769                 Serooskerke

722       27        Catharina Melis             Arbijdster          40        1771                 Serooskerke

723       27        Jan Walrave                  Boereknegt       18        1793                 Serooskerke

724       27        Leuntje De Vos             Dienstmaagd     31        1780                 Oostkapelle

 

Nr.       Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft.   Geb. Jr.           Geb. Plaats                 Bijz.

 

561       28        Pieter De Rijke              Arbijder             36        1775                 Serooskerke

562       28        Petronella Willemse      Arbijdsvrouw      32        1779                 Oostkapelle

 

563       29        Simon Braker                Arbijder             50        1761                 Polder

564       29        Petronella Poppe           Arbijdsvrouw      31        1780                 Serooskerke

565       29        Susanna Braker                                    3          1808                 Serooskerke

566       29        Leunis De Rijke             Arbijder             37        1774                 Serooskerke

567       29        Elisabeth Poppe            Arbijdsvrouw      22        1789                 Serooskerke

 

725       30        Adriaan Meijer            Arbijder             30        1781                 Serooskerke                 ‘t Hof Serooskerke

726       30        Johanna Dreleers          Arbijdsvrouw      32        1779                 Oostkapelle

727       30        Johanna Meijer                                  10        1801                 Serooskerke

728       30        Hendrik Meijer                                    4          1807                 Serooskerke

729       30        Catharina Meijer                                2          1809                 Serooskerke

730       30        Maria Bommelje            Arbijdsvrouw      54        1757                 Welsinge                      vert na Middelburg 4-1811

731       30        Jan De Rijke                 Arbijder             29        1782                 Serooskerke

732       30        Catharina Meijer         Arbijdsvrouw      22        1789                 Serooskerke                 overleden

 

 

568       31       Cornelis Versluijs          Arbijder             39        1772                 Serooskerke

569       31        Catharina Maas             Arbijdsvrouw      39        1772                 Serooskerke

570       31        Adriaan Versluijs                                  9          1802                 Serooskerke

571       31        Simon Versluijs                                    8          1803                 Serooskerke

572       31        Lein Versluijs                                       6          1805                 Serooskerke

573       31        Catharina Versluijs                                4          1807                 Serooskerke

 

574       32        Aernout Volmer             Arbijder             38        1773                 Serooskerke

575       32        Maria De Rijke              Arbijdsvrouw      38        1773                 Serooskerke

576       32        Jan Volmer                   Arbijder             69        1742                 Serooskerke

577       32        Jan Volmer                                           12        1799                 Serooskerke

578       32        Jan Bakker                   Arbijder             36        1775                 Veere

579       32        Pieternella Hubregtse   Arbijdsvrouw      35        1776                 Aagtekerke

 

Nr        Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft    Geb Jr             Geb Plaats                              Bijz.

 

741       33        Gillis Boks                    Arbijder             26        1785                 Koudekerke

742       33        Cornelia Goedegebuure Arbijdsvrouw      22        1789                 Sintanne

743       33        Jan Gillise Boks                                         1809                 Sintanne

558       33        Adriaan Roelsen            Arbijder             30        1781                 Gapinge

559       33        Sara Luijks                   Arbijdsvrouw      31        1780                 Aardenburg

560       33        Elisabeth Roelse                                  m2       1811                 Serooskerke

 

609       34        Leijn Boone                  Vragtrijder         47        1764                 St Laurens

610       34        Maria De Jonge                                    42        1769                 Aagtekerke

611       34        Janna Boone                                        11        1800                 Aagtekerke

612       34        Pieter Boone                 Boereknegt       8          1803                 Aagtekerke

613       34        Daniel Boone                                        16        1795                 Aagtekerke

614       34        Lein Boone                                           7          1804                 Aagtekerke

615       34        Elisabeth Boone                                   41        1770                 Aagtekerke

616       34        Elisabeth De Jonge       Dienstmaagd     22        1789                 Vlissingen

 

607       35        Krijn De Jonge              Arbijder             34        1777                 Veere                           Vertr na st Laurens 4-1811

608       35        Cornelis De Jonge                                 4          1807                 Serooskerke

 

601       37        Pieter De Keijzer           Arbijder             30        1781                 Serooskerke

602       37        Adriana Hulle                Arbijdster          25        1786                 Grijpskerke

603       37        Pieter De Keijzer                                  3          1808                 Serooskerke

604       37        Jannetje Blok                Arbijdster          67        1744                 Biezelinge

605       37        Tannetje Willemse Janse Arbijdster        59        1752                 Serooskerke

606       37        Tannetje Lazae                                     11        1800

 

 

594       39        Isaak Sinke                  Arbijder             51        1760                 Serooskerke

595       39        Willemina Meijers       Arbijdster          51        1760                 Serooskerke

596       39        Jan Sinke                                             16        1795                 Serooskerke

597       39        Dina Sinke                                           12        1799                 Serooskerke

598       39        Pieter Sinke                                         11        1800                 Serooskerke

599       39        Cornelis Sinke                                      10        1801                 Serooskerke

600       39        Isaak Sinke                                         4          1807                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

548       38        Leunis De Rijke                                    30        1781                 Serooskerke

549       38        Anna Verhoeff                                       31        1780                 Serooskerke

550       38        Petronella De Rijke                               3          1808                 Serooskerke

551       38        Leunis De Rijke                                    2          1809                 Serooskerke

552       38        Leunis De Rijke De Oude Arbijder          63        1748                 Serooskerke

553       38        Joos Melsen                 Arbijder             38        1773                 Serooskerke

554       38        Jacomina De Rijke        Arbijdsvrouw      31        1780                 Serooskerke

555       38        Wilhelmina Melsen                               8          1803                 Serooskerke

556       38        Leunis Melsen                                      7          1804                 Serooskerke

557       38        Elisabeth Melsen                                  6         1805                 Serooskerke

 

591       40        Jan Bouwman               Timmerman       27        1784                 Meliskerke

592       40        Leuntje De Rijke                                   12        1799                 Serooskerke

593       40        Petronella Flipse           Rentenierster    62        1749                 Oostkapelle

 

589       41        Corijn Luijks                  Arbijder             28        1783                 St Kruijs

590       41        Catharina Den Hollander Arbijdster         28        1783                 Domburg

 

681       42        Jan Adriaanse Geldoff    Arbijder             51        1760                 Serooskerke

682       42        Adriana Vreeke             Dienstmaagd     56        1755                 Domburg                      gek: van oostkapelle 2-5-1811

 

 

696       43        Nicolaas Borsboom       Predikant          33        1778                 Delfshaven

697       43        Dina Van De Puije                                39        1772                 Middelburg

698       43        Apolonia Van De Puije   Rentenierster    45        1766                 Middelburg

699       43        Adriana Fouw                Rentenierster    74        1737                 Middelburg

 

644       44        Maria Boone                 Winkelierster     41        1770                 St Laurens

645       44        Pieter Gilde                                          14        1797                 Brigdamme

646       44        Johanna Gilde                                      4          1807                 Serooskerke

 

Nr.       HUisnr  Naam                          Beroep            Leeft.   Geb. Jr.           Geb. Plaats.                            Bijz.

 

691       45        Adriaan De Buck           Kuijpersbaas    63        1748                 Serooskerke

692       45        Prijntje Foor                                         58        1753                 Grijpskerke

693       45        Adriaan De Buck                                  43        1768                 Serooskerke

694       45        Jan De Buck                                        29        1782                 Serooskerke

695       45        Petronella De Buck       Dienstmaagd     17        1794                 Serooskerke

 

736       46        Simon Simonse Koets   Arbijder             27        1784                 Serooskerke

737       46        Kornelia Pieterse Provoost Arbijdster      25        1786                 Domburg

738       46        Simon Simonse Koets                          m8       1810                 Serooskerke

688       46        Jannis Lootens      Timmermansknegt    47        1764                 Nieuwland                                vertr 5-1811 na Middelburg

689       46        Adriana Bekkens                                  52        1759                 Oostsouburg                             vertr 5-1811 na Middelburg

690       46        Jacob Lootens       Timmermansknegt     17        1794                 Aardenburg                               vertr 5-1811 na Middelburg

 

675       47        Abraham Hobbelaar       Wagemaker      39        1772                 Oostkapelle

676       47        Johanna Kempe                                    36        1775                 Middelburg

677       47        Johannes Hobbelaar                              8          1803                 Zandijk

678       47        Jan Hobbelaar                                      7          1804                 Zandijk

679       47        Cornelis De Keijzer Wagemakersknegt   25        1786                 Middelburg                               vertr na Breskens in 1810

680       47        Hubregt Wouters Wagemakersknegt     24        1787                 Middelburg

 

670       48        Hendrik Mulder              Arbijder             53        1758                 Namens?

671       48        Leuntje Polderman        Arbijdster          32        1779                 Serooskerke

672       48        Catharina Mulder                                  14        1797                 Serooskerke

673       48        Willemina Willemse       Rentenierster    62        1749                 Serooskerke

674       48        Pieter Zweenen             Boereknegt       13        1798                 Nieuwland

529       48        Jacob Den Hollander      Schoenmaker    44        1767                 Oostkapelle

530       48        Clara Hubregtse                                    26        1785                 Oostkapelle

531       48        Cornelis Den Hollander                          11        1800                 Grijpskerke

532       48        Johanna Den Hollander                          9          1802                 Grijpskerke

533       48        Pieter Den Hollander                             7          1804                 Grijpskerke

534       48        Neeltje Den Hollander                            5          1806                 Grijpskerke

535       48        Levinus Den Hollander                           m9       1810                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft    Geb. Jr            Geb.Plaats                              Bijz.

 

668       49        Cornelis Pieterse Kasse Rentenier         75        1736                 Serooskerke

669       49        Johanna Zeeuw                                     78        1733                 Serooskerke

 

663       50        Abraham Schuman        Chirurgijn          43        1768                 Middelburg

664       50        Maria Spruijt                                         38        1773                 Poortvliet

665       50        Abraham Schuman                               11        1800                 Serooskerke

666       50        Johanna Schuman                                2          1809                 Serooskerke

667       50        Janna Dekker                                       28        1783                 Buttinge

 

656       51        Jacob Dourlijn               Slagter             51        1760                 Serooskerke

657       51        Catharina Walrave                                 45        1766                 Ritthem

658       51        Floris Dourlijn                Slagtersknecht 22        1789                 Serooskerke

659       51        Pieter Dourlijn                                       14        1797                 Serooskerke

660       51        Jan Geldoff                                           10        1801                 Serooskerke

661       51        Johanna Rihmel            Arbejdersvrouw 56        1755                 Zoutelande

662       51        Abraham Geldoff           Dienstmaagd     17        1794                 Zoutelande

 

653       52        Hubregt Veth                Arbijder             60        1751                 Vlissingen

654       52        Susanna Geldoff            Arbijdsvrouw      58        1753                 Aagtekerke

655       52        Maria Elisabeth Leveire                         42        1769                 Welsinge

 

647       53        Jan Kasse                    Arbijder             68        1743                 Serooskerke

648       53        Cornelia Riemers           Arbijdsvrouw      59        1752                 Veere

649       53        Petronella Kasse           Dienstmaagd     25        1786                 Serooskerke

650       53        Adriaan Vader               Arbijder             25        1786                 Oostkapelle

651       53        Leuntje Wakkerhoed      Arbijdster          26        1785                 Oostkapelle

652       53        Catharina Vader                                    2          1809                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft.   Geb. jr.            Geb. Plaats                 Bijz.

 

638       54        Jan Janisse Flipse         Arbijder             63        1748                 Grijpskerke

639       54        Matje Poppe                 Arbijdster          39        1772                 Serooskerke

640       54        Cornelis Slabber                                   14        1797                 Serooskerke

641       54        Jasper Meeuwsen         Arbijder             35        1776                 Brigdamme

642       54        Jacomina Flipse            Arbijdster          33        1778                 Serooskerke

643       54        Catharina Meeuwsen                             2          1809                 Serooskerke

 

629       55        Cornelis Jasperse          Arbijder             28        1783                 Veere

630       55        Centina Knuijt               Arbijdster          29        1782                 Polder

631       55        Jan Jasperse                                        6          1805                 Oostsouburg

632       55        Pieter Jasperse                                    4          1807                 Serooskerke

633       55        Johanna Jasperse                                 2          1809                 Serooskerke

634       55        Jan Sinke Boereknegt                           16        1795                 Serooskerke

635       55        Jacomina Poppe           Arbijdster          46        1765                 Serooskerke

636       5          Krijn Poppe                   Boereknegt       18        1793                 Serooskerke

637       55        Cornelis Poppe                                     8          1803                 Serooskerke

 

580       56        Pieter Danielse             Arbijder             62       1749                 Serooskerke

581       56        Catharina Poppe           Arbijdsvrouw      49        1762                 Serooskerke

 

617       57        Christiaan Wondergem  Rentenier          67        1744                 Zandijk

618       57        Teuntje Vogelaar                                   62        1749                 Kleverskerke

619       57        Adriana Schout             Dienstmaagd     25        1786                 Serooskerke

343       57        Adriaan Sturm               Arbijder             46        1765                 Serooskerke

344       57        Johanna Geldoff            Arbijdersvrouw   43        1768                 Meliskerke

345       57        Maria Sturm                                         11        1800                 Serooskerke

346       57        Cornelis Sturm                                     6          1805                 Serooskerke

347       57        Adriaan Sturm                                      3          1808                 Serooskerke

 

 

64        58        Thomas De Fouw          Molenaar          50        1761                 Kruiningen

65        58        Sara Leenhouts                                    54        1757                 Groede

66        58        Gillis Verhoeff               Molenaarsknegt 16        1795                 Serooskerke

67        58        Johanna Verhoeff           Dienstmaagd     17        1794                 Serooskerke

68        58        Adriana Roelsen                                   3          1808                 Serooskerke

 

620       59        Janis Wisse                  Landman          42        1769                 Bekerke

621       59        Elisabeth Luijks                                    25        1786                 Westsouburg

622       59        Apolonia Wisse                                    11        1800                 Serooskerke

623       59        Matje Wisse                                         9          1802                 Serooskerke

624       59        Johannis Wisse                                    7          1804                 Serooskerke

625       59        Isaak Leveire                 Boereknegt       26        1785                 Welsinge

626       59        Willemina De Rijke       Dienstmaagd     25        1786                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr Naam              Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

627       60        Jacobus Meulmeester    Arbijder             55        1756                 Polder

628       60        Matje Oorse                 Arbijdsvrouw      55        1756                 Westkapelle

 

536       61        Lein Franke                  Landman          68        1743                 Aagtekerke      

537       61        Catharina Melsen                                  68        1743                 Serooskerke

538       61        Catharina Roose           Dienstmaagd     26        1785                 Domburg

539       61        Jan Vreeke                   Arbijder             55        1756                 Oostkapelle

540       61        Catharina Poppe           Arbijdsvrouw      55        1756                 Serooskerke

541       61        Petronella Vreeke          Dienstmaagd     21        1790                 Serooskerke

542       61        Jan Vreeke                                           17        1794                 Serooskerke

543       61        Pieter Houwmes                                   11        1800                 Serooskerke

544       61        Pieter Meijer               Arbijder             28        1783                 Serooskerke                 Bergje

545       61        Elisabeth Melsen          Arbijdsvrouw      27        1784                 Serooskerke

546       61        Matje Meijers                                      3          1808                 Serooskerke

547       61        Catharina Meijers                               m1       1811                 Serooskerke

 

348       63        Pieter Geerse               Landman          33        1778                 Aagtekerke

349       63        Matje Walrave                                      25        1786                 Serooskerke

350       63        Gerrit Geerse                                       1          1810                 Serooskerke

351       63        Pieter Geerse -                                                                        Serooskerke

352       63        Pieter Jasperse             Boereknegt       21        1790                 Serooskerke                 vertr na Gapinge 2-5-1811

353       63        Jan Christiaanse           Boereknegt       21        1790                 Grijpskerke

354       63        Willemina Bak              Dienstmaagd     22        1789                 Grijpskerke

355       63        Matje Verhage              Dienstmaagd     23        1788                 Domburg

356       63        Laurens Jacobse           Boereknegt       18        1793                 St Laurens

 

Nr  Huisnr  Naam                    Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr                Geb.plaats                  Bijz

 

370       64        Cornelis Brouwer           Landman          38        1773                 St Laurens

371       64        Elisabeth Wondergem                           37        1774                 Serooskerke

372       64        Pieter Pieterse              Boereknegt       21        1790                 Serooskerke                 vertr na Brigdamme 10-1810

373       64        Jacomintje Pieterse       Dienstmaagd     17        1794                 Serooskerke

374       64        Neeltje Pieterse                                    11        1800                 Serooskerke

375       64        Jannetje Pieterse                                  8          1803                 Serooskerke

376       64        Hendrik Pieterse                                   5          1806                 Serooskerke

377       64        Elisabeth Brouwer                                 3          1808                 Serooskerke

378       64        Willemtje Brouwer                                 9          1802                 St Laurens

379       64        Isaak Medevain             Boereknegt       19        1792                 Buttinge                       vertr na Buttinge 2-5-1811

380       64        Jacomina Dekker          Dienstmaagd     20        1791                 Polder

381       64        Pieter Polderman          Boereknegt       24        1787                 Middelburg                    gek: van Oostkapelle 10-1811

382       64        Abraham Dingemanse   Boereknegt       21        1790                 St Laurens                    gek: van st Laurens 2-5-1811

 

336       65        Cornelis Melisse Melis   Landman          28        1783                 Serooskerke

337       65        Willemina Schout                                 26        1785                 Serooskerke

338       65        Hubregt Melis                                       5          1806                 Serooskerke

339       65        Catharina Melis                                    3          1808                 Serooskerke

340       65        Teuntje Melis                                        m2       1811                 Serooskerke

341       65        Willem Lazoe                Boereknegt       21        1790                 Serooskerke                 vertr na Oostsouburg 2-5-1811

342       65        Susanna Joram             Boereknegt                                          Bekerke                       vertr na bekerke 2-5-1811

 

328       66        Adriaan Melsen             Landman          39        1772                 Serooskerke

329       66        Pieternella Meulmeester                        40        1771                 Polder

330       66        Simon Melsen                                      13        1798                 Polder

331       66        Elisabeth Melsen                                  10        1801                 Polder

332       66        Matje Melsen                                       8          1803                 Polder

333       66        Lein Melsen                                         4          1807                 Polder                          overleden

334       66        Marinus Pauwe                                     22        1789                 Domburg                      vertr na Domburg 2-5-1811

335       66        Marinus Janse Melis      Boereknegt       20        1791                 Meliskerke                    gek: van Aagtekerke 2-5-1811

 

300       67        Willem Wisse Schout    Landman          58        1753                 Serooskerke

301       67        Wisse Willemse Schout                        25        1786                 Serooskerke

302       67        Pieternella Schout                                24        1787                 Serooskerke

303       67        Leintje Schout                                      20        1791                 Serooskerke

304       67        Catharina Janse Schout Dienstmaagd    23        1788                 Mid: Ambacht

305       67        Paulus Poldermans       Boereknegt       26        1785                 Serooskerke

306       67        Grietje Schout               Dienstmaagd     20        1791                 Welsinge                      vertr na Kleverskerke 2-5-1811

307       67        Christiaan Poldermans                          m2       1811                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft    Geb. jr             Geb. Plaats                 Bijz.

 

360       68        Cornelis Janse Vreke     Landman          33        1778                 Grijpskerke

361       68        Jacomina Pieterse                                41        1770                 Oostkapelle

362       68        Levina Adamse             Dienstmaagd     17        1794                 Serooskerke

363       68        Jan Adamse                                         14        1797                 Serooskerke

364       68        Pieternella Willemse                             11        1800                 Serooskerke

365       68        Willem Willemse                                  8          1803                 Serooskerke

366       68        Pieter Willemse                                    3          1808                 Serooskerke

367       68        Leijntje Vreeke                                     11        1800                 Serooskerke

368       68        Pieter Melis                  Boereknegt       22        1789                 Serooskerke

369       68        Geertje Vermeulen        Dienstmaagd     25        1786                 Serooskerke

 

321       69        Weduwe Samuel Kerkhove Landvrouw    56        1755                 Bekerke

322       69        Jan Kerkhove                Boereknegt       25        1786                 Bekerke

323       69        Jannetje De Kam           Dienstmaagd     24        1787                 Serooskerke

324       69        Dina Kerkhove               Dienstmaagd     20        1791                 Bekerke

325       69        Pieternella Kerkhove                             16        1795                 Bekerke

326       69        Willem Pieterse Lazue   Boereknegt       21        1790                 Serooskerke                 gek: van oostsouburg 2-5-1811

327       69        Marinus Knuijt               Boereknegt       24        1787                 Serooskerke                 vertr na Zandijk 2-10-1810

 

357       70        Johan Canter De Munck Landman          58        1753                 Middelburg                    overleden

358       70        A...De ? De Munck                               31        1780                 Serooskerke                 vertr na Barneveld 15-5-1811

359       70        Maria Elisabeth De Munck                     26        1785                 Serooskerke                 vertr na Barneveld 15-5-1811

 

383       71        Pieter Koets                 Landman          41        1770                 Serooskerke

384       71        Pieternella Poppe                                 31        1780                 Serooskerke

385       71        Krijn Koets                                           10        1801                 Oostkapelle

386       71        Jan Koets                                            8          1803                 Oostkapelle

387       71        Matje Koets                                         6          1805                 Oostkapelle

388       71        Gerard Koets                                        5          1806                 Oostkapelle

389       71        Pieter Koets                                         4          1807                 Serooskerke

390       71        David Koets                                          2          1809                 Serooskerke

391       71        Pieternella Koets                                  m2       1811                 Serooskerke

392       71        Adriana Hage    Dienstmaagd                17        1794                 Oostkapelle                  gek: van Oostkapelle 2-5-1811

393       71        Adriana Dourlijn Dienstmaagd                23        1788                 Gapinge

394       71        Jan Schoe        Boereknegt                   24        1787                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

395       72        Adriaan Wisse              Landman          45        1766                 Bekerke

396       72        Teuntje Schout                                     29        1782                 Serooskerke

397       72        Apolonia Wisse                                    6          1805                 Serooskerke

398       72        Hendrikse Elisabeth Wisse                    1          1810                 Serooskerke

399       72        Pieter Pieterse Geldoff   Boereknegt       26        1785                 Veere

400       72        Leendert Cornelisse Bosselaar Boereknegt 14    1797                 Serooskerke

401       72        Adriana Leunisse De Rijke Dienstmaagd 23        1788                 Serooskerke

 

402       73        Adriaan Versluijs           Landman          40        1771                 Serooskerke

403       73        Pieternella Jasperse                              35        1776                 Serooskerke

404       73        Simon Versluijs                                    14        1797                 Serooskerke

405       73        Johanna Versluijs                                 12        1799                 Oostkapelle

406       73        Jan Versluijs                                        11        1800                 Serooskerke

407       73        Adriaan Versluijs                                  2          1809                 Serooskerke

408       73        Elisabeth Versluijs                                5          1806                 Serooskerke

409       73        Catharina Versluijs                                1          1810                 Serooskerke

 

410       74        Pieter Piet. Adriaanse    Landman          57        1754                 Grijpskerke

411       74        Johanna Kodde                                     49        1762                 Oostkapelle

412       74        Pieter Adriaanse           Boereknegt       27        1784                 Serooskerke

413       74        Adriaan Adriaanse         Boereknegt       26        1785                 Serooskerke

414       74        Maria Adriaanse            Dienstmaagd     24        1787                 Serooskerke

415       74        Simon Adriaanse           Boereknegt       22        1789                 Serooskerke

416       74        Lein Adriaanse              Boereknegt       18        1793                 Serooskerke

417       74        Jan Adriaanse                                      11        1800                 Serooskerke

418       74        Francina Jongepier        Dienstmaagd     24        1787                 Grijpskerke

 

 

268       75        Pieter Simonse Meije Landman          47        1764                 Serooskerke                 Driewegen (S13)

269       75        Johanna Jobse                                     33        1778                 Oostkapelle

270       75        Johanna Piet. Meijer Dienstmaagd     22        1789                 Aagtekerke

271       75        Neeltje Meijer                                     13        1798                 Aagtekerke

272       75        Elisabeth Meijer                                 11        1800                 Aagtekerke

273       75        Pieternella Meijer                              9          1802                 Aagtekerke

274       75        Leuntje Meijer                                    6          1805                 Aagtekerke

275       75        Simon Meijer                                      4          1807                 Aagtekerke

276       75        Jan Meijer                                          1          1810                 Aagtekerke

277       75        Hendrik Berk                 Boereknegt       30        1781                 Koudekerke                  vertr na Arnemuiden 2-5-1811

278       75        Cornelis Polderman       Boereknegt      21       1790                 Oostkapelle

 

Nr        Huisnr Naam                           Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

279       76        Adriaan Koole               Landman         33        1778                 Zandijk

280       76        Johanna De Kam                                  41        1770                 Serooskerke

281       76        Elisabeth De Lange                               16        1795                 Serooskerke

282       76        Riesse De Lange                                  15        1796                 Serooskerke

283       76        Dingeman Koole                                   6          1805                 Serooskerke

284       76        Willem Koole                                        4          1807                 Serooskerke

285       76        Jan Koole                                             21        1790                 Zandijk

286       76        Adriaan Koole                                       2          1809                 Serooskerke

287       76        Cornelis Schoe             Boereknegt       14        1797                 Serooskerke

288       76        Jan Brouwer                  Boereknegt       44        1767                 Serooskerke                 Vertr na Veere 2-5-1811

289       76        Jacob De Voogd            Boereknegt       24        1787                 Oostkapelle

 

109       77        Jacob Spruijt                 Landman          68        1743                 Arnemuiden                  Ter Mee

110       77        Abraham Spruijt            Landman          37        1774                 Arnemuiden

111       77        Catharina Melsen                                  38        1773                 Serooskerke

112       77        Jacob Spruijt                                        12        1799                 Serooskerke

113       77        Gerard Spruijt                                       11        1800                 Serooskerke

114       77        Pieternella Spruijt                                 9          1802                 Serooskerke

115       77        Janis Spruijt                                         7          1804                 Serooskerke

116       77        Pieter Spruijt                                        6          1805                 Serooskerke

117       77        Leuntje Spruijt                                      4          1807                 Serooskerke

118       77        Adriana Spruijt                                      m8       1810                 Serooskerke

119       77        Lijn Bosselaar               Boereknegt       20        1791                 Polder

120       77        Markus Villée                Boereknegt       23        1788                 Serooskerke                 gek: van Gapinge 2-5-1811

121       77        Maria De Keijzer           Dienstmaagd     20        1791                 Grijpskerke                   gek: van Gapinge 2-5-1811

122       77        Matje Sanders              Dienstmaagd     33        1778                 Domburg

123       77        Catharina De Lange       Dienstmaagd     18        1793                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft    Geb. jr             Geb. Plaats                 Bijz.

 

102       78        Cornelis Blauwkamer Landman              53        1758                 Koudekerke

103       78        Cathrina Coppoolse                               39        1772                 Oostsouburg

104       78        Joost Blauwkamer         Boereknegt       21        1790                 Serooskerke

 

95        79        Krijn Poppe                   Landman          69        1742                 Serooskerke

96        79        Johanna Koets                                     53        1758                 Oostkapelle

97        79        Simon Koets                                        13        1798                 Serooskerke

98        79        Jacobus Bommelje        Boereknegt       23        1788                 Aagtekerke                   gek. van Aagtekerke 2-5-1811

99        79        Jacobus Vermeulen       Boereknecht     24        1787                 Serooskerke

100       79        Willemina Boks             Dienstmaagd     27        1784                 Serooskerke

101       79        Johanna Danielse          Dienstmaagd     16        1795                 Serooskerke

 

81        80        Wisse Hubregtse Schout Landman        39        1772                 Arnemuiden

82        80        Susanna Duvekot                                  52        1759                 Serooskerke

83        80        Catharina Wondergem   Dienstmaagd     22        1789                 Serooskerke

84        80        Christiaan Van Heulen   Dienstknegt      21        1790                 Middelburg                    vertr na Middelburg 8-1810

85        80        Willem Poppe               Boereknegt       16        1795                 Polder

86        80        Willem Dekker              Boereknegt       32        1779                 Oostkapelle                  gek: van Oostkapelle 2-5-1811

 

87        81        Cornelis Wondergem     Landman          42        1769                 Serooskerke                 Korenzicht

88        81        Johanna Meijers                                 42        1769                 Serooskerke

89        81        Hendrik Wondergem                             16        1795                 Serooskerke

90        81        Johanna Wondergem                            14        1797                 Serooskerke

91        81        Neeltje Wondergem                              12        1799                 Serooskerke

92        81        Catharina Wondergem                           10        1801                 Serooskerke

93        81        Simon Wondergem                               8          1803                 Serooskerke

94        81        Jan Wondergem                                   2          1809                 Serooskerke

 

74        82        Jan Pieterse Meijers   Landman          67        1744                 Serooskerke                 ‘t Hooiperk

75        82        Adriana Meijers                                  24        1787                 Serooskerke

76        82        Pieter Van Den Bolsen                          21        1790                 Serooskerke

77        82        Jan Meijers                                         19        1792                 Serooskerke

78        82        Tannetje Meijers                                16        1795                 Serooskerke

79        82        Jan Melsen                                          9         1802                 Serooskerke

80        82        Matje Vermeulen                                  19        1792                 Serooskerke

 

69        83        Willem Boene               Landman          37        1774                 Serooskerke                 Veldlust??

70        83        Johanna Boone                                     31        1780                 St Laurens

71        83        Steven Van Keulen                               16        1795                 Grijpskerke                   vertr na St laurens 2-5-1811

72        83        Johanna Boks                                      16        1795                 Serooskerke

73        83        Adriaan Zuurmond                                 13        1798                 Serooskerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr   Geb.plaats                  Bijz

 

191       84        Willem Hubr. Schout     Landman         47        1764                 Serooskerke

192       84        Jacoba Vos                                          41        1770                 Koudekerke

193       84        Pieternella Schout                                18        1793                 Serooskerke

194       84        Willemina Schout                                 10        1801                 Serooskerke

195       84        Catharina Schout                                  6          1805                 Serooskerke

196       84        Cornelis Sturm              Boereknegt       23        1788                 Serooskerke

197       84        Jan Zweemer                Boereknegt       15        1796                 Brigdamme                   gek; van st Laurens 2-5-1811

198       84        Pieter Van Slooten        Boereknegt       18        1793                 Middelburg                    vertr na Middelburg 2-5-1811

 

199       86        Cornelis D.van Den Broeke Landman      49        1762                 Serooskerke

200       86        Jannetje Melis                                      52        1759                 Serooskerke

201       86        Pieternella Geldoff         Dienstmaagd     22        1789                 Serooskerke                 vertr na de polder 5-10-1811

202       86        Jacobus Geldoff            Dienstknegt      21        1790                 Serooskerke

203       86        Riesje Van Den Broeke                         19        1792                 Serooskerke

204       86        Simon Van Den Broeke                         15        1796                 Serooskerke

205       86        David Van Den Broeke                          13        1798                 Serooskerke

206       86        Catharina Van Den Broeke                    9          1802                 Serooskerke

207       86        Adriaan Kooman           Boereknegt       15        1796                 Oostkapelle                  gek; van Oostkapelle 2-5-1811

 

208       87        Willem Flipse                Arbijder             59        1752                 Polder                          vertr na de polder 2-5-1811

209       87        Elisabeth Gilde                                     69        1742                 Middelburg                    vertr na de polder 3-5-1811

210       87        Johanna Flipse              Dienstmaagd     33        1778                 Serooskerke                 overleden

211       87        Willem Flipse                                       5          1806                 Serooskerke                 vertr na de polder 3-5-1811

 

290       87        Aarnout Aarnoudse        Landman          43        1768                 Serooskerke

291       87        Jannetje Zwigtmans                              41        1770                 Koudekerke

292       87        Pieter Aarnoutse                                   17        1794                 Koudekerke

293       87        Adriana Aarnoutse                                16        1795                 Koudekerke

294       87        Jan Aarnoutse                                      15        1796                 Koudekerke

295       87        Maria Aarnoutse                                   10        1801                 Serooskerke

296       87        Catharina Aarnoutse                             5          1806                 Serooskerke

297       87        Dingeman Aarnoutse                             4          1807                 Serooskerke

298       87        Elisabeth Aarnoutse                              2          1809                 Serooskerke

299       87        Adriana Zwigtman                                 8          1803                 Koudekerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

212       88        Wed; Gerard Melsen     Landvrouw         63        1748                 Domburg

213       88        Willem Melsen              Boereknegt       29        1782                 Serooskerke

214       88        Gerards Melsen            Boereknegt       21        1790                 Serooskerke

215       88        Cornelis Maas                                      3          1808                 Serooskerke                 vertr na de polder 5-1811

216       88        Cornelis Carstanje         Boereknegt       14        1797                 Oostkapelle

217       88        Geertje Pierens             Dienstmaagd     25        1786                 Oostsouburg

 

218       89        Willem Poppe               Landman          48        1763                 Serooskerke

219       89        Johanna Van Rooijen                            53        1758                 Westkapelle

220       89        Hendrik Fitsel                                       28        1783                 Oostkapelle

221       89        Biesse Vos                   Dienstmaagd    21        1790                 Polder                          vertr na de polder 10-1810

222       89        Riesse Vos                   Dienstmaagd     21        1790                 Polder v                        ertr na de polder 10-1810

223       89        Pieternella Melis                                   12        1799                 Serooskerke

 

224       90        Paulus Huijsman           Landman          47        1764                 Koudekerke

225       90        Johanna De Munck                               58        1753                 Buttinge

226       90        Arij Polderman                                      21        1790                 Serooskerke

227       90        Kornelia Dekker                                    21        1790                 Buttinge

228       90        Fransina Dekker                                   21        1790                 Buttinge

229       90        Pieter Carstanje                                    23        1788                 Oostkapelle

 

230       91        Marinus Brouwer           Landman          42        1769                 Serooskerke

231       91        Johanna Van Den Bosse                       34        1777                 Zandijk

232       91        Catharina Brouwer                                5          1806                 Gapinge

233       91        Jan Jongepier                Boereknegt       21        1790                 Grijpskerke

234       91        Kornelia Meijers            Dienstmaagd     19        1792                 Serooskerke                 vertr na Grijpskerke 2-5-1811

235       91        Paulina Bogaard            Dienstmaagd     2 1       809                  Koudekerke

236       91        Adriaan Corn. Brouwer   Boereknegt       14        1797                 St Laurens                    gek: van St Laurens 2-5-1811

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

237       92        Jacobus Kempes          Landman          32        1779                 Middelburg

238       92        Sara Den Hollander                               29        1782                 Middelburg

239       92        Jan Kempes                                         7          1804                 Brigdamme

240       92        Sent Vermeulen            Boereknegt       21        1790                 Serooskerke

241       92        Johanna Vermeulen       Dienstmaagd     18        1793                 Serooskerke

 

242       93        Maerten Van Der Bosse Landman          36        1775                 Veere

243       93        Pieternella Geersse                              36        1775                 Aagtekerke

244       93        Matje Van Den Bosse                           4          1807                 Serooskerke

245       93        Susanna Zoethart          Rentenierster    71        1740                 Poppekerke

246       93        Hubregt Hubr. Veth        Boereknegt       22        1789                 Serooskerke

247       93        Laurens Pierens            Boereknegt       21        1790                 Westsouburg

248       93        Susanna Dingemanse    Dienstmaagd     18        1793                 Polder

           

249       94        Jan Knuijt                     Landman          59        1752                 Serooskerke

250       94        Martina De Poorte                                53        1758                 Domburg

251       94        Jan Knuijt                     Boereknegt       27        1784                 Polder

252       94        Martina Knuijt               Dienstmaagd     22        1789                 Polder

253       94        Matje Knuijt                                          9          1802                 Polder

254       94        Cornelis De Poorte        Arbijder             27        1784                 Polder                          vertr na de polder 2-5-1811

255       94        Cornelia Veth                Arbijdster          26        1785                 Middelburg                    vertr na de polder 2-5-1811

256       94        Pieter Coppejan            Arbijder             50        1761                 Ritthem

257       94        Tannetje Toor                Arbijdster          40        1771                 Grijpskerke                   gek; van Schellach 2-5-1811

258       94        Pieter Coppejan                                                                       Schellach                     gek; van Schellach 2-5-1811

259       94        Adriaan Coppejan                                                                     Schellach                     gek; van Schellach 2-5-1811

 

260       95        Andries Willeboorse      Landman          27        1784                 Kleverskerke

261       95        Matje Arends                                        31        1780                 Kleverskerke

262       95        Pieter Dingemanse        Boereknegt       23        1780                 Kleverskerke

263       95        Clasina Kasse              Dienstmaagd     23        1788                 Zandijk

264       95        Marinus Geldoff             Boereknegt       20        1791                 Aagtekerke                   gek den 2-5-1811

265       95        Cornelis Willeboorse                             2          1809                 Serooskerke

266       95        Adriana Willeboorse                              m4       1811                 Serooskerke

267       95        Kasper Bergsen            Boereknegt       22        1789                 Oostkapelle

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

124       96        Johannes Hendrikus Liebert Rentenier    37        1774                 Middelburg

125       96        J.B.C. Sluijter Klinge                             33        1778                 Nieuwvliet

126       96        Cornelis Kasse             Landman          47        1764                 Zandijk

127       96        Pieternella Poppe                                 47        1764                 Serooskerke

128       96        Leuntje Kasse                                      20        1791                 Zandijk

129       96        Cornelis Kasse                                     16        1795                 Zandijk

130       96        Jan Kasse                                            13        1798                 Zandijk

131       96        Pieternella Kasse                                 10        1801                 Zandijk

132       96        Leuntje Kasse                                      8          1803                 Zandijk

133       96        Pieter Kasse                                        6          1805                 Zandijk

134       96        David Kasse                                         4          1807                 Zandijk

135       96        Carel De Wijs                                       15        1796                 Middelburg

 

136       97        Jacobus Maas              Arbijder             36        1775                 Serooskerke

137       97        Johanna Antheunisse                            36        1775                 Serooskerke

138       97        Jacob Cornelisse Maas Arbijder             62        1749                 Serooskerke

139       97        Johanna Maas                                      1          1810                 Serooskerke

140       97        Antonina Verhoeff                                 13        1798                 Serooskerke

 

146       98        Laurens Duvekot           Landman         50        1761                 Serooskerke

147       98        Christina Melse                                    40        1771                 Serooskerke

148       98        Pieter Duvekot                                      19        1792                 Serooskerke

149       98        Leuntje Duvekot                                    16        1795                 Serooskerke

150       98        Matje Flipse                  Dienstmaagd     18        1793                 Domburg

151       98        Jan Melis                      Boereknegt       11        1800                 Serooskerke

 

152       99        Weduwe Hendrik Franke Landvrouw       54        1757                 Aagtekerke

153       99        Pieter Franke                Boereknegt      26        1785                 Bekerke

154       99        Willem Franke                                      25        1786                 Bekerke

155       99        Abraham Franke                                   24        1787                 Bekerke

156       99        Elena Franke                                        20        1791                 Bekerke

157       99        Lein Franke                  Boereknegt      19        1792                 Bekerke

158       99        Susanna Verhage          Dienstmaagd     26        1785                 Domburg

 

Nr         Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

159       100       Wed: Pieter Walrave      Landvrouw         58        1753                 Gapinge

160       100       Paulus Walrave             Boereknegt       24        1787                 Serooskerke

161       100       Elisabeth Walrave                                 27        1784                 Serooskerke                 vertr na Vere 2-5-1811

162       100       Andries Dekker             Boereknegt       16        1795                 Middelburg

163       100       Zoetje Knuijt                 Dienstmaagd     23        1788                 Polder

 

141       101       Jan Bood                      Arbijder             34        1777                 Ritthem

142       101       Pieternella Melis                                   35        1776                 Serooskerke

143       101       Elisabeth Bood                                     9          1802                 Oostkapelle

144       101       Christina Bood                                      8          1803                 Oostkapelle

145       101       Pieternella Bood                                   1          1810                 Oostkapelle

 

 

164       102       Wed: Bartel Van Den Bosse Landvrouw 62         1749                 Poppendamme              EENDRACHT

165       102       David Van Den Bosse    Boereknegt       19        1792                 Serooskerke

166       102       Laurens Meijers          Arbijder             25        1786                 Serooskerke

167       102       Maria Van Den Bosse    Arbijdster          23        1788                 Serooskerke

168       102       Johanna Jongepier         Dienstmaagd     18        1793                 Polder

169       102       Pieter Cornelisse Melis Arbijder             58        1753                 Polder

 

170       103       Jan Riemers                 Landman          55        1756                 Serooskerke

171       103       Johanna Broeke                                    50        1761                 Oostkapelle

172       103       Sara Wondergem          Dienstmaagd     18        1793                 Domburg                      gek van Oostkapelle 2-5-1811

173       103       Gerrit Wondergem         Boereknegt       15        1796                 Oostkapelle

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

174       104       Jan Simonsen Meijer Landman          54        1757                 Serooskerke                 BOMENVELD

175       104       Matje Jansen Verhille                            48        1763                 Zandijk

176       104       Simon Meijer              Boereknegt       25        1786                 Serooskerke

177       104       Jan Meijer                                          24        1787                 Serooskerke

178       104       Johanna Meijer                      Dienstmaagd     22        1789                 Serooskerke

179       104       Pieternella Meijer                              14        1797                 Serooskerke

180       104       Catharina Meijer                                8          1803                 Serooskerke

 

181       105       Maerten Huijsman         Landman          45        1766                 Koudekerke

182       105       Johanna Boene                                     29        1782                 Serooskerke

183       105       Gerrit Dekker                Boereknegt       22        1789                 Buttinge                       vertr na Oostkapelle

184       105       Laurens Flipse              Boereknegt       13        1798                 Koudekerke                  vertr na st Laurens 10-1810

185       105       Simon Schout               Boereknegt       32        1779                 Oostkapelle

186       105       Leuntje Jongepier          Dienstmaagd     20        1791                 Polder

 

187       106       Wed: Jan Bak               Landvrouw         52        1759                 Oostkapelle

188       106       Pieternella Bak             Dienstmaagd     21        1790                 Serooskerke

189       106       Cornelis Bak                                        12        1799                 Serooskerke

190       106       Jan Klijnepier                Boereknegt       26        1785                 Grijpskerke                   gek: van Grijpskerke 2-5-1811

 

1          107       Andries Maas               Landman          41        1770                 Serooskerke

2          107       Catharina Boone           Huijsvrouw        40        1771                 Serooskerke

3          107       Simon Maas                                         14        1797                 Serooskerke

4          107       Cornelis Maas                                      9          1802                 Serooskerke

5          107       Catharina Maas                                    7          1804                 Serooskerke

6          107       Adriana Maas                                       3          1808                 Serooskerke

7          107       Pieter Veth                   Boereknegt       24        1787                 Serooskerke

8          107       Leijntje Meijer            Dienstmaagd     21        1790                 Serooskerke

9          107       Cornelis Pieterse           Boereknegt       17        1794                 Oostkapelle                  vertr 2-5-1811

10        107       Joos Pieterse Broeke    Boereknegt       24        1787                 Oostkapelle                  van Oostkapelle 2-8-1811

 

Nr        Huisnr  Naam                          Beroep            Leeft    Geb.jr              Geb.plaats                  Bijz.    

 

11        108       Pieter Wattel                Landman          48        1763                 Serooskerke

12        108       Leuntje Wisse                                      35        1776                 Aagtekerke

13        108       Jan Wattel                                           11        1800                 Serooskerke

14        108       Andries Wattel                                    9          1802                 Serooskerke

15        108       Johanna Wattel                                    6          1805                 Serooskerke

16        108       Willem De Keijzer         Boereknegt       29        1782                 Serooskerke

17        108       Gerard Wattel               Boereknegt       36        1775                 Serooskerke                 vertr 7-1811 naar Vrouwenpolder

18        108       Jan Iemandh                 Boereknegt       19        1792                 Polder                          overleden

19        108       Susanna De Voogd       Dienstmaagd     22        1789                 Grijpskerke

20        108       Cornelis Adamse           Boereknegt                                          Serooskerke                 gekomen van Veere 2-5-1811

 

32        109       Adriaan Brunul              Arbijder             52        1759                 Domburg

33        109       Pieternella Sibrands                              51        1760                 Serooskerke

34        109       Adriaan Melis                Rentenier          75        1736                 Serooskerke

35        109       Hermannus Duburg        Boereknegt       21        1790                 Oostkapelle

 

21        110       Wisse Wisse Schout     Landman          32        1779                 Serooskerke                 Groot Pitteperk

22        110       Maria Bakker                                       33        1778                 Zandijk

23        110       Catherina Schout                                  14        1797                 Zandijk

24        110       Johanna Schout                                    11        1800                 Schellach

25        110       Wisse Schout                                      10        1801                 Schellach

26        110       Christiaan Schout                                 7          1804                 Schellach

27        110       Willem Schout                                      6          1805                 Schellach

28        110       Wisse Janse Schout     Boereknegt       26        1785                 Willinge

29        110       Anna Dourlijn                Dienstmaagd     21        1790                 Gapinge

30        110       Jan Slabber                  Boereknegt       21        1790                 Serooskerke

31        110       Jacomina Kerkhoven      Dienstmaagd     21        1790                 Bekerke

 

Nr        Huisnr  Naam                         Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

36        111       Laurens Riemers           Landman          41        1770                 Serooskerke

37        111       Dina Int Anker                                      39        1772                 Ritthem

38        111       Levina Riemers                                     15        1796                 Serooskerke

39        111       Jan Riemers                                         14        1797                 Serooskerke

40        111       Pieternella Riemers                               13        1798                 Serooskerke

41        111       Gillis Riemers                                       12        1799                 Serooskerke

42        111       Barbera Riemers                                   10        1801                 Serooskerke

43        111       Pieter Riemers                                     8          1803                 Serooskerke

44        111       Sara Riemers                                       7          1804                 Serooskerke

45        111       Jacobus Riemers                                  3          1808                 Serooskerke

46        111       Dina Riemers                                       m6       1811                 Serooskerke

47        111       Johanna Slaakweg        Dienstmaagd     19        1792                 Grijpskerke

48        111       Andries Zitanlier            Dienstknegt      23        1788                 Ritthem

 

49        112       Hubregt Schout             Landman          23        1788                 Serooskerke

50        112       Johanna Verhagen                                25        1786                 Oostkapelle

51        112       Theuntje Schout                                   m1       1811                 Serooskerke

52        112       Tannetje Mulder                                    21        1790                 Oostkapelle                  vertr na de polder 7-1811

53        112       Pieter De Lange            Dienstknegt      25        1786                 Serooskerke

54        112       Tannetje Kerkhoven       Dienstmaagd     23        1788                 Bekerke

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

 

55        113       Pieter Pieterse Melis     Landman          44        1767                 Serooskerke

56        113       Catharina Schout                                  43        1768                 Serooskerke

57        113       Catharina Melis                                    13        1798                 Serooskerke

58        113       Christina Melis                                     12        1799                 Serooskerke

59        113       Pieternella Melis                                   7          1804                 Serooskerke

60        113       Willemina Melis                                    4          1807                 Serooskerke

61        113       Pieter Pieterse Melis                             m2       1811                 Serooskerke

62        113       Andries Vreke               Dienstknegt      26        1785                 Serooskerke

63        113       Sara Andriessen Poppe Dienstmaagd     22        1789                 Serooskerke

 

308       114       Jacobus Lampert           Landman          35        1776                 Bekerke                       Olmenveld

309       114       Elisabeth Coppejan                               35        1776                 St Janskerke

310       114       Jacobus Lampert                                  14        1797                 Bekerke

311       114       Cornelis Lampert                                  10        1801                 Bekerke

312       114       Pieter Lampert                                      7          1804                 Bekerke

313       114       Jacoba Lampert                                    2          1809                 Bekerke

314       114       Jan Fremie? Dekker      Boereknegt       34        1777                 Poppendamme

315       114       Andries Koets               Landman          32        1779                 Serooskerke

316       114       Petronella Schout                                 25        1786                 Welsinge

317       114       Matje Koets                                         2          1809                 Serooskerke

318       114       Jan Koets                                            1          1810                 Serooskerke

319       114       Jan De Voogd               Boereknegt       26        1785                 Domburg

320       114       Jannetje Van Heulen      Dienstmaagd     23        1788                 Grijpskerke                   gek: van Grijpskerke 2-5-1811

 

582       115       Cornelis De Kam           Landman         31        1780                 Serooskerke

583       115       Francina Van Den Bosse                       32        1780                 Zandijk

584       115       Willem De Kam                                    8          1803                 Serooskerke

585       115       Leuntje De Kam            Dienstmaagd     38        1773                 Serooskerke

586       115       Jan Goedhart                Boereknegt       49        1762                 Polder

587       115       Jan Geldoff                   Boereknegt       18        1793                 Serooskerke

588       115       Sentina Knuijt               Dienstmaagd     26        1785                 Polder

 

683       117       Cornelis Mulder             Smitsbaas        34        1777                 Veere

684       117       Cornelis Mulder                                    8          1803                 Serooskerke

685       117       Jacob De Kok               Smitsknegt       6          1785                 Aardenburg                   vertr: na Grijpskerke in 10-1810

686       117       Gerrit Pieterse              Smitsknegt       26        1785                 Sluis                            vertr: na Wissekerke in 2-5-1811

687       117       Petronella Van HoevelenDienstmaagd     53        1758                 Oostsouburg

 

733       118       Jan Pieterse Walrave     Landman          22        1789                 Serooskerke

734       118       Levina Lijnse Vreeke                            22        1789                 Serooskerke

735       118       Andries Janse Dekker    Boereknegt       19        1792                 Midd: Ambacht

 

Nr        Huisnr Naam                          Beroep            Leeftijd Verm.geb.jr    Geb.plaats                  Bijz

 

Certifie Conforme par moi Maire de La Commune de

Serooskerke canton Vere le 28 Juillet 1811

Krijn Poppe

Maire

Deze pagina maakt deel uit van de Genealogie van de familie Meijers