Beheerscommissie

De beheerscommissie bestaat uit een groep vrijwilligers die het technisch beheer van het kerkgebouw, het parochiecentrum en het kerkhof van St. Dominicusparochie initiëert, uitvoert en/of coördineert. Klein onderhoud verrichten de leden volledig in eigen beheer; bij het uitbesteden van groot onderhoud adviseert de beheerscommissie het parochiebestuur. De coördinatie en bewaking van het uitvoeren van dat groot onderhoud is vervolgens in handen van de beheerscommissie.

De commissie onder voorzitterschap van de heer Jan Lemmers, vergadert elke eerste dinsdagavond van de maand in het parochiecentrum. De leden nemen dan gezamenlijk de “klussenlijst” door en verdelen de taken. Die vergaderingen en het uitvoeren van de werkzaamheden kenmerken zich door een uiterst vriendschappelijke sfeer. De betrokkenheid van de leden is dan ook groot.

Indien het u ook aanspreekt om in deze prettige ambiance van “doeners” werkzaamheden voor de parochie te willen verrichten, neemt u dan contact op met het parochiecentrum, telefoonnummer 0344-613701, of wel via e-mail: dominicus.tiel@planet.nl

Gezien de aard van het werk komt de commissie graag in contact met mensen die over een bouw- dan wel installatietechnische achtergrond beschikken.