Bloemen schikken in de kerk

Onlangs zijn vier dames van de bloemsiergroep naar een cursus symbolisch bloemschikken geweest. De bedoeling van symbolisch(liturgisch) bloemschikken is te werken vanuit een tekst uit het evangelie van die zondag, dit zal in de vastentijd gaan plaatsvinden. Door het samen lezen(binnen de groep) van de tekst proberen lijnen uit te zetten: blijdschap; dankbaarheid; ontferming; smeking. Het is de bedoeling dat deze lijn in het bloemstuk tot uiting komt. Kleuren spreken hun taal: licht-vreugde; donker-droefenis. Behalve bloemen kan er ook gebruik worden gemaakt van materialen of voorwerpen die een symbolische weergave zijn van het thema. Al met al een zéér inspirerende dag! Deze manier van werken vraagt samenwerking... Symboliek kan om uitleg vragen, wellicht haakt de pastor van dienst hierop in.

Coördinator van de bloemsiergroep: Anneke Lemmers, tel. 0344-623250