Collectantencollege

Het collectantencollege bestaat uit een groep mensen, die ervoor zorgdragen, dat tijdens de vieringen gecollecteerd wordt. Leden van het college nemen soms het voortouw in financiële acties.
Contactpersoon:   Dhr. N.W.P. Beutener, tel. 0344-612940


85 Jaar - R.-K. Collectanten College Tiel

In 1923 werd het R.-K. Collectanten College Tiel opgericht en is dus nu in 2008 al 85 jaar onafgebroken een vaste, niet weg te denken, groep binnen onze Sint Dominicusparochie. Deze groep bestaat op dit moment uit twaalf leden en komt maandelijks bijeen om organisatorische zaken te regelen en/of af te stemmen, maar ook om persoonlijke (geloofs-)onderwerpen met elkaar te bespreken. Vast gesprekspunt is onder andere -ook de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Sint Dominicus, opgericht door en bestaande uit enkele leden van het college. Deze stichting probeert fondsen te werven voor 'groot onderhoud' van ons kerkgebouw.
Vanaf 1923 was de pastoor van de Sint Dominicusparochie tevens de voorzitter van het collectanteneollege. Maar nadat destijds in 1979 pastoor Bakkers stopte, nam parochiaan Joop van de Bergh de voorzittershamer van hem over.
Al vele jaren is Klaas Beutener nu de bezielende leider van deze groep. Begin oktober jl. is onze secretaris Jacques Andrée Wiltens overleden. Hij heeft 37 jaren lang beurtenlijsten en agenda's opgesteld, de correspondentie verzorgd en op bijzonder eigen-(w)aardige wijze van iedere vergadering verslag gemaakt en toegevoegd aan het zorgvuldig bewaarde archief. Helaas zijn de verslagen uit de periode 1923-1945 op het einde van de oorlog verloren geraakt. De Dominicusgemeenschap kan nog steeds voor 100% rekenen en bouwen' op deze groep mannen, want in elke dienst zorgen trouw vier leden voor de collecte en regelmatig ook voor een zogenaamde deurcollecte. In al die tijd is het maar één keer voorgekomen dat er tijdens een viering niemand van het college aanwezig was. De pastoor, als voorzitter, sprak er in de eerstvolgende vergadering openlijk schande van, waarvan akte!
Het college heeft in het 85-jarige bestaan maar 69 leden gehad. Het verloop is dus gering en dat zegt niet alleen iets over het zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van onze parochiegemeenschap, maar vooral over de warme betrokkenheid van deze hechte groep op elkaar.
Op zondag 26 oktober zullen de leden in verband met het overlijden van Jacques Andrée Wiltens dit 85-jarig jubileum op gepaste wijze vieren.

Hans van Toor, pas sinds 2007 lid van het R.-K. Collectanten College Tiel.