De werkgroep woord- en communievieringen

Voorgaan - iets voor U?

Reeds vele jaren verzorgt de werkgroep Woord- en Communiediensten vieringen binnen onze parochie. Vieringen in de Dominicuskerk, maar ook daarbuiten, zoals het verpleeghuis Vrijthof. Ook bij het Lof op de dinsdagavonden in de maanden mei en oktober wordt door leden van de groep mee voorgegaan.

Binnen de groep dragen de leden elk op hun eigen wijze bij aan de vieringen. De een richt zich meer op het maken van de overwegingen, de ander probeert de aandacht voor symbolen in de vieringen naar voren te brengen, of voelt zich bij het lof meer thuis. Ieder kan bijdragen, daar waar zijn interesse en talenten liggen.
Uiteraard zijn is het mogelijk (en in veel gevallen ook nodig) om cursussen op het gebied van liturgie en voorgaan te volgen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de aanwezige kennis en ervaring, en de taken die worden vervuld. De ervaring leert, dat deze cursussen door de deelnemers als heel waardevol worden ervaren. Uiteraard voor het werk dat wordt gedaan, maar ook voor henzelf kunnen cursussen een verrijking zijn.

Tot op heden is het aantal weekendvieringen in de Dominicuskerk beperkt gebleven tot ongeveer een keer per maand. In de nabije toekomst zal de frequentie geleidelijk aan groter moet worden, doordat de beschikbaarheid van beroepskrachten zal afnemen.

In de loop der jaren is de groep kleiner geworden, en er is dus grote behoefte aan uitbreiding van de groep, om klaar te zijn op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan.
Daarom de vraag: "Voorgaan - iets voor U" - of beter nog misschien: "Voorgaan - iets voor jou". Want we willen iedereen betrekken bij deze oproep: jongeren en ouderen. Want de Kerk, dat zijn we toch allemaal samen!

De leden van de groep zijn graag bereid hun ervaringen met U te delen.
Dus - aarzel niet - vragen staat vrij! De leden zijn:

Aad van Dijk
Sjarda van Doorn
Nico Enthoven
Klaas Faber
Elzo Mulder

Jan van Rossum 

Namens de werkgroep,
Nico Enthoven, contactpersoon.

tel. 0344 -634 899, e-mail: n.enthoven@hetnet.nl