BERAAD DIACONIE

DOEL: ER ZIJN VOOR ELKAAR

Het beraad als overlegorgaan bestaat uit 8 personen. Er is een voorzitter, een secretaresse en een penningmeester. Alle personen zijn lid cq vertegenwoordiger van een werkgroep waarin zij actief zijn.

Contactpersoon: Mw. A. Morshuis - Kotting,  J. Naberstraat 23 4003 ZW Tiel, tel. 0344 617374

COMMUNICATIELIJNEN
binnen de parochie dmv lid/ leden van

* het parochiebestuur

* de PCI

* het pastors team

COMMUNICATIELIJNEN buiten de parochie

* Dekenaat Arnhem

* Kerken uit de regio

 

Parochianen die zich als vrijwilliger willen inzetten vinden hieronder diverse mogelijkheden bij werkgroepen. Bel gerust het telefoonnummer van de werkgroep waar uw belangstelling naar uitgaat voor het verkrijgen van informatie.

 

WERKGROEPEN die onder dit beraad vallen zijn

a. Ziekengroep

b. Jaarlijkse ouderendag

c. Kerstattenties voor parochianen

d. Kerstattenties voor Vrijthof (en Ziekenhuis)

e. Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)

f. Roemenië Kontakt

CONTACTEN NETWERK

* KBO

* Tiel Discriminatie Vrij

* Platform Armoede

* Tiel Inloophuis

* Zonnebloem

* Centrum Vluchtelingenhulp

* Wereldwinkel Tiel

* MOZAIK ( gemeentelijke werkgroepen)

* Kath. Centrum voor Maatschappelijke Activering (KCMA)

* Bezoekdienst weduwen en weduwnaren

* Vrijwilligers overleg (door Mozaik )

* Amnesty International
WERKGROEP ZIEKENGROEP

DOEL:

Op verzoek bezoeken de leden daarvan regelmatig langdurig zieke en bejaarde parochianen.
Zij assisteren bij de maandelijkse viering in het verpleeghuis Vrijthof op de eerste woensdag van de maand en op een aantal zondagen per jaar. Ook bij de vieringen in het ziekenhuis assisteren zij enige zondagen per jaar.
Contactpersonen:
Voor Vrijthof:         Mw. P.J. Jacobs        tel.0344-615500
Voor Ziekenhuis:    Mw. N.M.G. Stavenuiter    tel.0344-654902
Voor Ziekenbezoek.     Mw. J.M.W. Matser        tel.0344-615341

Overleg: 4x per jaar in het parochiecentrum, 's middags.
Tijd:

bezoek 1x per 6 a 8 weken
Kerstattentie rondbrengen

Aktieve leden: 25 personen.


WERKGROEP OUDERENDAG

DOEL:

Voor mensen die wat meer aan huis gebonden zijn en misschien wat minder contacten hebben wordt door de parochie een speciale ouderendag georganiseerd. Er wordt voor hen een eucharistieviering en een matinee verzorgd.

Bestuur: 6 leden

Secr. Ingrid Stavenuiter: (telef. 0344-630040)

Plaats: Het evenement is 1 x per jaar op zaterdag in de gehoorzaal van het Ziekenhuis.

Tijd: 5x overleg bij iemand thuis (begint 3 maanden voor het evenement).

Aktieve leden incl. bestuur: 35 personen.


WERKGROEP KERSTATTENTIES PAROCHIANEN

DOEL:

Een speciale groep parochianen ( ong. 225 pers. ) een kerstattentie bezorgen incl. de voorbereiding van kopen en inpakken.

Coordinator tijdelijk Marian Matser

Secr. (telef. 615341)

Plaats: Overleg bij een werkgroeplid thuis

Tijd: in november en december 2 a 3x overleg en rondbrengen in de kerstweek

Aktieve leden: 30 personen ( er is een grote overlap met de werkgroep ziekenbezoek )


WERKGROEP KERSTATTENTIES VRIJTHOF (en ziekenhuis)

DOEL:

Alle bewoners ongeacht welk geloof een kerstattentie brengen namens alle kerken in Tiel, incl. de voorbereiding van kopen en inpakken

Coordinatie Trees Verkley

Secr. (telef. 634821)

Plaats: in Vrijthof

Tijd: november en december 2 a 3x overleg en rondbrengen in de kerstweek

Aktieve leden: 10 personen.


WERKGROEP MOV (samenwerkingsverband met Maurik)

DOEL:

Het onder de aandacht brengen (zowel dmv PK als deurcollectes) bij de parochianen en r.k.scholen van allerlei Derde Wereld projecten, die landelijk gehouden worden. Bijvoorbeeld MIVA (aug.) Vredesweek (sept.) MEMISA (okt.) Missiekalenders (vanaf nov. Solidaridad (dec.) Vastenactie (mrt.-apr.) en Nederlandse Missionarissen (juni).

Bestuur 4 personen met 2 vacatures

Secr. Anky Morshuis: (tel. 0344-617374)
Tijd:

5x overleg per jaar
6x per jaar collecteren bij activiteiten

WERKGROEP ROEMENIE KONTAKT

DOEL:

Onze parochie heeft een vriendschapsband met een parochie in Oradea in Roemenië, die zich uit in het zenden van kleding, levensmiddelen en geld. In de maanden maart tot en met oktober is er iedere woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur iemand aanwezig voor het in ontvangst nemen van kleding, linnengoed, dekens, enz. aan de J.D.van Leeuwenstraat nr. 15.
Contactpersoon: mevr. G de Keijzer, tel.: 61.44.23

Bestuur 5 personen

Plaats: het overleggen is bij iemand thuis.

Tijd:  3x per jaar gaat er een transport naar Oradea in Roemenië

Actieve leden incl. bestuur: 21 personen.


VERTEGENWOORDIGER AMNESTY INTERNATIONAL:

Margot van der Griendt

Zij zorgt voor de brieven en de handtekeningenlijsten achter in de kerk en zorgt voor de contacten met Amnesty International Tiel


VERTEGENWOORDIGER PCI:

Hij houdt het beraad op de hoogte van de activiteiten van de Parochiële Caritas Instelling.

De PCI financiert een aantal werkgroepen van het beraad en doet mee aan een aantal activiteiten.


DEELNAME AAN ALLERLEI ORGANISATIES: Marjan Matser

Tiel Discriminatie Vrij, Platform Armoede Tiel, Inloophuis, Centrum Vluchtelingenhulp, Mozaik (verschillende, meerdere groepen), Wereldwinkel, Bezoekdienst weduwen en weduwnaren, verzorgingshuizen Tiel, verpleeghuis, ziekenhuis.