Beraad Diaconie

De Ziekengroep

Aandachtspunt:

Als u of één van uw huisgenoten ziek thuis is, of in het ziekenhuis is opgenomen en u stelt een bezoekje van een pastor of een van de leden van de ziekengroep op prijs, wilt u dit dan even laten weten aan onderstaand adres:

Parochiecentrum, St Walburgkerkpad 3, 4001 MG TIEL telefoon 0344 613701.

Ook zieken, die thuis de communie wensen te ontvangen, kunnen dit aan bovenstaand adres doorgeven.