Beraden en werkgroepen

Als wij aan een kerk denken, denken we in de eerste plaats aan de dienst op zondag en andere liturgische handelingen. Maar in een parochie worden nog vele andere activiteiten ontplooid. We denken dan aan de zorg die de kerk heeft voor de medemens, binnen de eigen gemeenschap, maar ook daar buiten tot ver over de grensen. We denken ook aan het werken aan een hechte gemeenschap van mensen die zich thuis horen te voelen in onze parochie. Verder denken we aan het uitdragen van het geloof en het beheer van de gebouwen en goederen die eigendom zijn van onze parochie.
Vroeger werden deze taken voornamelijk uitgevoerd door de pastoor en de kapelaans, oftewel in Tiel door de paters Dominicanen. De laatste decennia gebeurt dat steeds meer door de parochianen zelf. Een groot aantal vrijwilligers hebben zich bereid verklaard een stukje van die taken op zich te nemen. Ieder naar eigen vermogen en interesse.
Om een grote groep mensen te laten samenwerken is natuurlijk een gedegen organisatie vereist.
Verantwoordelijk voor die organisatie is het de locatieraad met als formeel voorzitter de pastoor. Onder het parochiebestuur vinden wij een viertal beraden, elk met hun eigen bestuur. Elk beraad bevat een aantal werkgroepen. Daarnaast hebben we vier koren, ook elk met een eigen bestuur. Tenslotte is er de beheerscommissie voor het onderhoud van het kerkgebouw, het parochiecentrum en het kerkhof. Deze goep valt direct onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.

Alle parochianen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de grote groep vrijwilligers (of zoals de acolieten dat zeggen: "aan de club van Jezus").

Hieronder vindt u de beraden en de bijbehorende werkgroepen. Heeft u intresse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het parochiecentrum, telefoon: 0344-613701. Maar u kunt ook contact opnemen met de contactpersoon van een van de werkgroepen of een lid van het parochiebestuur.
 

BERAAD DIACONIE

BERAAD GEMEENSCHAPSOPBOUW

BERAAD LITURGIE

BERAAD VERKONDIGING


KOREN
Dames en herenkoor:
Soli Deo Gloria
Jongerenkoor:
Chantiel
Kinderkoor:
Doreminicus
Voor rouw en trouw:
Het Walburgkoor
Het Middenkoor:
Mescalanza