actie kerkbalans

Uw kerk: daar geef je voor!

Een kerktoren die prachtig aftekent tegen de horizon  ......... het gelui van klokken ........ soms is dat het enige zichtbare van de kerk in je leven. Je kent het gebouw misschien alleen van buiten, een beetje nieuwsgierig wat er binnen is. Of je bent er met kerst, iets proevend van de sfeer. Of je bent er regelmatig te vinden. Wat doet zo'n kerk eigenlijk? Heb ik'em wel nodig? Of u ons nodig hebt, hangt van u af. Wij willen in ieder geval, op zijn minst figuurlijk, de deuren van onze kerk openzetten. U bent welkom. Niet alleen in het kerkgebouw. Hoe prachtig onze kerk ook is, daar hoort ook een club mensen bij die enthousiast, geïnspireerd en welwillend werk wil maken van het evangelie van Jezus Christus. Er gebeurt heel veel in en rond de kerk. Heel veel van de dingen die we doen is verborgen. Een bezoekje aan iemand die bedlegerig is, luisteren naar een levensverhaal, een gezin helpen dat financieel maar met moeite de draadjes aan elkaar kan knopen, het wegwijs maken van een vluchteling in ons land hoort ook bij het werk van de kerk. Daarnaast zijn heel wat zangkoren, werkgroepen en besturen in de weer om te organiseren, samen te brengen en te verdiepen. Ze worden daarin bijgestaan door het pastorale team. Je bent welkom. En laten we vooral ook van elkaar leren, watje inspireert.

Er gebeurt heel veel in en om de kerk. En daar is geld voor nodig. Van dat geld wordt het kerkgebouw onderhouden, krijgen de verschillende groepen de mogelijkheden om hun werk te doen, en worden de pastores betaald. De staat betaalt niets aan de kerken, zodat wij alles zelf moeten opbrengen. Het geld van de kerkbalans gaat helemaal naar onze eigen parochie. De Kerkbalans-aktie wordt gehouden in de laatste twee weken van januari.

Het motto is 'Kerkbalans, daar geef je voor'.

Je doet dat omdat je ook geeft om die kerk, al zie je die niet altijd van binnen. We doen goede dingen voor een ander, en daar is het goed voor te geven. Geeft u ook? Dan geef je ook een stuk van uzelf! We zijn het waard!


Vriendelijke groet.

Pastoor G.J.B. Zweers


Contactpersoon Kerkbalans:  Dhr. A(ndré) G. M. van IJzendoorn, telefoonnr. 0344-622245.

De stand van zaken vindt u hieronder.

thermometer


Begroting 2010.


Personeelskosten
122.000,-
Onroerendgoed
94.400,-
Kosten eredienst
18.000,-
Kosten pastoraal
2.225,-
Bijdragen aan bisdom/dekenaat
17.575,-
Afdracht collecten aan derden
7.000,-
Beheerskosten / incidentele lasten
21.925,-

De stand voor 2010 is op 31 december: 80.502,99.
Het streefbedrag uit de bijdrage kerkbalans 2010 was: 90.000,-.
Het totale bedrag voor de normale exploitatie bedraagt voor 2010 is begroot op: € 283.125,-
Hiervan moet een bedrag van € 168.100,- door de parochianen worden opgebracht via de kerkbalans, collecte, misintenties, grafrechten, enz.
Bij de kosten is geen rekening gehouden met een komend groot onderhoud aan het dak begroot op. Dit geld zal bijeen moeten worden gebracht via een speciale actie door de Stichting Vrienden van Dominicus en uit subsidies van de overheid.

Mocht u iets willen betalen betreffende kerkelijke of parochiële aangelegenheden, dan vindt u hieronder het betreffende bank- of gironummer.

Kerkbijdrage (kerkbalans):
Giro 25 10 401 of RABO-banknr. 15.11.00.942
t.n.v. Administratie Kerkbijdrage St. Dominicusparochie,
St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel. 

Intenties:
Giro 14 74 557 t.n.v. Pastoor Dominicuskerk, St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel.
10,-- per intentie.

Grafrechten begraafplaats JD v Leeuwenstraat:
RABO-banknr. 15.11.97.768 t.n.v. Admin. R.K. Kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Parochieel Kontakt:
Giro 15.11.66.730 t.n.v. Meerpaal Grafimedia St. Maarten, Stephensonsrtaat 7, Tiel.

Andere betalingen:
RABO-banknr. 15.11.05.650
t.n.v. Kerkbestuur St. Dominicuskerk, Tiel.

Roemenië actie:
RABO-banknr. 15.11.98.292 t.n.v. Roemeniëkontakt, Tiel

Stichting Vrienden van Dominicus:
RABO-banknr. 36.29.69.949 o.v.v. Reparatie dak.

Parochiële Caritas Instelling:
Rabobank banknr. 15.11.52.403 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling, Tiel.


Stipendia
Voor uitvaarten en huwelijksvieringen worden stipendia gevraagd.
Deze bedragen worden voor alle parochies van het Parochieverband West-Betuwe gehanteerd.
Met ingang van 1 juli 2008 gelden de volgende tarieven voor  een:
  350,- (500,-) huwelijksviering: incl huwelijksbijbel en -kaars
  275,- (500,-) apparte jubileumviering
  325,- (500,-) volledige uitvaart met begrafenis: incl. avondwake
  325,- (500,-) volledige uitvaart met crematie: incl. avondwake (excl. aanvullende reiskosten)
   10,- ( 10,-) voor misintenties
gift (gift) voor jubileumviering tijdens een normale viering
(-) deze bedragen gelden voor niet ingeschrevenen in één van de parochies van het Parochieverband West Betuwe.

Kerkelijke gebouwen:

Ze moeten meer dan een mensenleven lang mee!

Als penningmeester van onze parochie is mij gevraagd een stukje te schrijven over wat er zoal nodig is aan geld ten behoeve van het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen. Ik kan u verzekeren: dat is nogal wat. Het gaat jaarlijks om vele duizenden euro's.

Een kleine greep uit de uitgaven:

En dan gebeurt er nog heel veel gratis door de vrijwilligers van de beheerscommissie. Klein onderhoud gebeurt vrijwel geheel door hen, zodat we alleen materiaalkosten hebben en geen arbeidsloon. Ook voor de grotere ingrepen doen zij vaak het voorwerk of de afwerking om kosten te sparen.
Waar we nu voor staan is een grote uitgave: de vernieuwing van de kerkklokken. Wellicht is het u al opgevallen: er is nog maar één klok die het doet. Maar die ene is ook alleen door een noodingreep aan de gang gehouden met een gelaste klepel. Ze zijn dus alle drie aan vervanging toe. Kosten: bijna 3.000 euro.
Natuurlijk reserveren we geld voor de grote uitgaven, die we aan kunnen zien komen, maar ook de vele kleinere uitgaven lopen per jaar aardig op. Het zijn allemaal noodzakelijke uitgaven. We willen tenslotte dat onze gebouwen in goede staat zijn om ons allen te huisvesten tijdens vieringen en bij de vele taken die vanuit het parochiecentrum door onze vrijwilligers gedaan worden. Taken die nog tot in lengte van jaren nodig zijn. Ze worden nu gedaan, door onze huidige vrijwilligers, maar ook over 50 of 100 jaar zullen ze nog gedaan moeten worden.
En ook dan zijn er voorzieningen nodig om ze uit te voeren. Er zal een kerk moeten staan om samen de eucharistie te vieren, geen kerk met een lekkend dak of een kapotte verwarming, maar een deugdelijk gebouw, waar het prettig is om samen te komen. Dat kost veel, heel veel geld. Mede daarvoor is de jaarlijkse actie Kerkbalans. Zonder uw steun in deze kunnen we niets. We zijn u dankbaar voor uw jaarlijkse bijdragen. Het leek ons nu echter gepast om u tussentijds enigszins op de hoogte te brengen van de grote uitgaven, zodat u weet wat er omgaat, wat we met uw geld doen. Ik kan u verzekeren: we gaan er heel behoedzaam en zorgvuldig mee om.

Namens het Parochiebestuur:

Huub Storij,
penningmeester.