MEDEDELINGEN

Uit de diensten van het weekend van 30 januari 2011Mededelingen

Vorige week hebben we het officiële decreet gekregen dat mgr Eijk, aartsbisschop van Utrecht, de acht parochies in de West-Betuwe, samenvoegt tot de ene parochie Heilige Suitbertus. Hiermee is de fusie officieel van kracht. Kopieën van het decreet zullen achterin de kerk liggen. Met het pastorale team, het nieuwe parochiebestuur en alle parochianen willen wij blijvend aan de slag gaan om Christus' boodschap te blijven verkondigen.

Woensdag
2 februari om 10.15 uur Woord- en Communieviering in Vrijthof m.m.v. het Walburgkoor.
Voorganger is pastor A. van Dijk, pastoraal werker.

Zaterdag
5 februari om 19.00 uur Poolse eucharistieviering.

Zondag
6 februari om 10.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Doreminicus. Voorgangers dhr. en mw. Enthoven.
Er is kinderwoorddienst.
Na de viering zal er een deurcollecte zijn voor Memisa

tel. 0344 613701 fax. 0344 615316
e-mail: dominicus.tiel@planet.nl
Zie ook de meeste preken uit onze kerk
of de preek van de week