Jubilea.

Wanneer u een kerkelijke viering wenst bij een huwelijks- of ander jubileum, dient u hiervoor tijdig met een van de pastors contact op te nemen om dag en uur af te spreken. In de week voor Pasen en Kerstmis wordt in de  kerk geen jubileumviering  gehouden en bij voorkeur ook niet op zaterdagen.

 Contactpersoon: Pastor A. van Dijk; tel. 0344 - 613701