Kostersgilde

Deze groep mannen en vrouwen draagt zorg voor het verloop vóór, tijdens, en ná de vieringen: de kerk in orde maken, kaarsen aansteken, voorganger en acolieten instrueren, plaatsengeld ophalen enz.
Contactpersoon: Dhr. H.W. van Kempen 0344-614855