Lectoren.

Deze groep verzorgt de eerste schriftlezing en de voorbeden tijdens de wekelijkse vieringen en assisteert bij het uitreiken van de communie.

Contactpersoon: Mw. E. v.d. Ende 0344-612064