Beraad Liturgie

De doelstelling van het Beraad Liturgie is de bevordering van de liturgie in de breedst mogelijke zin binnen de parochie. Het beraad ondersteunt het parochiebestuur, de pastors en de werkgroepen die werkzaam zijn op het gebied van de liturgie. Het draagt zorg voor een zo goed mogelijke coördinatie en samenwerking tussen de deelnemende werkgroepen onderling.

Contactpersoon: Mw. M. Reuvers-Meulenijzer telf. 0344-610547