Lopers kerkbalans

In het begin van het nieuwe jaar start de landelijke actie Kerkbalans. Een groep van ca. 80 parochianen zorgt ervoor, dat alle parochianen een envelop overhandigd krijgen met informatie over de financiën van de parochie. In een brief wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de parochie.

Contactpersoon: Dhr. A(ndré) G. M. van IJzendoorn, telefoonnr. 0344-622245.