Het pastoraal teamEd van de Moosdijk stelt zich voor

Pastor Ed v.d. MoosdijkMijn naam is Ed van de Moosdijk, 52 jaar, getrouwd en woon in Arnhem. Vanaf 1 november kom ik het team van de Suitbertusparochie versterken. Ik ben benoemd in het 'profiel catechese'. Voor velen van u ben ik een onbekende, maar ik hoop dat dat snel zal veranderen. Vandaar dat ik me nu vast voorstel. Ik ben in 1958 geboren als de oudste van twee broers in een katholiek gezin in Eindhoven. Ik bracht mijn middelbare schooltijd door in België. Als jongen van tien wilde ik geschiedenisieraar worden. Tijdens de studie in Nijmegen groeide mijn belangstelling voor geloof en theologie. Dat ben ik dan ook in deeltijd gaan studeren, eerst in Nijmegen, later in Heerlen. In die tijd werkte ik voor een schoonmaakbedrijf om de studie te kunnen betalen. Ook was ik erg actief in de roeivereniging, Amnesty International en de vereniging van theologiestudenten. Ik ben daar bestuurslid, trainer, redacteur en organisator van evenementen geweest, Mijn stage liep ik in de Nicolaasparochie in Arnhem.

Mijn eerste benoeming was in de Achterhoek, in de omgeving van Groenlo. Die streek lijkt wel op de westelijke Betuwe. Ik was een soort 'lekenpastoor' van Lievelde en diaconale werker voor Lievelde, Groenlo en Beltrum. Daar heb ik het pastorale vak echt geleerd, in de volle breedte, ook met de hulp van betrokken vrijwilligers. Het deed me goed zinvol aanwezig te kunnen zijn in de keukens van de boerderijen toen de varkenspest heerste, het enthousiasme van de kinderen op school mee te maken tijdens de vele projecten, vrijwilligers te trainen zodat ze hun taak beter konden uitvoeren en pastoraal bij mensen aanwezig te zijn op de momenten die er toe doen. Voor zover mogelijk en zinvol, werk ik graag oecumenisch. Zo was ik een van de vaders van het Oecumenisch Platform Kerken en Landbouw Groenlo - Winterswijk. Hierin werkte iedereen samen die beroepshalve op de boerderij kwam. Een stukje daarvan was het in een katholiek gebied 'invoeren' van de biddag voor het gewas en dankdag voor de oogst. Bij dat laatste heb ik gezien hoe decoratief boerenkool kan zijn in een 'bloemversiering'.

Daarna ben ik catecheet in Arnhem-Noord geworden. Juist op dat moment werden tien parochies samengesmolten tot één Wijngaardparochie. Dit was voor iedereen een enorme operatie. Ik was actief rond de Doop, Eerste Communie en het Vormsel, de oecumenische kinderen- en jongerencatechese en het organiseren en geven van lezingen voor volwassenen. Door de pensionering van twee collega's heb ik in Arnhem steeds meer diaconale taken gekregen. Daarbij heb ik me vooral ingespannen rond zaken die te maken hebben met (stille) armoede en eenzaamheid.

Op 1 november mag ik in de Suitbertusparochie beginnen. Mijn 'standplaats' wordt Tiel. Ik wil de eerste tijd vooral gebruiken om met u kennis te maken, zodat ik een goed beeld krijg van wat er leeft en wat u motiveert. Ik heb er zin in.

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker


Pastor Gerben Zweers stelt zich voor ...

Pastor Gerben Zweers

Aangezien ik vanaf 1 november 2004 werkzaam ben in de West-Betuwe, is het goed om mij al wat te introduceren. Ik hoop uiteraard dat ik na 1 november wat nader met u en u nader met mij kennis kunt maken.

Eenenveertig jaar geleden stond mijn wieg in Wehl. Dat ligt in het oosten van Gelderland, ongeveer in de buurt van Doetinchem. Een gebied van kleine boerderijen en hoge zandgronden. Het kan er heuvelachtig zijn maar het is ook al wat verstedelijkt. Een katholieke streek ook, waar de tradities van schutterijen, carbidschieten en processies in ere worden gehouden. Ik ben de oudste van vijf kinderen. Na mijn middelbare school heb ik eerst voor laborant gestudeerd.

Al gauw ontdekte ik dat het niet echt mijn weg was. Ik voelde mij steeds meer geroepen om als priester en als religieus God, mensen en de Kerk te dienen. Aanvankelijk als augustijn, later als gewoon student, heb ik theologie gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Ik was lid van een studentendispuut, zat in het bestuur van de studentenkatechesegroep Sint Maarten en ik kon ook nog mijn grootste passie botvieren: de scouting.

Na een stage bij de krijgsmacht en in een parochie in Tubbergen ben ik op 25 september 1999 tot priester gewijd. Dit gebeurde samen met drie anderen waaronder pastor Tuan die de afgelopen vijf jaar in Culemborg, Buren en Geldermalsen heeft gestaan. Ik werd benoemd tot pastor van Keijenborg, Hengelo (Gld), Olburgen, Steenderen, Baak en Vierakker. Deze plaatsen liggen in de Gelderse Achterhoek. Het was haast een thuiswedstrijd voor mij zodat ik de helft van de tijd ook geen ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) sprak. Naast het gewone pastoraat had ik met name de zorg voor tieners en jongeren, pr en communicatie en de catechese. Het voorzitterschap van een naburige scoutinggroep bracht mij de nodige variëteit aan activiteiten.

Per 1 november 2004 ben ik benoemd tot pastoor voor de acht parochies van de West-Betuwe.

Een hele uitdaging, maar samen met het team heb ik er alle vertrouwen in.

Pastor Gerben Zweers
Joset van Leeuwen stelt zich voor ...

Joset van Leeuwen Per 1 maart 2005 ben ik in het parochieverband West-Betuwe benoemd tot pastoraal werker met, het profiel catechese.
Maar laat ik bij het begin beginnen. Ik ben geboren en getogen in Almelo in een gezin van vijf. Mijn ouders zijn gemengd gehuwd; mijn vader is rooms-katholiek en mijn moeder is gereformeerd. Beiden waren actief in hun eigen Kerk en als kinderen zijn we in beide Kerken opgegroeid. Mijn interesse voor het geloof heb ik dan ook van huis uit meegekregen; er waren regelmatig gesprekken en discussies. Maar vooral mijn broer is uiteindelijk beslissend geweest voor mijn keuze voor theologie. Hij was actief met het geloof bezig en daagde ook mij uit om erover na te denken. Op een gegeven moment vertrok hij naar Utrecht om theologie te gaan studeren. Door hem aangestoken ben ik hem drie jaar later gevolgd. Aangezien ik mij het meeste thuis voelde in de rooms-katholieke Kerk ben ik aan de Katholieke Theologische Universiteit gaan studeren.

Tijdens mijn studie ben ik actief geweest bij een theologische studentenvereniging. Dit is een heel gezellige en ook vormende tijd geweest. We hebben gesprekken gevoerd over de meest uiteenlopende onderwerpen, preken gehouden en besproken, met elkaar gezongen en gebeden en erg veel gelachen. Aan het einde van mijn studie ben ik gaan stage lopen in de parochie van de H. Bernardus  H. Johannes de Doper. Daar heb ik kennis kunnen maken met het hele veld van het pastoraat. Ik ben voorgegaan in vieringen, heb mensen bezocht, heb in een inloophuis gewerkt en ben vooral veel bezig geweest met catechese. Dat jaar zijn we gestart met een gespreksgroep voor jonge ouders, waarin we met elkaar gepraat hebben over hoe ook thuis met de kinderen aandacht gegeven kan worden aan het geloof. Daarnaast was er een Geloven Nu groep, waarin we aan de hand van bijbelteksten doorpraatten over geloven en over dingen waar we tegenaan lopen in het dagelijkse leven.
Deze twee gespreksgroepen waren goed; er was een sfeer van vertrouwen en het was leuk om van elkaar de vaak heel verschillende verhalen te horen.
Het afgelopen jaar ben ik vooral bezig geweest met mijn scriptie. Ik heb mij, aan de hand van de 18e - 19e eeuwse Duitse filosoof/theoloog F. Schleiermacher, verdiept in de vrije wil van de mens. Het was een vraag die bij mijzelf leefde: wanneer God betrokken is op deze wereld en op ons mensen, hoe kan een mens dan vrij zijn?
Daarnaast heb ik het afgelopen jaar meegewerkt aan de introductie van De Nieuwe Bijbelvertaling. Een hele intensieve en leuke tijd. Het is leuk om te zien dat veel mensen enthousiast zijn over de nieuwe vertaling en dat heel veel Kerken op 31 oktober of 7 november vorig jaar een bijbel in ontvangst hebben genomen.

Per 1 maart ben ik gestopt met mijn werk bij De Nieuwe Bijbelvertaling en ben ik in de Betuwe komen werken. Deze eerste tijd hoop ik veel mensen te kunnen spreken om zo te horen waar iedereen mee bezig is en wat er in de verschillende parochies gebeurt. Voor de komende jaren hoop ik op een leuke samenwerking met de mensen in de verschillende parochies en met de andere pastores. Ik vind het bijzonder om een aantal jaren mee te mogen trekken. 

Joset van Leeuwen, pastoraal werker.Vincent van der Helm stel zich voor

Vincent van der Helm, diaken in het parochieverband West-Betuwe

Vanaf 1 augustus ben ik het pastoraalteam van uw parochieverband komen versterken.
Mijn naam is Vincent van der Helm, 45 jaar, gehuwd, tevens diaken van het aartsbisdom Utrecht.
Op zaterdag 27 september zal ik door de deken officieel gepresenteerd worden als nieuw lid van het pastorale team.
Dit zal gebeuren tijdens de H.Mis van 19.00 uurte Beesd.
U bent hier uiteraard van harte bij uitgenodigd.

Ik ben geboren in Utrecht en kom uit een katholiek gezin met vier kinderen. Zo'n jaar of dertig geleden ben ik, zoals dat heet, door een vonk geraakt. Dit was een vonk die mij deed beseffen dat er meer is dan alleen de alledaagse zorg om het bestaan en het wereldje om mij heen. Ik begon mij toen bewust te interesseren voor ons geloof. Eind jaren '80 ben ik ter bedevaart gegaan en die reis werd voor mij een ommekeer in mijn leven. Er volgden daarna jaren van rijping en verdieping. Binnen de parochie(s) waar ik heb gewoond, ben ik als vrijwilliger actief gaan meedoen, zowel op de achtergrond, als bij diverse diensten aan het altaar. Ook de deelname aan diverse Wereld Jongerendagen heeft een grote indruk op mij gemaakt. Het is écht bijzonder, om met zoveel mensen sámen het geloof te beleven en de H.Eucharistie te vieren. Het is al een groot wonder dat er meer dan een miljoen jongeren bij elkaar komen rond de Tafel van de Heer   ..... dat geeft toch te denken, nietwaar.
Na het bezoek aan de Wereld Jongerendagen te Rome in 2000 ben ik naast mijn werk als electrotechnicus gestart met de theologie opleiding (deeltijd) aan de Faculteit Katholieke Theologie (voorheen de KTU) te Utrecht. En daarnaast heb ik een opleiding tot diaken gevolgd bij de Diakenopleiding op Dijnselburg. Dit jaar, op het feest van Maria visitatie (31 mei), ben ik door onze nieuwe aartsbisschop van Utrecht, mgr. Eijk, tot diaken gewijd. Het is voor mij bijzonder om nu daadwerkelijk als diaken of geestelijke, zoals dat heet, dienstbaar te mogen zijn aan de Heer en aan de slag te gaan in uw parochieverband.

Samen gaan we de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd. Een reis die uiteindelijk zal leiden naar de volmaakte gerechtigheid en vrede, die God is. Tijdens deze reis hoop ik met velen van u kennis te mogen maken en samen op te trekken.

Een hartelijke groet,

Vincent van der Helm, diaken.