Parochieel Kontakt - PK.
Het informatieblad van de St. Dominicus parochie.

Parochieel Kontakt Tiel

De PK is het parochieblad van de St. Dominicusparochie in Tiel. Het bevat naast de actuele informatie over diensten en activiteiten van beraden en werkgroepen ook interessante artikelen, achtergrondverhalen, doe- en uitgaanstips, meningen en o.a. een kinderrubriek.

De PK verschijnt maandelijks behalve in de vakantiemaand. Het blad wordt gedrukt bij drukkerij St. Maarten, Grafische dienstverleners die ook de abonnementsgelden int. 
Het samenstellen en verspreiden gebeurt door een eigen redactie  van vrijwilligers en een grote groep bezorgers. 

De kosten van een abonnement die in rekening worden gebracht zijn beperkt tot enkel de kosten voor het drukken.

Kopie:

Het inleveren van de kopie kan op het parochiecentrum t.a.v. de redactie van PK.
De uiterlijke inleverdatum voor het eerstvolgend nummer staat altijd in de laatste PK.

Verspreiding:

Een groep van ongeveer 70 parochianen zorgt ervoor, dat iedere maand het parochieblad bij u aan huis bezorgd wordt.
Contactpersoon:    Mw. R. van Zuilen, tel. 0344 – 617962

Redactie:

Albert Romijn
Annelies Smits
René Verschoor
Brigitte Sassen
Pieter Smits
Administratie en abonnementen:
St. Walburgkerkpad 3
4001 MG Tiel
Telefoon: 0344 613701
Abonnementsgeld:
15,00 euro per jaar
op giro 84 24 24
t.n.v. St. Maarten, Grafische dienstverleners Tiel,
Morsestraat 24, 4004 JP Tiel
Drukkerij:
St. Maarten, Grafische dienstverleners Tiel,
Morsestraat 24, 4004 JP Tiel