NIEUWSBRIEF RESTAURATIE SINT DOMINICUSKERK


Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de werkgroep restauratie en is bestemd voor parochianen van de Sint Dominicusparochie en andere belangstellenden. De werkgroep restauratie bestaat uit: Bert Spaan, coördinator beheerscommissie, Ted de Kort namens de schoonmaakploeg, Henk van Kempen, coördinator kosters, Anke van de Braak, secretarieel medewerkster parochiecentrum, Stef Schoots, penningmeester Stichting Vrienden van de St. Dominicus en Sylvia van IJzendoorn, vice voorzitter van het parochiebestuur.

Start

Half augustus startte bouwbedrijf “Van Tienen” uit Nijmegen met de restauratie. De eerste zichtbare activiteit was van het Duitse steigerbouwbedrijf “Elbers” uit Nutterden bij Kleve. Zeer vakkundig plaatsten zij hoge steigers rond het kerkgebouw en een deel van het parochiecentrum. Alleen dat al was een indrukwekkend gezicht.

Voortgang

Meteen daarna begonnen de mensen van het dakdekkerbedrijf “Weijers eikhout” uit Groesbeek aan het grote kerkdak aan de noordzijde. Vervolgens gingen zij verder met de andere kant van dit hoge deel. Jammer genoeg kwamen zij meer rotte kapdelen tegen dan vooraf voorzien was. Driel gordingen van 12x30 cm verspreid over de dakvlakken waren ernstig aangetast en moesten met een grote kraan van Schiltmans vervangen worden. Houtrot was ook diep in de meeste muurplaten en vele gootklossen binnengedrongen. Maar de dakdekkers gingen samen met de timmerlieden van de aannemer voortvarend te werk en herstelden alles weer keurig. Alle dakvlakken zijn nu voorzien van een waterdichte, vochtregulerende folie met daarop overal nieuwe geïmpregneerde daktengels met panlatten. De dakpannen zijn gesorteerd en de goede pannen zijn teruggelegd. Ter vervanging van de slechte pannen wordt ergens een partij pannen gekocht.

Ondertussen zijn alle loden loketten en alle voetlood bij de muuraansluitingen van gevels en steunberen vernieuwd. Onder dit lood zijn voor de waterdichtheid koperen verholen gootjes gelegd. Dit garandeert een goede regenwaterafvoer. De losse voegen en stenen aan en boven op de steunberen zijn uitgehakt, ingemetseld en daarna weer stevig ingevoegd. Alle roestige gootbeugels zijn weggenomen. Ter vervanging daarvan zijn koperen beugels aangebracht. Ook de goten en afvoeren krijgen nu een roodkoperen uitvoering.

Schildersbedrijf “Hoobroeckx” maakt volop gebruik van de steigers en is nu bezig om de gootklossen te schilderen. De komende week gaat het voor dat werk vereiste hoge steigerdeel weg waarna men zal beginnen met de twee lage zijbeuken van de kerk. Ook met het schilderen van het parochiecentrum is een start gemaakt.

Ondertussen hebben ook de vaklieden van “Van Tienen” niet stilgezeten. Boven alle gewelven van de kerk, dus middenschip, zijbeuken en het hoge deel boven het priesterkoor hebben zij met zware balken en planken loopbruggen getimmerd. Op enig leuningwerk en trapjes na is ook dit werk gereed. De Monumentenwacht die jaarlijks de toestand van onze kerk inspecteert, kan in de toekomst overal goed bij. In het verleden vereiste dat gevaarlijk kunst- en vliegwerk en bleef de controle van moeilijk bereikbare plaatsen achterwege. Met deze loopbruggen zijn tevens de plaatsen waar nog extra verlichting moet komen voor de elektriciën goed bereikbaar.

Als de werklieden de scheuren in de gewelven gaan uithakken en vervolgens opnieuw invoegen, zullen we in de kerk zelf overlast van de werkzaamheden gaan ondervinden. Als het zover is, zullen we ongetwijfeld een beroep doen op onze schoonmaakgroep en andere vrijwilligers om een extra poetsbeurt uit te voeren. Overigens gaan zij nu al elke zaterdag voorafgaande aan de weekendvieringen met bezems, dweilen en stofdoeken door de kerk. Dank daarvoor!

In de kelder is de aannemer bezig met de raamkozijnen. Hij vervangt de rotte delen en alles wordt daarbij weer goed draaiend en sluitend gemaakt. Er moet nog heel veel gebeuren voordat uiteindelijk de zijbeuken van de kerk en het lage ronde achterdeel gereed zijn. Ook het dak en het gehele schilderwerk van het parochiecentrum komen nog aan bod.

Fotoboek.

Leuk om te vermelden is dat er een fotoboek van de gehele restauratie wordt gemaakt.

Planning.

Gezien de vorderingen in de eerste helft van de bouwtijd, het getoonde vakmanschap, de prettige onderlinge bverhoudingen en samenwerking en de goede organisatie met een strakke planning, hebben wij er alle vertrouwen in dat de aannemer de gestelde datum van 13 december a.s. zal halen. Laten we daarbij hopen dat ook het weer daarbij een beetje meewerkt, want dat is zeker een bepalende factor.

Stichting “Vrienden van de St. Dominicus”.

In de afgelopen jaren hebben veel parochianen een donatie gedaan aan ‘onze vrienden’. Hiervoor willen we u nogmaals hartelijk danken. Mede door uw bijdrage aan de stichting is de restauratie mogelijk gemaakt. Het spreekt vanzelf dat wij ‘de vrienden’ van harte bij u aanbevelen.

Uw gift is nog steeds nodig en zeer welkom op bankrekeningnummer 36.29.69.949

Tot slot………………


Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben of suggesties willen doen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dit kan via het algemene nummer 0344 613701 of via E-mail: dominicus.tiel@planet.nl

Namens de werkgroep restauratie

Bert Spaan

Coördinator beheerscommissie