Roemenië Kontakt

INZAMELING KLEDING

De Tielse werkgroep Roemenie neemt gaarne uw gaven in ontvangst in de J.D. van Leeuwenstraat 15 (nabij het station, zie bijgaande foto). Dit gebouw is nu in gezamenlijk gebruik met met de Dierenambulance en de stichting BATO. De laatste inleverdatum van goederen dit jaar aan de J.D.v.Leeuwenstraat is 23 november a.s. dan volgt de winterstop tot medio 2011(exacte datum komt in regionale kranten).
De situatie in Roemenie is nog altijd zeer zorgelijk, zeker voor de zwakkeren in de roemeense samenleving. En op die doelgroep richt de Tielse werkgroep zich.
Inleveren van goederen kan na de winterstop daarom elke woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Rolstoelen, rollators, medicijnen (nog 1 jaar houdbaar), zeep, waspoeder, kleding, gordijnen, brillen, gehoorapparaten, incontinentiemateriaal, speelgoed, dekens, lakens, slopen en handdoeken.
De Roemenen zijn nog steeds zeer content met wat zij van ons ontvangen. Dat blijkt ook uit de bedankbrieven die de werkgroep recentelijk nog weer uit de stad Oradea mocht ontvangen: Tiel levert spullen van zeer goede kwaliteit.

En voor wie het adres van deze locatie zoekt: bij de poort hangt woensdagavond weer een wapperende Roemeense vlag!

Thedoor Hommels

Kolblei 17
4007 NC Tiel
0344-611446


Berichten van het bestuur,


De werkgroep bestaat 20 jaar. Tijd voor informatie naar u. Allereerst ontvangen wij doorgaans prima kleding uit Tiel. Ook regionaal krijgen wij ‘beste’ kleding uit o.a. Kerk­Avezaath, Zoelen, Zoelmond, Gorinchem. De financiële giften, die we ontvingen bij collectes in onze kerk, jubileum (pastor Aad van Dijk) en van donateurs, zijn besteed aan projecten i.o.m. onze zusterorganisatie ‘Caritas Catolica Oradea’ in Roemenië

Op 5 juni jl. vertrok weer een volle Wagen met goederen met bestemming Oradea. Naast een dankbrief (met dank aan onze penningmeester voor vertaling) ontvingen wij onderstaande informatie over de sociale situatie in Roemenië: De economische crisis laat zich in Roemenië inmiddels sterk voelen:
Er wordt een groter beroep gedaan op sociaal charitatieve instellingen. In het jaarverslag over 2009 geeft Caritas Oradea haar werkzaamheden weer voor de armen. (Er wordt nagegaan of deze mensen ook écht hulp nodig hebben). Naast gratis consulten in de polikliniek en gratis medicijnen via de apotheek (ter plekke ook vrijwilligerswerk), worden mensen geholpen met medische hulpmiddelen, voedsel en kleding. Onlangs kwam een verzoek binnen voor een elektrische rolstoel. Hebt u een suggestie?

Tot slot:
arbeidzame en sterke handen blijven nodig binnen onze werkgroep. Te denken valt aan: sorteerders, inpakkers (woensdagavond), laders. Voor enig administratief werk zoals notuleren, ca. 5 keer per jaar, is binnenkort een vacature.
Meldt u voor inlichtingen bij: mevrouw G. de Keijzer tel. 0344-614423 of mevrouw T. de Kort, tel .0344-622973 .