Zorg voor rouwenden rouwverwerking

De parochie heeft te maken met geboorte en met dood.

Bij de zorg rond de dood en het verwerken van het verlies van een dierbare wil ik wat uitdrukkelijker stilstaan.
Naast de verzorging van de kerkdienst bij de uitvaart is er meestal ook nog een stukje nazorg. Maar nuchter genoeg weet ik best dat de meeste uitvaarten hooguit nog gevolgd worden door één bezoekje van de pastor en dat het daarbij blijft.
Voor het verwerken van verlies, zeker als dat gaat over partners is heel wat energie nodig. En daarbij heeft iedereen andere mensen nodig. Sommigen hebben die anderen in overvloed, maar anderen hebben misschien wel mensen in overvloed om zich heen, maar onder hen net niet degene die hen bijstaat in het verdriet.
Er zijn twee initiatieven waar ik in dit artikel naar verwijzen kan die gericht zijn op het behulpzaam zijn bij het verwerken van rouw.
Het eerste is een cursus, elf bijeenkomsten voor weduwen van 55 jaar en ouder die langer dan een jaar geleden hun partner verloren hebben. De cursus wordt gegeven door de Gelderse Roos samen met het R.O.C. Educatief centrum. U kunt zich aanmelden bij Joke Arendsman, de Gelderse Roos, afdeling ouderen, 0344 -624777.
Ten tweede kan ik aankondiging doen van een initiatief van een aantal organisaties uit de stad samen met de parochie. Daar zijn we zelf bij betrokken. Het gaat over het opzetten van een bezoekdienst voor en van weduwen en weduwnaars. De stichting Moza@iek en de Gelderse Roos begeleiden de opzet en het beraad diaconie van de parochie heeft aan de opzet meegewerkt. Het gaat om mensen die hun partner verloren hebben. Aan hen die dat hebben meegemaakt en die er doorheen zijn gekomen wordt gevraagd om te overwegen vrijwilliger te worden in de bezoekdienst om zo anderen die nog in de situatie verkeren van een recent verlies ten dienste te zijn. Gevraagd wordt om dan gedurende een jaar 10 gesprekken te hebben met een weduwe of weduwnaar. Natuurlijk wordt er begeleiding gegeven. Eerst is er een cursus: "Helpen bij rouwverwerking", 6 bijeenkomsten. Na de cursus neemt de vrijwilliger de beslissing of hij of zij zich opgeeft voor de bezoekdienst. Daarna is er regelmatig contact met de andere vrijwilligers voor uitwisseling van ervaringen.

Dit artikeltje is dus tegelijk een oproep aan kandidaten om:
a. ernstig te overwegen of dit een mogelijkheid is voor u.
b. mij te bellen om meer informatie te vragen .
c. zich op te geven voor een vrijblijvende informatiebijeenkomst (de eerste bijeenkomst is reeds geweest).

Om een ander te dienen, maar vergis u niet, het kan ook heel goed zijn dat u uzelf daar een grote dienst mee bewijst. Want het fijnste vrijwilligerswerk is dat waar je zelf ook in groeit. En ik denk dat dit een prachtige kans is om uzelf en anderen van dienst te zijn.

Aad van Dijk, pastoraal werker