Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria

Al 99 jaar verzorgt dit dames- en herenkoor regelmatig de gezangen tijdens de viering op zondag en bij bijzondere gelegenheden.
We repeteren op donderdagavond.
Als u graag mee wilt zingen bent u van harte welkom, wij kunnen best nog wat zangers gebruiken.

Dirigent: Dhr.  S. Jacobs, tel. 0344 - 615500


Berichten van het koor

Het is nu eind november en we zijn druk bezig met de voorbereiding op Kerstmis met o.a. ons kerstconcert, dat we met het Utrechts Byzantijns Koor gaan houden op 16 december. Het is een drukke tijd voor de koorleden. We repeteren iedere donderdag bijna voltallig. Er wordt gelet op de juiste noten, de juiste uitspraak en de juiste intonatie. Het is hard werken om tijdens de kerstdagen in het concert en de kerstnachtviering zo te zingen dat de boodschap van Kerstmis helemaal tot zijn recht zal komen. We doen dat met muziek en liederen uit verschillende tijden: van klassiek tot modern. Het is spannend en kost voorbereiding.
En er is meer te doen dan alleen zingen. Het moet bekend gemaakt worden dat er een concert is. Voor de kerstnachtviering is dat niet echt nodig, die kent iedereen, dus daar komen mensen vanzelf. Maar een bijzonder concert op een donderdagavond vraagt om propaganda. Wij willen onze gasten een mooie avond bezorgen, dus ook de catering moeten we organiseren en gelukkig krijgen we daarbij assistentie van onze koffiegroep.
We voelen met elkaar aan den lijve wat advent betekent: je voorbereiden en uitzien naar de geboorte van het Kind.
En met een koor moet je dan alweer verder kijken. Na kerst rest ons nog maar ruim 4 maanden naar onze jubileumviering. Ook daar is al over nagedacht en wordt al voor gerepeteerd. Op vrijdag 13 mei willen we met alle koren van onze parochie een concert houden, want het lijkt ons leuk dat u alle koren eens naast elkaar kunt horen. Op allerlei manieren wordt er in onze parochie gezorgd voor de muzikale
ondersteuning van vieringen en tijdens ons jubileum willen we u graag mee laten genieten van de muzikale kwaliteiten die er binnen onze parochie zijn.
Mochten er nog mensen zijn die ons koor willen komen versterken. U bent van harte welkom op onze repetities op donderdagavond.
En wilt u ons koor steunen, dan kan dat nog steeds door onze heerlijke Chileense wijn te kopen met een jubileumetiket van Soli Deo Gloria.

Namens de Jubileumcommissie,

Gerry Weijenberg
JUBILEUMWIJNACTIE ‘SOLI DEO GLORIA’

Op 30 april 2011 is het precies 100 jaar geleden dat ons kerkkoor Soli Deo Gloria werd opgericht. Dit eeuwjubileum laten de leden van SDG niet zomaar voorbijgaan. Een jubileumconcert, jubileumviering en jubileumreis zijn de belangrijkste ingrediënten van ons jubileumjaar. In de komende uitgaven van ons parochieblad PK zullen we hier nog uitgebreid op terugkomen. Om alvast onze koorkas te spekken om eerdergenoemde activiteiten te realiseren starten wij op zondag 9 mei jl. een ‘wijnactie’. U kunt kiezen voor een prachtige rosé, rode, en/of witte wijn. De wijnen komen uit Chili, een land dat op het gebied van wijnen steeds populairder wordt! Het leuke is dat alle wijnflessen zijn voorzien van een speciaal voor ons eeuwfeest ontwikkeld etiket. Dus elke fles die u koopt is absoluut uniek. De prijs is € 8,- per fles. Elke verkochte fles levert ons koor € 4,- op! Dus... kunt u achter in de kerk bestelformulieren vinden met daarop alle infomatie over de wijn, bestelprocedure, aüevering en betaling. Wij hopen op uw steun!

Paul Valkenburg, tel. 0344­653003,
namens de Commissie 100 jaar SDG


Kerkelijk jaar in, kerkelijk jaar uit doet ‘Soli Deo Gloria’ zijn uiterste best tijdens de missen en andere vieringen zo goed mogelijk te zingen. En op een zodanige manier dat zowel de klassieke Latijnse werken worden gezongen als de modernere Nederlandse
composities. Daarbij wordt niet vergeten dat samenzang met de hele kerk een belangrijk element is in het samen vieren en samen kerk-zijn.
U zult ongetwijfeld gezien (en gehoord!) hebben dat het aantal sopranen en alten veel groter is dan het aantal tenoren en bassen. Om deze verhouding enigszins recht te trekken hebben wij wel TIEN MANNEN NODIG!
Komen die mannen niet naar ons toe, dan zal binnen afzienbare tijd het vierstemmig zingen niet meer mogelijk zijn. Geen klassieke missen zullen er dan meer zijn; geen vierstemmige Latijnse motetten meer. Dat zou toch wel erg jammer zijn en een verarming voor de eredienst, vindt u ook niet?
Daarom: Mannen, kom en zing mee. Ook als u nog nooit gezongen heeft, bent u van harte welkom. Iedere donderdagavond repeteren we van acht tot tien in De Ondertoon (ingang via het hek bij de pastoriekeukendeur).
En na afloop voor de liefhebbers: een hapje en een drankje in de Ondertoon.
Welkom!

Servaas Jacob, dirigent