Uitnodiging voor diverse activiteiten.


Inhoud:
100 jaar SOLI DEO GLORIA

Het koor 'SOLI DEO GLORIA' start met de viering van het 100-jarig bestaan met een kerstconcert samen met 'HET UTRECHTS BYZANTHIJNS KOOR' op donderdag 16 december om 20.00 uur in de Sint Dominicuskerk te Tiel.
Het concert is mede mogelijk gemaakt door Vastgoedbedrijf Zondag Ontwikkeling BV.

U bent allen van harte uitgenodigd.

ZIN IN ZON?

Wie kan er hartje winter niet naar de zon verlangen...?
Velen ontvluchten dan ook het donkere en kille jaargetijde of zoeken de koestering van een zonnebank.
Zonder de zon is onze planeet ten dode opgeschreven en alle energie die we op welke manier dan ook gebruiken is op de een of andere manier zonne-energie. We zijn erin geslaagd om op grote schaal de energie die uit lang vervlogen tijden opgeslagen ligt in fossiele plantenresten (steenkool, olie en gas) terug te winnen. Twee nadelen heeft dit recyclen van oude zonne-energie: de voorraden zijn eindig en er komt extra broeikasgas CO2 in de atmosfeer, zodanig dat het ons klimaat nu al aanzienlijk verstoort en nog meer zal gaan doen. Waarom dus deze schadelijke omweg, en niet onze energievoorziening direct op de zon aansluiten ? Veel bewoners in Tiel hebben reeds goede ervaringen met zonnepanelen, maar er zijn meer toepassingen mogelijk.
Op woensdagavond 16 februari willen we vanuit de Tielse kerken een open informatie-avond houden over de ervaringen met zonne-energie. Een aantal gebruikers vertellen hun verhaal en daarnaast zullen er voorlichters aanwezig zijn vanuit het bedrijfsleven en de overheid.
Ook de Stichting Duurzaam Rivierenland is bij deze avond betrokken. Alle aspecten komen dus aan bod.
Komt u zich dus midden in de winter oriënteren op de zon.
Deze informatie-avond over zonne-energie begint om 20.00 uur in de Caeciliënhof.

Namens de werkgroep Kerk en Milieu,
ds. Leen de Ronde, tel. 634090
 

Rooms-katholiek worden?


Parochieverband West-Betuwe

Elk jaar zijn er in Nederland enkele honderden mensen die zich aanmelden om rooms-katholiek te worden. Ook zijn er veel, die nog niet weten of ze rooms-katholiek willen worden, maar daarover wel meer willen weten.

In de meeste gevallen treden mensen toe tot de rooms-katholieke kerk door het ontvangen van het sacrament van de doop en/of het vormsel in de viering aan de vooravond van Pasen (de paaswake) in de parochie waar zij wonen.
Ter voorbereiding op de toetreding zijn een aantal bijeenkomsten gepland. Daarin wordt verteld over de inhoud en achtergronden van het rooms-katholieke geloof, zoals de bijbel, de vieringen in de kerk, de sacramenten, de geloofsbelijdenis en dergelijke en er is volop gelegenheid voor gesprek en vragen.
We zullen ook een viering plannen waar we allemaal naar toegaan en waarna we een gesprek hebben over onze ervaringen. We houden uiteraard rekening met wensen en vragen van de deelnemers. We willen benadrukken, dat die gesprekken geen 'examen' zijn, maar een open en vrij gesprek. Niet wij, maar alleen de betrokkene zelf bepaalt of hij/zij rooms-katholiek wil worden of niet.

Binnen het parochieverband Heilige Suitbertus wordt op twee plaatsen de voorbereiding gedaan.
Beide groepen willen dit najaar met de voorbereiding beginnen.


BERICHT VAN DE HANDWERKGROEP

Het is weer bijna zover: de kerstdagen zijn in zicht. Men gaat op zoek naar mooie en aparte kerstkaarten en die zijn ieder jaar weer te vinden bij de stand van onze handwerkelub. Op zondag 14 november en op zondag 12 december zijn er weer volop kaarten te koop. óók op 12 december zijn er allerlei spulletjes te koop, gemaakt door de dames van de club. De opbrengst gaat na aftrek van de materiaalkosten, naar de ADVENTSACTIE. Denkt u ook aan de deureollecte op 12 december voor de Adventsactie? Meer informatie over de Adventsactie vindt u hiernaast.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. M.O.V- groep,

T. de Bont


HAAL- EN BRENGDIENST

in verpleeghuis Vrijthof en ziekenhuis Rivierenland aan de Burgemeester Meslaan in Tiel.
In verpleeghuis Vrijthof in Tiel verblijven ongeveer 114 somatische en 96 psychogeriatrische cliënten. Zij behoeven al naar gelang, verzorging, verpleging, begeleiding en (dag)behandeling. Er is ook een palliatieve zorgafdeling voor 7 personen. Elke eerste woensdag van de maand en 4 keer per jaar op zondag is er een R.-K. kerkdienst. Er gaat ook altijd iemand voor van het pastoresteam van de Sint Dominicusparochie.
Op de eerste woensdag van de maand zingt ook altijd het trouwe Walburgkoor! Bij de andere diensten zingen er ook vaak koren uit de omgeving van Tiel.
Velen van de cliënten kunnen vanwege hun handicap niet op eigen gelegenheid naar deze dienst in de zaal komen. Nu bestaat er een werkgroep haal- en brengdienst vanuit de Sint Dominicusparochie, die uit 12 personen bestaat, zij halen de cliënten, die er voor kiezen om de dienst bij te wonen, van één van de 8 afdelingen op en brengen hen na afloop weer terug. Ook is er in ziekenhuis Rivierenland, 5 á 6 keer per jaar op zondagen, hulp van ons nodig.
Nu zijn er onder onze gelederen helaas enkele mensen al een geruime tijd ziek en dat blijft niet onopgemerkt. Daarom wil ik vragen of er mensen zijn die zeggen: "Ik zou me wel willen opgeven voor deze werkgroep". Uw vakantie, een feest of een andere reden hoeft het dat niet in de weg te staan, want als u het op tijd doorgeeft is het altijd mogelijk om af te zeggen.
Als u zich aansluit, wordt u op de eerste woensdag van de maand tussen 9.30 - 9.40 uur op Vrijthof verwacht. De kerkdienst begint om 10.15 uur.
Een keer komen kijken en meedoen, om te kijken of het wat voor u is, zou ik u aanbevelen. U bent dan nog vrij om te kiezen of u zich al dan niet bij ons aan zou willen sluiten.
U zou ook kunnen besluiten om alleen te komen helpen in Vrijthof of alleen in ziekenhuis Rivierenland.
Onze voorkeur gaat uit naar hulp op Vrijthof.
Na afloop staat de koffie of thee klaar.
Zijn er nog vragen, belt u gerust geheel vrijblijvend. Tel: 0344 - 615500.
Wij hopen op positieve reacties! Daar zullen we heel blij mee zijn!
Namens de Haal- en brengdienst Sint Dominicusparochie,

Pauline JacobsStichting V&NZG zoekt vrijwilligers

Momenteel zijn er met name voor het project Taalschakel vrijwilligers nodig.
Hebt u ongeveer 2,5 uur per week tijd en zin om een vluchteling of migrant te helpen met het oefenen van dagelijkse gesprekken?
U hoeft geen docent te zijn.
Door het oefenen van dagelijkse gesprekken bij de deelnemers thuis wordt het gebruik van taal geoefend op een alledaagse manier.
Voorbereiding en ondersteuning wordt geboden door de Stichting V&NZG.
Een leuke manier om zinvol bezig te zijn en kennis te maken met andere culturen.

Interesse? Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Frank Vissers via telefoonnummer 0344-639060 of via e-mail: frank.vissers@vnzg2.nl.
Zie ook de site www.vnzg.nl.

Frank Vissers, projectcoördinator Taalschakel

 

Beleggen in Oikocredit          

Laat de armen niet de dupe worden van de kredietcrisis!

De kredietcrisis heeft tot nog toe geen gevolgen voor de projectpartners van Oikocredit. Oikocredit is een organisatie met kerkelijke roots die al meer dan dertig jaar leningen verstrekt aan projectpartners in ontwikkelingslanden. Oikocredit kent haar klanten goed en verstrekt leningen onder faire voorwaarden. Lokale medewerkers van Oikocredit in de ontwikkelingslanden checken van te voren of een projectpartner in staat is de lening terug te betalen. In de afgelopen vijf jaar is minder dan 2 procent van de verstrekte leningen als oninbaar afgeschreven.

Succesvol investeren in armoedebestrijding

Oikocredit is erin geslaagd het aantal projecten waaraan een lening werd uitbetaald in 2008 te laten groeien met 32% tot € 365 miljoen. De microfinancieringsinstellingen, die Oikocredit financiert, bereikten in 2008 15 miljoen arme ondernemers en hun families. Het aandelenkapitaal van Oikocredit is in 2008 met 15% gegroeid tot € 358 miljoen. Dit kapitaal vormt samen met eigen reserves, voorzieningen en leningen van leden en kredietinstellingen een beschikbaar kapitaal op lange termijn van 437 miljoen.
 In tegenstelling tot de dramatische koersval op de aandelenmarkten heeft het aandeel Oikocredit zijn waarde behouden. Door de positieve resultaten wil Oikocredit over 2008 een dividend van 2% uitkeren.

Vraag groter dan aanbod

Helaas merkt Oikocredit wel aan haar kapitaalinstroom, dat mensen voozichtiger zijn geworden om hun geld te investeren. Het mag toch niet zo zijn dat arme mensen in ontwikkelingslanden de dupe van het rijke westen worden en het gelag moeten betalen van de kredietcrisis die ze niet veroorzaakt hebben. Op dit moment overtreft de vraag naar nieuwe leningen ruimschoots het aanbod aan kapitaal. Miljoenen arme mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil ook deze mensen hoop bieden voor de toekomst. 

Een aandeel in een betere wereld

Oikocredit doet juist nu een dringend beroep op u om te bekijken of u nog geld heeft dat u aan het werk wilt zetten om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. U kunt beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een sociaal-ethisch beleggingsfonds met een netto dividend van doorgaans 1,55% en een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 2,5%.

Armoedebestrijding

De internationale ontwikkelingscoöperatie Oikocredit werkt al ruim dertig jaar aan duurzame armoedebestrijding door gelden van kerken, particulieren en organisaties in de vorm van leningen ter beschikking te stellen aan economisch kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden. Oikocredit financiert microkrediet- instellingen, Fair Trade projecten, landbouwcoöperaties en het midden- en kleinbedrijf.

Oikocredit in de schijnwerpers met nieuwe campagne fair finance en fair trade

Oikocredit is al ruim dertig jaar de expert op het gebied van fair finance: eerlijk investeren. Met de campagne roept Oikocredit Nederland consumenten op om –naast het kopen van fair trade-producten- in fair trade te investeren.
Dat kan door te beleggen in Oikocredit. Dát is meedoen met fair finance.
In het najaar 2008 is Oikocredit Nederland de campagne ‘Fair finance-fair trade’ gestart.
De campagne omvat o.a. presentaties over fair trade-projecten in de Filippijnen.

Fair finance

Al meer dan 30.000 particulieren en (kerkelijke) instellingen wereldwijd doen mee aan fair finance door te beleggen in Oikocredit. Oikocredit werkt aan een rechtvaardiger verdeling in de wereld door dit geld in de vorm van leningen ter beschikking te stellen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Arme mensen kunnen bij gewone banken vaak niet terecht omdat ze geen onderpand hebben.

Microkrediet


Oikocredit is vooral bekend van het microkrediet; een kleine lening waarmee mensen een eigen bedrijfje kunnen opbouwen. Daarnaast leent Oikocredit onder eerlijke voorwaarden geld uit aan fair trade-projecten. Zo stimuleert ze dat de producenten een eerlijke prijs voor hun product ontvangen.

Oikocredit kent haar klanten

De kredietcrisis heeft tot nog toe geen gevolgen voor de projectpartners van Oikocredit. Oikocredit kent haar klanten goed en verstrekt leningen onder faire voorwaarden. Lokale medewerkers van de kantoren in de ontwikkelingslanden checken van tevoren of een projectpartner in staat is de lening terug te betalen. Oikocredit heeft een gezonde kredietportefeuille die gespreid uitstaat. In de afgelopen vijf jaar hoefde minder dan 2 procent van de verstrekte leningen te worden afgeschreven.

Eerlijk investeren

Ondanks dat alles, merkt Oikocredit wel aan haar instroom van kapitaal, dat mensen huiveriger zijn geworden om te beleggen vanwege de kredietcrisis. Maar miljoenen arme mensen wachten nog op een lening; een kans om uit de armoede omhoog te klimmen. Oikocredit wil ook deze mensen hoop bieden voor de toekomst. Juist nu is eerlijk investeren hard nodig.

Bisdommen nemen deel

In Nederland neemt de R.-K. Kerk sinds 1997 op kerkprovinciaal niveau deel in Oikocredit, en ook alle zeven bisdommen hebben inmiddels aandelen in Oikocredit. Hulpbisschop de Korte zegt daarover: "De organisatie is betrouwbaar, en het gaat niet om een gift maar om een lening, zodat de zelfredzaamheid van mensen wordt bevorderd." Vele parochies, orden, congregaties en individuen hebben zich eveneens aangesloten. Particulieren kunnen participeren in het Oikocredit Nederland Fonds, een erkend sociaal-ethisch beleggingsfonds, met bijbehorende fiscale voordelen. De Korte is persoonlijk al lang betrokken bij Oikocredit: "Wat me aansprak in die aanpak van armoedebestrijding was dat het concreet en overzichtelijk was. Zo kon ik zelf echt iets doen. Veel mensen van goede wil voelen zich onmachtig. Wat kun je nu in je eentje doen aan het probleem van miljoenen armen? Met initiatieven als Oikocredit doorbreek je die onmachtgevoelens. "
De Korte is enthousiast over deze werkwijze: "Als christenen hebben wij onze eigen motivatie. Wij weten dat alles wat wij zijn en hebben, ook ons spaargeld, uiteindelijk ontvangen is. Één en ander vraagt om een bewuste omgang met ons vermogen waarbij de hoogste rente niet het enige criterium mag zijn."

Voor meer informatie over de werkwijze van Oikocredit zie www.oikocreditnederland.nl of neem contact op met Oikocredit Nederland, tel.: 030 2341069.


Maak werk van je inspiratie!

Maak kennis met Theologie Levensbeschouwing Hogescholen.
De beleving van religie, godsdienst en spiritualiteit krijgt in toenemende mate een individuele dimensie. Dat betekent, dat in onze snelle en technologische maatschappij, vragen naar de waarde en de zin van het bestaan een persoonlijker karakter krijgen. Het gaat niet langer om het geloof maar om de gelovende mens die antwoorden zoekt op zijn of haar levensvragen. Professionals en deskundige vrijwilligers, werkzaam in parochies, scholen en (medische) instellingen, zijn belangrijke begeleiders bij vragen rond geboorte, huwelijk, ziekte en dood vanuit de katholieke waarden. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing vindt het belangrijk om belangstellenden binnen de parochies te informeren over de mogelijkheden die een studie Theologie Levensbeschouwing biedt. De Hogeschool levert een levendige en brede beroepsopleiding met een onderwijsaanbod in voltijd of in deeltijd. Docent godsdienst levensbeschouwing, identiteitsbegeleider in het onderwijs, geestelijk verzorgd of pastoraal werker zijn zo maar een aantal beroepsmogelijkheden na het afronden van een bachelor of rnaster aan de Hogeschool. De Hogeschool sluit aan op de ervaringen en de kennis die deelnemers aan de pastorale scholen hebben opgedaan.

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing heeft vier locaties verspreid over heel Nederland, te weten in Amsterdam, Hengelo, Sittard en Tilburg.
U kunt schrijven naar: Fontys Hogescholen, Prof. Goossenslaan 1 -01, postbus 90900, 5000 GA Tilburg.
U kunt 0877 874 322 bellen.
U kunt www.fontys.nl/theologie bekijken.Bezoek de zusters Clarissen in Megen

Spring eens in het diepe... want alleen in de stilte klinkt de stille fluistering van God en valt te ontdekken wat Hij met je voorheeft.
Jonge vrouwen tussen 18 en 35 jaar, wier levensweg nog open ligt, die wel eens nadenken over de zin en de bestemming van hun leven en in wie woorden als God, Christus, bidden, toewijding, zusterschap en een natuurlijk en eenvoudig leven een verlangen wakker roepen, zijn van harte welkom voor een bezoek aan de zusters Clarissen.

Voor degenen met een diepergaande belangstelling is er misschien plaats om in de zomerperiode een hele maand met de Clarissen mee te leven, te bidden en te werken.
Een unieke gelegenheid om te ervaren wat een leven van gebed en gemeenschap met je doet.
Meer informatie bij de gastenzuster van het klooster in Megen: Zr. lmma, Clarissenklooster Sint-Josephsberg, Clarastraat 2, 5366 AK Megen, tel.: 0412 462314, www.clarissen.nl


Werkvakantie zusters Birgittinessen in Zweden

Voor meiden vanaf 18 jaar bestaat de mogelijkheid om een werkvakantie te houden in Vadstena in Zweden. In het klooster van de zusters Birgittinessen zijn er in de ochtenduren allerhande huishoudelijke karweitjes en in de middag- en avonduren ben je vrij. Het is bij deze werkvakantie aan te bevelen om je niet alleen op te geven, maar om bijvoorbeeld samen met een vriendin of zus mee te gaan. Kost en inwoning zijn gratis, de reiskosten zijn voor eigen rekening. Iedere week ontvang je een klein bedrag aan zakgeld. Enkele avonden in de week organiseert een van de zusters een activiteit voor de deelnemers, zoals een bezoek aan de stad, een filmvertoning, enzovoorts. Er zijn ook Nederlandse zusters, dus de taal is geen probleem.

Informatie:

Sta. Birgittas Kloster med Gasthern, Myntbacken 2, S-59200 Vadstena, Zweden, tel.: 0046 143 10382.


Werkvakantie in Lourdes en Lisieux

Wie alvast plannen wil maken voor de zomervakantie, kan eens denken aan een werkvakantie in een bedevaartsoord. In Lisieux en Lourdes (Frankrijk) komen jaarlijks zeer vele bedevaartgangers uit alle landen van de wereld. Men probeert er te zorgen voor een goede opvang en begeleiding van de pelgrims.

Jongeren vanaf 18 jaar kunnen hier werken in een internationale sfeer, pelgrims onthalen, en dan met name in Lourdes, de zieke en gehandicapte pelgrims. Dat kan als gastheer of hostess en als brancardier. Een redelijke kennis van de Franse taal en/of andere internationale talen is gewenst. Je kunt uitstekende diensten bewijzen aan de bedevaartgangers en zelf ontspannend en bezinnend bezig zijn. De reiskosten zijn voor eigen rekening.

In Lourdes is kost en inwoning gratis wanneer je werkt bij de hostessendienst, maar voor eigen rekening wanneer je bij de brancardiersdienst werkt.

Informatie Lisieux:
Ria Augustijns, 31 Rue du Carmel, F-14100 tel.: 00 33 231624878.
Informatie Lourdes:
Frans Veugen, Hordaeuslaan 1, 6132 BN Sittard, tel.: 046 4517414.