Beraad Verkondiging

De doelstelling van dit beraad is: bevordering van catechese, verkondiging en geloofsvorming in de breedste zin van het woord, binnen alle groeperingen en leeftijdsgroepen in de parochie.

Contactpersoon: De heer J. van Berkel, tel. 0344-611399