Volwassenencatechese

De werkgroep volwassenencatechese organiseert, ook in nauwe samenwerking met de betreffende werkgroep vanuit de protestantse kerken in Tiel, elk jaar een aantal avonden, waarop wisselende onderwerpen met betrekking tot ons geloof worden behandeld door een gastspreker/inleider. De avonden worden aangekondigd in PK en de kerkinfo van de protestantse kerken. Ook op de web-pagina Vorming en toerusting.

Contactpersoon: De heer J. Oostenbrink, tel. 0344 - 622371