Programma Vorming en Toerusting van de gezamenlijke kerken te Tiel.


Deze agenda van vorming en toerusting wordt u aangeboden door de Werkgroep Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken in Tiel.
De werkgroep wordt gevormd door:
Jan Oostenbrink namens Dominicusparochie Tiel,
Sjaan van de Werk namens de wijkkerk Drumpt,
Jopie van Hulsteijn namens de wijkkerk Schaepmanstraat,
Anneke Klokman namens de wijkkerk Tiel/Wadenoijen en
Scarlett Lerrick namens de Federatie kerkenraad Tiel.
Voor vragen of commentaar kunt u Scarlett Lerrick bellen,
tel.: 0344785807 of e-mail: scarlett_lerrick@yahoo.comInhoud:


OVER JEZUS' MENSWORDING 

Sinds het ontstaan van de christelijke kerk, wordt er over de menswording van Jezus gesproken. 
En blijkbaar wordt deze menswording anders opgevat dan de onze. 
Het credo (belijdenis) van de incarnatie wordt dan ook wel beschouwd als het hart van het christelijk geloof, zowel voor Katholieke, Orthodoxe als Protestantse christenen. Maar hoe kijken we daar vanuit onze moderne levenservaring eigenlijk tegen aan? Gaat het hier om een achterhaalde mythe, of is dit inderdaad een zaak waarmee je geloof staat of valt ? 
Over deze fundamentele vragen wil ik graag eens nadenken en gedachten uitwisselen. Voor dit gesprek nemen we ons uitgangspunt in een tekst, die Paulus geschreven heeft in Filippenzen 2:5 -11. Mogelijkerwijs is dit de oudste christelijke geloofsbelijdenis. 
Drie donderdagavonden zullen we aan dit thema wijden: 27 jan., 10 febr. en 24 febr van 20.00 tot 22.00 uur in Tielse Inloophuis, Kerkplein 1. 
Graag opgave vooraf: ds Leen de Ronde, tel.0344 - 634090; email: ronde@solcon.nl
 

OPVOEDEN GAAT NIET VANZELF

en geloofsopvoeding ook niet. Het vraagt om bezinning: wat is hierbij van wezenlijk belang? Opvoeden vraagt om kennis, geloofsopvoeding vraagt om gebed. Hoe kunnen we in het leven van alledag hier inhoud en vorm aan geven? Heb je interesse om hier anno 2011 mee aan de slag te gaan laat het de V&T commissie weten, bel of mail met Anneke Kolkman-Boon 0344-631478, lillegaarde@hotmail.com. Wie weet kunnen we een kring starten! 
 

OVERDAGBIJBELKRING

'Sola scriptura', zo zei Luther. Alleen de schrift is de bron.
En steeds weer is deze schrift verrassend. Je hebt niet zomaar door, wat er gezegd wordt. En soms klinkt een stuk ineens heel anders dan je altijd dacht. Daarom gaan wij vooral met elkaar in gesprek over wat wij lezen. Lezen en praten. Soms gaat het een direct over wat er staat, soms is de gelezen tekst aanleiding voor een gesprek over thema's die ons raken. Wij lezen in een rustig tempo uit het evangelie van Lucas. De samenstelling van de groep verandert steeds weer een klein beetje, al bestaat deze kring al heel lang - nieuwe leden zijn altijd welkom! 
Leiding: ds. Detlef Bohlken 
Bijeenkomsten: enkele dinsdagochtenden van 09:45 - 11:30 
Eerstvolgende bijeenkomsten: 25 januari 2011, 15 februari 2011, 15 maart 2011, 5 april 2011, 10 mei 2011 
Plaats: Ceciliënhof, Kerkstraat 36 
Nadere informatie bij Detief Bohlken, tel. 0344-634655, e-mail: dbohlken@dds.nl
 

MIDDAGKRING ROND OPEN DEUR

Elke 2e donderdag van de maand bespreken we het nummer van de OPEN DEUR voor de betreffende maand.
Nieuw deelnemers zijn van harte welkom.
Tijd: van half 3 tot 4 uur op 3 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april 
Plaats: de Drumptse Hof 
Gespreksleiding: ds Mieke Bregman t. 0344 612435 of miekebregman@online.nl


KIRCHENTAG IN DRESDEN

Van 1 t/m 5 juni 2011 vindt de 33e Kirchentag plaats. Een bijeenkomst van protestantse christenen uit Duitsland en de hele wereld. Er is programma voor de meest uiteenlopende doelgroepen, van kleine kinderen tot senioren, mensen met een beperking, voor bikers, mensen die willen zingen of bidden, mensen die informatie over een specifiek onderwerp zoeken, bezig zijn met mogelijke antwoorden vanuit het geloof op actuele vragen, voor mensen, die anderen willen ontmoeten of anoniem rond willen kunnen lopen, die lekker willen eten en veel willen zien. Dresden is zeer de moeite waard. Ik noem alleen maar de Frauenkirche, maar ook de Zwinger, Semperoper, de Eibterassen, een glazen autofabriek, de synagoge en zo veel meer, ook in de omgeving. De overnachting kan zelf geregeld worden (hotel, camping of pension) of door de Kirchentag (particulier of school). Het is mogelijk om samen met de trein te gaan of apart met eigen vervoer. 
Veel meer informatie (in het Duits) op: www.kirchentag.de (enige kennis van de Duitse taal is aan te bevelen, maar er is ook veel in het Engels) 
Wil je eerst wat meer weten en horen van mensen die eerder al op een Kirchentag geweest zijn? 
Op donderdag 10 februari om 20:00 uur vindt een voorbereidingsbijeenkomst plaats in de Caecilienhof, Kerkstraat 36. 
Meer informatie: ds. Detlef Bohlken, Hogeweidseweg 51, 4001 GK Tiel, 0344-634655, dbohlken@dds.nl


WANDELEN MET GOD

De muziek en het leven van Francis Poulenc. 
Op zondagmiddag 6 februari, 15.30 uur, wordt in de kerk van Wadenoijen weer een 'Wandelen- met-God-bijeenkomst' gehouden. De muziek en het leven van de Franse componist Francis Poulenc (1899 -1963) heeft dan onze aandacht. Jonathan Kooman (organist/musieus) en Leen de Ronde (predikant) zullen dit samen inleiden. Een aantal kernmomenten uit het leven van Poulenc passeren de revu, o.a. zijn mystieke ervaring in 1937, die ook tot nieuwe geloofsthema's in zijn muziek leidde. Uit zijn vocale muziek en koorwerken ( a capelia) beluisteren we een aantal voorbeelden. Muziek die niet altijd gemakkelijk in het gehoor ligt, maar waar ontegenzeggelijk kracht en spanning van uitgaat. Poulenc was zelf ook een mens van contrasten. Hij kon zowel frivool als diep melancholisch zijn. In zijn muziek is zowel het één als het ander tegelijkertijd te horen. Francis Poulenc is als componist van de 20e eeuw inmiddels 'klassiek' geworden, en volgens sommigen mag hij met Bach, Mozart, Schubert en Stravinsky tot de grootste componisten aller tijden gerekend worden. Maar zeker is, dat de kennismaking met Pouleno, voor het eerst of opnieuw, een bijzondere geestelijke ervaring kan betekenen. 
ds Leen de Ronde, tel.0344-634090; email: ronde@solcon.nl 


Maal en verhaal.

Op de volgende data is er een gezamenlijk maaltijd in de pastorie in Wadenoijen, Lingedijk 21: donderdag 3 februari, donderdag 10 maart en donderdag 7 april.
U kunt zich opgeven voor de maaltijd bij Ds. Karin Spelt, karin.spelt@hetnet.nl, Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. uiterlijk op de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd.
De maaltijden beginnen om 18.00 uur en worden rond 20.00 uur afgesloten.
Wie rond 19.30 uur voor een andere activiteit weg moet, kan dat doen. 


WAT VERTELLEN ICONEN ONS? 

Over deze en andere vragen rond iconen kan mw. Reijke Nieuwman, iconenschilderes uit Drenthe, ons veel vertellen. Een boeiende middagiezing met veel beeldmateriaal in de Drumptse Hof. Voor deze lezing is het noodzakelijk dat u zich van te voren opgeeft, uiterlijk tot 31-1-2011 Minimum aantal deelnemers: 6 personen.
Opgave loopt via ds Mieke Bregman: tel. 0344 612435, miekebregman@online.nl 
Tijd: dinsdagrniddag 8 februari van half 3-half 5 
Plaats: Drumptse Hof 


WANDELEN MET GOD 

Zondagmiddag 6 maart: Psalmen en Poëzie In het hart van de bijbel bevinden zich de Psalmen. Oeroude teksten waarin lsrael het geloof heeft uitgesproken aan de God van het verbond, persoonlijk en gemeenschappelijk, in loflied en klacht. En niet alleen voor de Joodse synagoge, maar ook voor de christelijke kerk zijn deze psalmen het uitgangspunt voor de liturgie geworden. In de hervormd-gereformeerde traditie zelfs alle 150, zonder onderscheid (in theorie althans). Op hun beurt hebben de psalmen weer veel oude en nieuwe dichters geinspireerd. Soms om de psalmen geschikt te maken voor liturgisch gebruik (bijv. gemeente-zang) vaak ook als aanleiding voor een persoonlijke geloofsexpressie. Alleen van Psalm 23 zijn in het Nederlandse taalgebied al vele tientallen bewerkingen in omloop. Op zondagmiddag 6 maart willen aan dit thema een Wandelen-met- God-bijeenkomst wijden. De oude psalmen en de vertolking in eigentijdse poëzie naast en door elkaar heen horen. 
Ds Mieke Bregman en ds Leen de Ronde zullen dit samen verzorgen, bijdragen van anderen zijn natuurlijk niet minder welkom.
We beginnen om 15.30 uur in de kerk van Wadenoijen en hopen op een inspirerend uur met psalmen en poëzie. 


BOEKBESPREKING

Zonder noorden komt niemand thuis van Nelieke Noordervliet, isbn 9789045703091 
Als de moordenaar van zijn vrouw Suzanne zijn straf heeft uitgediend en wordt vrijgelaten, vertrekt de journalist Robert Andersen naar de Canadese westkust. De gedachte dat hij Johnny H. kan tegenkomen vindt hij onverdraaglijk. Via internet heeft hij een huis gehuurd. Eenmaal ter plaatse komt hij erachter dat de eigenaresse ervan twee jaar geleden niet is teruggekeerd van een wandeling. Deels gedreven door professionele nieuwsgierigheid deels door innerlijke onrust gaat Andersen op zoek naar het verhaal achter deze verdwijning. Wie was Beverly Walker? Wat is er gebeurd? Door de ontrafeling van haar leven verandert Andersens visie op zijn eigen verleden, zijn huwelijk met Suzanne en zijn toekomst. Om een tekstfragment te horen: www.nellekenoordervliet.nl 
Plaats: Drumptse Hof 
Tijd: donderdag 24 maart van 20-22 uur 
Gespreksleiding: ds Mieke Bregman t. 0344 612435 of miekebregman@online.nl 


30 + GROEP 

Heb je zin in een goed gesprek? Vragen vanuit je geloof? Vragen over je geloof? Vragen over God en wat hij betekent voor je leven? Wij zijn een oecumenische gespreksgroep met leden uit verschillende kerken. De samenstelling van onze groep is open - iedereen is welkom - en verandert ieder seizoen een beetje. Wij kijken samen naar toneelstukken of films, lezen soms een boek samen, gaan wandelen of nemen een tekst door. Het afgelopen jaar zijn wij bijvoorbeeld met een aantal van de tien geboden bezig geweest. Gezelligheid hoort er natuurlijk ook bij - aan het begin of aan het einde van het seizoen eten wij meestal een keer gezellig met elkaar. Wij doen als groep dit voorjaar mee aan de bespreking van 'Noem het liefde' van Beitske Bouwman. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de groep! Boekbespreking 
'Noem het liefde' 
In 2010 verscheen 'Noem het liefde van Beitske Bouwman. Noem het Liefde is een poëtische roman over twee vriendinnen, beide moeder. Hun verhaal wordt afgezet tegen het scheppingsverhaal, waar- in naast oermoeder Eva ook Lilith - volgens een oud-Joodse vertelling de eerste vrouw van Adam - centraal staat. Hoofdpersoon Magda Steenhuis, wetenschappelijk onderzoekster van het Zuidpool-ijs, grijpt haar kans en gaat mee op expeditie, al moet ze haar baby bij haar moeder achterlaten. De hele wereld valt over haar heen en beschuldigt Magda van slecht moederschap. Ook Nanne, haar beste vriendin, die zelf worstelt met haar ambities en het moederschap. Door het verhaal van de beide vriendinnen heen speelt het scheppingsverhaal. Lilith, volgens een oud-Joodse vertelling de eerste vrouw van Adam, keert terug naar het paradijs. Lilith doet Eva inzien dat een mens gemaakt uit de rib van een ander niet op zichzelf kan staan. Eva en Lilith beramen samen een plan om het scheppingsverhaal een andere wending te geven. 
Meer informatie via www.beitkske.nl.
Wat betekent moeder-zijn in deze tijd? En wat heeft dat met het scheppingsverhaal te maken? Wat gebeurt er met het scheppingsverhaal in 'Noem het liefde'? Hoe sta ik daar tegenover? Aan de hand van een aantal stellingen zullen wij het boek van Beitske Bouw eerst onder elkaar bespreken en vervolgens in een bijeenkomst met de schrijfster onze uitkomsten en vragen met haar delen en in gesprek gaan. 'Noem het liefde' van Beitske Bouwman is in de boekhandel te koop voor 16,95. Een gesigneerd exemplaar kan via mij worden besteld. Graag opgave vooraf (in verband met planning), maar op de avond zelf kan ook. 
Plaats van de bijeenkomsten: Caecilienhof. 
Tijd 20:00 uur. 
1e  bijeenkomst zonder Beitske Bouwman op 1 maart 
2e  bijeenkomst   met    Beitske Bouwman op 12 april. 
Op zoek naar een aantal mensen om mee te praten? Kom dan een keer langs.
Meer informatie: Katrin Bontan, 0344-631625 of Detief Bohlken, Hogeweidseweg 51, 4001 GKTiel 0344-634655, dbohlken@dds.nl 
 

BETUWEWANDELTOCHT

We verkennen het landschap ten oosten van Tiel, met een wandeling van Zetten-Andelst naar Kesteren. In   het schilderachtige dorpje Hemmen houden we een koffiestop bij de Smidse, een biologische winkel met streekproducten en een mooi gelegen terras. Deze wandeling is een nieuwe NS tocht die oorspronkelijk naar Rhenen loopt, ivm. bereikbaarheid met het OV lopen we de aftakking naar Kesteren. Lengte wandeling ongeveer 14 km. 
Tijd: vrijdag 6 mei 
We reizen per Syntusstrein (OV chipkaart geldt nog niet, kaartje kopen via Opheusden!) 
Vertrek: eerste trein na 9 uur (9.43) 
Begeleiding: ds Mieke Bregman t. 0344 612435 of miekebregman@online.nl
 
 

FILMAVOND MET NAGESPREK-. LONDON RIVER 

7 juli 2005. Moslimterroristen brengen in de drukke ochtendspits van Londen 4 bommen tot ontploffing. 57 mensen komen om door blinde terreur. Elisabeth hoort het nieuws en probeert haar dochter Jane in de hoofdstad te bereiken. Het enige wat ze te horen krijgt is haar voice- mail. . . Verscheurd door hoop en angst reist ze naar Londen af. Tijdens haar zoektocht kruist ze het pad van Osmane, een Afrikaanse man op zoek naar zijn zoon Ali. Net als Elisabeth kan hij geen contact met zijn kind krijgen. Ze besluiten samen het enorme en voor hen ongekende Londen te doorzoeken.
Tijd: dinsdagavond 10 mei, van 20-22 uur 
Plaats: het lnloophuis 
Gespreksleiding: ds Mieke Bregman t. 0344 612435 of miekebregman@online.nl
 

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN rond PINKSTEREN 

Wegens succes herhaald!! 
Op de woensdag voor Pinksteren is er weer een workshop liturgisch bloemschikken olv. Henriette van Lokhorst in het verenigingsgebouw van Wadenoijen. 
Tijd : 8 juni om 20 uur 
Opgave loopt via Anneke Kolkman- Boon, lid van de WG V&T- 0344-631478, lillegaarde@hotmail.com


v&t