Houd de Dominicus onder dak !!

zicht op de St Dominicuskerk

De Tielse Dominicuskerk

De Dominicuskerk is in Tiel een van de beeldbepalende gebouwen. Al van verre geeft het gebouw vorm aan het silhouet van de stad. Dichterbij gekomen valt de ingetogen schoonheid op van het godshuis dat met zorg en oog voor detail is ontworpen en gebouwd.

Het kerkgebouw biedt onderdak aan de actieve Rooms Katholieke Dominicus-parochie. De kerk is opgenomen op de lijst van Gemeentelijke Monumenten. Op dit moment loopt een procedure om de kerk ook te classificeren als Rijksmonument.

Geschiedenis

De huidige Dominicuskerk dateert van 1940. Zij werd gebouwd nadat het vorige kerkgebouw in 1938 door brand werd verwoest.

Tijdens de laatste fase van de bouw begon de tweede wereldoorlog.

Hierdoor ontstond al snel gebrek aan goede bouwmaterialen; bij de bouw van de kerk werden dan ook niet altijd de beste materialen gebruikt.

In het laatste oorlogsjaar werd de kerk zwaar beschadigd door beschietingen vanaf de overzijde van de Waal. Omdat er natuurlijk in de eerste jaren na de oorlog een groot gebrek was aan goede bouwmaterialen, werden ook de reparaties aan de toren, het dak en de goten weer met materialen van minder goede kwaliteit uitgevoerd.

Onderhoud

schade aan het dak

Op dit moment worden we geconfronteerd met de gevolgen van de geschiedenis.

Materialen zijn vergaan, weggewaaide pannen hebben lekkages en beschadigde goten veroorzaakt, er dreigt onherstelbare vervolgschade te ontstaan.

Vanuit de kerkbanken is de bouwkundige schade (nog) niet goed te zien. Toch is de schade nu al zo groot, dat we snel moeten ingrijpen als we de Dominicuskerk voor het nageslacht willen behouden!

De kosten van de uitvoering van alleen al het achterstallig onderhoud aan het dak zijn begroot op € 750.000.-

Vrienden van de St. Dominicus

Tot nu toe kwam het onderhoud van de Dominicuskerk volledig ten laste van de Tielse katholieke parochie. Het is nu echter duidelijk, dat de onderhoudslasten zo hoog worden, dat de katholieke bevolking van Tiel deze niet alleen kan dragen.

Omdat het belang van het behoud van dit kerkgebouw heel Tiel aangaat, is de stichting 'Vrienden van de St. Dominicus' opgericht. De stichting gaat actief fondsen werven om de renovatie en het toekomstig onderhoud van het kerkgebouw te bekostigen. Zij richt zich daarbij natuurlijk nog steeds allereerst op de parochianen, maar ook op de rest van de Tielse bevolking, op bedrijven werkzaam in de regio, op plaatselijke en landelijke liefdadigheidsfondsen en op de overheid.

De stichting 'Vrienden van de St. Dominicus' is puur gericht op het behoud en het onderhoud van de Dominicuskerk als gebouw. De financiële band met de pastorale activiteiten van de parochie en van het bisdom is volledig losgekoppeld.

de machtige toren

Stichting 'Vrienden van de St. Dominicus'

Voorzitter:

N. WP Beutener

tel. 0344-612940

Secretaris: R.A. de Wit Daver 36

4012 BC Kerk-Avezaath

bankrekening: 36.29.69.949 (RAB0-bank Tiel)

(Foto's Jan Bouwhuis)