Het Walburgkoor 30 jaar!

Walburgkoor 25 jaar Op 1 maart 1981 werd het rouw- en trouwkoor opgericht, dat in 1983 de naam Walburgkoor kreeg.

Een stukje geschiedenis
Vóór 1981 zongen de heren, de leden van Soli Deo Gloria, tijdens de uitvaarten en huwelijksvieringen. Langzamerhand konden steeds minder personen zich, vanwege werkzaamheden, vrijmaken.
In 1981 is toen een apart koor opgericht. Het eerste koor bestond uit een 23-tal mannen en vrouwen. Van deze leden zijn nog steeds de dames Truus te Kaat en Ria Menting en de heer Gerard Hendrich actief. De nog jong ogende Marius Kramer was toen al de inspirerende dirigent. Bij de start heette het koor 'Het door-de-weekse koor'. Op 2 mei 1983 kreeg het koor de naam Walburgkoor. Sindsdien zingen de leden van het Walburgkoor, bestaande uit gemiddeld 30 leden, in bovengenoemde diensten, het Marialof op dinsdagavond in mei en oktober en op de eerste woensdag van de maand in Vrijthof. De saamhorigheid van het koor is groot. Er is geen opkomstplicht, maar zelfs bij slechte weersomstandigheden kun je rekenen op een opkomst van 65%. De goede sfeer, het plezier in het zingen en het gevoel dat je een bijdrage levert aan het verwerken van verdriet bij het nemen van afscheid of aan het beleven van vreugde bij een verbintenis, zijn elementen, die voldoening geven. 

Onze leeftijden zijn van niet-meer-piepjong tot best-wel-oud, terwijl we toch genoopt zijn (en met graagte) om die smalle, hoge wenteltrap naar het koor te beklimmen èn weer af te dalen. Omdat uitvaarten altijd onverwachts komen, is het nodig dat we met voldoende mensen zijn, zodat het mogelijk blijft om afwezig te zijn als iemand, om wat voor reden dan ook, niet kan zingen.
Heel graag willen wij nieuwe koorleden in ons gezelschap opnemen, zodat de rouw- en trouwdiensten nog meer troost en geluksgevoel kunnen geven aan de betrokken mensen.

Daarom doen wij een oproep aan elke parochiaan:

die van zingen houd,
die overdag iets wil doen wat voldoening geeft,
die redelijk beschikbaar kan zijn op door-de-weekse dagen,
om zich bij ons aan te sluiten.

Het Walburgkoor is een gezellige sociale groep dames en heren.
Ieder jaar gaan we per bus een dagje uit. De repetitie vindt plaats op maandagmorgen van 10.30 tot ca. 11.30 in de dagkapel, onder leiding van Marius Kramer, die het Walburgkoor ook begeleidt in de diensten.

Op de eerste maandag van de maand en in de schoolvakanties is er geen repetitie.
Heeft u belangstelling , meldt u zich dan aan per brief via de brievenbus van het parochiecentrum.

Contactpersoon:        Mw. M. Lases, tel. 0344 - 620378