Het parochieverband West - Betuwe

Sinds 2004 wordt er nauwer samengewerkt tussen de parochies binnen een parochieverband om uiteindelijk te komen tot één parochie voor 2010.
Deze parochies zijn:

Klik hier voor nieuws i.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. de vorming van het parochieverband


Het pastoraal team van het parochieverband West - Betuwe:
Pastoor Gerben Zweers, Aad van Dijk, Joset van Leeuwen en Vincent van der Helm.
Zie ook "de pastores stellen zich voor"

Het parochieverband heeft één pastoraal team bestaande uit:


G.J.B Zweers, pastoor

Profiel:
Gemeenschapsopbouw.
Adres:
Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg,
Telefoon:
0345 51 26 60
E-mail:
gjbzweers@hetnet.nl


V.W.S. van der Helm, diaken

Profiel:
Diaconie.
Adres:
Voorstraat 19, 4153 AH Beesd,
Telefoon:
0345 68 13 55
E-mail:
diaken.vanderhelm@planet.nl


J.M. van Leeuwen, pastoraal werker

Profiel:
Catechese.
Adres:
Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg,
Telefoon:
0345 51 26 60
E-mail:
jmvleeuwen@yahoo.com


E. van de Moosdijk, pastoraal werker

Profiel:
Catechese.
Adres:
Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel,
Telefoon:
0344 61 37 01
E-mail:
e.v.d.moosdijk@dominicustiel.nl


 Adresgegevens en contacten met de parochies


Parochie H. Dominicus te Tiel

Adres kerkgebouw:
Sint Walburgkerkpad 1,
Adres parochiecentrum:
Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel,
Telefoon:
0344 61 37 01
E-mail:
secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl


Parochie HH. Petrus en Paulus te Varik

Adres kerkgebouw:
Grotestraat 23 te Varik,
Adres parochiecentrum:
Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel,
Telefoon:
0344 61 37 01
E-mail:
secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl
Website:
http://home.kpn.nl/domin039/varik/


Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Maurik

Adres kerkgebouw:
Buitenweg 2 te Maurik,
Adres parochiecentrum:
Buitenweg 2, 4021 BD Maurik,
Telefoon:
0344 69 21 33
E-mail:
mmmark@wxs.nl


Lingeparochies:

Adres parochiecentrum:
Voorstraat 19, 4153 AH Beesd,
Telefoon:
0345 68 13 55
E-mail:
secretariaat.linge@suitbertusparochie.nl
Website:
www.lingeparochies.nl

Naam kerkgebouw:
Heilige Kruisverheffing,
Adres:
Voorstraat 21 te Beesd.

Naam kerkgebouw:
Heilige Maria Geboorte,
Adres:
Schutterssteeg 2 te Rumpt.

Naam kerkgebouw:
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming,
Adres:
Rhenoyseweg 3 te Rhenoy.

Naam kerkgebouw:
Heilige Maria Geboorte,
Adres:
Kerkweg 5 te Gellicum.


Parochie H. Gregorius te Buren/Geldermalsen

Adres parochiecentrum:
Stationsweg 9, 4191 KK Geldermalsen,
Telefoon:
0345 57 15 22
E-mail:
secretariaat.burengeldermalsen@suitbertusparochie.nl
Website:
www.parochieburengeldermalsen.nl

Naam kerkgebouw:
Heilige Gregorius,
Adres:
Kornedijk 3 te Buren.

Naam kerkgebouw:
Sint Suitbertus,
Adres:
Stationsweg 9 te Geldermalsen.


Parochie H. Barbara te Culemborg

Adres kerkgebouw:
Markt 5 te Culemborg,
Adres parochiecentrum:
Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg,
Telefoon:
0345 51 26 60
E-mail:
secretariaat.culemborg@suitbertusparochie.nl