Zorg voor zieken en ouderen

In het ziekenhuis

Als u zelf, of een van uw huisgenoten , in het ziekenhuis bent opgenomen en bezoek van een parochiepastor wprdt op prijs gesteld, dan is het belangrijk dat u dat opgeeft aan het parochiecentrum. Ziekenhuizen geven over patienten geen informatie door aan de parochie.
Ziekenhuis Rivierenland Tiel heeft eigen pastors waar u ook een beroep op kunt doen:
dominee D.M. de Jong en pastor P. van der Ven.

Communie thuis

Parochianen die aan huis gebonden zijn, kunnen thuis de communie ontvangen. Huisgenoten kunnen  de heilige communie meenemen vanuit de kerkdienst. Neemt u daarvoor even contact op met de pastorie. Een andere mogelijkheid is dat een parochiaan of een pastor de communie bij u thuis brengt.
Contactpersoon: pastor A. van Dijk, tel. 0344 - 613701

Ziekenzalving

Zodra een parochiaan ernstig ziek is of komt te overlijden dient men z.s.m. contact op ten nemen met het parochiecentrum. Dit kan telefonisch. Buiten de tijden dat het parochiecentrum bereikbaar is, is de telefoon doorgeschakeld naar de dienstdoende pastor of een vrijwilliger.
meer informatie >


Adressen van instellingen:

Ziekenhuis Rivierenland
President Kennedylaan 1, postbus 6024, 4000 AB  Tiel.
tef. 0344 - 674911

Katholieke Bond voor Ouderen (K.B.O)
Vereniging die opkomt voor de belangen van ouderen boven de 50 jaar.
Contactpersoon: Dhr. F. Zondag, tel. 0344 - 612815
email: kbo.tiel@hccnet.nl

R.-K. verzorgingshuis Westlede
Buurmalsenstraat 2, 4006 BD  Tiel, tel. 0344 - 698298

Zorgcentrum Walstede
Konijnenwal 48, Postbus 94, 4000 AB Tiel, tel. 0344 - 578000

Zorgcentrum Lingewaarde
Gasthuislingelaan 2, 4002 AG Tiel, tel. 0344 -  637666

Verpleeghuis Vrijthof
Burgemeester Meslaan 49, Postbus 94, 4000 AB Tiel, tel. 0344 - 671311