Evangelische Gemeente Immanuël - Emmen
heeft al haar activiteiten beëindigd
Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11:28