Evangelische Gemeente Immanuël - Emmen
Iedere zondagmiddag dienst
om 15.00 uur in cultureel centrum "De Marke"
Statenweg 107 Emmen (Dr)
(woonwijk Angelslo - Ingang via Peyserhof)
U bent van harte welkom in onze diensten


Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11:28


Mail ons uw reacties of vragen