GENEALOGIE: "Het is als een legpuzzel met een onbekend aantal stukjes,en vind je nieuwe stukjes dan is het soms ook een nieuwe puzzel".

       Welkom op de

HomePage van Jan Zuidgeest


Alle Zuidgeesten, ongeacht de verschillende schrijfwijze van de naam Zuidgeest, zijn, voorzover tot nu toe is aan te tonen, afstammeling van één van de vier gevonden "stamvaders". Naar schatting leven in Nederland nu zo'n ongeveer 450 mensen met de achternaam Zuidgeest, Zuijdgeest etc. Mijn streven is erop gericht alle Zuidgeesten (Zuijdgeesten etc) in kaart te brengen. Bijna 1000 Zuidgeesten (Zuijdgeesten etc) heb ik inmiddels in een databank ondergebracht maar dit betreft in hoofdzaak de oudere generaties waarvan de gegevens via de archieven te achterhalen zijn. Voor de jongere generatie ben ik aangewezen op hulp van nu nog levende personen omdat gegevens van de burgelijke stand niet openbaar zijn. (geboorten na 100 jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijden na 50 jaar!). Verder is het voor de volledigheid intressant iets te weten over wat ze doen of gedaan hebben, waar ze wonen of gewoond hebben etc. Zo kwam ik op een van mijn speurtochten een verbaal tegen van Leenderd Zuidgeest, in 1757 opgesteld voor de Schepenen van Vlaardingen Ambacht, over een "rood griemelhoofd koebeest" dat aan de "besmettelijke ziekte" bleek te zijn gestorven.
Uiteraard van héél veel later is de foto van mijn grootvader "
Petrus Bartolomeus Zuidgeest
" met zijn gezin.    

Voor de nabije toekomst liggen er plannen om er iets over publiceren, maar vooralsnog richt ik mij op het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens. Heeft u dezelfde naam, of kent u iemand met deze naam, doe mee (of vraag mee te doen) aan deze "inventarisatie". Gegevens kunnen worden ingevuld in de "Databank Zuidgeest". Uiteraard kun je me ook E-mailen, evenzo voor commentaar, suggesties en opmerkingen over deze site.

De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor Genealogisch onderzoek, gegevens die niet openbaar zijn (zie hiervoor) worden zonder toestemming van belanghebbende niet op deze site gepubliceerd.

Sorry, wie ik ben ??

Laatste update  30-05-2021

[ Home ] [ Databank] [ Actueel ] [ Familie-archief ] [ Fictie ] [ Links ]


                                        


 


All shown texts are copyright to Jan Zuidgeest, nothing can be copied without my permission.