Home

Algemeen/General

Achternamen/Surnames

Heraldiek/Heraldry

Foto's/Pictures

Onderzoek/Research


 

 

Oud Wapen (7787 bytes) Nieuw Wapen (4663 bytes)

Origine/Omschrijving: Het wapen van de plaats Renesse (sinds 31-7-1817) was gelijk aan het heerlijkheidswapen en identiek aan het wapen van het (nog bestaande) geslacht Van Renesse. Het wapen werd al gevoerd door Diderik van Renesse (1144-1207). Van hem werd beweerd dat hij een broer was van Graaf Floris III van Holland (Graaf van Holland van 1157 tot 1190). De leeuw is vermoedelijk van het wapen van Holland afgeleid.

Het Van Renesse geslacht had , vanaf het begin van de 15e eeuw bezittingen in de provincie Utrecht (Sticht), Gelderland   en Overijssel (Oversticht).  Het wapen is na de gemeentelijke herindeling opgenomen in het wapen van Westerschouwen.(1). Het is tevens gebruikt in de wapens van Vleuten-De Meern (2) en Oudenrijn (3).

Origin/Description: The Civic Arm of the city of Renesse (since 31-7-1817) was equal to the shield of the (still existing) family Van Renesse. The shield was already used by Diderik van Renesse (1144-1207). He was supposed to be a brother of Count Floris III of Holland (Count of Holland from 1157-1190). The lion is probably extracted from the shield of Holland.

The Van Renesse family owned estates and properties in the province Utrecht (Sticht), Gelderland and in Overijssel (Oversticht), as from the beginning of the 15th century. After the reoganization of cities  the shield is further used in the shield of new city of Westerschouwen (1).   It is also used in parts of the shields of Vleuten-De Meern (2) and Oudenrijn (3).

 

 (1)Westerschouwen (8833 bytes) (2)Vleuten de Meern (11125 bytes) (3)Oudenrijn (4100 bytes)

Literatuur : Sierksma, 1962; Smallegange, 1696