Kwartierstaat van onze dochters Demi en Mylène Boer

Demi Boer (2007) Mylène Boer (2007) Mail


Deze kwartierstaat is verre van volledig. Tevens zijn ook niet alle gegevens vermeld, om het overzicht te behouden. Vragen en/of aanvullingen zijn van harte welkom. Deze kwartierstaat is ongetwijfeld nog verder aan te vullen. Mocht U kans zien om aanvullingen te verstrekken, zie ik die gaarne tegemoet. Er zullen, ondanks de nauwkeurigheid waarmee ik getracht heb te werken, toch fouten in deze kwartierstaat zijn geslopen. Mochten deze bekend zijn zie ik de verbeteringen graag tegemoet.


Generatie I
 
 1a.  Demi Katey Kirsten BOER, geb. Amsterdam 7-2-1995.
 1b.  Mylène Melody Celèste BOER, geb. Amsterdam 13-1-1998.
 
Generatie II
 
   2. Fernandus Hendrikus BOER, geb. Amsterdam 21-10-1957, ged.(r-kath.)
    Amsterdam, Valuta-arbitragant P.H.P., adm.med. pensioenbureau ondertr./tr.
    Amsterdam 12-8/21-10-1994

Jeugdfoto van zowel Fred als Dorothé Jeugdfoto van Fred Boer en Dorothé Lieuwma

   3. Theadora Eugenia LIEUWMA, geb./ged.(nh) Amsterdam 1-3/8-5-1960,
    Bedrijfsleidster Zeeman Text., thuishulp A 

Generatie III
 
   4. Willem Frederik BOER, geb. Amsterdam 18-4-1918, portier/surveillant
    haven VCK, overl./begr. Amsterdam 30-12-1987/4-1-1988 ondertr.
    Amsterdam, tr. Amsterdam 30-8-1949
   5. Agatha Johanna van ALPHEN, geb. Velsen 22-2-1930, ged.(rooms
    katholiek) Amsterdam, medewerkster atelier/huisvrouw, overleden aan
    maagbloeding, en begr. Amsterdam 23/30-8-2005
   6. Sybrandus Albertus LIEUWMA, geb. Zandvoort 13-6-1929,
    monteur,marinier,gevangenbewaarder, overl. Amsterdam 9-11-1987, begr.
    Purmerend, tr. Rotterdam 25-7-1951
   7. Elisabeth Wilhelmina van de SANDE, geb. Rotterdam 11-11-1930, overl.
    Schagen 24-9-2002. 
 
Generatie IV
 
   8. Gerardus Frederik BOER, geb. Amsterdam 11-3-1881, Eigenaar
    superm.Klompenboertje, overl./begr. Amsterdam 26/29-3-1960
    ondertr./tr. Amsterdam 20-7/2-8-1905
   9. Anna Elisabeth BEKKER, geb. Amsterdam 14-3-1884, winkelierster,
    overl. Amsterdam 27-6-1950, begr. 30-6-1950.
  10. Herman van ALPHEN, geb. Velsen 5-4-1898, timmerman/assuradeur,
    overl. Amsterdam 7-11-1967, begr. 10-11-1967, tr.(2) Velsen
    26-10-1931 Johanna Justina GRUNHEID, geb. Bochum (D) 8-11-1911, in
    cafe schoonvader, overl./begr. Amsterdam 14/19-4-1995, tr.(1)
    28-8-1919
  11. Aaltjen ZANDBERGEN, geb. Monnickendam 23-1-1899, ged.(nh)
    Monnickendam, overl. Velsen 12-8-1930.
  12. Harmen Martinus LIEUWMA, geb. Leeuwarden 23-11-1886, schoenmaker,
    overl. Wassenaar 7-7-1936, begr. Zandvoort, tr.
  13. Rensje RUDOLPHUS, geb. Assen 21-3-1894, overl./begr.
    Amsterdam/Zandvoort 28-2/4-3-1982, tr.(2) Zaandam 21-12-1939
    Nicolaas SMIT, geb. Oosthuizen 14-7-1886, tr.(3) Amsterdam
    15-4-1959 Nanne Antines van der VEEN, geb. Wonseradeel 26-2-1888.
  14. Leendert van de SANDE, geb. Charlois (Rotterdam) 16-4-1890,
    havenarbeider, overl./begr. Rotterdam 12/16-8-1991, tr. Rotterdam
    15-7-1914
  15. Cornelia Elisabeth WAALBOER, geb. Zevenbergen 26-4-1896,
    overl./begr. Rotterdam 8/10-11-1964.
 
Generatie V
 

  16. Samuel BOER, geb. Groningen 2-7-1844, Broodbakker, overl. Castricum
    15-11-1919, tr. Groningen 4-11-1874
  17. Antje GARRELTS, geb. Bellingwolde 8-9-1844, overl. Amsterdam
    2-1-1909.
  18. Elisa Petrus BEKKER, geb./ged.(ned.herv.) Leeuwarden 19-7/2-9-1849,
    Koffiehuisbed./courantbezorger, overl. Amsterdam 13-4-1928, tr.
    Amsterdam 25-8-1880
  19. Catharina Maria Magdalena FRIES, geb. Amsterdam 24-1-1850, overl.
    Amsterdam 14-8-1911.
  20. Herman van ALPHEN, geb./ged.(nh) Wadenoijen 20-1/29-3-1875,
    timmerman, overl. Haarlem 10-4-1952 ondertr.(2) Velsen, tr. Velsen
    29-11-1934 Johanna Sophia van ANDEL, geb. Haarlem 25-6-1884, zonder
    beroep, overl. Haarlem 2-6-1957, dr. van Gijsbertus Adrianus van
    ANDEL en Sophia Helena van MOURIK, tr.(1) Nijmegen 5-11-1897
  21. Johanna Lamberta DIETERINK, geb. Den Helder 26-2-1875, overl.
    Velsen 20-1-1933.
  22. Harmen ZANDBERGEN, geb. Blokzijl 14-1-1872, koopman in
    matten,fabr.arb., overl. Beverwijk 14-5-1952, tr. Beverwijk
    18-3-1894
  23. Cornelia VOORTMAN, geb. Edam 12-10-1871, overl./begr. Beverwijk
    11/14-5-1954.
    Voor informatie over de familie Voortman, kunt u contact opnemen
    met Ronald Voortman. Zijn homepage is te bereiken via
    http://huizen.dds.nl/~r_voortm/vortmes.html.
  24. Martinus Harmens LIEUWMA, geb. Sexbierum 24-2-1861,
    veldwachter,v.a.1886 soldaat, overl. Assen 1-5-1925 ondertr./tr.
    Leeuwarden 25-1/14-2-1885
  25. Ecorlina SMIDT, geb. Leeuwarden 27-3-1862.
  26. Roelof Rinzes RUDOLPHUS, geb. Elsloo 19-5-1857,
    vrachtrijder,arbeider, overl.en begr. Assen 18-11-1922, tr.(2) Assen
    14-5-1919 Femmegien HOFMAN, geb. Rolde 2-8-1875, dr. van Hendrikus
    HOFMAN en Jantje JANSEN ondertr./tr.(1) Assen 1/11-2-1880
  27. Janna BOXMA, geb. Assen 15-11-1858, overl. en begr. Assen en 1-7-1917.
  28. Johannes van de SANDE, geb. Dirksland 1-12-1861, arbeider, overl.
    Rotterdam 25-10-1903, tr. 5-11-1885
  29. Elisabeth KETTING, geb. St.Annaland 30-8-1861, overl. Rotterdam
    23-3-1943.
  30. Josinus WAALBOER, geb. Zevenbergen 22-3-1867, bootwerker, overl.
    voor 1922 ondertr./tr. Zevenbergen 8/20-12-1895
  31. Wilhelmina Cornelia SIEREVELD, geb. Dinteloord 13-6-1873, overl.
    Rotterdam 5-4-1944, tr.(2) Rotterdam 2-11-1921 Nicolaas Abraham van
    DUINEN, geb. Veere 10-6-1871.
 
Generatie VI
 
  32. Samuel Harms BOER, geb./ged.(nh) Uiterburen/Zuidbroek 24/30-3-1800,
    grutter (commiss.firm.), overl. Groningen 30-11-1867, tr. Zuidbroek
    27-3-1826
  33. Dieverdina Geerts BUINING, geb./ged.(nh) Uiterburen/Zuidbroek
    23-12-1799/1-1-1800, overl. Groningen 30-3-1883.
  34. Garrelt GARRELTS, geb. Bellingwolde, ged.(ned.herv.) Bellingwolde
    11-9-1812, Boerenknecht,Daglooner, overl. Bellingwolde 10-12-1890,
    tr. Beerta 11-6-1842
  35. Derktjen (Dirks) WELP, geb./ged.(ned.herv.) Bunde (D) 4/13-12-1818,
    overl. Bellingwolde 24-11-1892.
  37. Elisabeth BEKKER, geb. Leeuwarden 15-4-1829, overl. Leeuwarden
    19-8-1849, tr.
  38. Michael Borle FRIES, geb./ged. Stromso (NOR) 4-3/11-5-1809,
    vlotter/zeeman, overl. Amsterdam 17-4-1878 ondertr./tr.(1)
    Amsterdam 28-11/8-12-1841 Lourentia JANSZE, geb. en ged.(hl)
    Amsterdam 7-5-1807, overl. Amsterdam 6-4-1845, dr. van Arie JANSZE
    en Catharina ROELOFS ondertr./tr.(2) Amsterdam 20-4/3-5-1848
    Bij zijn doop waren de getuigen: Frantz Green, Elena Sophia Green, 
    Mad Johanne Fridericka Buck, Anderson Otterson Street en Isac Paust.
  39. Catharina Elisabeth SCHEEPEMAKER, geb./ged.(nh) Amsterdam
    25-3/3-4-1811, dienstmaagd, overl. Amsterdam 24-1-1871.
    Voor meer informatie over de naam Scheepemaker, kunt u contact
    opnemen met C.J.J. Wijnen, Piet Heinstraat 3, 1271 SJ Huizen.
  40. Herman van ALPHEN, geb. Zoelen 13-4-1828, timmerman, overl. Zaltbommel
    14-12-1917, tr.(1) Zoelen 8-5-1851 Maria van LATESTEIN, geb. Tiel
    28-2-1822, Dienstmeid, overl. Zaltbommel 13-4-1866, dr. van Louis
    van LATESTEIN en Jacoba van ECK, tr.(2) Wadenoijen 6-3-1870

    Herman van Alphen Herman van Alphen (1828-...)

  41. Jacobje VEENENDAAL, geb. Leersum 2-10-1833, overl. Wadenoijen
    31-3-1916.
  42. Jan DIETERINK, geb. Amsterdam 21-2-1835, Schoonmaker, overl. Den
    Bosch 25-5-1877, tr. Den Helder 27-12-1872
  43. Clasina van GAMMEREN, geb. Heusden 14-1-1840, Dienstbode, overl.
    Velsen 2-5-1908.
  44. Barend ZANDBERGEN, geb. Blokzijl 9-1-1836, arbeider, overl. Edam,
    tr. Blokzijl 29-8-1860
  45. Aaltjen HELEVELD, geb. Kuinre 17-10-1833, overl. Blokzijl 24-7-1908.
  46. Harmen VOORTMAN, geb./ged.(ev.luthers) Monnickendam 15-5/6-6-1840,
    zeilenmaker, overl. Volendam 9-12-1905, tr. Edam 24-7-1870
  47. Stijntje Cornelis GROOT, geb. Volendam 27-3-1832, ged. Volendam,
    overl. Volendam 29-6-1905, tr.(1) Edam 3-12-1860 Jacob Jansz
    SCHOKKER, geb. Volendam 16-6-1828, overl. Volendam 25-6-1868.
  48. Harmen LIEUWMA, geb. Leeuwarden 10-3-1827, hoofdveldwachter, overl.
    Sexbierum 12-5-1861 ondertr./tr. Leeuwarden 13/27-6-1852
  49. Johanna Wilhelmina le NOBLE, geb. Leeuwarden 17-6-1826,
    winkelierster, overl. Sexbierum 1-3-1874.
  50. Leendert SMIDT, geb. Leeuwarden 25-10-1837,
    verwer(sknecht),huisschilder, overl. na 7-1911 ondertr./tr.
    Leeuwarden 2/16-6-1861
  51. Sijtske Ecorlina BERSÉE, geb. Leeuwarden 8-4-1837, overl.
    Leeuwarden 30-7-1911.
  52. Rinse Roelofs RUDOLPHUS, geb. Oldeberkoop 29-8-1828, koopman,bakker
    Elsloo, overl. Assen 10-12-1890, tr.(2) Ooststellingwerf 15-4-1864
    Johantje Jans TERPSTRA, geb. Haulerwijk 29-9-1833, overl. Assen
    18-10-1916, dr. van Jan Johannes TERPSTRA en Geeske KLAZES, tr.(1)
  53. Klaasje van DIJK, geb. Steenwijk 8-12-1834, overl. Oldeberkoop
    7-11-1863.
  54. Johannes BOXMA, geb. Smilde 18-5-1831, arbeider,koopman,winkelbediend,
    overl. Assen 27-11-1911, tr. Assen 29-7-1857
  55. Jantien BOERING, geb. Vries 11-4-1836, overl. Assen 13-6-1906.
  56. Jan van de SANDE, geb. Tholen 29-12-1825, Bouwknecht, overl.
    Delfshaven 15-12-1884, tr.Tholen 21-7-1852
  57. Pieternella van der LINDE, geb. Tholen 23-1-1826, dienstmeid, overl. 
    St.Philipsland 13-10-1868.
  58. Leendert KETTING, geb. St.Annaland 10-1-1834, arbeider,tijd.huw.soldaat
    ovl. Rotterdam 11-5-1919, ondertr./tr. St.Annaland 1/13-11-1857
  59. Adriana van BEVEREN, geb. St.Annaland 24-3-1835, ovl Rotterdam 2-12-1918.
  60. Johannes WAALBOER, geb. Zevenbergen 5-8-1826, arbeider, overl.
    Zevenbergen 26-1-1889, tr. Fijnaart 2-5-1857
  61. Cornelia Martijntje SCHREUDERS, geb. Klundert 18-9-1828, overl. na 1889.
  62. Jan SIEREVELD, geb. ca. 1843, ovl. Zevenbergen 18-1-1925, tr. Dinteloord 3-10-1867
  63. Elizabeth van PROOYEN, geb. ca. 1844, ovl Zevenbergen 14-9-1921.
 
Generatie VII
 
  64. Harm Eppes BOER, geb./ged.(nh) Zuidbroek 23/31-8-1766,
    landgebruiker, overl. Uiterburen 12-5-1819, tr.kerk(1)(ge)
    Zuidbroek 4-6-1788 Berendje ELTJES (Huisman), ged.(nh) Scheemda
    2-9-1764, overl. Uiterburen 10-2-1797, dr. van Eltje MEINDERTS en
    Trijntje BERENDS ondertr./tr.(hc)(2) Zuidbroek 18-5/13-6-1799
  65. Diewer Samuels KNOTTNERUS, geb. Oostwold 15-8-1775,
    landgebruikersche, overl. Uiterburen 2-6-1817.
  66. Geert Berends BUINING, geb./ged.(nh) Zuidbroek 8/16-11-1755,
    logementhouder, overl./begr. Zuidbroek 6/2-7-1800, ondertr.
    Winschoten 23-1-1781, tr.kerk(nh) Zuidbroek

    Hotel Buining Hotel Buining		

  67. Wilhelmina Isebrants BULTENA, geb. de Bult (bij Oudeschans),
    ged.(nh) Oudeschans 18-1-1762, overl. Groningen 10-8-1841
    ondertr./tr.kerk(nh)(2) Winschoten/Zuidbroek 23-6/19-7-1805 Wessel
    Rentes BROERZEMA, overl. 1808, begr. Zuidbroek 17-7-1808.
  68. Frerik GARRELTS, geb./ged.(nh) Bunde (D) 28-12-1782/5-1-1783,
    arbeider,boerenkn.,daglooner, overl. Bellingwolde 20-6-1871, tr.
    Bellingwolde 19-8-1812
  69. Venne ALBERTS, geb./ged.(nh) Wymeer (D) 15/19-5-1782, overl.
    Bellingwolde 4-7-1849.
  70. ongehuwd, tr.
  71. Antje Dirks WELP, geb./ged. Bunde (D) 26-6/1-7-1798, arbeidster,
    overl./begr. Bunderhamrik (D)/Bunde (D) 9/14-9-1858, tr.(2) Bunde
    (D) 7-4-1850 Harm Abels VIETOR, geb. Bunde (D) ca. 1802, arbeider,
    begr. Bunde (D) 26-1-1883, zn. van Abel Harms VI‰TOR en Geeske
    RISKENS.
  74. Franciscus BEKKER, geb. Harlingen, ged.(rooms katholiek) Harlingen
    12-5-1798, boerenknecht,koffijhuish.,tapp, overl. Leeuwarden
    26-6-1858, tr. Leeuwarden 13-5-1827
  75. Sytske Jans van DUINEN, geb./ged.(nh) Winsum 6/21-4-1799, overl.
    Leeuwarden 12-12-1883.
  76. Niels Clausen FRIIS, Schipper, stuurman, geb. 8-10-1773 (ergens in 
    Nederland volgens het Trolovelsebook van Stromso, en overleed op zijn
    80e verjaardag 8-10-1853, ondertr./tr. Stromso (NOR) 28-1/11-2-1802
  77. Anna Cathrine Togerdatter HOLM, geb. ca. 1782, overl. Tangen (nabij
    Drammen) 31-12-1831.
  78. Laurens / Lourens SCHEEPEMAKER, ged.(el) Amsterdam 29-4-1778,
    timmerman, overl. Amsterdam 27-9-1850, tr.kerk(ev.luthers)
    Amsterdam 19-1-1810
  79. Catharina AMONS, ged.(ev.luthers) Amsterdam 24-3-1782, overl.
    Amsterdam 16-1-1854.
  80. Gerrit van ALPHEN, geb./ged.(nh) Avezaat 29-1/13-9-1801, Timmerman
    te Avezaath, overl. Zoelen 8-5-1883, ondertr. Zoelen 25-6-1826, tr.
    Zoelen 16-7-1826
  81. Petronella DONKER, geb./ged.(nh) Neerijnen 5/8-12-1805, ovl. Rheden
    30-11-1902.
  82. Hendrik Geurtze VEENENDAAL, geb./ged.(nh) Leersum/18-12-1784,
    dienstknegt/daglooner, overl. Leersum 6-5-1857, tr. Leersum
    12-11-1813
  83. Bartje van BEEK, geb./ged.(nh) Leersum/19-12-1790, overl. Leersum
    8-1-1877.
  84. Gerrit Henderik DIETERINK, geb./ged.(nh) Amsterdam 22-11/1-12-1808,
    Kleermaker, overl. Amsterdam 26-11-1883, tr.(2) Amsterdam 31-1-1861
    Maria Catharina HEIJMS, geb./ged.(hl) Amsterdam 3/21-1-1807, overl.
    Amsterdam 24-12-1875, dr. van Simon Joseph HEIJMS en Anna
    Geertruida MULDER, tr.(1) Amsterdam 3-11-1830
  85. Engelbertina LIEFTINK, geb. Doetinchem 16-11-1800, dienstbode,
    overl. Amsterdam 19-6-1855.
  86. Lambertus van GAMMEREN, geb./ged.(nh) Herpt 16/21-6-1807, arbeider,
    overl. Heusden 19-2-1880 ondertr./tr.kerk(nh) Herpt 13/24-12-1835
  87. Johanna van WIJK, geb./ged.(nh) Wijk en Aalburg 9/13-3-1811,
    dienstmeid, overl. Heusden 11-11-1891.
  88. Harmen ZANDBERGEN, geb./ged.(ned.herv.) Kampen 27-9/7-10-1807,
    metselaar, overl. Blokzijl 1-10-1855, begr. Blokzijl, tr. Blokzijl
    14-12-1826
  89. Joukje HARJER/HERRIAR, geb./ged.(ned.herv.) Blokzijl 30-4/17-5-1807,
    overl. Leiden 9-1-1874.
  90. Harmen Fransen HELEVELD, geb./ged.(ned.herv.) Kuinre 26-9/2-10-1803,
    Schippersknegt/arbeider, overl. Kuinre 29-5-1851, tr. Kuinre
    3-7-1823
  91. Harmijntjen Dirksen FOKKER, geb./ged.(ned.herv.) Voorthuizen
    29-10/13-11-1803, overl. Kuinre 30-3-1864.
  92. Hendrik VOORTMAN, geb. Monnickendam 2-8-1818, ged.(ev.luthers)
    Monnickendam, zeilenmaker, overl. Volendam 17-1-1900, tr.
    Monnickendam 9-2-1840
  93. Cornelia Jacobse MIDDELBEEK, geb. Edam 30-7-1816, dienstmaagd,
    overl. Edam 11-7-1857.
  94. Cornelis Laurensz. GROOT, geb. en ged.(ned.herv.) Volendam
    15-4-1804, vischventer, overl. Volendam 6-8-1849, tr. Edam 5-6-1831
  95. Trijntje van DIJK, geb. Edam 29-4-1811, dienstbode, overl. Volendam
    30-12-1872.
  97. Anna Harmens LIEUWEMA, geb./ged.(nh) Leeuwarden 24-5/2-6-1801,
    overl. Leeuwarden 29-5-1829
  98. Sybrandus le NOBLE, geb. Leeuwarden 4-8-1802,
    tabakskerver,tingieter,koopm., overl. Leeuwarden 11-10-1857, tr.
    Leeuwarden 19-4-1829
  99. Dina KAMPE, geb. Leeuwarden 27-9-1790, arbeidster (naaister),
    overl. Sexbierum 5-10-1875.
  101. Hylkje Jacobs SMIDT, arbeidster, geb/ged Leeuwarden 5/17-7-1808, 
    overl. Leeuwarden 27-6-1874 (werd bij overlijden SMIDS genoemd).
  102. Hendrick Lambertus BERSÉE, geb./ged.(ned.herv.) Harlingen
    27-3/9-4-1811, muzykant infanterie, overl. Leeuwarden 5-10-1901,
    tr. Leeuwarden 4-6-1835
  103. Anna (Antie/Antje) Gertruida PROSEE, geb. Harlingen 17-2-1816, overl. 
    Leeuwarden 16-8-1893.
  104. Roelof Allardus RUDOLPHUS, geb. Opeinde 1782, mr.wagenmaker
    comp.onder Schur, overl. Nieuwehorne 8-8-1857, tr.(1) Drachten
    20-7-1806 Minke DRACHTEN, geb. Noorderdrachten 5-8-1784, overl.
    Zuiderdrachten 28-12-1806, dr. van Heere GERBENS en Aukje WYMERS,
    tr.(2) Oldeberkoop 15-5-1808
  105. Janke Durks JAGER, geb. Oldeberkoop 30-10-1782, overl. Oldeberkoop
    12-2-1848.
  106. Geert Michiels van DIJK, geb. Zuidveen 1696,doop Steenwijk 8-6-1796,ovl.
    Steenwijk 28-11-1875, tr.Steenwijkerwold 6-8-1823
  107. Antje Tjammes WEERMAN, geb/ged.Oldemarkt 11/13-11-1796, ovl. Steenwijk 14-12-1838.
  108. IJsbrand BOXMA, geb. Kuinre 28-1-1798, overl. Kanaal (Oosterhesselen)
    5-3-1881, tr.(2) Smilde 14-2-1837 Hillechien KOSTER, geb. Smilde ca. 1813, 
    overl. voor 1881, dr. van Pieter Jans KOSTER
    en Trijntje OTTEN ondertr./tr.(1) Smilde 13-7/10-8-1822
  109. Grietje Willems van der VEEN, geb. (Smilde) Vries 21-121794, overl. 11-5-1836.
  110. Tonnis BOERING, geb. Norg 31-7-1808, overl. 11-4-1873 Steendijk (Assen) tr.
  111. Janna Jans van REE/van RHEE, geb. Zuidlaren 30-1-1809, overl. 27-1-1894 te
    Steendijk (Assen).
  112. Dirk van de SANDE, geb. St. Maartensdijk 27-2-1803, boereknecht, tr.
    Tholen 14-4-1827
  113. Adriana van GORSEL/GORISSE, geb. Tholen 30-10-1803, dienstmeid, particuliere,
    overl.Tholen 17-1-1878.
  114. Andries PRINCE, ovl. voor 1826, tr. (1) Cornelia DONKE, ovl. voor 1820, tr (2)
    Tholen 19-1-1820
  115. Maatje van der LINDE geb Tholen ca 1799, arbeidster, tr. (2) Cornelis de JONGE, 
    geb. Hontenisse ca 1799.
  116. Adriaan KETTING, geb. St. Maartensdijk 17-7-1791, arbeider, overl.
    St.Annaland 8-11-1866 ondertr./tr. Maartensdijk 25-7/26-8-1819
  117. Elizabeth VERMAAS, geb./ged.(nh) St. Maartensdijk 26/27-7-1794, arbeidster,
    overl. St.Annaland 19-11-1866.
  118. Kornelis van BEVEREN, geb./ged. Stavenisse 26-12-1784/2-1-1785,
    winkelier, overl. St.Annaland 21-9-1854, tr.(1) St. Annaland 26-9-1816 
    Pieternella KLOS, geb. Scherpenisse ca. 1788, overl. St.Annaland 17-11-1829, 
    dr. van Jan KLOS en Jacomijntje VOSTING ondertr./tr.(2) St.Annaland
    16/28-5-1830
  119. Maatje de WITTE, geb./ged.(nh) Scherpenisse 8/16-12-1810,
    dienstmeid, overl. na 18-12-1866, tr.(2) St.Annaland 28-12-1866
    Abraham van SCHOUWEN, geb. St.Annaland ca. 1798, schippersknecht,
    zn. van Jacob van SCHOUWEN en Ariaantje van OEVEREN.
  120. Cornelis/Corneille WAALBOER, geb. Klundert 2-2-1792, bouwman, ovl. Zevenbergen
    1-2-1842 tr. 2-2-1811 Zevenbergen
  121. Pieternel/Pierette NELEMANS, geb. Zevenbergen 6-1-1793, ovl. Zevenbergen 2-3-1857.
  122. Joost SCHREUDERS geb. Veen, ovl. Klundert 26-4-1872, tr. Klundert 28-6-1821.
  123. Huijbertie ERKELENS, doop Klunder (ned.herv) 27-1-1799, ovl. Fijnaart en Heijningen 20-3-1852
  124. Bastiaen SIEREVELD, arbeider, tr.
  125. Geertrui MARKUS , arbeidster.
  126. Willem (Quillaume) van PROOYEN, geb. Dinteloord 27-10-1813, schippersknecht, overl.
    Dinteloord 4-2-1860, tr.
  127. Helena de ZWART, geb. Dinteloord, 30-3-1814, arbeidster, overl. Dinteloord
    17-7-1867.
 
Generatie VIII
 
  128. Eppo Jans NIEBOER, geb./ged.(nh) Beerta/11-4-1731,
    Diaken,landbouwer,zijlvest, overl./begr. Zuidbroek/3-11-1780
    ondertr./tr. Winschoten 11-4/4-6-1756
  129. Morke/Murcke HARMS, geb./ged.(nh) Meeden/17-12-1734, overl./begr.
    Zuidbroek/6-2-1793 ondertr./tr.kerk(nh)(2) Zuidbroek
    10-11/6-12-1781 Sicko Simons MULDER, geb./ged. Midwolda
    8/10-12-1752, herbergier, zn. van Sijmen Hartwigh MULLER en Johanna
    SWARTWOLD.
  130. Samuel Jans KNOTTNERUS, geb. Finsterwolde 26-3-1741, Landbouwer,
    overl. Midwolda 8-12-1815, tr. Oostwold 20-10-1774
  131. Geezijn Ottes PIETERSEN, geb./ged.(nh) Beerta 11/14-5-1752,
    Renteniersche, overl. Oostwold 21-7-1828.
  132. Berend Geerts BUINING, geb. Haren 26-4-1722, overl./begr.
    Zuidbroek/22-4-1784, tr.kerk(nh) Zuidbroek 14-5-1752
  133. Diewerdina DOLFING, geb. 7-4-1726, ged.(nh) Zuidbroek 7-4-1726,
    overl./begr. Zuidbroek/29-10-1781.
  134. Isebrant Meertens BULTENA, geb. Eexta 2-7-1724, Lb de
    Bult-Oudeschans,koopman, overl. april 1793, tr.(1)
    Alofdina Jannes BAELMAN, ged.(nh) Vlagtwedde 5-1-1727, overl. voor
    4-1755, dr. van Jannes Everwijns BAELMAN en Willemtijn ALEFS,
    tr.kerk(2)(nh) Bellingwolde 18-4-1755
  135. Frouwe ROELOFS, geb. Bellingwolde 31-5-1733, overl. Oude Pekela 11-11-1813.
  136. Garrelt HINDRICKS, geb./ged.(nh) Duinenbroek (D)/Wymeer (D)
    24-3/1-4-1739, Huisman, boer, overl. Wymeer (D) 22-5-1820,
    tr.kerk(nh) Wymeer (D) 5-5-1768
  137. Fenne JANS (Poel), geb./ged.(nh) Wymeer (D) 11/18-7-1745, overl. Wymeer
    (D) 25-10-1814.
  138. Albert MEINDTS, geb./ged.(nh) Wymeer (D) 5/8-11-1744, huisman,
    overl. Wymeer (D) 15-3-1791, tr.kerk(nh) Wymeer (D) 24-2-1771
  139. Rixte LUICKENS, geb./ged.(nh) Duinenbroek (D)/Wymeer (D)
    21/27-11-1746, overl. Wymeer (D) 3-6-1793.
  142. Derk Koerts WELP, geb. Stapelmoor (D) 19-8-1766, kleermaker,
    overl. Bunde (D) 14-5-1840, tr.kerk(nh) Bunde (D) 2-5-1793
  143. Anna HARMS, geb./ged.(nh) Weener (D) 11/15-1-1764, overl. voor 1840.
  148. Gerrit (Gerardus) BEKKER, geb. ca. 1751, wever, overl. Harlingen
    30-10-1825, tr.kerk(nh) Harlingen 1-8-1779
  149. Elisabeth Gerrits HUISELAAR, ged.(rooms katholiek) Harlingen
    24-5-1749, overl. Harlingen 21-5-1825.
    Bij het overlijden van Gerrit staat vermeld dat hij uit Munsterland afkomstig is.
    De naam Bekker zou dan van het duitse Bäcker komen. Vrij algemene naam natuurlijk.
    Vermoeden is een afstamming uit Gronau, vlak over de grens met Enschede.
  150. Jan REINDERS, geb./ged.(nh) Winsum 11/20-10-1754, Diaken in Herv.
    Kerk Winsum, overl. Winsum 6-6-1816 tr. Winsum, tr.kerk(nh) Winsum
    18-5-1788
  151. Hylkje/Hyke SJEERPS, geb. Huins.
  154. Thoger Larsen HOLM, geb. Thisted (DK) 30-10-1744, Touwslager
    "Banemester", huckster (groentenverkoper), ondertr. Stromso (NOR) 1-6-1775
  155. (Constante) Christiane Olsdatter FANOë, geb./ged.(el) Tonsberg (DK)/28-8-1753.
  156. Willem SCHEEPEMAKER, geb. Weesp, ged.(ge) Weesp 2-2-1741,
    overl./begr. Amsterdam 5/12-11-1809 ondertr./tr.kerk(1)
    Diemen/Weesp 5/21-1-1770 Cornelia Jacobse MOOS, begr. Amsterdam
    26-3-1775 ondertr.(2) Amsterdam 1-11-1776, tr.kerk(ev.luthers)
    Amsterdam
  157. Anna Elizabeth RAAS, geb. Vastenauw (D) ca. 1747, ged.(ev.luthers)
    Vastenauw (D) 1747, overl./begr. Amsterdam/30-3-1806.
    Bedoelde plaats is Furstenau, Duitsland. Maar welke??
  158. Andries AMONS, geb. Larvik (Noorwegen) ca. 1744, overl. voor 1820
    ondertr. Amsterdam 25-8-1780, tr.kerk(ev.luthers) Amsterdam
  159. Anna Margreta LOURENS, geb. 1753, ged.(ev.luthers) Amsterdam
    24-1-1753, begr. Amsterdam 6-12-1795.
  160. Adrianus van ALPHEN, geb./ged.(nh) Utrecht/11-8-1779,
    Timmerman/stratemaker(werkman), overl. Zuijlen 14-8-1820
    ondertr./tr.kerk(nh)(2) Utrecht 28-5/15-6-1809 (J)annetje KONING,
    geb. Zuijlen 27-6-1781, Naaister, overl. Utrecht 1-2-1870, dr. van
    Antony KONING en Petronella KONING, tr.(1) Avezaat 7-2-1802
  161. Anna Maria van WELY, geb./ged.(nh) Avezaat 12/14-9-1777, werkster,
    overl. Avezaat 20-3-1859.
    Voor meer informatie over de familie Van Wely kunt u contact opnemen
    met Han van Wely.
  162. Hermen DONKER, geb./ged.(nh) Neerijnen 15/24-10-1783,
    Landman/Arbeider, overl. Neerijnen 3-9-1835, tr.kerk(rf)
    Waardenburg 22-2-1804
  163. Clazina Gijsberta de JONGH, ged.(rf) Neerijnen 10-6-1783, werkvrouw
    te Neerijnen, ovl 's-Gravenhage 3-8-1850.
  164. Jan van VEENENDAAL, ged.(nh) Leersum 26-12-1755, overl. voor 1838
    ondertr./tr.kerk(nh) Leersum 16-3/1-4-1781
  165. Elisabeth (Lijsje) VEENHOF, ged.(nh) Leersum 3-3-1754, overl.
    Leersum 6-12-1832.
  166. Breunis van BEEK, musquettier (garnisoen Rhenen), geb. Ermelo ca 1755, ovl.
    Wijk bij Duurstede 12-4-1817 ondertr./tr.kerk(nh) Leersum 23-11/16-12-1787
  167. Jacoba van GERESTEIN, ged.(nh) Leersum 14-11-1762, ovl. Wijk bij Duurstede
    6-10-1840.
  168. Gerrit Henderik DIETERINK, geb./ged.(rf) Zutphen/29-6-1763,
    Aanspreker, overl. Amsterdam 14-6-1828 ondertr./tr.kerk(el)(1)
    Amsterdam 20-4/11-5-1792 Anna Gerdina VOLKERS, geb. Zutphen ca.
    1760, overl./begr. Amsterdam/23-2-1806 ondertr./tr.kerk(el)(2)
    Amsterdam 8/29-1-1808
  169. Jannetje (Jansje) van HUIJSEN, geb./ged.(nh) Haarlem 31-7/2-8-1769,
    overl. Amsterdam 30-10-1819.
  170. Frerik (Fredrik) LIEFTINK, ged.(rf) Doetinchem 26-9-1753, overl.
    Doetinchem 18-3-1817, tr.kerk(1)(rf) Doetinchem 1-11-1778 Johanna
    SILVOLDE, geb. Zelhem, overl. Doetinchem 22-6-1797, begr.
    Doetinchem, tr.kerk(2)(rf) Doetinchem 18-2-1798
  171. Enneken ten BEEST, ged.(rf) Silvolde 12-11-1758, overl. Doetinchem
    8-12-1828.
  172. Jan van GAMMEREN, geb. Herpt, ged.(pr) Herpt 21-1-1770, bouman
    (landarbeider), overl. Herpt 28-5-1814 tr. Herpt, tr.kerk(pr) Herpt
  173. Johanna DOEDIJNS, ged.(nh) Heesbeen 9-5-1779, landbouwster, overl.
    Herpt 2-5-1859.
  174. Laurens (Louwerens) van WIJK, geb./ged.(nh) Aalburg 26/29-2-1764,
    arbeider, overl. Wijk en Aalburg 14-12-1817, tr.(sb) Aalburg
    14-1-1791
  175. Maria TREFFERS, geb. Baardwijk, ged.(nh) Baardwijk 19-8-1770,
    overl. Wijk en Aalburg 2-4-1821.
  176. Jurrien (Jurriaan) ZANDBERGEN, geb. Vollenhove 10-7-1774, metselaar,
    overl. Vollenhove 14-5-1832 ondertr./tr.kerk Noordwolde
    21-3/18-4-1802
    Voor meer informatie over de familie Zandbergen, kunt u contact opnemen
    met: Jurrie Zandbergen, W. de Lillestraat 2, 8325 EK Vollenhove.
  177. Antje Alberts MULDER, geb./ged.(ned.herv.) Noordwolde 5/18-4-1779,
    overl. Vollenhove 3-6-1860, begr. Vollenhove.
  178. Beerend Gerrits HARJER/HERRIAR, ged.(ned.herv.) Blokzijl 16-12-1768,
    (meester-)kuiper, overl. Blokzijl 15-6-1827, begr. Blokzijl
    ondertr./tr.kerk(nh) Blokzijl 5/26-12-1790
  179. Dirkje Cornelis DRUPSTEEN, geb. Hoorn, ged.(ned.herv.) Hoorn
    2-8-1767, winkeliersche, overl. Blokzijl 13-5-1832, begr. Blokzijl.
  180. Frans HERMENS (HARMS), ged. Oldemarkt 10-5-1750, overl. en begr.
    Kuinre 1810 ondertr./tr.kerk(nh)(1) Kuinre 20-3/12-4-1772 Hendrikje
    Jans BAKKER, overl. voor 1803 ondertr./tr.kerk(nh)(2) Kuinre
    20-1/3-3-1803
  181. Marrigjen RIMKEMA/REMKES/RIMKES/BAUKENS, geb/ged Oldemarkt 11-3-1776, ged. 24-6-1798,
    ovl. Harlingen 8-10-1856
  182. Dirk HENDRIKSEN, ged.(nh) Voorthuizen 20-7-1766, tr.
  183. Geertje BERENDS, overl. voor 1823.
  184. Herman (Harmen) VOORTMAN, geb. Monnickendam, ged.(ev.luthers)
    Monnickendam 5-3-1786, tuinman/gem.haringteller, overl./begr.
    Monnickendam 19/23-2-1867, tr.(2) Monnickendam 20-2-1831 Trijntje
    BERKHOUT, geb./ged. Edam 26/30-3-1806, overl./begr. Edam
    12/15-1-1868, dr. van Rem BERKHOUT, timmerman en Jannetje MOSTERT,
    huisvrouw, tr.(1) Monnickendam 29-4-1810
  185. Trijntje VISSER, geb./ged.(rooms katholiek) Monnickendam
    7-12-1786/7-11-1787, overl. Monnickendam 14-9-1830.
  186. Jacob MIDDELBEEK, geb./ged. Purmer/Monnickendam 21-3-1779/26-2-1786,
    overl. Purmer 22-3-1822, tr. Monnickendam 9-7-1805
  187. Lijsbeth van ZALINGEN, geb./ged.(ned.herv.) Monnickendam
    16-7-1780/8-5-1783, overl. Monnickendam 5-3-1842.
  188. Lourens Simonsz GROOT, geb. Edam, ged.(nh) Edam 18-9-1774,
    havenmeester Volendam, overl. Edam 9-6-1838, tr. Edam 13-1-1799
  189. Stijntje Cornelis GROOT, geb./ged.(rf) Katwoude/Edam/7-9-1777,
    overl. Edam 8-2-1838.
  190. Klaas Klaassens van DIJK, geb. Blokzijl, ged.(nh) Blokzijl
    29-6-1777, overl. Edam 19-7-1849 ondertr./tr. 7-7/5-8-1810
  191. Liesbeth Klaas OTTER, geb./ged.(rf) Edam/23-2-1783, overl. Edam
    24-7-1849.
  192. Harmen Jans LIEUWMA, ged.(nh) Harlingen 9-11-1766, verwer, overl.
    Leeuwarden 13-3-1836, ondertr. Leeuwarden 3-11-1797, tr.kerk(nh)
    Leeuwarden 19-11-1797
  193. Trijntie Martens van der VELDE, geb. Sint Anna-Parochie 1762,
    overl. Leeuwarden 7-11-1847.
  196. Hendrik (Henri) le NOBLE, ged.(ned.herv.) Leeuwarden 6-2-1757,
    kastemaker, overl. Leeuwarden 29-7-1826, tr.(2) Lijsabeth
    (Elizabeth) Jacobs RIDDERSKES, geb. Groningen, ged.(nh) Groningen
    12-11-1777, overl. Leeuwarden 29-7-1826, dr. van Jacob Lourents
    RIDDERSKES en Antje PASEMELT, tr.kerk(1)(ned.herv.) Leeuwarden
    18-5-1783
  197. Claaske Sanders POSTMA, ged.(ned.herv.) Leeuwarden 28-11-1760,
    overl. Leeuwarden 12-8-1810.
  198. Hendrik Nicolaas KAMPE/CAMPEN, overl./begr. Leeuwarden 4/16-10-1796,
    ondertr. Leeuwarden 12-1-1788, tr.kerk Leeuwarden 27-1-1788
  199. Johanna Willemina PEILL, geb. Nijmegen, ged.(ned.herv.) Nijmegen
    16-3-1757, overl. Leeuwarden 3-8-1830.
  204. Hendrik/Hein BARZEE, ged.(ned.herv.) Leeuwarden 23-6-1786, muzykant,
    overl. Leeuwarden 29-9-1847, tr. 1808
  205. Sytske Lambertus SERMON, ged.(ned.herv.) Leeuwarden 7-2-1789,
    overl. Leeuwarden 11-2-1859.
  206. Johannes Cornelis PROSEE, geb. Huizum 15-8-1795, soldaat, overl.
    Franeker 26-9-1834, tr. Menaam 16-4-1815
  207. Eeke BERNARDUS, geb. Harlingen 20-11-1796, naaister.
  208. Allardus ROELFS, geb. ca. 1735, overl. voor 1793 ondertr. Oudega
    8-5-1768, tr.kerk Oudega
  209. Jitske GERBENS, geb. Nijenga ca. 1740, tr.kerk(2) Rottevalle
    12-5-1793 Hantje Martens STELSMA, wagenmaker.
  210. Dirk HENDRIKS ovl. voor 1844, tr.
  211. Wietske TJAMMES OOSTERWIJK geb. ca. 1760, ovl. Ooststellingwerf 8-3-1844.
  212. Mighiel Martens van DIJK, geb ca 1763, ovl. Zuidveen 6-12-1849, tr.
  213. Faakje Geerts ZWOLLE, geb. ca 1770, ovl Zuidveen 26-5-1828.
  214. Tjamme Harms WEERMAN, geb Noordwolde 26-12-1770 ged Noordwolde, mog. schipper
    of koopman, ovl. voor 1847, tr. Noordwolde 3-11-1769
  215. Klaasje Jacobs KOLK, geb. Wolvega 1-7-1767, ovl. Meppel 17-6-1847 
  216. Jochem Douwes BOXMA, geb. 10-7-1763, arbeider te Smilde, overl. 17-12-1818,
    tr.
  217. Hiltje (IJS)BRANDS.
  218. Willem Geerts van der VEEN, geb. Vries 22-10-1766 arbeider te Smilde, 
    overl. Kloosterveen (Assen) 27-9-1838 tr.
  219. Willemina/Willemtien JANS, geb.Smilde 14-11-1760, ovl.aldaar 11-11-1847.
  220. Hendrik Geerts BOERING, geb. Norg 6-11-1763, overl. aldaar 7-2-1826 tr.
  221. Mattien/Marchien/Mergje TUINNIS/TONNIS/TONNYS, gedoopt 30-6-1706,
    overl. Norg 21-12-1825.
  222. Jan Jans van RHEE, geb. Midlaren, ged. Zuidlaren 12-10-1755, ovl. Baflo 
    23-2-1813,tr.(1) Hindrikje Geerts POELMAN, tr. (2) Zuidlaren 4-11-1792
    Geesje OTTENS, otr (3) Assen 17-5-1800 
  223. Japikje/Jopkien Jans HOEKS, geb. Anreep, ged. Rolde 28-10-1770, ovl. Rolde
    23-2-1813.
  224. Jan van der SANDE, geb. Poortvliet ca 1779, landman, overl. Tholen 
    4-7-1843, tr.1802 (betaling 26-8-1802 trouwgeld)
  225. Jannetje MOERLAND, gedoopt Stavenisse 28-9-1777, landvrouw, ovl. Tholen 28-9-1859.
  226. Jan van GORSEL, geb. Tholen ca 1773, landman, particulier, ovl. Tholen 
    10-10-1845, tr.
  227. Maatje van LUIJK, doop Kruisland 12-5-1776, landvrouw, ovl. Tholen 10-8-1849.
  230. Marinus van der LINDE, tr.
  231. Maria van der LINDE.
  232. Janus (Jelnius?) KETTING, geb. 7-1756, daglooner, mandemaker,
    overl. St. Maartensdijk 21-10-1817, tr.
  233. Leentje KAAN, overl. St. Maartensdijk 30-5-1808.
  234. Jacobus Jacobse VERMAAS, geb. en ged.(nh) Stavenisse 24-3-1754,
    overl. St. Maartensdijk 24-5-1803, tr.kerk(nh) St. Maartensdijk
    18-6-1782
  235. Elisabeth STOUTJESDIJK, geb. St. Maartensdijk, overl. St.
    Maartensdijk 18-5-1803.
  236. Sent Gilisse van BEVEREN, geb. Stavenisse 1750, arbeider, overl.
    Stavenisse 27-11-1799, ondertr. St. Maartensdijk 4-12-1778
  237. Kaatje Cornelisse KOOYMANS, ged.(nh) Stavenisse 25-4-1756, naaister,
    overl. Stavenisse 31-5-1830, tr.(2) Stavenisse 24-1-1802 Leendert
    Marinisse MOERLAND.
  238. Adriaan de WITTE, geb. Zierikzee 6-10-1787, daglooner, overl. Oud
    Vossemeer 25-3-1831, tr.
  239. Maria KRIJGSMAN, geb./ged.(nh) Poortvliet 19/26-6-1791, arbeidster,
    overl. Oud Vossemeer 4-3-1853, tr.(2) Oud Vossemeer 28-5-1833
    Marinus van den BOOGAARD.
  240. Boudewijn WAALBOER, gedoopt Fijnaart en Heijningen 28-1-1731, ovl. 
    Klundert 12-2-1795, otr/tr.Willemstad/Fijnaart en Heijningen 11-5/3-6-1770  
  241. Anna BOERE
  242. Michiel Corneille Nelemans, geb ca 1747, Zwevenbergen, bouwman, ovl Zevenbergen 
    17-3-1820,tr. Klundert 8-8-1786
  243. Pieternella van LINDONK, ovl. Zevenbergen 27-10-1838.
  244. Jacob SCHREUDERS, tr.
  245. Elisabeth OTTEVANGERS.
  246. Huijbert ERKELENS, geb ca 1765, ovl. Klundert 19-12-1837, tr.Klundert 17-3-1782
  247. Baatje PROVILIE, gedoopt Fijnaart en Heijningen 23-9-1759 (ned.herv), ovl Klundert
    12-2-1833.
  252. Wouter van PROOYEN, ged Dinteloord (n-h) 24-12-1777, overl. Dinteloord 26-12-1844, tr.
  253. Cornelia HUIJZERS/HUIGENS/HIGGINGS, geb. Rijerkerk (ZH) ca 1771, ovl. Dinteloord 6-12-1826.
  254. Willem de ZWART, geb. Oud-Beijerland ca. 1783, arbeider, overl.Dinteloord 17-2-1856, tr.
  255. Elisabeth BEMENAAR, overl. na 1867.
 
Generatie IX
 
  256. Jan HEINES, geb. Zuidbroek ca. 1690, diaken te Winschoten,
    overl./begr. Winschoten/9-1-1761 ondertr./tr.kerk(nh)(1) Zuidbroek
    25-2/17-3-1720 Lubckje JANS, geb. Noordbroek, overl./begr.
    Winschoten 14/17-6-1727 ondertr./tr.kerk(nh)(3) Winschoten
    13-4/2-5-1738 Wieke UDES, begr. Winschoten 1-1742, dr. van Udo
    EDZES en AEFFIJN JURRIENS, tr.(4) 1743 Grietje HARM(EN)S
    ondertr./tr.kerk(nh)(2) Winschoten 4/23-1-1728
  257. Risse/Risso EPPES, ged.(nh) Winschoten 11-10-1705, begr. Winschoten
    14-2-1737.
  258. Herm (later Harmen) Hindrix BOER, geb. Winschoten, ged.(nh)
    Winschoten 12-7-1705, Zijlvest op de Mieden, overl. voor 30-7-1748,
    ondertr. Winschoten 7-7-1726
  259. Boucke BRONGERS, geb./ged.(nh) Meeden/22-11-1705, overl. Meeden
    15-1-1738.
  260. Jan Jans SAND, geb./ged.(ned.herv.) Finsterwolde/11-9-1698,
    Landbouwer, overl. voor 15-6-1769, tr.kerk(nh) Finsterwolde
    31-7-1729
  261. Dieuwertien KNOTTNERUS, geb. Bohmerwold (D) 5-9-1702, overl. na
    3-1780.
  262. Otto PIETERS, landbouwer Beerta 1743/1762, overl. Beerta 1762,
    tr.kerk(nh) Beerta 23-5-1743
  263. Aaltjen JANS, ged.(nh) Noordbroek 26-3-1717.
  264. Geert JANS, geb. Paterswolde, tr.kerk(nh) Haren 10-5-1716
  265. Trijntje GEERTS, geb. Haren.
  266. Arent DOLFING, geb./ged.(nh) Orvelte/Westerbork 30-1/2-2-1696,
    brouwer, begr. Zuidbroek 8-3-1773 ondertr. Meppel, tr.kerk(nh)
    Zuidbroek 8-3-1722
  267. Elcke SIJPKENS, geb. Zuidbroek, ged.(nh) Zuidbroek 24-1-1692,
    overl./begr. Zuidbroek 24-6/1-7-1754, tr.kerk(1)(nh) Zuidbroek
    23-12-1714 Hermannus STHEEMAN, geb. 19-10-1692, brouwer, overl.
    Zuidbroek 19-11-1719.
  268. Meertens ISEBRANTS, ondertr. Zandeweer 6-8-1719
  269. Wilmina (Wilhelmina) OCKENS, tr.(1) voor 1710 Harm Jacobs BOEKHOLT,
    ged.(nh) Winschoten 9-5-1675, begr. Scheemda 4-1-1718.
  270. Roelf LEFFERTS, ged.(nh) Blijham 20-5-1700, Vee - boer, tr.(HC)
    Blijham 5-5-1728
  271. Tettje FEIJES, ged.(nh) Blijham 1-4-1708.
  272. Hindrick JANSZ, geb. ca. 1694, overl. Bunde (D) 13-10-1774,
    ondertr. Wymeer (D) 11-4-1728, tr.kerk(nh) Bunde (D) 2-5-1728
  273. Syben GARRELTS, geb. Bunde (D), overl. Wymeer (D) 17-8-1792.
  274. Jan JANS (Poel), overl. Wymeer (D) 12-12-1760, tr.kerk(nh) Wymeer (D)
    22-5-1740
  275. Martha AELDRICHS, geb. ca. 1713, overl. Wymeer (D) 21-8-1781,
    tr.kerk(2)(nh) Wymeer (D) 7-10-1762 Aeyke AEYKES, tr.kerk(3)(nh)
    Wymeer (D) 10-5-1766 Jan HINDERKS.
  276. Meindt HARMENS, overl./begr. Wymeer (D) 1/9-4-1754, tr.kerk(nh)
    Wymeer (D) 20-11-1741
  277. Fenne HARMENS, overl./begr. Wymeer (D) 20/25-9-1760, tr.kerk(2)(nh)
    Wymeer (D) 27-5-1756 Wichert HINDERKS.
  278. Luicken JANSZ, geb. Boen (D) ca. 1703, overl. Wymeer (D) 4-10-1775
    ondertr./tr.kerk(nh) Bunde (D)/Wymeer (D) 3/15-3-1733
  279. Imke GARRELS, geb. Wymeer (D), overl. Wymeer (D) 29-4-1755.
  284. Coert DIRKS, geb/ged.(nh) Stapelmoor (D) 14/16-12-1736, ovl. aldaar
    6-12-1767, dagloner, voerman, tr.kerk(nh)Stapelmoor (D) 7-5-1760
  285. Antje HARMS, geb/ged. Stapelmoor 14/19-1-1726, ovl. aldaar 11-1-1780.
  286. Harm JANS, geb. Weener (D), schipper, tr. Weener (D) 16-10-1763
  287. Trijntje JANS, geb./ged.(nh) Weener (D) 17/21-10-1731.
  298. Gerrit Harmens HUSLER/HUIJSELAAR/HEESELAAR/HUSSELAAR, geb. ca 1718, overl. 
    Harlingen 31-3-1787, tr. Harlingen 20-4-1743
  299. Joanna ALBERS, bij huwelijk wonende te Wessum (Nordrhein Westfalen, Duitsland)
    Bij de geboorte van haar dochter Elisabeth werd de achternaam TOETEKE gebruikt,
    wat ook een patroniem kan zijn. Verder komt dit nergens meer terug.
  300. Reiner LOLLES, tr.
  301. Ittje JANS.
  308. Lauritz Jensen KANSTRUP, tr.
  309. Anne MIKKELSDATTER.
  310. Ole Jacobs FANOE, schoenmmaker,(2) otr/tr Tonsberg (Noorwegen)25-2/19-8-1762 
    Anne Marie BIORNSDATTER, (3)otr/tr Tonsberg (Noorwegen) 29-10-1767/
    10-2-1768 Juditha Nielsdatter BAEVE, tr (1)
  311. Anne Cathrine JOHNSDATTER, ovl. Tonsberg (noorwegen) 9-12-1761. 
  312. Willem Gerritse SCHEEPEMAKER, geb. ca. 1709, begr. Weesp 12-11-1782,
    tr.(2) Ariaantje de ROEF, begr. Weesp 6-9-1757, ondertr.(1) Weesp
    24-3-1736
  313. Annetje Willems van der HOEVEN/VERHOEVEN, geb. ca. 1709, overl.
    voor 1757.
  318. Matthijs LOURENS, geb. Drobak (zuiden van Oslo) ca. 1720,
    overl./begr. Amsterdam/25-12-1795, tr.kerk(ev.luthers) Amsterdam
    14-11-1749
  319. Anna SWEERIS, geb. Kristiansand (NOR) ca. 1721, begr. Amsterdam
    22-2-1784.
  320. Gerrit van ALPHEN, geb./ged.(nh) Utrecht/2-11-1732, soldaat (?),
    overl. Utrecht 29-12-1822 tr.(sb)/tr.kerk(nh) Den Haag
    31-1/14-2-1762
  321. Elizabeth SPRANKHUYZEN, geb. Delft 24-9-1741, overl. Utrecht
    11-10-1817.
  322. Steven van WELY, geb./ged.(nh) Dodewaard 20/25-12-1748, Timmerman,
    overl. 28-11-1836 ondertr./tr. Zoelen 15-4/1-5-1774
  323. Catharina van GENT, geb./ged.(nh) Zoelen/14-11-1751, overl. Kerk
    Avezaath 24-12-1813.
  324. Floor (Floris) DONKER, geb./ged.(dh) Waardenburg/4-7-1745,ovl Neerijnen 1-3-1811
    ondertr./tr.kerk(rf) Waardenburg 6/29-12-1782
  325. Geertrui van AKEN, ged.(nh) Waardenburg 13-2-1752, ovl 28-11-1838 Brakel.
  326. Peter de JONGH, geb./ged. LOMMEL,KEMPEN (LIMBURG)/Valkenswaard
    25/27-6-1747, rentmeester,schepen Tuil ondertr./tr.kerk(rf)
    Neerijnen 11/27-11-1774
  327. Metje PELLE(GROM), ged.(rf) Neerijnen 19-5-1748.
  328. Gerrit Geurtze (Gerritse) van VENENDAAL, begr. Leersum 21-4-1787
    ondertr./tr.kerk(nh) Leersum 24-10/9-11-1749
  329. Marregje EVERTSEN, begr. Leersum 15-9-1770, tr.(1) Jan MAESZ,
    overl. voor 10-1749.
  330. Hendrik Janssen VEENHOF, afk. van Galen, begr. Leersum 23-7-1792, otr/tr.Doorn 
    19-5/3-6-1742
  331. Hermijntje Cornelissen Teunis van WOUDENBERG, geb. Doorn begr. Leersum 2-11-1784.
  332. Teunis van BEEK.
  334. Jacob Boerze van GEERESTIJN, ged.(nh) Leersum 6-4-1732, begr.
    Leersum 14-4-1798, ondertr. Gorinchem 3-11-1767, tr.kerk(nh)
    Gorinchem 27-11-1767
  335. Barbara (Barber) van AKEN, ged.(nh) Gorinchem 26-6-1734, overl.
    Leersum 19-2-1820.
  336. Jan DIETERINK, ged.(rf) Zutphen 13-4-1710, begr. Zutphen 8-9-1774,
    ondertr.(1) Zutphen 2-8-1733 Willemina BLEEKMANS (BLIKMANS), begr.
    Zutphen 26-10-1761, ondertr.(2) Zutphen 18-7-1762
  337. Lammerdina van LEEUWEN, geb. Dieren ca. 1724.
  338. Gerrit Michielse van HUIJSEN, ged.(nh) Haarlem 24-12-1732, begr.
    Haarlem 24-2-1782 ondertr./tr.kerk(nh)(1) Haarlem 2/16-12-1753
    Hendrijntje Pieters EGO, begr. Haarlem 14-8-1768
    ondertr./tr.kerk(nh)(2) Haarlem 11/25-9-1768
  339. Sara (Saertje) de VRIES, ged.(nh) Haarlem 27-3-1739, overl./begr.
    Haarlem 4/10-1-1805.
  340. Derk LIEFTINK, geb. Varsseveld, tr.kerk(rf) Doetinchem 16-7-1747
  341. Elske/Elskien VORSSERS, geb. Doetinchem.
  342. Engelbert ten BEEST, ged.(rf) Dinxperlo 7-3-1723, landbouwer,
    overl. 28-11-1808, begr. Silvolde 1-12-1808, tr.kerk(rf) Silvolde
    19-7-1755
  343. Christina SCHOLTEN, geb. Gendringen ca. 1732, overl. Zutphen
    11-10-1828.
  344. Peter van GAMMEREN, geb. Herpt ca. 1728, ged.(pr) Herpt, tr.(1)
    Aartje van LEEUWEN, geb. Well 10-11-1720, overl. voor 1769, dr. van
    Gerrit van LEEUWEN en Marieke VERMAES ondertr./tr.kerk(rf)(2)
    Engelen 17-2/12-3-1769
  345. Elisabeth van DRIEL, geb. Hedel, overl. na 11-1782.
  346. Simon Sijmensz. DOEDIJNS, ged.(nh) Veen 26-5-1748, ondertr.
    Heesbeen 18-3-1779
  347. Clasina BAAYENS, ged.(nh) Heesbeen 9-4-1752, overl. Herpt 22-8-1827.
  348. Gijsbert van WIJK, ged. Aalburg 22-9-1726, begr. Aalburg 28-5-1778,
    tr.(sb) Aalburg 1-4-1760
  349. Maria (Mieken) van KUIK, ged.(nh) Aalburg 1-1-1740, begr. Wijk en
    Aalburg 27-10-1820.
  350. Antoni TREFFERS, ged.(nh) Baardwijk 23-12-1736, rietdekker,
    overl./begr. Baardwijk 1/3-8-1796 ondertr./tr.kerk(nh)(1)
    Baardwijk/Gorinchem 6/27-11-1763 Maria van ANDEL, geb. Andel
    21-10-1736, overl. Baardwijk 23-3-1769, dr. van Jan Ariens van
    ANDEL en Anneke Peterse ROSA, tr.kerk(2)(nh) Baardwijk 19-8-1769
  351. Wilmina KUIJSTEN.
  352. Hendrik ZANDBERGEN, geb./ged.(ned.herv.) Ambt. Vollenhove/4-3-1753,
    metselaar, overl. Vollenhove 7-9-1827, tr.(2) Aaltje Alberts HARING,
    geb. Vollenhove ca. 1751, overl. Vollenhove 10-9-1827, dr. van
    Albert HARING en Hendrika TALEN, tr.(1) Vollenhove 1774
  353. Dora (Dorothea) KELLER, geb./ged.(ned.herv.) Ambt.
    Vollenhove/28-2-1752, overl. Ambt. Vollenhove 4-2-1782.
  354. Albert Folkerts MULDER, geb./ged.(nh) Noordwolde 7/17-11-1743,
    arbeider, overl. Noordwolde 10-5-1826 tr. en tr.kerk(nh) Noordwolde
    12-1-1772
  355. Luitjen JANS (MULDER), geb./ged.(nh) Noordwolde/24-4-1740,
    arbeidster, overl. Noordwolde 9-10-1817.
  356. Gerrit HARJER/HERRIAR, geb. ca. 1740, begr. Blokzijl 8-12-1785
    ondertr./tr.kerk(nh) Blokzijl 29-5/12-6-1768
  357. Dievertje ARIAANS, geb. ca. 1740, overl. Blokzijl 20-9-1818.
  358. Cornelis DRUPSTEEN, ged. Blokzijl 27-11-1746, tr.(ge)/tr.kerk(nh) Hoorn
    23-11/8-12-1765
  359. Joukjen/Jouwtjen FABERS,(?Fabene,Faber,Labern), geb. Sneek, begr. Hoorn 18-10-1785
  364. Hendrik DIRKSE ondertr./tr.kerk(nh) Voorthuizen 16/30-6-1765
  365. Gerritje GIJSBERTZE, ondertr.(1) Voorthuizen 7-2-1751 Jacob
    LUBBERTZE, ged.(nh) Voorthuizen 7-2-1723, overl. voor 1765.
  368. Jurgen VOORTMAN(geb.HULSMANN), geb. Gross-Mimmelage,Badbergen,
    ged.(el) Badbergen (D) 7-2-1743, tuinman,(part.)rietsnijder, overl.
    Monnickendam 8-12-1812 ondertr./tr. Monnickendam 28-1/12-2-1775
  369. Janna BUISMAN, ged.(nh) Zwolle 22-11-1752, werkster/huisvrouw,
    overl. Monnickendam 30-5-1825.
  370. Joannis Claasz VISSER doop Monnickendam 10-5-1763, tr.(sb)
    tr.kerk(rk) Monnickendam 9/24-7-1785
  371. Neeltje Davids BOLLEMAN, geb. Monnickendam 4-6-1764, winkeliersche,
    overl. Monnickendam 12-4-1831, tr.(2) Monnickendam 3-5-1800 Barend
    GROENEWOUD.
  372. Hendrik MIDDELBEEK, ged. Oosthuizen 7-5-1750, tr. (1) Lijsbeth BLOKKER, 
    geb. 11-1746, ovl. voor 1783, dv. Jan Claesz. BLOKKER en Guurtje FREDRIKS,
    tr. (2) Oosthuizen 23-2-1783
  373. Cornelia van der SLUYS, geb. ca. 1764, overl. Monnickendam
    16-5-1817.
  374. Pieter Willemsz. van ZALINGE, overl./begr. Monnickendam
    11/15-6-1782, tr.kerk(1) Monnickendam 5-3-1747 Sijtje Jans CONING,
    ged. Monnickendam 30-6-1725, begr. Monnickendam 15-12-1763, dr. van
    Jan Klaasz KONING en Aaltje Juriaans BARNINGS, tr.kerk(2)
    Monnickendam 19-10-1766
  375. Grietie van der WERF, geb./ged.(ned.herv.) Schellingwoude/Ransdorp
    28/29-4-1736, overl./begr. Monnickendam 22/25-10-1799.
  376. Sijmon Laurens GROOT, geb. Edam, ged.(nh) Edam 2-8-1747, overl.
    Edam 18-2-1819, tr.(2) Maretje Jans van ESSEN ondertr.(1) Edam, tr.
    Edam 26-6-1774
  377. Annetje Jacobs van ES, overl. ca. 5-11-1795.
  378. Cornelis Dirks GROOT, geb. voor 1730, ged.(dg) Middelie 4-2-1748,
    Pachter Vollendammer Meertje, tr.kerk(1)(rf) Volendam 21-1-1748
    Grietje Pieters ROOS, overl. voor 1751, tr.kerk(2)(rf) Volendam
    27-12-1750 Grietje CLAAS, overl. voor 1759 ondertr./tr.kerk(rf)(3)
    Volendam 14/29-4-1759
  379. Geertje IJsbrands BRUIJN, ged.(rf) Volendam 13-12-1738.
  380. Klaas Gerrits GROENENBERG ondertr./tr.kerk(nh)(1) Blokzijl
    16/30-1-1757 Jacobje EVERS, overl. voor 1758
    ondertr./tr.kerk(nh)(2) Blokzijl 30-7/13-8-1758 Geertje Claasz
    BAKKER, overl. voor 12-1761 ondertr./tr.kerk(nh)(3) Blokzijl
    6/20-12-1761
  381. Claesjen Simons van DIJK, ged.(nh) Blokzijl 18-6-1741, overl.
    Blokzijl 24-2-1828.
  382. Claas Arisz OTTER, ged.(rf) Oosthuizen 7-3-1751, overl. Edam
    25-11-1817, tr.kerk(rf) Oosthuizen 29-10-1775
  383. Trijntje Cornelis HARTOG.
    Ze kwam van de Mennonieten. Deed belijdenis voor de gereformeerde kerk
    op 30-7-1775 te Middelie.
  384. Jan Hoites LEEUWMA, geb. ca. 1711, trekschipper,ruiter,stalknegt,
    tr.kerk(1)(nh) Leeuwarden 29-12-1734 Jacomijna GROENEWOLT, overl.
    voor 1763, ondertr.(2) Harlingen 4-11-1763, tr.kerk(nh) Harlingen
    18-12-1763
  385. Antje HARMENS.
  386. Martinus van de VELDE, tr.kerk Sint Anna-Parochie 2-6-1765
  387. Maartie BALTIS, ged. Sint Anna-Parochie 10-4-1730, tr.kerk(1)(nh)
    Sint Anna-Parochie 9-1-1752 Jan ABRAHAMS.
  392. Jacob le NOBLE, ged. Leeuwarden 12-3-1724, overl. Leeuwarden 1777,
    tr.kerk Leeuwarden 1-10-1746
  393. Aaltje van de NUL, overl. Leeuwarden tussen 1777 en 1785.
  394. Sander SANDERS, gardenier, tr.kerk Leeuwarden 30-5-1751
  395. Trijntje SIJBRENS, ged. Leeuwarden 22-10-1724.
  398. Coenraad PEILL, tr.
  399. Dina CRAEFF (de GRAAF).
  408. Hendrik Pieters BERSÉE, geb. ca. 1757, overl. voor 6-1810,
    tr.kerk(ned.herv.) Leeuwarden 7-1-1781
  409. Sara van (N)ES, geb. ca. 1754, overl. Leeuwarden 15-6-1810.
  410. Lambertus Martinus SERMON, geb. Groningen ca. 1745, soldaat, overl.
    Leeuwarden 12-4-1828, tr.kerk(ned.herv.) Leeuwarden 19-10-1781
  411. Aafke Jans FALK(E), geb. Leeuwarden 12-12-1751, overl. Leeuwarden
    7-9-1790.
  412. Cornelis Johannes PROSEE, geb/ged.(ned.herv.) Bergum 5-4/19-5-1771,
    ovl. Leeuwarden 28-2-1818, tr.kerk(ned.herv.) Bergum 6-4-1791
  413. Sytske Pieters VISSER, geb/ged Leeuwarden 20/2-20/3/1774, overl. aldaar
    november 1820.
  414. Bernardus ENGBERS, tr.kerk(ned.herv.) Harlingen 22-5-1796
  415. Japke RIENTZES.
  416. Roel EYLES, geb. Oudega ca. 1702, overl. tussen 21-9-1749 en
    19-1-1751 ondertr./tr.kerk Oudega 5/1-1727
  417. Saakjen GOSSES, geb. Suameer, tr.(1) Boornbergum 5-4-1766 Jacob
    HENDRIKSZ.
  422. Tjamme ANNES, tr.
  423. Rinske CORNELIS
  432. Douwe BOXMA, tr.
  433. Gerke/Gersche NN.
  434. IJsbrand NN.
  436. Geert van der VEEN (ook: JONKMAN), tr.
  437. Jantien KOOPS.
  438. Jan van der VEEN, tr.
  439. Grietje van der VEEN.
    De bron van hun achternamen komt uit de overlijdensakte van dochter
    Willemina, die huwt met een Willem Geert van der VEEN, kan dus een
    verschrijving van de ambtenaar zijn.
  440. Geert JANS, tr.
  441. Egbertje ROELFS.
  442. Tonnis TONNIS, tr.
  443. Jeichien JANS.
  444. Jan Berents van RHEE, tr.
  445. Geesje OTTENS.
  446. Jan HARMS, tr.
  447. Marie Gerrits HOEK.
  448. Dirk van de Sande (Zande) geb. 1748, overl. Poortvliet 16-4-1813, tr.
  449. Henderina Noorddijke, geb. 1748, overl. Poortvliet 30-3-1813.
  450. Abraham Moerland, tr.  
  451. Geertrui Lameer.
  452. Johannis van Gorsel, landman, tr. 
  453. Johanna van der Slikke, geb. Stavenisse nov. 1741. 
  454. Adriaan van Luijk, in 1764 en 1768 Diacon kerk Kruisland, tr.
  455. Neeltje Koolaard. 
  464. Hendrik KETTING, tr.
  465. Catharina PLANKERS.
  468. Jacob VERMAAS, tr.
  469. Sara HOEKS.
  472. Gillis Pieterse van BEVEREN, ged. Stavenisse 26-6-1712, wagenmaker,
    begr. Stavenisse 3-6-1757 ondertr./tr.kerk(nh) Stavenisse
    10-2/6-3-1736
  473. Maetje Danckers ROOSEMOND, ged. (ned.herv.) Stavenisse 17-2-1715.
  474. Cornelis Adriaanse KOOYMAN, geb. Klundert, ca 1724, kleermaker, begr. 
    Stavenisse 17-3-1796, tr.
  475. Lena Jansdr. POOT, ged.(ned.herv.) Stavenisse 25-1-1733, overl. Stavenisse
    13-3-1812.
  476. Jacob de WITTE, overl. voor 25-3-1831, tr.
  477. Maatje DRAGERS, overl. na 25-3-1831.
  478. Cornelis KRIJGSMAN, geb. Poortvliet, overl. Bergen op Zoom voor
    4-3-1853, tr.
  479. Matje TICHEM, geb. Poortvliet, overl. Bergen op Zoom voor 4-3-1853.
  480. Corstiaan Cornelisz. WAALBOER, tr.
  481. Aartje Cornelisse van DRIEL.
  484. Cornelis Janse NELEMANS, otr/tr. Zevenbergen 10/2-2/3/1746
  485. Tanneke Michiels de LEEUW.
  486. Cornelis van LINDONK, tr.
  487. Pieternella van POORTEN.
  492. Huibert van ERKELENS, gedoopt Klundert 29-9-1754, ovl. Willemstad 19-12-1837, tr.
  493. Klaziena GROOTENBOER, tr. (2) Willemstad 12-8-1770 Jacob PULLES.
  494. Isaac PROVILIJ, tr. Fijnaart en Heijningen 4-12-1758/Klundert 10-12-1758
  495. Lijn/Sija/Sijke CORVERS, begr. Klundert 26-1-1807.
  504. Wouter van PROOYEN, geb. Fijnaart, ged. aldaar 1-12-1737 otr/tr (2) 
    Dinteloord 30-10-1780 Anthonia SLINGS, otr/tr (1)(n-h) Dinteloord 12-9/4-10-1763.
  505. Dingena ENDEPOEL, geb. Klundert, ged aldaar 16-10-1739, ovl. voor 10-1780.
  506. Pleunis HUIJZERS, geb. Ridderkerk, 13-12-1739, ovl. Dinteloord, tr.
  507. Maria van der STAAI, geb Ridderkerk 27-3-1740, ovl Ridderkerk 15-1-1789.
  508. Yzebrand de ZWART, tr.
  509. Swaantje Pieterse PRINSE.
 
Generatie X
 
  512. Heine TJAPCKES, overl. 1742, begr. Zuidbroek 16-9-1742
    tr./tr.kerk(nh)(2) Zuidbroek/19-2-1702 Geertje WIJBES, geb.
    Muntendam, ged.(nh) Muntendam, overl. Zuidbroek, begr. Zuidbroek
    12-12-1747, tr.(1)
  513. Fenje JANS, mogelijk van Beerta, ca 1664, overl. voor 31-1-1702.
  514. Eppo ENNES, ged.(nh) Winschoten 16-9-1677, tr.(2) Bouwe RENGERS,
    overl. Winschoten ca. 11-1-1732, begr. Winschoten 18-1-1732, tr.(1)
    Winschoten 22-5-1698
  515. Engel (-tje/-tien) HERMS/HARMENS, ged.(nh) Winschoten 16-3-1679,
    overl. voor 5-1721.
  516. Hindrick Harmens BUUR, ged.(nh) Meeden 9-5-1669, overl. ca. 1713,
    tr.kerk(ned.herv.) Winschoten 12-8-1694
  517. Ayse (Aeytse) AELDRIX, ged.(ned.herv.) Winschoten 5-12-1679, overl.
    ca. 1720, tr.kerk(2) 30-4-1713 Reindt UBBENS, geb. Beerta,
    kerkvoogt, overl. Winschoten ca. 14-5-1724, begr. Winschoten
    15-5-1724.
  518. Bronger JEMMIS, geb. ca. 1683, ged.(nh) Muntendam 1683, overl.
    Marsum 28-4-1708 ondertr. Meeden 26-10-1704, tr. Meeden
  519. Tetie (Tettijn/Titia) BUSSCHERS, ged.(nh) Meeden 7-10-1688, begr.
    Meeden 16-3-1766, ondertr.(2) Meeden 2-6-1709 Nantko UDENS, ged.
    Meeden 31-1-1686, overl. voor 1766, zn. van Udo BOUWENS en Tiaecke ELTIES.
  520. Jan JANS, tr.
  521. Aelke LUPPES.
  522. Samuel KNOTTNERUS, geb. Grothusen (D) 23-2-1675, Predikant te
    Bohmerwold, overl. Bohmerwold (D) 6-7-1749, tr. Bohmerwold (D)
    10-12-1699
  523. Annichien HENDRIKS (Kammenga), geb. Beerta 8-3-1674, overl.
    21-3-1745.
  526. Jan HINDRIX, geb. Noordbroek ondertr./tr.kerk(nh) Noordbroek/Beerta
    1-3/14-2-1711
  527. Aaltjen GEERTS, geb. Beerta, tr.(1)(hc) Beerta 5-12-1708 Geert
    HINDRIKS, overl. voor 3-1711.
  532. Roelof (Jans?) DOLFING, geb. Orvelte, overl. ca. 1700
    ondertr./tr.(nh) Westerbork 25-8/21-9-1684
  533. Idechien Tijmens DILLING, geb. Drouwen ca 1660, ovl. na 1722.
    tr. (2) Hendrik ALTING, geb. ca 1670 Elp, ovl. na 1730, zn. Hendrik
    ALTING en Grietje HARDERS.
  534. Sijpko HEERES, geb. Zuidbroek 22-1-1665, overl. Zuidbroek 11-1705,
    tr. ca. 1690
  535. Dieuwer Nannes AMSINGH, geb./ged.(nh) Zuidbroek/Termunten
    12-4-1669/23-6-1672, overl. Zuidbroek 3-10-1699.
  536. Isebrant JANS, tr.
  537. Aefke MEERTENS.
  538. Ocko HARMENS, ged.(ned.herv.) Winschoten 22-3-1666, tr.
  539. Tijske/Tieske WILLEMS, overl. voor 9-7-1715.
  540. Leffert ROELFS, geb. ca. 1672, overl. voor 4-1727, tr.
  541. Geertien GARWIJNS, geb. ca. 1675.
  542. Feyo/Feije HEERES, ged.(nh) Blijham 13-3-1659, overl. voor 7-2-1716,
    tr.(HC) Blijham 21-7-1700
  543. Geertien OCKES, tr.(2) Hero ELSES, zn. van Elso ADDENS en Menste
    HEERENS.
  544. Jan FREERKS, overl. Bunde 17-11-1727, tr.
  545. NN (mogelijk Fenne NN).
  546. Garrelt WYCHMAN (Wijmans), geb. Bunde (D), overl. voor 1728, tr.
  547. NN.
  556. Jan LUIKENS, geb. Boen (D), overl. Bunde (D) 28-10-1728, tr.
  557. NN.
  558. = 546.
  559. = 547.
  568. Dirk KOERTS, overl. Stapelmoor (Duitsl>) 19-9-1737, tr.kerk(nh)
    Stapelmoor (Duitsl>) 9-5-1734
  569. Antje Adolphs WELP, tr.kerk(2)(nh) Stapelmoor (Duitsl>) 15-4-1742
    Hindrick JACOBS.
  570. Harm FOBBEN, tr.
  571. Stijntje SANDERS.
  574. Jan Conraad MOLLER, overl./begr. Weener (D) 27-12-1746/1-1-1747,
    tr.
  575. Anna Margreta PETERS.
  620. Jacob (Fanoe?)
  624. Gerrit Willems SCHEEPMAKER, ged. 's-Graveland 13-9-1676, begr.
    Weesp 2-6-1734, tr.(1) Gijsbertje Pieters BAKKER, begr.
    's-Graveland 7-8-1705, tr.(2)
  625. Emmetje Antonis ROOSEBOOM, begr. Weesp 6-4-1736.
  640. Cornelis van ALPHEN, geb./ged.(nh) Utrecht/31-10-1704,
    Korenmolenaar, overl./begr. Utrecht/13-5-1784 tr. 1729, tr.kerk(nh)
    Utrecht 4-1-1729
  641. Maria van LONDEN, geb. Utrecht, ged.(rk) Utrecht, overl./begr.
    Utrecht/4-4-1774.
  642. Gerrit Nicolaas van SPRENKHUIJSEN, geb. Delft, ged.(nh) Delft
    1-1-1718, overl. 1756, begr. Delft 3-12-1756 ondertr./tr.kerk(nh)
    Delft 14-2/1-3-1739
  643. Pieternella Gerrits de HAAS, overl. 1790, begr. Delft 14-1-1790.
  644. Lucas van WELY, geb. Dodewaard ondertr./tr. Dodewaard 13-5/3-6-1746
  645. Anneken Stevens (Fliervoet) van LEUVEN, ged.(rf) Dodewaard
    21-1-1720.
  646. Teunis van GENT, geb./ged.(nh) Avezaat/18-12-1715, tr. Zoelen
    28-5-1747
  647. Hermijntje de JONGH, geb. Zoelen 1720, overl. Kralingen na
    8-12-1776.
  648. Hermannus DONKER, ged.(nh) Waardenburg 7-6-1707, ondertr.
    Waardenburg 6-5-1731
  649. Anneke (Meinderts,1734) van den BERG.
  650. Rijck van AKEN, ged.(dh) Waardenburg 12-2-1713, overl. Waardenburg
    voor 26-5-1767, tr.kerk(nh) Waardenburg 10-4-1744
  651. Metje Willems van BEUSECOM, ged.(rf) Neerijnen 13-2-1724.
  652. Jan Willem Daniel de JONGH, geb. Valkenswaard 10-11-1714,
    stadhouder Kempenland,drost, overl. Valkenswaard 6-3-1799, tr.
    3-6-1737
  653. Johanna Maria (Petrusdr.) (van) VELSEN, overl. Valkenswaard
    24-7-1769.
  654. Aert Janse PELLE(GROM), ged.(rf) Waardenburg 9-4-1699
    ondertr./tr.kerk(rf)(1) Waardenburg 21-4/14-5-1724 Metje Geerts van
    BEUSECOM, ged.(rf) Waardenburg 29-10-1702, dr. van Geert Aertse van
    BEUSECOM en Willemijntje Gorisse van WAGTENDONCK, tr.kerk(2)(rf)
    Neerijnen 7-1743
  655. Commerijntje van de ZANDT, ged.(rf) Waardenburg 30-1-1718.
  668. Claas (Ari‰) Aris BOERS, tr.kerk(nh) Leersum 12-5-1723
  669. Maria Jacobs van DONGEN.
  670. Teunis van AKEN, tr.
  671. Coba CLINQUE (KLINK).
  672. Hendrik DIETERINK, geb. Winterswijk ca. 1680, overl. ca. 28-10-1735
    ondertr./tr.kerk(rf) Zutphen 17-10/2-11-1707
  673. Anna Margrita BLOEMESAED, ged.(rf) Zutphen 31-12-1679.

  674. Gerred Arisen van LEEUWEN, geb. Bennekom, 
    tr.kerk(rf) Spankeren (Dieren) 2-7-1713
  675. Peternella Peterz BROUWER, geb. Dieren.
  676. Michiel Cornelisz. van HUIJSEN, gedoopt Haarlem 19-3-1699, ovl aan kanker
    vlg boek Impost, begr. Haarlem 9-8-1765 ondertr./tr.kerk(nh) (1) Maijke WILLEMS
    geb. voor 1702 te Haarlem, ovl. voor 1725, tr (2) Haarlem 22-4/6-5-1725
  677. Fijtje (Sophia) Jacobs van KEULEN, geb. ca. 1701 Culemborg, begr. Haarlem
    23-1-1783 (overleed aan de pleuris).
  678. Abraham de VRIES, ged.(rf) Haarlem 22-3-1708, begr. Haarlem
    12-7-1768 ondertr./tr.kerk(nh) Haarlem 31-8/14-9-1738

  679. Jannetje NOTEBOOM, geb. Haarlem ca. 1715, begr. Haarlem 3-7-1785.
  684. Arend ter BEEST, tr.kerk(rf) Dinxperlo 19-1-1710
  685. Aaltjen te LINDE, ged.(rf) Dinxperlo 22-10-1683.
  688. Antonij van GAMMEREN, geb. tussen 1690 en 1700, tr.(nh) Hedikhuizen
    18-1-1722
  689. Fransijna Peterse van DIJK.
  692. Sijmen Lambertsz. DOUDIJNS, ged.(nh) Doeveren 21-11-1706, overl.
    voor 31-5-1755, ondertr. Veen 26-6-1734, tr.kerk(nh) Veen 1-8-1734
  693. Johanna Jansze van VEEN, ged.(nh) Veen 23-6-1709, ovl voor 31-5-1755.
  694. Andries BAJENS, ged.(nh) Heesbeen 4-10-1716, begr. Heesbeen
    20-12-1801, ondertr. 24-4-1744
  695. Lijntje (Lena) de MAN, ged.(nh) Heesbeen 3-5-1716, begr. Heesbeen
    25-5-1795.
  696. Gijsbert Andriesz. van WIJK, ged. Aalburg 30-5-1679, overl. Aalburg
    20-4-1759, tr. Aalburg ca. 1716
  697. Jenneke Gijsbertsdr. van de WETERING, ged. Wijk en Aalburg
    6-12-1693, overl. voor 13-1-1742.
  698. Laurens van KUIJK, begr. Aalburg 30-1-1770, tr.
  699. Pieternella van GAMMEREN, ged.(nh) Aalburg 1-1-1708, begr. Aalburg
    9-12-1766.
  700. Jan TREFFERS, geb. ca. 1715, rietdekker,schepen BW '43 '49, begr.
    Baardwijk 1-1768 ondertr./tr.kerk(nh) Baardwijk 22-9/7-10-1736
  701. Johanna KUIJSTEN, ged.(nh) Baardwijk 3-9-1713, overl./begr.
    Baardwijk/22-10-1792.
  704. Jurjan (Jurrian-Jurrije) ZANDBERGEN, geb. ca. 1710, overl. Ambt.
    Vollenhove 21-6-1759, tr. Ambt. Vollenhove 16-5-1732
  705. Jantje Teunis DUYVENDANS, geb./ged.(ned.herv.) Ambt.
    Vollenhove/7-2-1712.
  706. David KELLER, ged. Vollenhove, hovenier Huize Tautenburgh, overl.
    Vollenhove 27-7-1764, tr.
  707. Hendrica ASSENDORP, geb. 1725, ged.(nh) Vollenhove 26-12-1725,
    overl. Vollenhove 12-9-1794.
  708. Folkert ANDRIESSEN, snijder (1749) ondertr./tr.kerk(nh) Noordwolde
    22-8/19-9-1734
  709. Antjen JANS.
  710. Jan JACOBS, geb. Noordwolde ondertr./tr.kerk(nh) Noordwolde
    18-7/8-8-1734
  711. Roelofjen JANS, geb. Noordwolde.
  714. Arian P(i)eters de GIJ, geb. Blokzijl ondertr./tr.kerk(nh) Blokzijl
    9-11/7-12-1732
  715. Maria VOLKENS, geb. Wolvega.
  716. Dirk Cornelis DROPSTEEN, ged. Blokzijl 6-2-1718, otr/tr.Blokzijl 20-1/3-2-1743
  717. Trijntje Jans TOORNENBURG, geb. Blokzijl 27-8-1721, ovl. ca 1767.
  736. Johan Heinrich HULSMANN, geb. Badbergen (D) ca. 1714, keuterboer
    hoeve kleine Vortm., overl./begr. Badbergen (D) 1/3-9-1751,
    tr.kerk(el) Badbergen (D) 7-12-1737
  737. Helena VORTMANN, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen, ged.(el) Badbergen
    (D) 25-2-1716, erfopvolgster keuterhoeve, overl./begr. Badbergen
    (D) 14/17-4-1754.
  738. Lubbert BUIS, daghuurder, begr. Zwolle 15-8-1775 ondertr./tr.
    Zwolle 11/27-11-1741
  739. Margrietje (Jans) VROOMBEURS.
  740. Nicolaii (Klaas) Gerrebrantce VISSER, doop Monnickendam (rk) 8-2-1732, 
    begr. Monnickendam 11-5-1784, tr. Monnickendam 11-6-1757 (rk)
  741. Clasina DOEKES, geb. Bolsward, begr. 20-2-1799.
  742. David Hendrix BOLLEMAN ondertr./tr.kerk(rk)(2) Monnickendam
    22-4/7-5-1769 Pleuntje Jacobs SEVEWOUDT, tr.kerk(1)(rk)
    Monnickendam 5-6-1757
  743. Clasina Crelis (Claesje) QUANT, ged.(rk) Monnickendam 25-11-1734,
    begr. Monnickendam 2-1-1768.
  744. Hermann Henrichs MIDDELBEEK, ged.(el) Badbergen (D) 16-4-1719,
    begr. Oosthuizen, tr.kerk(2) Oosthuizen 13-4-1760 Immetje KONING,
    tr.(1) Oosthuizen 12-1-1744
  745. Marijtje Dirks GOEDHARDT, geb. Oosthuizen, ged.(nh) Oosthuizen
    13-1-1715, begr. Oosthuizen 14-7-1759.
  748. Willem Jansz. van SALINGE, ged.(rooms katholiek) Monnickendam
    14-1-1683, begr. Monnickendam 22-5-1731, tr.kerk(2) Monnickendam
    15-1-1729 Gijsbertje LAMBERTS, tr.kerk(1) Monnickendam 22-11-1710
  749. Eefje PIETERSE, overl. 3-1-1728.
  750. Jan Jansz van der WERF, ondertr. Ransdorp 12-6-1733
  751. Lijsje Simons WALRAVEN.
  752. Louwe Teunis GROOT, geb. Ens 5-11-1712, ged.(nh) Schokland
    ondertr./tr.kerk(rf) Volendam/Edam 15/30-8-1733
  753. Annetje Willems TOLL, geb. Edam 28-12-1714.
  754. Jacob Teunis van ESSEN, tr.kerk(rf) 2-1-1746
  755. Jannetje CLAASSEN.
  756. Dirk Cornelisse GROOT, pachter Volendammer Meer, tr.
  757. NN.
  758. IJsbrand CORNELISZ, geb. Katwoude, ged.(rf) 31-8-1710, tr.kerk Edam
    16-1-1735
  759. Grietje PIETERS, geb. Katwoude.
  762. Sijmon Tijmons van DIJK, per 27-6-1762 diaken Blokzijl
    ondertr./tr.kerk(nh) Blokzijl 17-4/1-5-1729
  763. Trijntje Gerrits SCHEURS.
  764. Ares Claas OTTER, ged.(rf) Oosthuizen 5-10-1727, schepen Oosthuizen,
    begr. Oosthuizen 25-3-1808, tr.kerk(nh) Oosthuizen 4-1-1750
  765. Lijsbeth Alberts OOMS, ged.(nh) Oosthuizen 28-10-1725, begr.
    Oosthuizen 21-9-1791.
  766. Cornelis HARTOG (HERTOG) tr.(schepenbank)/tr.kerk(dg) Edam
    28-3/12-11-1752
  767. Lijsbet CORNELIS.
  768. Hoyte Pytters LIEUWMA, ged. Dokkum 18-4-1690, tr.kerk Dokkum
    5-10-1710
  769. Biwechjen (Biva) JACOBS, geb. Groningen, ged.(ned.herv.) Groningen
    31-8-1682.
  774. Balte FEDDES, ged.(nh) Sint Anna-Parochie 7-8-1692, tr.kerk(2)(nh)
    Sint Anna-Parochie 27-10-1737 Aaltje MENSES, tr.kerk(3) Sint
    Anna-Parochie 19-7-1750 Wijtske JANS, tr.kerk(1)(nh) Sint
    Jacobi-parochie 4-12-1717
  775. Elsje HENDRIKS.
  784. Jean le NOBLE, ged.(nh) Leeuwarden 28-11-1698, overl. ca. 1777,
    tr.kerk(nh) Leeuwarden 30-5-1723
  785. Josi(j)na THIBAULT, ged. Leeuwarden 12-11-1699, overl. ca. 1775.
  786. Hendrik van de NUL ondertr./tr.kerk Leeuwarden 10/29-1-1705
  787. Christina LOURENTS.
  790. Sijbren SIJBRENS ondertr./tr.kerk Leeuwarden 21-9/13-10-1715
  791. Neeltje JANS.
  816. Lammert BARSE, tr.kerk 1742
  817. Maaike VOOGD.
  820. Johannes SERMON, tr.
  821. Grietje STEFFENS.
  824. Johannes Roelefs PROSE, tr. te Bergum 28-5-1762 (ned.herv.) met
  825. Trijnje RIJKELES, gedoopt Bergum 17-8-1732
  826. Pieter Jans VISSER, ged. Tietjerk 8-12-1748, ovl. Leeuwarden 1-3-1820, tr.
    Tietjerk 16-5-1773
  827. Grietje Oedzes, geb. Hardegaryp 25-1-1753, ovl. Leeuwarden 21-5-1830. 
  832. Eyle ROELS (Eylardus Rudolphi), geb. ca. 1668, ovl. voor 1744, 
    executeur van Smallingerland (1699-1735), tr. ca 1701
  833. Lamke Allardi NICOLAY, gedoopt Oudega 14-3-1680, ovl. na 4-9-1753
  896. Jan van de ZANDE, tr.
  897. Elisabeth Zuurland.
  911. Lena van der Weijde, ovl na 1768.
  944. Pieter Gilisse van BEVEREN, geb. St.Annaland 14-10-1671, wagenmaker
    Staven.1693-1736, overl./begr. Stavenisse 18/23-11-1739
    ondertr./tr.kerk Kapelle 27-9/29-10-1692
  945. Jannetie Pieterse BUSTRAAN/BESTRAAN, geb. Kapelle, overl./begr.
    Zierikzee 27/28-1-1748.
  946. Dancker Lowyse ROOSEMOND, ged. St. Annaland (ned.herv.)8-8-1689, 
    overl./begr. St. Annaland 13/16-9-1734 tr. Stavenisse 14-4-1714
  947. Leuntjen Isakse van DIJCKE/DIJKE, ged. St. Annaland 28-12-1689 (ned.herv.)
    overl./begr. Stavenisse 8/10-10-1718.
  950. Jan Adriaanse POOT, ged. Stavenisse 11-11-1696 (ned.herv.), overl./begr.
    Stavenisse 8/10-7-1737 otr. Stavenisse 6-6-1716 
  951. Kaatje Janse TICHON ged. Stavenisse 8-3-1693 (ned.herv.).
  960. Cornelis Bouwensz. WAELBOER, geb. Heijnenoord, begr. 's Gravendeel 16-12-1723, tr.
  961. Anneke CORSE.
  962. Cornelis van DRIEL.
 1008. Pieter Cornelisse van PROOIJEN, geb. Willemstad, ged. ald. 6-4-1704, 
    ovl ca 1-1739, tr.
 1009. Pieternella Wouters van der GRIENT geb. Puttershoek, tr.(2) Fijnaart 5-7-1739 
    Cornelis Boudewijnse BLAAK.
 1010. Willem Cornelis ENDEPOEL, ovl. voor 10-1750, otr. Klundert 23-12-1729
 1011. Willemijntje Pieters ENDEPOEL, tr. (2) Klundert 15-11-1750 Jacobus de NEEF.
 1012. Cornelis Hendriksz HUIJSER, geb. 's-Gravendeel ca 1700, ovl. 20-11-1795, tr.
    Ridderkerk 6-4-1721 
 1013. Cornelia Willemsdr NOORTDIJCK, geb IJsselmonde 17-11-1697, ovl. Ridderkerk 
    8-5-1747.
 1014. Cornelis Aerts van der STAAI, geb. Ridderkerk ca 25-1-1693, ovl Ridderkerk
    31-12-1750, tr. Ridderkerk 2-6-1736
 1015. Ariaentje Arends van der WIEL, geb. Ridderkerk ca 4-2-1714, ovl. Ridderkerk
    9-3-1792.
 
Generatie XI
 
 1024. Tjapcko TJARCKS, geb. ca. 1635, overl. voor 1696, tr.(2) voor
    26-4-1667 Grietien (Grietje) CLAESSEN, tr.(3) na 1675 Jantje
    WILCKES, overl. na 1702, tr.(1) voor 5-1660
 1025. Anje (Anneke) HEINES, overl. ca. 1666 (het jaar dat de pest heerste).
 1026. MOGELIJK (geen bewijs gevonden:) Jan/Johan Jansen HOVING,
    diaken te Winschoten, otr. Winschoten 1663
 1027. MOGELIJK (geen bewijs gevonden:) Esse NANTKENS, ovl. Finsterwolde
    1666 (het jaar dat de pest heerste) 
 1028. Enno EPPES, geb. voor 1658, overl. voor 3-5-1695, tr.kerk(nh)
    Winschoten 27-12-1674
 1029. Jantjen HINDRICKS, tr.(2) Addo MENINGE.
 1030. Harmen/Hermen SEEBES, overl. voor 1686, ondertr. Winschoten
    10-2-1678
 1031. Risse/Risso HABBES, overl. ca. 1720, tr.(2) Winschoten 28-2-1686
    Hemko JURRIENS, geb. Winschoten 24-4-1659, overl. voor 29-11-1695,
    zn. van Jurjen JANS en Grietje AICKES, tr.kerk(3)(nh) Winschoten
    2-9-1694 Addo Jarkes MENINGE, overl. na 29-8-1721, zn. van Jarke
    Addes MEENING en NN.
 1032. Harmen HINDRICKS, geb. ca. 1641, Kerkvoogd Meeden,ouderling, overl.
    Meeden 7-1-1708 ondertr./tr.kerk(nh) Meeden 20-1/23-2-1668

        Grafsteen van Harmen Hindricks te Meeden
Grafsteen van Harmen Hindricks te Meeden Detail grafsteen Detail grafsteen


Met dank aan Anneke Kruizinga-Groen 1033. Wije/Weyke UDES, geb. ca. 1636, overl. Meeden 10-6-1693, tr.(1) Edzo UDENS, overl. voor 1668, zn. van Udo MENSENS en Baewe EPPES. 1034. Aeldrick TIARCKS, geb. Winschoten, tr.kerk(ned.herv.) Winschoten 4-9-1674 1035. Murcke BOUWES, geb. Meeden. 1036. Bronger JEMMES, geb. Termunten ca. 1660, landbouwer te Meeden, overl. Meeden voor 26-10-1683, ondertr. Meeden 12-1680 1037. Bouke/Bouwgyn DETMERS, overl. tussen 1689 en 1694. 1038. Meerten BUSSCHERS, geb. ca. 1659, kerkvoogd,zijlvest,brouwer, overl. Meeden 17-2-1705, ondertr. Meeden 10-7-1681 1039. Jacobijn TIDDENS, geb. Termunten ca. 1664, overl. Meeden 27-3-1705. 1042. Luppo HEMMES, tr. 1043. Epke UBBENS. 1044. Johann Heinrich KNOTTNERUS, geb. Greetsiel (D) 1648, Predikant Groothusen & Bunde, overl. Bunde (D) 4-5-1687, tr. Leer (D) voor 1672 1045. Swaantje HILLENIUS, overl. Finsterwolde 17-7-1729. 1046. Hindrick HEMMES (Kammingaa), geb. ca. 1635, Landbouwer,kerckvoogd,allegier, overl. Beerta 17-1-1706, tr. 1047. Diewertjen/Dieverdina van LINGEN, geb. Meeden ca. 1635, overl. Beerta ca. 1682. 1066. Tijmen DILLING, ovl. voor 1698, tr. (1) 1640 Annechien NN, tr. (2) 1067. Geesien TEENGE, ovl. na 1699. 1068. Heero SIJPKENS, overl. voor 20-10-1690, tr.kerk(nh) Zuidbroek 1-5-1664 1069. Elcke SIJNTKES, ged.(nh) Zuidbroek 6-3-1642. 1070. Nanno AMSINGH, ged.(nh) Zuidbroek 4-4-1641, landb,kerkv.ZB,Term.Zijlvest, overl. Zuidbroek 10-9-1690, tr.(1)(nh) Zuidbroek 5-7-1663 Anna CLAESEN, geb. 1643, overl. Zuidbroek 21-7-1666, tr.kerk(2)(nh) Zuidbroek 20-5-1668 Mecheltjen ARENTS, ged.(nh) Zuidbroek 15-11-1646, overl. Zuidbroek 11-7-1682, tr.(3) 1071. Aaltjen Gijsberts BRESSER, overl. Zuidbroek 5-11-1698. 1076. Harm HINDRICKS, tr. 1077. Hemme ABELS. 1078. Willem NN, tr. 1079. NN LOUWERTS. 1080. Roelf LEFFERS, geb. ca. 1640, overl. na 28-10-1698, tr. 1081. NN. 1084. Heere FEIJES, ged.(ned.herv.) Blijham 19-1-1623, overl. voor 11-7-1700, ondertr. Winschoten 1658 1085. Trijne JACOBS, ged.(nh) Blijham 7-2-1641, tr.(2) tussen 1670 en 1700 Feicke LUPPES, ged.(ned.herv.) Blijham 19-10-1651, zn. van Luppo FEIJES en Tiaecke EENJES. 1086. Ocko/Ocke BOELES, overl. na 7-2-1716, tr.(2)(HC) Vlagtwedde 19-12-1684 Albertje/Albertina ENGELS, dr. van Engel Wubbes ABELS en Hidde Frericks EEFSINCK, tr.(1)(HC) Blijham 12-4-1672 1087. Tetje AILCKENS, overl. voor 1728. 1136. Coert CONRAED, overl. Stapelmoor (Duitsl>) 19-2-1728, tr. 1137. NN. 1138. Adolph WELP, witwer, overl. Stapelmoor (Duitsl>) 8-2-1754, tr. 1139. NN. 1248. Willem Gerritse SCHEEPMAKER, overl. na 5-4-1736, tr.kerk 's-Graveland 3-5-1671 1249. Trijntje JANS. 1280. Gerrit van ALPEN, geb. Barneveld, meester-molenaar, overl./begr. Utrecht/10-9-1723 ondertr./tr.kerk(nh) Gouda/Haarlem 14/21-4-1686 1281. Josijntje/Josina van BOCKHOVEN, overl./begr. Utrecht/6-4-1748. 1282. Jan Thomas van LONDEN, tr. 1283. Maria Cornelia van GROENEWOUDEN, begr. Utrecht 1-12-1735. 1284. Nicolaas SPRENCKHUIJSEN, geb./ged.(nh) Den Haag/4-11-1691, begr. Delft 13-10-1774, tr.kerk(nh) Delft 5-12-1716 1285. Adriana van SELLEN, geb./ged.(nh) Delft/1-6-1689, overl. Delft 5-1-1781. 1290. Steven BERNSZN, ged.(rf) Dodewaard 11-2-1691 ondertr./tr. Dodewaard 14-4/6-5-1714 1291. Maria/Maritjen CORNELISSEN. 1292. Willem Antonissen van GENT, geb. Avezaat, tr.(nh) Loosduinen 3-5-1711 1293. Marike Claaszen van OBRIGT, geb. Rijswijk. 1294. Zeger de JONGH, geb./ged.(nh) Tiel/29-12-1682, overl. na 9-10-1745, tr.kerk Avezaat 3-5-1706 1295. Angenis Stevens van WAERDENBURGH, geb. Zoelen, ged. Zoelen 28-1-1683, overl. na 9-10-1745. 1296. Frans Pieters DONKER ondertr./tr.kerk(rf) Waardenburg 11-3/2-4-1693 1297. Jenneke FLORES. 1298. Meindert Jaeves van den BERG, tr. 1299. Geertje PLUIJMS, overl. na 5-1740. 1300. Henrick Gijsberse van AKEN, ged.(rf) Waardenburg 16-8-1665, molenaar, overl. Waardenburg tussen 6-1720 en 24-12-1720, tr. voor 1700 1301. Geertje Hendricks SCOUTEN, geb. voor 1682, molenaarse Waardenburg, overl. Waardenburg 1746. 1302. Willem Aertse van BEUSECOM, geb. ca. 1697, tr. 1303. Geertruyd ROELOFS. 1308. Jan Aertse PELLE(GROM), geb. ca. 1669, schutter, overl. na 1745 ondertr./tr.kerk(rf) Waardenburg 21-7/11-8-1695 1309. Grietje Hendricks van BEUSECOM, ged.(rf) Waardenburg 1672. 1310. Jan Janse van de SANDT, tr. 1311. Lijsotte/lijsbet Gerritse van DIJC/DIEIJEN. 1346. Jurijen BLOEMESAED, tr.kerk(rf) Zutphen 20-9-1674 1347. Janna/Jenneke BERENDS (BOEJERS), overl. ca. 20-11-1690. 1348. Aris Wouterse van LEEUWEN, tr. 1349. Gerritje JANS. 1350. Peter (Petersz?) BROUWER, ged.(rf) Dieren 23-12-1665, tr. 1351. NN. 1352. Cornelis Michiels van HUIJSEN, ged. Leiden 31-8-1664, tr. Haarlem 23-6-1695 1353. Grietje JANS, geb. te Haarlem voor 1702, ovl. ca 1702. 1354. Jacob Willemse van KEULEN ondertr./tr.kerk(ned.herv.)(2) Culemborg 17-9/3-10-1718 Gerrighje THEUNIS GOES, geb. Utrecht, overl. voor 1720, tr.kerk(3)(nh) Culemborg 1720 Theuntje van VEEREVELD ondertr./tr.kerk(rf)(1) Culemborg 6-2/17-3-1698 1355. Niesje/Niesken ARIENS, tr.(1) Cornelis REYNIERSEN, overl. voor 1698. 1356. Pieter Jooste de VRIES, geb. Haarlem, tr. 1357. (Mar-)grietje Isaacse CASEE, geb. Haarlem. 1368. Hendrick ter BEEST, overl. voor 1710, tr. 1369. NN. 1370. Hendrik te LINDE, tr. 1371. Aaltjen te HOOGE. 1378. P(i)eter van DIJK, tr. 1379. NN. 1384. Lambert Adriaensz DOEDIJNS, ged.(nh) Doeveren 23-11-1670, Schout binnen Doeveren /1710, overl. voor 1715, tr.kerk(nh) Doeveren 23-10-1703 1385. Geertrui Sijmensdr van der STELT ondertr./tr.(sb)(2) Doeveren/Veen 6-4/5-5-1715 Johan COOLHAAS, tr.(3) Cornelis van der STELT. 1386. Jan Willemsz van VEEN, geb. Gorinchem ondertr./tr.kerk(nh) Veen 23-10/9-11-1706 1387. Sijken Aartse NIEUWKOOP, geb. Wijk. 1388. Jan Cornelisz. BAIJENS, geb. ca. 1680, ovl. 6-12-1758, tr. Heesbeen 26-12-1709 1389. Claasken BROUWERS, ovl Heesbeen 21-1-1757. 1390. Ari‰n Pitersz de MAN, watermolenaar, tr.kerk(2)(nh) Aalburg 18-5-1721 Bastiaantje Hermense PIEK, tr.(1)(sb) Eethen 18-4-1705 1391. Grietjen van TREVEL, overl. voor 1721. 1392. Andries Gijsbertszn. van WIJCK, geb. Aalburg tussen 1625 en 1630, overl. voor 1711 ondertr./tr.kerk(nh) Aalburg/Hedikhuizen 9-7/6-8-1678 1393. Mariken GERRITSDR., ged.(nh) Aalburg 10-2-1647, overl. voor 22-9-1684. 1394. Gijsbert Jansz. van de WETERING, ondertr.(1) Aalburg 8-5-1655 Anneke van WIJCK, geb. Aalburg tussen 1620 en 1625, overl. tussen 5-10-1670 en 24-1-1674, dr. van Gijsbert Barentsz. van WIJCK, ouderling,Burgemeester,schout en Anneke Dirksdr. WIJNTRACK/WINTERACK, tr.(2) 1395. Marieken Gielen VOS. 1398. Wouter Peterse van GAMMEREN, ondertr. Aalburg 12-11-1701 1399. Marie Meertens van BERGIJK, ged.(nh) Aalburg 21-3-1677. 1400. Jacobus TREFFERS, ged.(nh) Sprang 27-10-1688, overl. Baardwijk 4-1771 ondertr./tr.kerk(nh) Sprang 13-12-1710/1-1-1711 1401. Adraentje BOL, ged.(nh) 's-Gravenmoer 13-12-1682. 1402. Anthony KUYSTEN, ged.(nh) Baardwijk 8-1-1674, overl. Baardwijk ca. 13-11-1741 ondertr./tr.kerk(nh)(1) Baardwijk 12-4/9-5-1700 Willemijna (Willemijntje) GLAVIMANS, ged.(nh) 21-5-1679, overl. Baardwijk ca. 1710, dr. van Gelden Hendricx GLAVIMANS, diaken Capelle 1682/1683 en Anneken WILLEMS, tr.kerk(2)(nh) Baardwijk 29-4-1711 1403. Maria Ariens BURGERS (BORGER), ged.(nh) Sprang 21-7-1675, overl. Baardwijk ca. 7-12-1741. 1410. Toinis Toines/Teunis Teunis DUYVENDANS, ged.(nh) Vollenhove 2-5-1669, overl. Vollenhove 19-3-1750, tr. voor 1712 1411. Femmetje JANS. 1414. Dirk Claeses ASSENDORP, geb. Zwolle, ged.(nh) Zwolle 13-4-1702, Pander van 't land Vollenhoo +, overl. tussen 5-1735 en 10-1736 ondertr. Vollenhove voor, tr. 1722 1415. Hermina BRINKHUYS, geb. ca. 1700, winkelierse v.a. 1736, overl. Vollenhove 7-7-1751. 1432. Cornelis Christianus DROPSTEEN, geb. Kuinre-Dijk, otr. Blokzijl 20-2/6-3-1707 Blokzijl 1433. Jannetje Peters van de WOERT, geb. Baarlo (ov). 1434. Jan Copen TOORNENBURG, 1435. Jantjen ANDRIES. 1474. Gerdt VORTMANN, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen, ged.(el) Badbergen (D) 29-6-1688, keuterboer "kleine Vortmann", begr. Badbergen (D) 7-5-1747, tr. Badbergen (D) 18-11-1710 1475. Marke/Maria MEIJER von der MUSSLAGE, geb. Badbergen (D), ged.(el) Badbergen (D) 6-1-1690, overl. Badbergen (D), begr. Badbergen (D) 29-1-1727. 1478. Jan VROOMBEURS, overl. voor 1750, tr. 1479. NN, overl. voor 1750. 1480. Gerrebrant Claasse, doop (rk) Monnickendam 16-5-1695, begr. Monnickendam 12-3-1779, tr. (1) Geertruij Jans HOGELAND, begr. begr. Monnickendam 22-6-1730, otr/tr. Monnickendam (2)3-18/3/1731 1481. Jannetie Klaas 1486. Heijmen Cornelisse QUANT, tr.(1)(sb) Monnickendam 16-4-1690 Trijntje Jans JACOBS, overl. voor 1721, tr.(2)(sb) Monnickendam 8-11-1721 1487. Neeltje Jans DECKER, ged.(rk) Monnickendam 8-1-1694. 1488. Hinrich MIDDELBEEK, ged.(el) Badbergen (D) 17-3-1677, overl./begr. Badbergen (D) 11/14-10-1751, tr.kerk(1)(el) Badbergen (D) 15-5-1703 Anna Christina MIDDELKAMPF, begr. Badbergen (D) 8-12-1704, tr.kerk(2)(el) Badbergen (D) 9-1-1712 Catharina Maria B(tm)SKEN, ged.(el) Badbergen (D) 16-3-1685, begr. Badbergen (D) 23-9-1717, dr. van Gerdt B(tm)SKEN en NN, tr.kerk(3)(el) Badbergen (D) 9-10-1718 1489. Maria auf'n ORTHE, geb. ca. 1690, overl./begr. Badbergen (D) 12/15-10-1753. 1490. Dirk ARISZ, tr. 1491. Aafje JANS. 1496. Jan van SALINGE, poorter Monnickendam, tr.(sb) Monnickendam 25-8-1669 1497. Lijsbeth DIRCX. 1498. Pieter Cornelisz KARMELK, tr. 1683 1499. Grietje THIJMENS. 1504. Teunis JANSZ, ged.(rf) 17-8-1690, tr.kerk(rf) Schokland 17-7-1712 1505. Annetje WILLEMSDR.. 1506. Willem Pieters TOLL, geb. Volendam, ged.(nh) Volendam 28-8-1689, tr. Edam 3-8-1710 1507. Niesje MEINDERS, geb. Edam, ged.(nh) Edam 8-8-1691. 1516. Cornelis IJsbrands BRUIJN, tr. 1517. Grietje CORNELIS. 1528. Claas Arisz (Arents) OTTER, overl./begr. Oosthuizen/Beets 15/19-10-1752 ondertr./tr.kerk(rf)(1) Beets 17-2/3-3-1709 Maike (Maertie) SIJVERTS, overl. voor 4-1715, tr.(2) 1529. Lijsbeth Freriks STAF, ged.(rf) Oosthuizen 19-2-1696, overl./begr. Oosthuizen/Beets 31-10/5-11-1745. 1530. A(a)lbert PIETERSZ, schoenmaker, tr. 1531. Maartje PIETERS. 1536. Pytter Hoytes LIEUWMA, geb. Lierordt (O.Fr), ged.(nh) Lierordt (O.Fr) 16-3-1662, Stads-omroeper Dokkum (1716), tr.kerk(2) 4-11-1708 Aukje KENTER, tr.kerk(1)(nh) Dokkum 6-11-1687 1537. Hiltje Jacobs SYTSMA, ged.(nh) Dokkum 27-3-1664. 1538. Jacob CLASEN, geb. Sauwerd ondertr./tr.kerk(ned.herv.) Groningen 22-10/8-12-1681 1539. Maria HUISINGH (HUESINK), ged.(nh) Groningen 4-1-1660. 1548. Fedde JOBS, geb. Sint Anna-Parochie, tr.kerk(nh) Sint Anna-Parochie 21-9-1684 1549. Diewer PIETERS, geb. Sint Jacobi-parochie. 1568. Jacob le NOBLE, ondertr. Leeuwarden 23-6-1694 1569. Anna SIMONS. 1570. Abel THIBAULT, tr. 1571. Susanne Catharine DUPRÉE 1632. Jacobus BERSÉE, tr.kerk 1716 1633. Nijnke HENDRIKS. 1650. Rijkele Cornelis PROSE, afk. Bergum, tr. Bergum 17-8-1732 1651. Aaltjen FREEKS, afk. Bergum. 1652. Jan PYTTERS, geb/ged. Tietjerk 7/29-4-1719, ovl voor 1772, tr. 1653. Sijtske ROELS, ged. Suawoude 15-1-1719. 1654. Jan Oedzes, getr. 1655. Trijntje. 1666. Allert KLAASSEN (Allardus Nicolay), ovl.tussen 15-10-1723 en 17-1-1725, executeur Smallingerland, bijzitter en pv. grietman, tr. ca 1675 1667. Rimkien MINDERTS, ovl. na 16-1-1725 1888. Gillis Jansse van BEVEREN, geb. St.Annaland ca. 1635, landman, begr. St.Annaland 16-4-1720 ondertr./tr.kerk St.Annaland 28-4/2-5-1663 1889. Cathalina Jans MOSTMAN/MOSTMANS, geb. St.Annaland ca. 1636, begr. St.Annaland 7-10-1718. 1890. Pieter Gilisse BUSTRAAN, geb. Kapelle 1633, ondertr. Kapelle 12-5-1656 1891. Geertruy Adriaens BRAND. 1900. Adriaan Leendertse POOT, geb. Oud Vossemeer tr. Stavenisse 18-8-1688 1901. Willemijntje INGELS ged. Stavenisse 29-7-1668 (ned.herv.), begr. Stavenisse 8-11-1726. 1902. Jan Klaasse TICHON, geb. Made, overl./begr. Stavenisse 9/14-2-1730, otr.Stavenisse 8-10-1683 1903. Adriaantje Jans VERBEEK, ged. Stavenisse 28-1-1663 (ned.herv.) overl./ begr. Stavenisse 9/13-10-1729 1920. Bouwen Cornelisz. SNIJDER, geb. Heinenoord ca 1611, ovl. Heinenoord 7-7-1651, tr. Heinenoord 27-5-1640 1921. Janneke Cornelisdr. WAALBOER, geb. Heinenoord 1620. 2016. Cornelis Hensriksze van PROIJEN, tr. 2017. Pleuntje JANS. 2024. Hendrik Adriaansz. HUIJSERS, geb. Ridderkerk ca 18-11-1657, tr (1) Maasdam 2-3-1687 Neeltje SNEUKELAER, geb. Maasdam ca 1648, ovl 's-Gravendeel 1694, dv. Cornelis Jakobszn. SNEUKELAER en Maaike Cornelisdr. BESTEBROER, tr.(2) Ridderkerk 4-5-1698, 2025. Neeltje Cornelisse LEEUWENBURG, geb. ca 15-3-1665 Ridderkerk, ovl. ca 31-8-1703 's-Gravendeel. 2026. Willem Simonsz NOORTDIJCK, geb. Ridderkerk ca 1660, tr. Ridderkerk 11-11-1688 2027. Lijntje Ariens KALIS, geb. Ridderkerk ca 18-9-1667. Generatie XII 2048. Tiarck BONTKENS, overl. tussen 7-1-1685 en 27-5-1687, tr. 2049. Tetje WIJPKES. 2050. MOGELIJK (geen bewijs gevonden!) Heijne JANS 2054. MOGELIJK (geen bewijs gevonden!) Nantko HEEREN 2055. MOGELIJK (geen bewijs gevonden!) ENSTE. 2056. Eppo ENNES, overl. tussen 30-12-1674 en 25-2-1675, tr. 2057. Anna FOLKERTS, overl. na 25-2-1675. 2058. Hindrik JANS, overl. na 30-12-1674, tr. 2059. NN. 2060. Sebo HARMENS, geb. voor 1620, overl. na 20-2-1678, tr. voor 1641 2061. Renske NN, geb. voor 1625, overl. na 20-2-1678. 2062. Habbe Tiabbes HUISINGE, overl. tussen 1667 en 1678, tr.(2) Geertruid ENGELBERTS, tr.(1) 2063. Renske HARMS. 2064. Hindrick HOMMES, overl. voor 1653, tr.(1) Ike NANNENS, dr. van Nanno TIAERDTS en Bonne NN, tr.(2) 2065. Nanneke/Nancke BERENTS, tr.(2) Pieter CLAESENS. 2066. Ude (Udo) NANTKENS, carspelman op de Mieden, tr. 2067. Syben SYBOLTS, geb. ca. 1605, overl. Meeden 2-11-1665, tr.(2) Sebo BONNENS, overl. voor 1660. 2068. Tiarck FEIJES, geb. ca. 1615, tr. 1637 2069. Swane HARMENS, tr.(1) Aeldrick LUPPES, overl. voor 1637, zn. van Luppo MEKENS/MECKENS en Thede/Teha/Thyda AELDRICKS. 2070. Bouwe NANTKENS, tr. 2071. Hebele HARMENS. 2072. Jemmo BRONGERS, overl. Baamsum 17-5-1666, tr.kerk(nh) Nieuwolda 10-10-1658 2073. Trijntje HAIJENS. 2074. Detmer FRANSEN, geb. Meeden 1622, sylvest,luitenant op de Meeden, overl. Meeden 17-3-1676, tr.(2) ca. 1670 Eelberen Sybolts DIDDENS, geb. Bunde (D), overl. voor 1683, dr. van Sybolt REENTS en Bontie DIDDENS, tr.(1) 1650, tr.kerk Zuidbroek 24-5-1650 2075. Hilletie/Hilke Joghums STICKER, geb. Zuidbroek ca. 1627, overl. Meeden 29-4-1666. 2076. Jan Geerdts BUSSCHERS, geb. ca. 1625, ouderling,brouwer op de Mieden, overl. 17-12-1679, tr. 2077. Louwe EENJES, geb. ca. 1634, overl. Meeden 28-8-1680. 2084. Hemmo UBBENS, tr.(2) Hille JANS, tr.(1) 2085. Aelcke JANS, overl. voor 2-1668. 2086. Ubbo MENNENS, tr.(1) Haicke STEIJES, ged.(nh) Midwolda 25-5-1598, overl. Midwolda 17-4-1632, dr. van Steije SEBES en Tyadduwe SYNCKENS, tr.(2) 2087. Hille JANS. 2088. Johann Michael Palatinus KNOTTNERUS, geb. Hagenhausen (D) 23-4-1617, Predikant NH gemeente O-Friesl, overl. ca. 1684, tr. ca. 1639 2089. Juliana BOULENIUS, overl. Usquert 14-1-1686. 2090. Samuel HILLENIUS, geb. Alkmaar 1609, Predikant 't Zand, overl. 't Zand 25-9-1672, begr. 't Zand, ondertr. Groningen 31-8-1639 2091. Geesien MELCHERS, overl. 't Zand 2-5-1662, begr. 't Zand. 2092. Hemmo LUYRDTZ, Molenaar te Meeden, overl. na 1635, tr. 2093. Tialde Gerrits STICKER, geb. voor 1-1599, overl. tussen 1635 en 1-10-1641. 2094. Pieter van LINGEN, overl. na 2-1647, tr. 1630 2095. Remen WALDRICKS, geb. ca. 1603, overl. Beerta 20-3-1653. 2132. Jan DILLING, geb. voor 1624. 2134. Arent TEENGE. 2136. Sijpko HEERENS, ged.(nh) Midwolda 12-9-1604, overl. tussen 6-7-1648 en 10-10-1649, tr.(1) Wendelke PHOPKES, overl. tussen 21-9-1636 en 27-8-1638, tr.(2) 2137. Eltjen Jans BROYELS, tr.(2) 1651 Claes FICKES, kerkvoogd Eexta, ondertr.(3) Winschoten 11-8-1667 Pompeius OOMKES, advocaat,diaken Winschoten. 2138. Sijntko TIDDENS, tr.kerk(nh) Zuidbroek 25-6-1637 2139. Bouwe HEWENS. 2140. Wibrand AMSINGH, geb. Zuidbroek 1602, overl. Zuidbroek 13-8-1656, tr. 2141. Eppjen FOCKENS, geb. Zuidbroek 1613, overl. Zuidbroek 10-3-1664. 2152. Hindrick HARMENS, overl. voor 22-5-1655, tr. 2153. NN. 2154. Abel OCKES, overl. voor 22-5-1655, tr. 2155. Anna TIJES. 2168. Feike/Feije ALRICHS/AELDRIX, overl. na 12-6-1656, tr. 2169. Frouwe BOELES, overl. 1657, begr. Blijham. 2170. Jacob HINDRICKS, tr.(HC) Blijham 21-5-1631 2171. Dewer SEBES. 2172. Boele OCKES, overl. na 12-1-1649, tr. 2173. Geertien BOELES. 2174. Aeilko BOELENS, tr. 2175. Wendelke COENES, overl. voor 20-4-1668. 2276. Thomas WELP, geb. Leer (D), overl. Stapelmoor (Duitsl>) 3-2-1731, tr. 2277. NN. 2496. Gerrit DIRKSZE, geb. Kortenhoef voor 1610, tr. 2497. NN. 2560. Henrick Gerrits van ALPEN, korenmolenaar, overl. ca 1680, Abcoude tr.(2) 1676, tr.kerk(nh) Scherpenzeel 3-12-1676 Derckjen JANSEN ondertr./tr.kerk(nh)(1) Scherpenzeel 14/25-3-1658 2561. Gijsbertien RIJCKS(EN), overl. 1673. 2562. Michiel Christiaen van BOCKHOVEN ondertr./tr.kerk(rf) Haarlem 15/29-7-1657 2563. Catalijntje Jans van LIMMEN. 2564. Thomas Jacobsz (van) LONDEN, ged.(rf) Amersfoort 21-12-1638, overl. voor 5-1688 ondertr./tr.kerk(rf) Amersfoort 18-8/16-9-1659 2565. Maria (Marij) TIELEMANS. 2568. Gerrit Pieters van SPRENGHUIJSE BREE, begr. Den Haag 13-4-1717, ondertr. Delft, tr.kerk(nh)Delft 22-3-1682 Bij zijn huwelijk gaf hij aan van Voorburg te komen. 2569. Annetje Leenderts van der HOEVEN, begr. Delft 13-8-1736. 2570. Johannes Bastaensz van SELLEN, geb./ged.(nh) Delft/14-2-1662, Timmerm.gezel scheepsw.Haagpt. ondertr./tr.kerk(nh) Delft 11/26-3-1684 2571. Maria Rutten van IJSELSTEIJN, geb. ca. 1653. 2580. Bernt TOENISSEN, geb. Puiflijk ondertr./tr.kerk(rf) Dodewaard/Hiem 3/25-5-1690 2581. Anna Stevens van LEUVEN. 2588. Job de JONGH, geb./ged. Zoelen/6-6-1658, overl. Tiel na 1711, ondertr. Tiel 15-10-1682 2589. Willemken JANS, geb. Leeuwen. 2590. Steven JASPERS, tr. 2591. NN. 2600. Gijsbart HANRICKS (van AKEN), molenaar Weerdenburgh, tr.kerk(rf) Waardenburg 20-11-1664 2601. Anneke FRANS, tr.(1) Paulus HERBERTSZ, overl. voor 11-1664. 2604. Aert Hendrijckx van BEUSECOM, geb. Waardenburg ca. 1650 ondertr./tr.kerk(rf) Waardenburg/Neerijnen 1/26-1-1676 2605. Matjen/Metje GERRITS, ged. Waardenburg 16-4-1659. 2616. Aert Jansse PELLEGROM, ged.(rf) Waardenburg 20-7-1634, tr.kerk(rf) 24-3-1665 2617. Jantgen PETERS. 2618. Henric Petersen van BEUSECOM, geb. Waardenburg ca. 1630, overl. voor 18-12-1680, tr. 2619. Geesken Willems de JONGE, overl. voor 8-1-1728. 2704. Michiel Michiels van HUIJSEN, ged. Leiden 14-9-1635, lakenbereider, ovl voor 1673, tr. Leiden 21-4-1656 2705. Jannetje Jans van KERCHEM, ged. Leiden 10-2-1635, tr. (2) Hendrick Jans THEODORUS, geb Rijssen voor 1654 (Frankrijk) 2712. Joost Jansz de VRIES, tr.kerk(rf) Haarlem 5-2-1673 2713. Lijsbeth KANEKEN, tr.(1) Abraham JORISZ, overl. voor 1673. 2768. Arien Lamberts DOEDIJNS, ged.(nh) Doeveren 25-5-1642, tr.kerk Doeveren 2769. Gijsbertien HUYBERTSEN, ged.(nh) Doeveren 26-11-1645. 2770. Sijmon NN, tr. 2771. NN. 2782. Gerard van TRIJVEL, tr. 2783. Anneken WALCHENAAR. 2784. Gijsbert Barentsz. van WIJCK, geb. Aalburg ca. 1579, ouderling,Burgemeester,schout, overl. tussen 13-4-1641 en 23-2-1642, tr.(2) Geertruijd/Geertgen Aertsdr. van der SLUIJS, geb. tussen 1550 en 1560, overl. voor 1620, dr. van Aert Allaertsz. van der SLUIJS en NN , tr.(1) Heusden 15-5-1626 2785. Anneke Dirksdr. WIJNTRACK/WINTERACK, geb. ca. 1590. 2786. Gerard Arriensse, tr. 2787. Eeltie Joppendr. van der DUSSEN. 2796. Pieter Woutersen van GAMMEREN, geb. Wijk, ondertr.(2) Aalburg 22-11-1677 Dircksen BASTIAENSEN ondertr./tr.kerk(nh)(1) Aalburg 10-6/6-7-1671 2797. Dingena AARSE, overl. voor 1677. 2798. Maerten Jacobsen BERGIJK, tr.(2) Ariaantje Robberts van KERKWIJCK, tr.kerk(1)(nh) Aalburg 20-5-1674 2799. Mecheltje EVERTS. 2800. Philip Jans TREFFERS, geb. tussen 1652 en 1656, overl. voor 1733 ondertr./tr. Sprang 14-6/4-7-1683 2801. Dingena Conelissen SPONSE, overl. Sprang 5-1731, tr.(1) Christoffel Laurense CUYPERS, ged.(nh) Sprang 30-10-1650, overl. Sprang voor 14-6-1683. 2802. Sijmen Adriaensse BOL, geb. ca. 1659, overl. na 1720, tr.kerk(nh) 's-Gravenmoer 15-3-1682 2803. Janneken Peeters BLOCK, overl. voor 1706, tr.(1) Jacobus Sijmens GEUS, overl. voor 1682. 2804. Tonis/Antony KUIJSTEN, ged.(nh) Baardwijk 29-10-1645, overl. voor 30-1-1697, tr. Baardwijk 1-1670 2805. Peterke Bartels van den HEUVEL. 2806. Arien Teunisse BORGER, tr. 2807. Jenneke WOUTERS. 2820. Toinis HEYNEN, wever, tr. 2821. Mette JACOBS. 2828. Claes Jansen van ASSENDORP, geb. Zwolle ca. 1675, begr. Zwolle 14-1-1717 ondertr./tr. Zwolle 30-9/16-10-1693 2829. Hendrikjien Jans van ELEN, geb. Kampen ca. 1660, begr. Zwolle 18-6-1720, tr.(1) voor 1693 Derck GEERLICHS, overl. voor 1693. 2948. Gert OHSING, begr. Badbergen (D) 14-3-1706, tr.kerk(el) Badbergen (D) 18-12-1686 2949. Hille VORTMANN, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen ca. 1652, ged.(el) Badbergen (D), erfopvolgster Kleine Vortmann, begr. Badbergen (D) 15-6-1737. 2950. Rolff MEIJER von der MUSSLAGE, colon 1/4 erf Meyer in Wold(B), begr. Badbergen (D) 19-3-1704, tr.kerk(el) Badbergen (D) 20-11-1681 2951. Trinke VORTMANN, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen 1653, begr. Badbergen (D) 16-8-1721. 2960. Klaas GERBRANDS, geb tussen 1665 en 1670, tr. Monnickendam 17-1-1693 2961. Catalijntje JOOSTES, geb voor 1680, 2972. Mogelijk:(!) Cornelis Cornelisse QUANT, binnenlandvaarder, geb. A'dam Bron: Hans Spruit 2974. Jan Gerritse DECKER, tr. 2975. Grietje CORNELISSE. 2976. Christopher MIDDELBEEK, begr. Badbergen (D) 1-2-1717, tr.kerk(2)(el) Badbergen (D) 5-3-1680 Anna R(tm)BE, tr.kerk(1)(el) Badbergen (D) 10-9-1676 2977. Catharina NN, begr. Badbergen (D) 5-3-1680. 2996. Cornelis KARMELK, tr. 2997. NN, tr.(2) Harmen JANSZ. 3008. Jan LOUWEN, tr.kerk(rf) Schokland 24-5-1691 3009. Liesbeth GERRITS. 3012. Pieter Jakobsz. TOL, ged.(rf) Volendam 24-11-1658, begr. Volendam 13-2-1741, tr.kerk(rf) Edam 31-3-1680 3013. Maretje Heijnse PRONK, ged.(rf) Edam 12-11-1659, begr. 27-7-1736. 3014. Meijndert Aartsz BAKKER, tr. 3015. Maaritje Jans SWARTHAS. 3056. Aris JACOBS, tr.kerk Beets 3-10-1688 3057. Trijntje HEIJNSDR. 3058. Frederik (Mr) STAF, chirurgijn, begr. Oosthuizen 26-1-1728, tr. 3059. Keuntje Claas Dirks SALMANDER, geb./ged.(rf) Oosthuizen 30-11-1659/25-1-1660, begr. Oosthuizen 20-12-1727. 3072. Hoytet Pieters LIEUWEMA, sergeant, chirurgijn, ondertr. Dokkum 10-5-1643 3073. Dieueke Hanses WENTH. 3078. Jacob HULSINK/HUESINGE/HUISINGH, tr. 3079. Ellichjen/Elletjen JACOBS. 3142. Johannes DUPR, tr.kerk(nh) Den Haag 14-3-1660 3143. Josina HULSCHER. 3264. Abraham Kasper BERS, geb. ca. 1670, tr.kerk 1691 3265. Rachel van DORSTEN. 3300. Cornelis BAUKES, ged. Suawoude 13-11-1664, tr. 3301. Antje RYKELES. 3304. Pytter JETSES, geb. Tietjerk ca 1682, tr. 3305. Vroukjen JANS, ged. Tietjerk 13-9-1683, ovl voor 1772. 3306. Roel JOCHEMS, tr. 3307. Pijttje SYMENS. 3334. Mindert CORNELISZ, overl. tussen 1696 en 1700, executeur, dorps- rechter en ontvanger, bijzitter en mederechter, tr. 3335. Sitske ALBERTS. 3776. Jan Gilisse van BEVEREN, geb. Basel (België), ged.(rooms katholiek) Basel (België) 17-7-1601, overl. Basel (België) ca. 1657, tr. ca. 1632 3777. Crijntje GOOSSENS, geb. 1601, overl. 1672. 3778. Jan Janse MOSTMAN, geb. Kalmthout (België), wagenmaker te Stavenisse (1632)en St. Annaland (1636), daarna te Bergen op Zoom tr.(2) Bergen op Zoom 2-6-1648 Sara NICOLAES, tr.(1) voor 1632 3779. Janneken JANSDR, geb. Stavenisse ca. 1606. 3780. Gillis Maljaerts BUSTRAAN, geb. Booggilde ca. 1670, Schepen Kapelle 1636-1665, begr. Kapelle, tr. 3781. Mayke Pieters STORM. 3782. Adriaan BRAND, glazemaker, begr. Kapelle 1666, tr. 3783. Magdalena MARTENS, geb. Booggilde ca. 1656, begr. Kapelle. 3800. Leendert POOT (overl. na 1707). 3802. Ingel HUBRECHTS, ged. Stavenisse 13-5-1640, tr. 3803. Crinke WILLEMS. 3806. Jan Jans VERBEEKE, otr./tr. Stavenisse 31-5/22-6-1653 3807. Katelijntje Jans van ROSSEM, geb. Bommede. 3840. Cornelis Andriesz. SNIJDER, geb. Heinenoord ca 1555, bouwman, veehouder, ovl.Heinenoord 17-3-1613, tr. ca 1606 3841. Adriaantje Joostendr. 3842. Corneille (Kees) WAELBOER, geb. ca 1595, ovl. vóór 16-11-1653, tr. 3843. Leentje Willemsdr. PENNINCK, doop Ridderkerk 20-3-1586, ovl. na 16-11-1653. 4048. Adriaan Crijnen (Arij) HUIJSER, geb. Ridderkerk ca. 9-12-1612, tr. Ridderkerk 13-3-1639 4049. Pleuntje Hendriks van KEULEN. 4050. Cornelis Wouterszoon LEEUWENBURG, geb. Ridderkerk ca 8-2-1620, tr. Dordrecht 27-5-1662 4051. Adriaantje Cornelisdr. GLEIJNSE. Generatie XIII 4096. Bontko TJAPKES, geb. Noordbroek ca. 1580, tr. 4097. Anna ROTGERS, geb. Noordbroek. 4098. Wijpko TIACKENS, overl. voor 17-2-1667, tr. 4099. Imke MENTCKES. 4100. MOGELIJK (geen bewijs gevonden:) Jan HEIJNES 4101. MOGELIJK (geen bewijs gevonden:) Marritien JANS 4114. Folkert PETERS, overl. voor 2-1611, tr.(HC) Noordbroek 9-5-1603 4115. Aebell JANSEN, tr.(2)(HC) Noordbroek 18-12-1611 Gerryt JACOBS, overl. voor 1629. 4120. Harmen SEBES, geb. voor 1605, overl. na 1659, tr.(2) Doe NN, geb. voor 1595, overl. na 1638, tr.(3) Fosse REINERS, overl. na 1659, tr.(1) 4121. Engel NN, geb. voor 1605, overl. voor 1638. 4128. Hommo TIACKES, overl. Zuidbroek 7-12-1620, tr.(2) Tiacke JANS, dr. van Jan Jans GAARLANDER (de oude) en NN, tr.(1) 4129. Imke HENDRICKS (Doedes?), overl. voor 1627. 4130. Berent HARMENS, tr. 4131. Ave BERENDS. 4132. Nancko BOUWENS, tr. 4133. Emme UDENS. 4134. Sijbolt/Sijbelo REINTS, geb. ca. 1585, kerkvoogd Meeden, overl. voor 1-6-1631, tr. ca. 1585 4135. Wije RITSES, overl. voor 1631, tr.(2) Hayo DERCKS, geb. Scheemda. 4136. = 2168. 4137. = 2169. 4138. Harmen ELTIES, tr. 4139. Tette NN. 4140. = 4132. 4141. = 4133. 4142. Harmen ELTIES, tr. 4143. Griete NN. 4144. Brunger REMCKES, landeigenaar, tr. 1613 4145. Abele\Eebele JEMMES. 4146. Hayo NANNES, tr. 4147. Anna NN. 4148. Frans JOANSEN (Jans), geb. Meeden ca. 1590, lb+kerkvoogd Meeden,hopman, overl. Meeden ca. 3-1634, tr. ca. 1615 4149. Gijsele/Geese Alberts DETMARS, overl. Meeden na 26-6-1652, tr.(2) Egbert Gijsberts BRESSER. 4150. Jochumb Hindrickx STIJCKER, tr. 4151. Eene APKES. 4152. Geert Jans BUSSCHERS/BOSSCHERS, tr. 4153. Elijsabeth GEERTS, tr.(2)(hc) Zuidbroek 24-2-1641 Egbert Gijsberts BRESSER. 4154. Eenje MEERTENS, overl. na 22-12-1649, tr. 4155. Moeder EGGENS, geb. Meeden 1604. 4168. Ubbo ROTGERS, tr. 4169. Ebbe HEMMENS. 4170. Jan WILLEMS, tr. 4171. Geeske NN. 4172. Menne BERNARDUS, tr. 4173. Grete NN. 4174. Johan PETERS, geb. Groningen, tr.kerk(nh) Midwolda 21-5-1598 4175. Epke HAPKENS, geb. Finsterwolde. 4176. Johann KNOTTNERUS, geb. Eger (nu Cheb,Tsjechi‰) ca. 1580, Rector Gymnasium Neumarkt, tr. 20-10-1607 4177. Barbara EUVELSTETTER, geb. Neumarkt (D). 4180. Cornelis Cornelisz. van HILLE (HILLENIUS), geb. Norwich (Norfolk,England) 1568, Pred.Alkmaar '96-'10,Groningen, overl. Groningen 13-1-1632, begr. Groningen, tr.(1) Rotterdam 30-11-1589 Annitgen ALEWIJNS, tr.(2) Alkmaar 30-4-1606 4181. Barbara CONINGH. 4184. Luirt/Luyrdt DOENS/DOEDENS, geb. ca. 1565, overl. na 7-3-1628, tr. 4185. Nancke LUIRTS, geb. ca. 1565, overl. ca. 1625. 4186. Gerrit Hendriks STICKER, in 1610 schatbeurder Zuidbroek, tr. 4187. Hermeke/Harmcke NN. 4188. Hayo van LINGEN, overl. na 9-1635, tr. 4189. Dewer NN. 4190. Waldrick NANTKENS, overl. Beerta 13-6-1623, tr. voor 15-3-1606 4191. Tya FRERICKS, overl. Beerta 26-5-1623. 4272. Heero SIJPKENS, geb. ca. 1575, eigenerfde te Eexta, overl. tussen 6-1-1618 en 27-5-1629, tr.kerk(nh) Midwolda 15-7-1604 4273. Ette BONNENS, overl. voor 27-5-1629. 4274. Jan TAMMENS, geb. 1586, kerkvoogd te Eexta, overl. Eexta 16-4-1653, tr. 4275. Ebbe HAYES, overl. Eexta 5-6-1633. 4276. Tiddo TJADENS, geb. ca. 1570, kerkvoogd Zuidbroek, overl. voor 1640, tr. ca. 1595 4277. Hemke FOCKENS. 4278. Jacob NN, tr. 4279. Heeuwo NANNENS. 4308. Ocko SIJNECKES, overl. na 3-2-1620, tr. 4309. Hemme NN, overl. na 3-2-1620. 4336. Aeldrick/Alert FEIKENS/FEIJES, overl. voor 15-4-1622, tr. 4337. Tijbe SIJBENS. 4340. Hindrick WARNCKES, geb. ca. 1550, overl. voor 29-5-1633, tr. ca. 1580 4341. Imke NN. 4342. Ocke BOLES, overl. voor 21-5-1631, tr. 4343. Hille (OCKES). 4344. = 4342. 4345. = 4343. 4348. Boelo SIJBKENS, overl. voor 14-9-1644, tr. 4349. Frouwe BOELENS, overl. na 18-11-1651. 4350. Coene HINDRICKS, geb. ca. 1585, landbouwer,won.Bellingwolde, overl. Bellingwolde voor 20-9-1639, tr. 4351. Ette TIJAERTS. 4992. Dirck Cornelisse SCHEEPMAKER, overl. Kortenhoef ca. 1626, tr. 4993. Apollonia ADRIAENS, overl. na 1650. 5120. Gerrit Jans van ALPEN, molenaar (of:muller), overl. ca. 1656, tr. voor 1625 5121. Maria Pauwels van ESTVELT, overl. na 1664. 5122. Rijck AELBERTSZ, ovl. tussen 1656 en 1659, 5123. Gerritje JANS, ovl. Scherpenzeel 13-12-1673. 5128. Jacob EVERTSEN, overl. na 9-1659, tr. 5129. NN. 5136. Pieter Pieters van SPRINCKHUIJSEN BREE, kwam van Voorburg, ondertr./tr.kerk(nh) Voorburg 27-4/12-5-1658 5137. Pietertje Lambrechts van DIJCK. 5138. Leendert van der HOEVEN, overl. voor 10-1671, tr. 5139. Lijsbeth CLAES. 5140. Bastiaen Simons van SELLEN, overl. voor 6-3-1665, tr.kerk(nh) Delft 19-6-1655 5141. Maria Tijmens (Sijmens) van der LINDEN. 5142. Ruth Dircxs van IJSELSTEIJN, timmerman Pannepoort Gasthspl., tr.(1) NN (verm:Agneesje Jans), tr.(2) Neeltje JANS, tr.kerk(3)(nh) Delft 11-7-1648 5143. Neeltje ARIS, begr. Delft 11-7-1663. 5162. Steven Jans van LEUVEN, tr.kerk(rf) Dodewaard 11-5-1645 5163. Catharina Willems van SUTPHEN. 5176. Onb. vader, tr. 5177. Anthonetta SEGERS, tr.(2) Peter Korsten de JONGH. 5232. Jan PELGROMMSEN, tr. 5233. NN. 5408. Michiel van HUIJSEN, geb.voor 1609, ovl 1635, tr. 5409. Elisabeth Jans (Lijsbeth) MARLIER, geb. voor 1609, tr ca 1635 (2) Gillis Pieterz de GILDE, tr 1639 (3) Pieter BOEDEIN 5410. Jan Cornelisz van KERCHEM, geb. voor 1601, schipper, ovl. voor 1636, otr. Leiden 4-6-1620 5411. Sara Pieters WIAERT, geb. Leiden voor 1601, ovl. na 1674 (mogelijk buiten Leiden 19-9-1684), tr. (2) Cornelis Willebrords van DOBBEN, kleermaker 5536. Lambert op 't SLUIS-VELD, tr. 5537. Lijsken NN. 5538. Huijbert Ariensen van WIJK, kerkmeester binnen Doeveren ondertr./tr.(2) Doeveren 8/27-5-1677 Mariken AERTS, tr.kerk(1)(nh) Doeveren 10-5-1643 5539. Hendricksken Jans BOERKENS, overl. voor 5-1677. 5568. Barent/Be(e)rent Rochusz. van WIJCK, geb. ca. 1538, Burgemeester, overl. voor 24-10-1615, tr. 5569. Anneken GIJSBERTSE, geb. tussen 1540 en 1550, overl. voor 31-12-1608. 5570. Dirck Anthonisz WIJNTRACK, tr. 5571. Catharina Bartholomeusdr. van der VOLLEGAERT. 5600. Jan Andriessen CUYPER, geb. Waalwijk tussen 1615 en 1620, overl. Sprang 1673 ondertr./tr. Sprang 3/25-6-1631 5601. Mayke Jans TIMMERMANS, ged.(nh) Sprang 9-6-1618, overl. Sprang 1674. 5604. Adriaen Sijmenssen BOL, overl. tussen 3-4-1668 en 23-5-1669, tr. voor 1643 5605. Peeterken (Peerken,Petronella) COP, overl. voor 16-12-1694. 5606. Peter Adriaenssen BLOCK(EN), schipper, overl. Dongen ca. 1673, tr. voor 7-10-1633 5607. Maeycken Adriaen Mercelissen de CLUIJTER. 5608. Antonie Jansz KUIJSTEN, geb. Baardwijk ca. 1600, Burgemeester Baardwijk 1640, overl. Baardwijk voor 8-9-1674, tr. ca. 1632 5609. Jenneken Antonissen van GIERSBERGEN, geb. ca. 1610, overl. ca. 1684. 5610. Barteld van den HEUVEL, geb. ca. 1610, tr.kerk(ned.herv.) Baardwijk 3-3-1636 5611. Peterken BARTELS. 5656. Jan Jansen ASSENDORP, geb. Zwolle ca. 1650 ondertr./tr. Zwolle 11/28-11-1671 5657. Hendickjen JANSSEN, geb. ca. 1650. 5898. Arend zum VORDE, geb. ca. 1610, keuterboer "kleine Vortmann", overl. ca. 1665, tr.kerk(el) 1645 5899. NN. 5902. Albert VORTMANN, geb. ca. 1625, colon 1/2erf "Detert Vortmann", overl./begr. Badbergen (D)/4-7-1673, tr.(2) Geseke THUMANN tr.(1) ca. 1650, tr.kerk(el) Badbergen (D) 5903. NN, overl. ca. 1653. 5920. Gerbrand KLAAS, afk. van Purmer, tr. Monnickendam (rk) 15-8-1660 5921. Trijntje PIETERS. 5922. Joost PIETERS. 6024. Jacob Cornelis TOL, tr. 6025. Neel PIETERS. 6026. Heijn Albertse PRONK, tr.kerk(1) 3-3-1641 Trijn JANSE, tr.(2) 6027. Stijntje CORNELISDR.. 6146. Hans WENDT, soldaat, tr.kerk(nh) Dokkum 12-3-1608 6147. Rina FOKKERTSDR. 6528. Abraham Bersee, tr.kerk 1666 6529. Mintie JACOBS. 6600. Bauke Halbes ALGERA, tr. Suawoude 8-5-1659 6601. Sipkje CORNELIS. 6608. Jetse GERRYTS, boer, ged. Tietjerk 30-3-1635, ovl. voor 1710, tr. 6609. Tet PYTTERS, geb. ca 1660. 6610. Jan Jans DILKES, tr. 6611. Jeltie Sierx. 6668. Cornelis WYBESZ., ovl. ca. 1677, executeur Smallingerland. 7552. Matthijs Gilissen van BEVEREN, geb. Basel (België), ged.(r-kath.) Basel (België) 1565, tr.kerk Basel (België) 8-6-1587 7553. Amelbergha van POLVLIET, ged.(rooms katholiek) Basel (België) 1565, overl. Basel (België) 26-8-1632. 7556. Jan MOSTMAN, tr. 7557. NN. 7560. Maljaerts BUSTRAAN, tr. 7561. NN. 7562. Pieter STORM, tr. 7563. NN. 7564. Anthonie BRAND (de NAYER), ged. Biezelinge 1580, tr. 7565. Adriaentje JASPERS. 7686. Willem Pietersz. PENNINCK, geb. Ridderkerk ca. 1550, ovl. te Ridderkerk voor 10-9-1626, landbouwer, veehouder, tr. 7687. Baeltje Pieters HUIJBERTS, geb. Ridderkerk ca 1560, ovl Ridderkerk ca. 11-5-1632. 8096. Crijn (Quirijn) Ariens HUIJSER, geb Charlois, ca 1570, landbouwer, landeigenaar, ovl. Slikkerveer 23-4-1653, tr. 20-10-1602 8097. Leijntgen Lydia Ploenen VERSCHOOR, geb. IJsselmonde 1570, ovl. 11-1-1625. Generatie XIV 8192. Tiapcko EGGENS, overl. na 2-8-1626, tr. 8193. Poppe NN, overl. voor 18-10-1624. 8194. Rotger HENDRIKS, geb. ca. 1550, overl. voor 23-3-1618, tr. 8195. Wye "ROTGERS", overl. tussen 8-4-1618 en 13-10-1618. 8196. Tiaecke/Tjakko TAMMES, geb. ca. 1550, tr. voor 1600 8197. Geertje/Geertien WIJPKENS, geb. ca. 1550. 8240. Sebe NN, tr. 8241. NN. 8256. Thiarck HOMMES, tr. 8257. NN. 8258. Doede EDSES, tr. 8259. Haike BARTELS. 8268. Reints SIJBELS, tr. ca. 1560 8269. Moeder TIARCKENS. 8270. Ritse ABELS, overl. na 22-6-1627, tr. 8271. NN. 8272. = 4336. 8273. = 4337. 8288. Remko BOIJENS, tr. 8289. Rense BRUNGERS. 8290. Jemmo TAMMES, tr. 8291. Wiven NN. 8292. Nanno HAYES, tr. ca. 1590 8293. Edske HEEUWENS, overl. voor 4-8-1640. 8296. Johan JOHANSEN, geb. ca. 1545, landbouwer,kerkvoogd GDW 2478, overl. Meeden 26-10-1624, tr. 8297. Hendrikje NN, (GDW 2477), overl. Meeden 30-8-1603. 8298. Albert HARMENS, tr. 8299. Wipke NN. 8300. Hindrick Joghumbs STIJCKER/STICKER, hoopman, tr.(2) Ave PETERS/PIETERS, tr.(1) 8301. Syben NN, overl. voor 1626. 8302. Aepko OCKES, overl. voor 1627, tr. 8303. Bune IPES/AEPKES. 8306. Gert JERONIMUS, tr. 8307. NN, mog LUBBES. 8310. Egge HEBELENS, kerkvoogd Meeden, overl. voor 1-3-1653, tr. voor 1620 8311. Tette TIAERCKS. 8336. = 8194. 8337. = 8195. 8338. Hemmo EBBENS, tr. 8339. NN. 8354. Kasper EUVELSTETTER, geb. 6-1-1529, overl. 2-2-1599, tr. 8355. Barbara SCHMIEDIN. 8360. Cornelius Joostz. van HILLE, geb. Yper (Ieperen) 20-2-1540, Predikant (div.plaatsen 77-98), overl./begr. Rotterdam 11/18-9-1600, tr. 8361. Digna van DONGEN, geb. Breda. 8368. Doedo LUWERTS/AUGUSTINUS, geb. ca. 1540, tr. 8369. NN. 8372. Hindrik Harmens STICKER, tr. 8373. Tyalde NN, overl. voor 2-5-1603. 8380. Nantko WALDRICKS, geb. Termunten tussen 1520 en 1525, landeigenaar, overl. tussen 1587 en 29-11-1594, tr. 8381. Peterke NN. 8382. Frerick SIJBELKENS, landeigenaar, overl. Beerta tussen 5-3-1584 en 12-1-1598, tr. voor 14-1-1570 8383. Tyawe NN, geb. Noordbroek, overl. tussen 20-8-1609 en 1612. 8544. Sijpko SIJPKENS, geb. ca. 1550, tr. 8545. NN. 8548. Tammo Luppens BROYLS, geb. ca. 1560, kerkvoogd Scheemda, hopman, overl. tussen 15-9-1624 en 14-2-1625, tr. 8549. Aleyt NN. 8554. Focko FRERICKS, geb. ca. 1540, kerkvoogd Zuidbroek, overl. voor 17-6-1602, tr. 8555. Elke NN. 8674. Sijben DYUTS, overl. voor 1-5-1617, tr. 8675. nn. 8686. Sebe (?) NN, tr. 8687. Dewer (?) NN. 8690. = 8686. 8691. = 8687. 8700. = 4340. 8701. = 4341. 8702. Tijaert TIJABBES, tr. 8703. Tettye NN. 9984. Cornelis DIRCKSE, geb. Kortenhoef voor 1580, watermolenaar, overl. Kortenhoef ca. 1652, tr. 9985. NN, overl. na 1666. 10240. Johan Henricksz. van ALPEN, korenmolenaar, overl. 1621, tr. 10241. Stin die WIJLLT. 10242. Paulus Reijnersz van ESTVELT, tr. 10243. Stijntje DIRCKS. 10244. Aelbert 10272. Pieter Joosten SPRINCKHUIJSEN IN T BREE, tr. (2) 23-1-1677 Leuntge DIRX, ondertr./tr.(1) kerk(nh) Rijswijk 15-5/3-6-1631 10273. Maertge Gerritsdr POST. 10274. Lambrecht Adriaans van DIJCK, tr. 10275. NN. 10280. Simon Pieters van SELLEN, oud-schoenmaker, tr. 10281. Magdalena BASTIAENS, begr. Delft 14-2-1681. 10284. Dirk Gillesz. van IJSELSTEIJN, Waeghcruijer op het stadhuijs, begr. Delft 28-6-1648, tr. 10285. Jannege Cornelis van der HOEGH. 11136. Rochus Willemsz van WIJCK, geb. tussen 1500 en 1510, schout, overl. na 12-4-1552, tr. 11137. NN. 11200. Andries Nicolaes CUYPER, geb. ca. 1585, overl. tussen 22-2-1669 en 1-12-1670, tr. 11201. NN. 11202. Jan Petersen TIMMERMANS, tr. 11203. Mayke Adriaensdr ROOS. 11208. Sijmen Peetersen (Geerts) BOL, overl. ca. 1654, tr.(2) voor 21-12-1628 Soetien Adriaen Peetersen MEIJER, begr. 's-Gravenmoer 10-2-1662, dr. van Adriaen Adriaen Peeters MEIJER en Maeycken Thomas DIELISSEN, tr.(1) 11209. Lijske VASSEN (VERMEULEN), overl. voor 23-3-1626. 11210. Jan Dierck (Adriaen Jan Jakops COP (COPPEN), overl. tussen 13-7-1623 en 20-2-1626, tr. 11211. Heeltie (Heyckwich,Aeltie) PEETERSEN (LAUREIJSSE), begr. 's-Gravenmoer 4-1666, tr.(2) voor 12-4-1627 Cornelis vas Jansen VERMEULEN, begr. 's-Gravenmoer 1674, zn. van van (der?) Janssen VERMEULEN en Mayke Antonis Janssen BRESSERS. 11212. Adriaen Janssen BLOCK, tr. 11213. Ida (Iffken,Iken,Yffken,Eva) NEERINGH, overl. voor 14-2-1635, tr.(2) Jan Anthonissen PHARO, overl. na 1-2-1624, tr.(3) Marcus Janssen PHARO, winkelier Breda (1662), overl. 's-Gravenmoer, begr. 's-Gravenmoer 17-10-1671. 11214. Adriaen Marcelissen de CLUIJTER, overl. voor 1626, tr.(2) Maeycken Quirijns ANTHONISSEN, dr. van Quirijn ANTHONISSEN en Catharina Gielis vas(=Servaas) PEETERSEN, tr.(1) 11215. Dingna Wouter Jan WOUTERS (Hantkijnt), overl. 's-Gravenmoer 4-6-1611. 11216. Jan KUIJSTEN, geb. ca. 1572, overl. voor 4-1623, tr. 11217. Fijtgen GIJSBRECHT, tr.(2) Teunis Lambertsse van KIJNHOUT (UIJENHOUT). 11796. Arndt thon VORDE, geb. ca. 1570, keuterboer "kleine Vortmann", overl. na 1610, tr. 11797. NN. 11804. Deithardt zum VORDE, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen ca. 1595, colon 1/2erf "Detert Vortmann", overl. Badbergen (D) tussen 1647 en 1651, tr. Badbergen (D) ca. 1620 11805. Anneke NN, geb. ca. 1590. 13200. Halbe Wytses ALGERA, tr. 13201. Jetske PIERS. 13216. Gerryt SICKES, herbergier, boer, geb. ca 1612, tr. Tietjerk 20-3-1635 13217. Tyets LAESSES 15128. Adriaen Anthonisse de NAYER, tr. 15129. Geertruyd PIETERS. 16192. Arien Cornelis HUIJSER, geb. ca 1540 Charlois, ovl na 22-6-1624, tr. 16193. Leentge Crijne, geb Rotterdam 1545, ovl. Ridderkerk 1577. 16194. Appolonius (Pleun) Dirksz. VERSCHOOR, tr. 16195. Maria Adriaans KORT. Generatie XV 16384. Eggo NN, tr. 16385. NN. 16392. Tammo TIACKENS, tr. 16393. NN. 16394. Wijpko JOHANS, tr. 16395. NN. 16546. = 8674. 16547. = 8675. 16578. Brunger NN, tr. 16579. NN NN. 16584. Haye REINTS, geb. Scheemda, overl. na 13-10-1613, tr. 16585. Ycktien NN. 16620. Hebel EGGENS, tr. 16621. NN. 16676. Ebbo HEMMENS, tr. 16677. NN. 16720. Joost (Jodocus) Adriaensz. van HILLE, overl. voor 1571, tr. Yper (Ieperen) 24-8-1540 16721. Catharina van COMINES, overl. Alkmaar voor 4-7-1610. 16722. Francois van DONGEN, tr. 16723. NN. 16760. Waldrick NANTKES, landbouwer e/o landeigenaar, overl. na 1548, tr. 16761. NN. 16764. Sijbelke LUPKENS, eig.land in Beerta,+ bij Reide, overl. tussen 1562 en 19-5-1564, tr. voor 1542 16765. NN HAYES. 20480. Henrick van ALPEN, geb. ca. 1510, tr. 20481. Onb. vrouw. 20482. Evert die WIJLLT, tr. 20483. NN. 20484. Reijner Jansz. van ESTVELT, tr. 20485. NN. 20560. Pieter van SELLEN, tr. 20561. NN. 22272. Willem Heijmansz. van WIJCK, geb. tussen 1470 en 1480, overl. voor 20-1-1522, tr. ca. 1500 22273. Theijns NN, geb. tussen 1470 en 1480, overl. na 6-5-1522. 22400. Nicolaes Jacobsen CUYPER, geb. Waalwijk ca. 1565, overl. ca. 1645, tr. tussen 1580 en 1590 22401. Adriaenske ANDRIESSEN, overl. ca. 1644. 22416. Peeter Geerit FRANSSEN (BOL), schipper (R17.p 478), overl. tussen 13-1-1635 en 24-2-1640, tr.(2) Mecheltken Dielis (Gielis?) LAMBRECHTS, overl. voor 23-3-1654, dr. van Dielis/Gielis Lambrechtssen BLOCKMAKER en NN, tr.(1) 22417. NN. 22418. van (der?) Janssen VERMEULEN, overl. tussen 12-2-1622 en 19-4-1628, tr. 22419. Mayke Antonis Janssen BRESSERS, overl. 's-Gravenmoer 31-10-1637. 22420. Dierck Adriaenssen -jan Jacobs COP, overl. voor 8-2-1615, tr. 22421. Ghertruit (Truijcken) STEVENS, overl. ca. 1627. 22422. Peeter Laureijssen CUNINCX, overl. tussen 31-12-1624 en 20-2-1626, tr. 22423. Hensricxksen ROELOFSEN, overl. voor 31-12-1624. 22426. Wouter Adriaenssen NEERINGH, turpschipper, tr. 22427. Maycken Adriaen Peeters RUTTEN, overl. voor 31-12-1624. 22428. Mercelis Adriaenssen CLUIJTER, overl. voor 1606, tr. 22429. Maeycken Peeter Antonissen MEIJER, overl. voor 25-11-1630, tr.(2) voor 18-11-1606 Adriaen PEETERSEN. 22430. WOUTERSSEN, overl. voor 2-3-1607, tr. 22431. Cornelia Anthonis CUIJLEN, overl. voor 17-2-1628, tr.(2) Cornelis JANSSEN. 22432. Antoni KUIJSTEN, geb. ca. 1550, tr. 22433. NN. 23592. NN, geb. voor 1534, overl. voor 1599, tr. 23593. NN. 23608. Hinrich thom VORDE, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen 1570, colon 1/2erf Purrenhagen, overl. voor 1615, tr. 23609. Anne NN. 32390. Arie Dirksz den ROONAERT, geb. ca 1520. Generatie XVI 33168. Reindt HAYES, tr. 33169. NN. 33440. Adriaen van HILLE, poorter van Ieperen, tr. 33441. NN. 33442. Willem van COMINES, poorter van Ieperen, tr. 33443. NN. 33528. Lupko NN, tr. 33529. Tya NN. 33530. Hayo BONNES, landeig.Winsch.,Beerta + Reide, tr. 33531. NN. 44544. Heijman van WIJCK, geb. tussen 1440 en 1450, tr. 44545. NN. 44800. Jacob CUYPER, geb. ca. 1535, tr. 44801. NN. 44832. Gherrit FRANSSEN (BOL), overl. ca. 1601, tr. 44833. Maey Peeter Jans van GHILS. 44864. Adriaen KUIJSTEN, geb. Baardwijk ca. 1520, overl. voor 1583, tr. 44865. Jutken Janssen de LAER, geb. ca. 1525, overl. tussen 1583 en 1596, tr.(2) Herman Gerrits MOMBER. 47184. Arndt ton VORDE, geb. ca. 1500, overl. voor 1534, tr. 47185. Anna NN. 47216. NN, geb. Badbergen (D) ca. 1545, overl. ca. 1599, tr. 47217. NN. 64780. Dirk COOSEN, ovl na 3-5-1504 64781. Baerte. Generatie XVII 89728. Antonie KUIJSTEN, geb. Baardwijk ca. 1490, tr. 89729. NN. 94368. Jrgen ton VORDE, geb. ca. 1475, overl. tussen 1512 en 1534, tr. 94369. NN, overl. na 1512. 94432. Warneke tom PURRENHAGE, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen ca. 1510, colon 1/2 erf "Purrenhagen", overl. voor 1599, tr. 94433. Jutta NN. 129562. Dirc Gherijt Coosen van RIEDE,tr. 129563. Lijsbetg Generatie XVIII 188736. Hermann ton VORDE, geb. ca. 1440, overl. tussen 1490 en 25-5-1495, tr. 188737. Mette NN, geb. ca. 1435, overl. na 1512. 188864. Butke ton PURRENHAGEN, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen ca. 1475, colon 1/2 erf "Purrenhage", overl. tussen 1512 en 1534, tr. 188865. NN. Generatie XIX 377728. Gerd tom PURRENHAGE, geb. Gross-Mimmelage,Badbergen ca. 1460, overl. tussen 1494 en 1510, tr. voor 1494 377729. Greite NN, overl. na 1494. Generatie XX 755456. Arndt PURRENHAGE, geb. ca. 1420, overl. voor 1495, tr. 755457. NN.
Laatste wijziging/latest update: 5-1-2014

{short description of image}

{short description of image}