Ondertrouwinschrijvingen in Amsterdam van personen uit Noord- en Zuidbroek

Fred H. Boer

januari 2000

Mail Fred H. Boer


Bij het aanleggen van de indexen op de Amsterdamse ondertrouwregisters is indertijd ook een kaartsysteem aangelegd op plaats van herkomst van bruidegom en bruid. Het kaartsysteem bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte verwijst naar personen die voor het eerst een huwelijk sloten, het tweede deel naar een eventueel tweede of volgend huwelijk. Voor deze bewerking is slechts gebruik gemaakt van het eerste.

Het betreft hier Noordbroek en Zuidbroek, en is er op gericht om in eerste instantie Zuidbroek genealogisch te herbouwen.

Een zelfde bewerking is door Harm Selling gemaakt van de dorpen Blijham, Winschoten, Bellingwolde, Wedde, Vriescheloo en Scheemda. Dat staat nog niet op zijn homepage maar daar is wel zijn e-mail adres te vinden. Het is trouwens een pagina waar een ieder met voorouders in Groningen bijna verplicht is om te beginnen met zijn zoektocht.

De inschrijvingen zijn allen ingevuld in het sjabloon zoals die aan de onderkant is vermeld

        Noordbroek

13/04/1602   410/68 Egbert Ilpes van Noortbroek, kuiper (xx7), 27, 
        met Metgen Jansdr. xx), 20.

13/04/1602   410/70 Frans Gijsberts, schilder, xx1, 21, met Roeltjen 
        Hermans van Noortbroek, (xx) 20.

24/04/1604   665/352 Otto Elberts, van Noortbroek, 24, kuiper, met 
        Grietjen Dierix, 26.

22/05/1604   411/227 Foppe Everts van Noortbroek, 23, met Trijn 
        Claes, 25.

04/02/1606   411/670 Jan Baltsers van Noortbroek, schedemaker 21, 
        met Ester Lamaire, 20.

03/05/1614   418/74 Wijbrand Klaess, kistenmaker?, 22, Andriesjen 
        Klaes van Noortbroek, 21.

04/04/1615   419/34 Foppe Stevens, 21, met Stijntjen Reijmers van 
        Noortbroek, 22. (haar ondertekening lijkt op Reijnders)

14/11/1615   420/23 Gerrit Jans Harkens, 23, met Aefjen Egberts 
        van Noortbroek, 26.

27/04/1624   429/100 Heijndrik Jeurriaans van Wennick, opperman,
        wed Geert Jans, met Grieti Albers van Noortbroeck,
        23, nicht Hilleke Roelfs.
        3e gebot te Groningen 14-5-1624 getuige Garrolts, 
        van Nortbroeck. 

20/11/1625   430/324 Steven Elderss van Noortbroeck, varensman, 
        25, met Trijntie heijndrix, 23.

24/10/1626   431/440 Ouwe Jans van Groningen, 27, backer, moeder 
        consent, Trijntje Jeuriands, 21, van Noorbroeck.

05/04/1631   437/150 Dirck Habbers van Noortbroeck, snijder, 25, 
        met Claara Luijtgier van Krassenburg?, 22.

15/05/1638   675/28 Heindrick Jans, van A(msterdam) 31, met Annetie 
        Jans, van Noortbroek, ass. Haer moeder Heijndrickjen Ebbes?   

14/04/1651   468/414 Abel Jansz, van Noordbroek, bakkersknecht, 26, 
        met Fuitgen(?) Jans, 26, ouders dood.

02/06/1657   477/277 Roelof Abrahams van Noordbroek, droogscheerder, 23, 
        ouders doot, ass. Jos Feijken, met Annitgen Michiels van 
        Greuningen, 24, ouders doot, ass. Antjen Michiels.
        (Laten kinderen dopen in Noordbroek sedert 1661)

12/04/1670   494/434 Harmen Claessen van Noordbroeck, kistenmaker, 33, 
        ouders doot, met Jannetie Cornelisse, 33, ass. Vader 
        Cornelis Jans. 

04/10/1670   495/346 Jacob Jacobs van Noordtbroeck, verwer, 25, 
        ouders doot, ass. Willem Jans, met Martien(?) Willems. 

06/11/1677   504/313 Jan Hendricks, 30, op de Zingel, ouders dood, met 
        Marittje Stijns (?) van Notbroek, 26, woont als voorn., 
        ouders dootass. Hilletje Jans

27/04/1719   556/43 Roelf van Greuningen van Renfort, 26, op de Dijk, 
        vader Barent van Greuningen tot Stenfort met Geertruij
        Helmers van Noortbroek, 28, op de Singel, ouders doot, 
        ass. Zus Susanna Helmers..

24/04/1721   558/254 Johannus Grimmius van Noorbroeck, 30, in de 
        bloetstraat, ouders doot, ass. "met sijn mottje" Hilletje 
        Everts, met Susanna van Broyel van Benthem, 30, op de 
        fluweleweg, ass. Moeder Aleije ltings tot Benthem.
        (Johannes gedoopt te Noordbroek 18-5-1690, Mr. Frederick 
        Grimmius en Marijke)

24/04/1722   559/422 Jan Houtman van Herfort (?), 21, op de Blomgragt, 
        ouders doot, ass. Carel Gravelhuijnder met Jannetje Hendriks 
        van Noortbroek, 23, woont als voorn., ass. Moeder Teetje 
        Pops te Zuijtbroeck

27/06/1755   599/2  Hendrik Hieders, van Norden, rf, 28, in de 
        Capellsteeg, ouders doot, ass. Hendrik Blauw, met Hanna 
        Harmans, van Noortbroek, rf, ouders doot, ass. Antje Jurriaans.

14/01/1757   600/267 Hendrik Staats van Groningen, rf, 30, in de 
        Goutblomstraat, ouders doot, ass. Rijken Kobes met Trijntje 
        Harmanus van Noortbroek, rf, 28, in de Wieringstraat, ouders 
        doot, ass. Ottje Rijkers.

24/12/1762   739/226 Franciscus le Cler van Noordbroek, roomsch, 24, in 
        de Sintnicolaasstraat, ass. Vader Jan Cler met Catharina 
        Dornheck van Am(sterdam), ass. Moeder Elisabeth Wiggers.

11/05/1770   745/323 Frans Conneman, van A(msterdam),25, roomsch, op de 
        lijdse straat, ass. Vader Jan Konneman, met Francisca de Cler 
        van Noordbroek, roomsch, 29, woont als boven, ouders dood, 
        ass. Elisabeth Pauw.

05/07/1771   746/133 Jan van Gangel, roomsch, wed. Catharina Boermans, 
        op de Zedijk met Anna Francen van Noordbroek, roomsch, 41, ass. 
        Moeder theresia Nest. Haar ondertekening ziet eruit als 
        Anna Pernoel...

24/04/1777   622/76 Hendrik Arendts van Noordbroek, rf, 32, in de armsteeg, 
        ouders dood, ass. Hillebrant Pieters Roos me Roelofje Pieters 
        van Dordrecht, rf, 29, op de vismarkt, ass. Moeder Antje Roelofs.

30/09/1779   624/301 Barent Kroes van Noordbroek, rf, 38, aan de botermarkt, 
        met Elisabeth van Lingen van Heemstede, rf, wed.Gerrit van Beek, 
        buijten de Utregse poort.

27/08/1784   629/342 Pieter Veenhuysen van Werfen in Groningerland, rf, 26, 
        op den Amstel, ouders doot, ass. Reijnt Vegter, met Allegonda 
        Margaretha Theodory, van Noordbroek, rf, 23, Utregsedwarsstraat, 
        ouders doot, ass. Anna Maria Meijdenberg.

21/10/1784   629/434 Harm Kroes, van Noordbroek bij Groningen,rf, 29, 
        Doelestraat, ouders doot, ass. Hendrik de Haas,met Berendina 
        Reuriks, can Coeverden, rf, ass. Moeder Maria Pot, te Koeverden.

21/04/1791   758/463 Jan Hendrik Seijdenslikker met Jansje Kiel, van Noordbroek. 
        Akte te licht om te lezen.

15/02/1793   637/534 Douwe Jacobs van Noordbroek in Groningen, rf 29, in de 
        oudearmensteeg in Groningen Ommelanden, ouders dood, ass. 
        Juriaan Vos met Elisabeth Brouwer van Antwerpen(?), rf, 21, ass. 
        moeder Johanna Ravau.

30/10/1795   640/239 Jan Witkamp, van Naarbroek in Vriesland, 30, rf,
        ouders dood, ass. Jan Lubken, met Annigje van Rheenen van Warum, 
        rf, ouders dood ass. Anthonie Roo.
        (Overl. 15-5-1840 Groningen, HS)

13/04/1798   643/514 Egbert Bijlevelt van Noordbroek in Groningen, rf, 27, 
        op de Botermarkt, ouders dood, met Bouwigjen Witkamp van 
        Noordbroek, 27, woont als boven, ouders dood, ass. Annigjen 
        van Reenen.

22/02/1799   645/41 Gerardus Jan Nienhuys, van Groningen, rf, 26, op de 
        prinsengragt, ass. Vader Jan Willem Nienhuys te Groningen, 
        met Elisabeth Dorenheck van Noordbroek in Groningen, rf, 25, 
        op 't Amstelveld, ass. Vader Antonie Christiaan Dorenbeck, 
        woont te Noordbroek.

28/11/1800   647/162 Jan Pasman, van Saarloos, boven Rotterdam, rf, wed. 
        Antje Kramer op de reguliersstraat, met Trijntje Mennes van 
        Noordbroek in Groningen, mennonist 41(?), woont als boven, 
        ouders dood.

02/01/1801   647/205 Hendrik Dornheck van Noordbroek in Groningen, Roomsch, 
        25, D'O..voorburgwal, ass. Vader Anton ... Dornheck te 
        Noordbroek, met Johanna van der Hulst, van Amsterdam, roomsch, 
        22, aan de schans, ass. Vader Jacob van der Hulst.

23/12/1803   651/235 Jan Horst van Elburg, rf, wed. Janke van Kemmen, met 
        Cornelia Heese van Noordbroek in Groningen, rf, 23, ass. Vader 
        Jacob Heese, won. Noodbroek. 

12/04/1805   653/83 Fredrik Ferdinand Seydenstikker, luthers, 20, Lindegragt, 
        ouders dood, met Alberdina Kriel, van Noordbroek, rf, ass 
        zus Jansje. 

20/07/1810   659/439 Bront Hes, van Noordbroek in Groningerland, rf, 21, 
        op de Lijdsestraat, ass. Moeder Tjitsje Hornelin (hsv Jacob Hes, 
        te Nordbroek), met Johanna Aardenhout, luthers, 27, 
        prinsengracht, ass. Pieter Aardenhout.


        Zuidbroek

24/07/1599   409/31 Herman Eisses, van Zuijtbroeck, schoenlapper met 
        Gait Jansdr.

26/05/1601   409/400 Dieric Schelten(?), schoenmaker met Martijntje van 
        Sijsser(?).

03/01/1604   411/119 Abel Bemes van Zuytbroeck,21, kuipersknecht, met 
        Anne Jansdr, 25.

24/03/1607   412/198 Jolis Wijgberts (tekent Wijgersen) van Dokkum, 22, 
        met Reym.. Gerritsdr van Zuijtbroeck, 25.

26/04/1608   413/168 Luijcas Jans van Suijtbroeck uyt Groninge landt, 
        schoenmaker, 24, met Anna Laurens van Blijham, mede in 
        Groninge landt, oude zeijtsburgwal.

04/10/1625   430/272 snijder  (Geen akte gezien)

07/05/1639   451/49 Egbert Tiddissen, van Sitbroek, kistenmaker, 24, 
        met Lijsbet Jonckes, 21.

22/09/1640   454/408 Barent Hemkes, van Suijtbroeck, snijdersknecht, 
        22, met Stijntie Heijndric, 21.

03/05/1642   457/393 Heijndrick Harmens, 22, van Suijtbroeck, 
        slotenmaker, met Albertie Jaspers, 30, van Lipstad?

02/10/1649   467/214 Marten Harmans, van Suytbroeck, huistimmermansknecht, 
        24, met Claesje Aris....., van ? ,20. 

06/08/1650   468/20 Huijbert Hommes van Suijtbroeck, varensman, 21, 
        haarlemmerstraat, met Anna Pieters van ...

14/08/1655   474/517 Jan Hilmid(?, tekent Johan Hilpaht?), kleermaker, 
        32, koningsgragt, met Aeltje Barents van Zuijdbroek, 28, 
        ouders doot, won. als voorn., ass. Trijntje Holmits(?).

05/02/1656   475/309 Claes Muller(?) van Zuytbroeck, lakenwerker, 24, 
        ouders doot, won. Elantsgragt, met Catalijntje de Haen, won. 
        Op de Oude gragt.

11/11/1695   525/77 Gerrit Symonts van Suijtbroek, varentman, 30, op 
        de Noordgragt, ouders dood, ass. .... Jans met Barbara Jacobs 
        van Vollenhoven, 24, als voorn. Ass. Vader
In de kantlijn is er iets bijgeschreven. Moeilijk leesbaar: 
Nevenstaende persoonen Gerrit Sijmons en Barber Jacobs sullen op aenstaende 
sondagh sijnde den 20 november 1695 2e 3e gebot hebben op den dagh, die 
per ordere dese here Burgemeestere des sulx door de Rode Hendric Verhoeven 
aan de edele heren commisaissen gerapporteerd.  
(vermoedelijk stond Gerrit op punt van uitvaren, en moesten de geboden 
sneller dan normaal gaan.)

01/05/1728   567/341 Hendrik Beuntje van Zuijderbroek, 31, op de 
        anjeliersgragt, sijn moeder Beletje de Vries tot Zuijderbroek, 
        met Harmijntje Mijboom van A oud 26, in de Lelystraat ass. 
        Vader Karel Mijboom.

25/08/1730   571/45 Mattheus van Velthoven van Haarlem, 22, in de 
        Noorderkerkstraat, ouders doot, ass. Neef Huijbert Rijsma, 
        met Anna Tamel van Zuytbroeck, 20, woont als voorn., ouders 
        dot, ass. Nigt Benjamina van der Par.


13/06/1738   581/76 Evert Somerdijk, van Zuytbroek, 29 (?), op de 
        Klovenierburgwal, ouders dood, ass. Jan Mulder met Rinsje 
        de Vries van Leeuwarden, 29, Tuijnstraat, ass. Vader 
        Lieve de Vries.

30/06/1740   583/305 Jacob Mens van Zuyderbroek, 31, op de Raamgracht, 
        ouders doodt, ass. Jan Jansz met Maria Versteeg van 
        Amsterdam, 20, op de Haarlemmedijk, ass. Vader Jan Versteeg.

08/09/1740   583/400 Dirk van den Broek van Zuydbroek, 28, op de 
        Haarlemmerdijk, ouders doot, ass. Harmande Leuw met Trijntie
        Keunink van A, 20, wonende als voorn., ouders door, ass. 
        Grietie Lammers.

29/10/1745   728/98 Adriaan Gerrids Smeeks van Zuijdbroek, 34, in de 
        Warmoesstraat, sijn moeder Hemma Rensiana Anna Wildervangs 
        (=Wildervanck) tot Groningen met Christina van Raalt van 
        Amsterdam, weduwe Johannes Sadiges op de Blomgragt.

19/04/1745   591/231 Soert Gosselik Ditmaa (tekent Sjoere Goslijks Didma), 
        van Sneek 33, in de armsteeg, moeder Druijff(?) wed. Sioerts 
        Hammersma tot Sneek, met Henderikie Hendriks van Zuijtbroek, 
        35, ouders doot, ass. Dirk Meijer.

13/12/1748   592/60 Franke Harmentse van subroek, 30, op 't kamperhooft, 
        ouders doot, ass. Christiaan Sernts (?) met Maria Swarts van 
        Lier, 21, op de oude agter..., ouders doot, ass. Willem Jans.

02/01/1756   599/222 Fredrik Jans, van Zuijdrbroek, rf, 30, woont 't Scheep, 
        ouders doot, ass. Jan Ernst, met Gedina Harms van Delfziel, 
        rf, 27, in de zwarte Beltsteeg, oudeers doot, ass. Leijsje Harms.

04/07/1760   604/147 Pitter Eppes van Zuijdbroek, rf, 26, in de Nieuw Armsteeg, 
        ouders dood, ass. Hendrik Jansen, me Tieske Jacobs van Haarlem, rf, 
        30, op de Nieuwedeijk, ouders dood, ass. Elsje Moor

14/11/1760   604/340 Meijnert Jacobs van Zuijdbroek, rf, 35, op Stroomarkt, 
        vader Jacob Meinderts te Muntendam, met Leijsje Smit van Amsterdam, 
        rf, 23, op Wittenburg, ass. Vader Piete Smit.

27/01/1769   744/402 Siewert Klugkist Jansz van Suijtbroek luters, 27, in 
        de Wieringen, ouders dood, ass. Take Siebels deboen met Geertuy 
        Boljan van Amsterdam, luters, weduwe Carel Trelix Simon woont als boven. 

19/05/1775   620/254 Harmannus van Leeuwen, van Amsterdam, rf, wed. Elisabeth ???, 
        met Johanna Swart van Zuijdbroek, rf, 30, in de Weteringstraat, ass. 
        Alligonda Swart.    

24/06/1785   630/333 Jacob Koerts Bont van Subroek in Groningerland, rf, 
        25, op de Nieuwendijk, moeder Foske Jacobs woont te Colham met 
        Cornelia Hagendoorn van Rotterdam, rf, 26, woont als boven, 
        haar vader Hendrik Hagendoorn woont te Rotterdam.

05/08/1791   636/289 Roelof Bijlveld, van Zuidbroek, rf, 20, op de Heeregracht, 
        ass. Vader Jan Abrahams Bijlveld, woont te Zuidbroek.
                     
23/10/1801   648/260 Minne Jacobs van Zuidbroek in Groningen rf, 28, won. 
        Aan de buitenkant, ass. Moeder Maria Baak met Catharina Hoogwout 
        van Amsterdam, rf, ouders dood, 32, won. Op de voorburgwal.

24/09/1802   649/407 Jan Roelofs van de Nieuwe Pekel A in Groingen, rf, wed. 
        Dorothea Machielse, en Roelofje Cornelis van Zuydbroek in Groningen, 
        rf, 26, ass. Vader Cornelis Jurriaans(?)

24/06/1803   650/444 Hendrik Jacobs Zwarts, van Zuidbroek in Groningen, 
        geref. Oud 30 jaren, Anjeliersgracht, ouders dood, met Cornelia 
        Aikens Brinkman van Groningen, rf, 24 jaren, op de hoek van de Droogbak, 
        ass. Vader Jan Aikens Brinkman, won. Groningen.

 
Compareerden als vooren ...
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve, voorsz. Trouwe te 
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige 
verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by warheyd verklaaren, dat sy vrye 
Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een 
Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.


{short description of image}

{short description of image}