Mijn duiven  :

 

 

                                            

Op mijn hok zitten de onderstaande STAMDUIVEN :

De basis  zijn duiven van Hans Dekkers uit Hedikhuizen. In 1998 heb ik bij Hans enkele late jongen gehaald uit zijn beste weduwnaars. Uit deze duiven kweekte ik mijn "Tours" (1e Tours 2003).

Hij is de vader van de NL03-1337843. Deze was destijds gekoppeld aan een duif van mijn Hongaarse vriend Imre Toth HU03-1327329, welke van het oude van Loon ras via Jaap Grotendorst is.

Van dit koppel heb ik vele prijsduiven op de dagfond gekweekt. Een late doffer van 2008 (NL08-1750020) met een oude ring van 2002 de NL02-1848603 werd weer gekoppeld aan een Hongaarse duif van Erdelyi Gyula die enorm goed presteert met duiven van Ad Schaerlaeckens. Uit dit koppel reeds 3 eerste prijswinnaars met 2 maal teletekst.

Ik hoop door samenkweek met Hans Dekkers mijn kolonie op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en verleden jaar zijn er ook enkele duiven ingebracht van het soort van de "Kanibaal" van Dirk van Dijck. Ook hiervan heb ik hoge verwachtingen. Enkele jongen hiervan hebben zich al goed getoond op de jonge duiven vluchten. Voor de overnachtfond moet ik ook de naam van Antoon Rekkers niet vergeten. Van hem heb ik ook enkele waardevolle duiven o.a uit zijn kampioensdoffer in de Fondunion midden Brabant 2010.