Quick Boys clublied

alle coupletten (op wijze van het Limburgs volkslied: Limburg is mijn vaderland)
Waar het groene veld ons wacht
Waar supporters staan
Vangen met vereende kracht,
wij de wedstrijd aan
Eensgezind en altijd fit
Strijden hand in hand
Werken voor 't blauw en wit
Hup Quick Boys houdt stand (bis)
Waar de doelman altijd werkt,
Evenals de back
Waar de half zijn club versterkt
Als geboren "crack"
Waar de middenvoor de bal
Rechts en links doet gaan
Ons Quick Boys bovenal
Hoog het blauwwit vaan (bis)
Waar een tegenstander ster
Ons soms kloppen wil
Daar beginnen Boys hun werk,
wordt die vijand stil.
Stormen wij steeds sneller aan
Zoo wordt elk verrast
't is voor ons blauwwit vaan
Hup Quick Boys houdt stand (bis)
Waar de vleugels alle twee
Altijd snel en stug,
Gaan door de verdediging
Ook al is die vlug.
Waar de eendracht ons te saam
Ons omhoog doet gaan
Daar is Quick Boys ons naam
Hoog het blauwwit vaan (bis)
Komen wij dan bovenaan
Worden kampioen
Zullen zij aan zij wij staan,
En 't steeds beter doen.
Spelers en supporters saam,
Geef elkaar de hand,
't is voor ons oude naam
Hup Quick Boys houdt stand (bis)
Waar bij voor- en tegenspoed
Quick Boys blijft bestaan
Zullen wij met vollen moed,
altijd voorwaarts gaan.
Blijven altijd onvervaard,
vechten om de bal
Dat is ons vaandel waard
Quick Boys bovenal (bis)