De Nieuwe Haagse School
Wie waren 
Hubert Bekman klik hier

  of 
   Ben Bekman klik hier
.
 
ga direct naar de Verkoop site

Hubert    Bernard
  

 
 

Website Zoom

 

   Art On Line   
 

           Nu ook Tekeningen in de collectie. Maandelijks nieuwe stukken. Betaalbare kunst on-line 
  Last update zondag 04 april 2021 12:06       
                 

             Home       Nu ook Tekeningen in de collectie maandelijks nieuwe. Kijk ook op webshop Gallerybekman  klik hier
     

 

 in het Gemeentemuseum Den Haag, Abbemuseum te Eindhoven en in de Rijkscollectie te Amsterdam. 

 

 

introductie kunstwerk  van de maand

 

 
== Menu  ==

Home

Ons advies

Contact

Informatie

Links

Collection-H

Collection-B

Biografie     


Verkoop

Aanbod site

Gastenboek

Welcome to  Gallery Bekman the world of art zie   onze aanbiedingen.


 

- VERKOCHT WERELDWIJD - 

 Wacht tot de site volledig is ingeladen voor je de kunst  bekijkt 

On sale now click here    Stukken nu te koop klik hier

Klik foto om te vergroten  scroll in dia voorstelling met  > om in de foto verder te gaan gebruik de  website zoom of  X sluit raam

 inleiding uit de catalogus
1956

 

5 Jaar geleden sloten 15 schilders en 5 beeldhouwers, allen Hagenaars, zich aaneen tot een nieuwe kunstenaarsgroep, die zij met een bijzonder aardig gevonden naam" Verve" noemden. Nu, na 5 jaar, is het mogelijk een lustrum tentoonstelling te houden. Dat dit op zich zelf iets bijzonders is, zal iedereen, die
het meteoorachtig ontstaan en verdwijnen van kunstenaarsgroepen kent, beamen. Is dit kortstondig bestaan een bezwaar? Ik persoonlijk geloof van niet. Immers, waar op een gegeven moment blijkt, dat verschillende kunstenaars gelijkgerichte idealen hebben, is, vooral wanneer het om jongere mensen
gaat, de mogelijkheid altijd aanwezig, dat in de loop der volgende jaren blijkt, dat hun opvattingen over de kunst toch niet zo gelijkgericht zijn als zij eerst wel meenden. En toch heeft een dergelijke groep dan een belangrijke functie vervuld, omdat zij ervoor gezorgd heeft, dat het werk van een aantal kunstenaars
in een gesloten verband te bezichtigen valt, waardoor vergelijkingen beter mogelijk zijn dan, wanneer men het werk van elk dezer kunstenaars afzonderlijk te zien krijgt.


De functie van een groep als Verve is van meet af aan een geheel andere dan die der oudere gevestigde kunstenaarsverenigingen als b.v. Pulchri Studio
en de Haagse Kunstkring in Den Haag en Arti et Amicitiae te Amsterdam. Immers, waar de werkzaamheid van deze oude gerenommeerde verenigingen voor een zeer belangrijk gedeelte in het sociale vlak ligt, d.w.z. het contact tussen de kunstenaars en het publiek naast hun onderlinge materiŽle steun in bepaalde banen leidt, wordt bij een groep als Verve slechts eenzelfde gerichtheid bij het verwezenlijken van de denkbeelden der leden als grondslag aanvaard.
Niet, dat het lidmaatschap van Verve haar leden ooit enige dwang om in een bepaalde richting te werken, heeft opgelegd. Bekijk slechts het werk van
diegenen, die nu lid van de groep zijn om heel duidelijk te ontdekken, dat er een hemelsbreed verschil bestaat tussen schilders als Kroes en Bouthoorn of beeldhouwers als Bus en van den IJssel. Een ding is er echter, dat hen allen bindt en dat zij ook zelf, naar ik begrijp, als het bindend element voor hun groep aanvaarden, en dat is de werkdrift en de waarachtige ijver om een werkelijk kunstwerk tot stand te brengen, een kunstwerk, dat zonder onnodige franje in alle eenvoud en oprechtheid de beschouwer in aanraking brengt met de boodschap, die de beeldende kunst in zich draagt.


Badinerend heeft Dr. J. Hulsker eens gezegd, dat de schilders van de Verve-groep de Nieuwe Haagse School vormen. Ik zou deze uitspraak van hem
graag willen overnemen, want wanneer wij in de schilders van de Verve-groep de nieuwe Haagse School mogen zien, wanneer wij hun ernst en waarachtig werk mogen beschouwen als de uiting van de geest, die den Haag op het ogenblik bezielt, dan kunnen wij als Hagenaars daar trots op zijn.
Het blijkt immers hoezeer de samenwerking in de Verve-groep stimulerend op haar leden gewerkt heeft. Herinneren wij ons, dat van de 6 winnaars van
de Jacob Maris-prijs er 4 leden waren van de Verve-groep. Dit spreekt wel boekdelen voor de ernst, waarmede deze groep werkt en voor het succes, dat deze ernst in de ogen van de verschillende juries - voor het overgrote deel uit nietstadsgenoten bestaande verwierf.


Een waardering voor de toekomst hieraan te verbinden zou onzin zijn. Het is ons mensen van dit ogenblik onmogelijk te weten, wat volgende generaties over de kunst van onze tijd zullen zeggen. Het hierboven vermelde oordeel kan slechts bevestigen, dat het werk van de Verve-groep in onze ogen pet beste het streven van onze tijd weergeeft. Dat dit op zich zelf reeds een bijzonder belangrijke facet van het optreden van de Verve-groep is, behoeft niet nader uiteen gezet te worden. Onder de stimulerende invloed, die de leden op elkaar uitoefenen, is het werk van alle leden van deze groep steeds in beweging. Niet alleen, dat zij zich nieuwe technieken proberen eigen te maken (beeldhouwde Bitter niet een tijd lang naast zijn schilderbezigheid?), maar de samenwerking bracht velen der groep een nieuwe vormgeving, zonder dat hier van. een directe beÔnvloeding sprake mag zijn. Beter bewijs voor het vruchtdragend karakter van
de werkzaamheden der Verve-groep kan ik, geloof ik, niet bijbrengen. Laten wij hopen, dat Verve met eenzelfde levenskracht en vreugde in het scheppen gedurende de volgende jaren een even verblijdend verschijnsel in het Haagse kunstleven kan blijven, als zij het in de afgelopen 5 jaar was.
 


Klik foto om te vergroten  scroll in dia voorstelling om in de foto verder te gaan of sluit raam  go to sales form Hubert 


  Stem op een werk  uitleg klik hier
 Deze website wordt onderhouden en hosted door www.bslsoftware.nl


Olieverf  Schilderij en Krijt Tekening
foto5001
Resultaat verkoop
foto5002
Resultaat verkoop

foto5003
Resultaat verkoop

foto5004
Resultaat verkoop

foto5005
Resultaat verkoop

foto5006
Resultaat verkoop
foto5009
Resultaat verkoop
foto5007
Particulier verkoop
foto5008
Resultaat verkoop
foto1335
Resultaat verkoop
foto3900
Particulier verkoop
foto5010
Particulier verkoop

Beeldhouw werken 
sculpturen en
 tekeningen

foto1295
Particulier verkoop
foto13
Resultaat verkoop
foto5011
Particulier verkoop
foto5012
Particuliere verkoop

Potlood en krijt tekening
foto115
Resultaat verkoop
foto1584
Particuliere verkoop
foto1336
Particuliere verkoop

Particuliere verkoop
foto4
foto35
Particuliere verkoop

Particuliere verkoop

 
 


U kunt ook direct 
een
bod doen
 op ťťn van de  werken druk 
 klik hier
 of stuur gewone E-Mail klik mail adres
Mail@adres.nl

Geef reactie