voor tussenschoolse opvang (Contact: 075-6171199)
Welkom op de website scholing voor ouders


De tussenschoolse Opvang (TSO) of het overblijven is de opvang voor kinderen die tussen de middag niet naar huis gaan. Deze kinderen worden begeleid door hun leerkracht en/of door overblijfkrachten (ouders van leerlingen of overblijfkrachten via een externe instantie). Aan het overblijven worden steeds meer eisen gesteld ten einde professionalisering te bevorderen. Zo is vanaf 1 augustus 2006 het schoolbestuur verantwoordelijk voor het overblijven. Het schoolbestuur of het bovenschools management moet vanaf die datum de aanpak, kwaliteit en financiering van het overblijven afstemmen met de ouders.

Deze website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het overblijven. U kunt via bovenstaande menu’s informatie vinden over allerlei facetten van het overblijven. Niet alleen theoretische zaken zoals wetgeving, professionalisering en financiën komen aan de orde, maar ook praktijkgerichte, concrete informatie over de basisvoorwaarden en kwaliteitseisen met tips en veel voorbeelden. Voor informatie over overblijfcursussen bent u op deze website ook aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, mail dan naar e.c.van.veen@chello.nl

Update: Op een aantal basisscholen met een continurooster wordt , tijdens de lunchpauze gebruik gemaakt van de begeleiding van kinderen door overblijfkrachten. De leerkracht eet met de kinderen , de overblijfkracht assisteert in de klas en neemt na het eten tijdens het buitenspelen de taak van de leerkracht over . Zo hebben de leerkrachten gezamenlijk pauze.De overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Deze wordt betaald uit de lumpsumvergoeding voor de school of / en uit een bijdrage van de ouders.Indien de ouders een bijdrage gaan betalen ,dan dient de medezeggenschapsraad hier meer ingestemd te hebben

Zie ook de nieuwe site: www.praktijkoverblijven.nl (update site 15 januari 2022)

 

SCHOOLJAAR 2022/2023

BEGELEIDING TSO-TEAM.

DAGELIJKSE COACHING OVERBLIJFKRACHTEN TIJDENS DE LUNCHPAUZE

ONDERSTEUNING COORDINATOR.

OBSERVATIE TSO VIA KIJKWIJZER.

SCHRIFTELIJK VERSLAG MET TOPS EN TIPS.

 

Actueel

1. Actueel cursusaanbod 2022-2023
2. Zestig basisscholen ontvingen een ster
3. Video TSO Voorbeeldschool
4. Observatie en update (opfris-workshop)

Activiteiten tijdens de overblijftijd

 

Algemeen
1. Afspraken (video)
2. Handen wassen (video)
3. Afspraken voor kleuters (video)
4. Adviezen voor overblijfouders (video)
5. Overblijfkrachten dragen oranje hesjes (video)
6. Pleinregels ook voor overblijfkinderen (video)
7. Een klacht van overblijfkinderen (video)
8. Ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf (video)
9. Hoe los je een ruzie op? (video)
10.De broodtrommels klaarzetten en gebruiken. (video)
11.Complimenten aan kinderen geven ( video)
12.Een overblijfcontract met kinderen (video)
13 Verslag van een overblijfouder ( tekst)

Veel video-clips overblijven

Binnenactiviteiten
1. Spelen in de speelzaal (video)
2. Spelen met kralen (video)
3. Spelen met kinderen (video)
4. Spelen met kinderen (2) (video)
5. Gebruik van de computer (video)
6. Kleien na het eten (video)
7. Binnenactiviteit na het eten (video)
8. Binnenactiviteiten voor kleuters na het eten (video)
9. Een leuke activiteit tijdens de overblijf (video)
10.Spelen met kinderen (3) (video)
11.Dansen via het digitale bord??? (video)
12.Spelen in de speelzaal na het eten (video)
13.Een kleurspelletje (video)

14.Activiteiten tijdens de tso (video)

Buitenactiviteiten
1. Spelen in de zandbak (video)
2. Een rustig spelletje (video)
3. Chocomelk tijdens de lunchpauze (video)
4. Gezellig buiten eten (1) (video)
5. Gezellig buiten eten (2) (video)
6. Kleuterspeelgoed voor de overblijfkinderen (video)
7. Een hockey-spel (video)
8. Loomen in een chill-hoek (video)
9. Spelen in de speeltuin (video)
10.Een gezellige picnick (video)
11.Overblijfkinderen ontspannen zich (video)
12 Een klimmuur op het schoolplein (video)
13 Kindcentrum in het dorp de Rijp (video)

TSO-Voorbeeldschool -Keurmerk

bronzen -zilveren-gouden ster

TSO logo

Tso-voorbeeldschool 8 jaar

Keurmerk TSO

Foto' s tso-voorbeeldschool

Video tso-voorbeeldschool

Basisscholen met een keurmerk

Uitreikingen tso- voorbeeldschool


 

 

Free counter and web stats


Stuur uw mail naar: e.c.vanveen@chello.nl | Laatst bijgewerkt: 10 januari 2020 Website created by: (c) 2000-2020 C.J. van Veen te Mijdrecht